Reklama

Gorąca dyskusja na sesji. Zarzuty o krętactwo, obłudę i niszczenie osiedla

Opublikowano:
Autor:

Gorąca dyskusja na sesji. Zarzuty o krętactwo, obłudę i niszczenie osiedla - Zdjęcie główne
UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:

Przeczytaj również:

Wiadomości - Jeśli zagłosujecie państwo za uchwałą, to zagłosujecie za nieszczęściem mieszkańców - zwracała się do pozostałych rajców radna Wioletta Kulpa podczas sesji w czwartek. Prezydent odpowiadał: - To pani mówi o likwidacji. Jeśli ktoś robi negatywną atmosferę wokół tej sprawy, to robi to pani radna.

- Jeśli zagłosujecie państwo za uchwałą, to zagłosujecie za nieszczęściem mieszkańców - zwracała się do pozostałych rajców radna Wioletta Kulpa podczas sesji w czwartek. Prezydent odpowiadał: - To pani mówi o likwidacji szkoły. Jeśli ktoś robi negatywną atmosferę wokół tej sprawy, to robi to pani radna.

W czwartek podczas sesji radni mieli zagłosować w sprawie uchwały, która zmieniała obwód Szkoły Podstawowej nr 13. Oznacza to odcięcie kilku miejscowości z terenu gminy Stara Biała, obwód ograniczono do granicy miasta, co według radnych Prawa i Sprawiedliwości doprowadzi do likwidacji placówki w przyszłości z powodu małej liczby uczniów. Tym bardziej, że w listopadzie 2019 r. próbowano zlikwidować SP13. Tym razem poinformowano, że porozumienie z wójtem gminy Stara Biała wygaśnie z końcem sierpnia 2020 r. Radni PiS przekonywali, że szansą na przetrwanie szkoły byłoby przedłużenie porozumienia z wójtem "na takich samych warunkach", jak dotychczas.

[ZT]24164[/ZT]

[ZT]24888[/ZT]

- Sieć szkół się nie zmienia, ale konsekwencje tej uchwały dla SP13 będą takie, że za rok o tej porze będziemy mieli projekt uchwały mówiący o likwidacji SP13 z przyczyn demograficznych. Dzieci z gminy Stara Biała, które stanowiły duży procent uczniów tej szkoły, nie będą przyjęte - uważał Marek Krysztofiak.

- Proszę nie mieszać ludziom w głowach, że ta uchwała powoduje likwidację - apelowała radna Małgorzata Struzik. - To bzdura, co pan mówi. Niech wypowie się pan wiceprezydent, czy miasto ogłosi nabór do klasy pierwszej.

Radny powtarzał, że sieć szkół nie ulega zmianie, natomiast on odnosi się do długofalowych skutków.

Prezydent Płocka zapewniał, że "nie ma mowy o likwidacji SP13".

-  Jeśli rodzice zdecydują, aby ich dzieci chodziły do SP13, będzie rekrutacja podstawowa i uzupełniająca.

- Panie prezydencie na komisji edukacji poinformowano nas, że były rozmowy z wójtem gminy Stara Biała. Ponoć pan wójt nie wyraził dobrej woli, aby kontynuować to porozumienie, stąd mój wniosek o konkrety - dopowiadał Krysztofiak. - Z otrzymanego pisma jasno wynika, że miasto nie jest zainteresowane żadnym porozumieniem. Czy to stanowisko, że nie będzie żadnego porozumienia z wójtem gminy Stara Biała, ani z innymi ościennymi gminami, jest ostateczne?

Z wójtem rozmawiał wiceprezydent Roman Siemiątkowski.

- Informację o tym, że to porozumienie chcemy rozwiązać, przyjął wręcz z zadowoleniem. Gdyby nawet miał przyjąć do szkół na terenie Starej Białej wszystkich uczniów z SP13, nie stanowiłoby to dla niego żadnego problemu. Myśmy to wypowiedzenie złożyli w listopadzie 2019 r. Było bardzo dużo czasu na reakcję. Wójt nie wystąpił z propozycją, by kontynuować porozumienie. Rada nie może nie przyjąć tej uchwały. Ona potwierdza stan faktyczny, czyli że od 1 września w obwodzie SP13 nie ma wskazanych miejscowości z gminy Stara Biała. Co nie znaczy, że uczniowie z tej gminy czy z innych obwodów nie mogą się starać o przyjęcie do SP13. Dzieci z obwodu tej szkoły będą zapisywane, jak do każdej innej szkoły, rodzice dzieci spoza obwodu będą musieli złożyć wniosek jeśli dyrektor ogłosi postępowanie rekrutacyjne. A ogłosi, bo urodzonych dzieci z obwodu tej szkoły, z rocznika 2013, jest czworo. Musimy przyjąć aktualną sieć szkół określoną w uchwale, która została pozytywnie zaopiniowana przez kuratora oświaty i związki zawodowe.

