Reklama

Stan epidemii w Polsce. Które punkty handlowe i usługowe będą otwarte?

Opublikowano:
Autor:

Stan epidemii w Polsce. Które punkty handlowe i usługowe będą otwarte? - Zdjęcie główne
Udostępnij na:
Facebook

Przeczytaj również:

Wiadomości W piątek ogłoszono stan epidemii na terenie kraju. Jest już dostępne rozporządzenie w tej sprawie.

W piątek ogłoszono stan epidemii na terenie kraju. Jest już dostępne rozporządzenie w tej sprawie.

Obiekty handlowe - czasowe ograniczenia

Chodzi o obiekty o powierzchni sprzedaży powyżej 2 tys. metrów kwadratowych.

Ograniczenia (całkowity zakaz) od 20 marca dotyczą handlu detalicznego prowadzonego przez najemców na powierzchni handlowej, u których przeważająca działalność polega na handlu:

- wyrobami tekstylnymi, odzieżowymi, obuwiem, wyrobami skórzanymi,

- meblami, sprzętem oświetleniowym,

- sprzętem radiowo-telewizyjnym lub sprzętem gospodarstwa domowego,

- artykułami piśmiennymi i księgarskimi,

- prowadzenia działalności gastronomicznej i rozrywkowej.

Czasowe ograniczenia w tych obiektach od 21 marca (do odwołania) dotyczą handlu detalicznego prowadzonego przez najemców na powierzchni handlowej (z wyjątkami), działalności usługowej (z wyjątkami), prowadzenia handlu detalicznego lub prowadzenia działalności usługowej na wyspach handlowych.

Co zatem jest dopuszczalne?

Działalność mogą prowadzić ci najemcy, których przeważająca działalność polega na sprzedaży:

- żywności,

- produktów kosmetycznych innych niż do perfumowania lub upiększania się,

- artykułów toaletowych,

- środków czystości,

- produktów leczniczych (w aptekach lub punktach aptecznych),

- wyrobów medycznych

- środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego

- gazet,

- artykułów budowlanych lub remontowych,

- artykułów dla zwierząt domowych

- paliw.

Można świadczyć usługi: medyczne, bankowe, ubezpieczeniowe, pocztowe, pralnicze lub gastronomiczne polegające jedynie na przygotowywaniu i dostarczaniu żywności.

Trzeba liczyć się - zgodnie z rozporządzeniem - z ograniczeniami w przemieszczaniu się:

- przy przekroczeniu granicy państwa, aby udać się do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu na terenie Polski, należy przekazać funkcjonariuszowi Straży Granicznej informację odnośnie adresu miejsca zamieszkania bądź pobytu, w którym odbędzie obowiązkową 14-dniową kwarantannę, numerze telefonu do kontaktu. Informacje "są udostępniane organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, wojewodom, Policji i operatorowi wyznaczonemu w rozumieniu ustawy z dnia 23listopada 2012r. – Prawo pocztowe".

Jednocześnie ustanowiono wyjątki, przepisu nie stosuje się, jeśli przekraczanie granicy odbywa się "w ramach wykonywana czynności zawodowych w Rzeczypospolitej Polskiej lub państwie sąsiadującym, nie dotyczy on również załogi statku "w rozumieniu przepisów o bezpieczeństwie morskim lub załodze statku powietrznego w rozumieniu art.2 pkt1 ustawy z dnia 3 lipca 2002r. – Prawo lotnicze", ponadto nie objęto tym przepisem kierowców "wykonujących przewóz drogowy w ramach międzynarodowego transportu drogowego lub międzynarodowego transportu kombinowanego, kierowców wykonujących przewóz drogowy w ramach międzynarodowego transportu drogowego lub międzynarodowego transportu kombinowanego w rozumieniu przepisów o transporcie drogowym powracających z zagranicy innymi środkami transportu niż pojazd, którym jest wykonywany transport drogowy w celu odbioru odpoczynku". Obowiązku nie stosuje się "w przypadku przekraczania granicy Rzeczypospolitej Polskiej przez żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej lub żołnierzy wojsk sojuszniczych, funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Ochrony Państwa, wykonujących zadania służbowe".

Kwarantanna

- trwa 14 dni (licząc od dnia następnego o przekroczeniu granicy),

- o skróceniu lub zwolnieniu z tego obowiązku decyduje inspektor sanitarny,

- osoba odbywająca obowiązkową kwarantannę informuje pracodawcę o jej odbywaniu, informacje przekazuje telefonicznie lub w formie elektronicznej. Trzeba pamiętać, aby móc otrzymać wypłatę za okres trwania obowiązkowej kwarantanny lub świadczenie pieniężne z tytułu choroby, by w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia obowiązkowej kwarantanny złożyć pisemne oświadczenie pracodawcy lub podmiotowi zobowiązanemu celem późniejszej wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu choroby. Oświadczenie musi zawierać dane: imię, nazwisko, numer PESEL (jeśli posiada), serię  numer paszportu, jeżeli był okazywany Straży Granicznej podczas kontroli, dzień rozpoczęcia i zakończenia odbywania obowiązkowej kwarantanny, podpis osoby odbywającej kwarantannę.

[ZT]25148[/ZT]

Zakaz zgromadzeń

Obowiązuje zakaz zgromadzeń. Dopuszcza się te, gdy liczba uczestników zgromadzenia wynosi nie więcej niż 50 osób, wliczając w to organizatora i osoby działające w jego imieniu.

Ograniczenia lub zakaz obrotu i używania określonych przedmiotów

- w okresie stanu epidemii zakazuje się wywozu lub zbywania poza terytorium Polski respiratorów oraz kardiomonitorów,

- nie później niż na 24 godziny przed zamiarem wywozu lub zbycia poza terytorium Polski następujących produktów:

1) gogli ochronnych,

2) kombinezonów typu TYVEK,

3) masek typu FFP2/FFP3,

4) maseczek chirurgicznych,

5) ochraniaczy na buty (obuwie),

6) rękawiczek lateksowych,

7) rękawiczek nitrylowych,

8) środków do dezynfekcji rąk, powierzchni i pomieszczeń

– przedsiębiorca ma obowiązek powiadomić o tym wojewodę właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania tego przedsiębiorcy. Wojewoda może złożyć wniosek do premiera w sprawie zakazu wywozu lub zbycia tych produktów poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Ograniczenia funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy

Ustanowiono czasowe ograniczenia odnośnie:

- przygotowywania i podawania posiłków i napojów gościom siedzącym przy stołach lub gościom dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego menu, spożywanych na miejscu. Ograniczenie nie dotyczy realizacji usług polegających na przygotowywaniu i podawaniu żywności na wynos lub jej przygotowywaniu i dostarczaniu oraz działalności restauracyjnej lub barowej prowadzonej w środkach transportu, wykonywanej przez oddzielne jednostki.

- organizacji, promocji lub zarządzania imprezami (targi, wystawy, kongresy, konferencje, spotkania, włączając działalności polegające na zarządzaniu i dostarczaniu pracowników do obsługi terenów i obiektów, w których te imprezy mają miejsce),

- działalności twórczej, związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki,

- działalności ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (w szczególności polegającej na prowadzeniu miejsc spotkań, klubów, w tym klubów tanecznych i klubów nocnych oraz basenów, siłowni, klubów fitness)

- działalności związanej z projekcją filmów lub nagrań wideo w kinach, na otwartym powietrzu lub w pozostałych miejscach oraz działalności klubów filmowych

- związanej z konsumpcją  i podawaniem napojów,

- związanej z prowadzeniem kasyn, z wyłączeniem kasyn internetowych

Czasowe ograniczenie funkcjonowania dotyczy także bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałej działalności związanej z kulturą, lecznictwa uzdrowiskowego, sprawowania kultu religijnego w miejscach publicznych, w tym w budynkach i innych obiektach kultu religijnego.

Tu można znaleźć całą treść rozporządzenia.