Według radnej Wioletty Kulpy nie udało się zlikwidować SP13 w listopadzie, stąd obecna próba "likwidacji tylnymi drzwiami".

- Wówczas chciano SP13 zlikwidować właśnie z uwagi na fakt, że nie będziemy utrzymywać dzieci nie z gminy Płock, tylko z gminy Stara Biała. Nasunęło mi się kilka kwestii, które w moim przekonaniu odkrywają państwa krętactwo i nie do końca czyste intencje. W uzasadnieniu mamy informację, że porozumienie z gminą wygasa z dniem 31 sierpnia 2020 r., co jest, jak sądzę, nieprawdą. Porozumienie zawarte w 2005 r. jeszcze przez prezydenta Mirosława Milewskiego było bezterminowe. Kiedy dyskutowaliśmy o likwidacji, nikt się nie zająknął, że państwo już to porozumienie wypowiedzieliście.

Dalej odnosiła się do osiedla Trzepowo. - W państwa przekonaniu zbyt małe, żeby w ogóle je utrzymywać. Zlikwidujemy szkołę, radę osiedla, zlikwidujemy kościół... Byłam na spotkaniu z radą osiedla. Mieszkańcy mówią "może przekażcie nas do gminy Stara Biała, jak nas nie chcą w Płocku". Tak się rozwija Płock, że mieszkańcy czują się niepotrzebni... Idźcie do mieszkańców, zapytajcie jak to odbierają! Tak, że w konsekwencji dojdzie do likwidacji szkoły. Przecież wójt będzie miał obowiązek przyjąć te dzieci, będą należały do obwodu na terenie gminy Stara Biała. A jeśli jest negatywna fama o jakiejkolwiek placówce, sklepie, to czy państwo pójdziecie tam? Dlaczego zakazaliście w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego budowy, rozbudowy domów mieszkalnych na terenie tego osiedla? Skąd mają być te dzieci? Przyfrunąć z innych gmin, z innych miast? Jeśli nie dajemy możliwości rozwoju tego osiedla, to ludzi będzie przybywać? A jeśli szkoła dobrze funkcjonuje, to po co robić wszystko, aby w konsekwencji doszło do likwidacji? Czemu uparliście się na SP13?

Prezydent stwierdził, że radna kilka razy "minęła się z prawdą".

- To pani mówi o likwidacji. Jeśli ktoś robi negatywną atmosferę, to robi to pani radna. To była moja decyzja o wycofaniu projektu uchwały także po spotkaniu z mieszkańcami na osiedlu. Szkoła ma szansę, może dalej istnieć. Rozmawialiśmy z wójtem, aby podobnie jak miasto, dokładał do każdego dziecka nie tylko subwencję, ale także to, co jest, ponad subwencję. Utrzymanie szkoły kosztuje już ponad milion złotych. Jestem gotów cały czas te pieniądze przeznaczać, ale warunek jest jeden, tam muszą być dzieci. Niech będą z osiedla, z innych miejscowości. A i tak rodzice decydują, do której szkoły pójdzie ich dziecko. Teraz w klasie I jest 5 dzieci. To jest kłamstwo, że zakazaliśmy budowy na osiedlu.

Plan zagospodarowania dla osiedla powstał, jak wyjaśniał wiceprezydent Jacek Terebus, za prezydentury Mirosława Milewskiego.

- Nie obejmował całego osiedla. To, o czym pani mówi, to tereny przeznaczone pod przemysłówkę. Tak było zapisane w 2003 r. To pięć siedlisk, z czego jedno opuszczone. Trzepowo, miejsce gdzie jest szkoła, tereny z mieszkańcami, są po prawej stronie od Jaru. Nie ma tu planu miejscowego. Mogą wystąpić o budowę czy rozbudowę domu. Plan był zaktualizowany w zakresie tego, co się wydarzyło z budową obwodnicy i przygotowania terenów przemysłowych, budowy ul. Przemysłowej. Proszę nie odnosić się tylko do wycinka, który dotyczy terenu przemysłowo-usługowego!

Prezydent dodał, że proboszcz z kościoła z tego osiedla zgłosił się o wsparcie na remont kościoła. - Więc proszę nie mówić o likwidacji kościoła.

- Zawsze słyszę, że albo kłamię, albo mijam się z prawdą, tymczasem państwo jesteście aniołkami. Aureole wiszą. Tylko nikt się nie zająknął o wypowiedzeniu porozumienia - powróciła do tematu SP13 radna Kulpa. - Dlaczego tego nie powiedzieliście rodzicom? To obłuda zrzucenia na kogoś odpowiedzialności. To pani jest winna za ta negatywną atmosferę wokół szkoły. Tak, jak narozrabiałem, ja chciałem zlikwidować szkołę, ale to pani jest winna. Taka jest pana retoryka? Tak ma wyglądać współpraca z radnymi? Pewnie moją winą jest, że śnieg spadł. Podejmujecie decyzję zza biurka, nie do końca wsłuchując się w głos mieszkańców. A uważacie, że to najlepsza decyzja dla nich i dla tego osiedla. Według mnie ta uchwała niszczy szkołę i osiedle - przy czym na ten wywód radnej prezydent dodał, że uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez kuratorium oświaty i związki zawodowe. - Uchwała została przygotowana w sposób merytoryczny. Nie ma mowy o likwidacji, ale rzeczywiście trzeba uczciwie powiedzieć, że szkoła będzie tak długo funkcjonowała, dopóki będą w niej dzieci. Będzie rekrutacja uzupełniająca.

Radny Mariusz Pogonowski stwierdził:

- Ta szkoła leży na odludziu. Spojrzymy na Google Maps, jakby była w szczerym polu. Świat się zmienia. Szkoła sama z siebie się wygasza.

W tej sytuacji radna Kulpa doradziła mu przejażdżkę. - Niech pan się przekona, że to nie szczere pole. Jest ulica, asfalt, latarnie, chodniki, cmentarz, kościół, sklep, poczta. To XXI w., cywilizacja - zapewniała. W toku dyskusji okazało się, że istnieje jeszcze porozumienie z 2005 r. z gminą Nowy Duninów i dotyczy SP5 w Radziwiu. Na mocy porozumienia objęto Popłacin i ulicę w Soczewce (od nr 1 do 7).

- Widać miasto podchodziło inaczej niż radny Pogonowski. Dzieci miały bliżej do tej szkoły - mówiła radna Teresa Kijek. - Słysząc dyskusję jestem zaniepokojona o własne osiedle i szkołę.

- Analizujemy też ten Nowy Duninów. W SP5 jest 342 uczniów, a uczniów spoza gminy 43. W SP13 na 122 uczniów, tylko 21 jest z obwodu tej szkoły, pozostali z obwodów innych szkół - odpowiadał wiceprezydent Siemiątkowski. Dodał, że powodem wygaszenia porozumienia było "rozpoczęcie porządkowania pewnych spraw". - Analizie podlegają sprawy kadrowe, finansowe, wydatki rzeczowe. A tu mamy także korektę planu sieci dla SP15, SP21.

O głos poprosiła pni Joanna Trzaska, która również uważała, że działania zmierzają do likwidacji SP13.

- Tylko inaczej jest to nazwane. Wypowiedzenie porozumienia ma datę 20 listopada 2019 r. Wówczas pan prezydent sądził, że pewnie dojdzie do likwidacji SP13. Teraz mamy próbę zamknięcia w sposób bardzo przebiegły. Zabiera się wsie, a dokłada ul. Rataja, gdzie nie ma ani jednego budynku mieszkalnego. Dla nas to oznacza zakończenie działania placówki. Nie poinformował pan rodziców w grudniu, a nawet zapewniał, że nie podejmie żadnych działań bez konsultacji z rodzicami. Porozumienie zawarte bezterminowo samoistnie nie wygasa. Pani radny Pogonowski, proszę nie nazywać tej okolicy odludziem. Tam dociera cywilizacja. Pan użył sformułowania, że bardzo się dziwi, a ja się dziwię, że pan siedzi na tej sali. Proszę, aby obwód SP13 pozostał w niezmienionej postaci.

Prezydent powtarzał, że nie ma likwidacji. Uchwała została przyjęta.

UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE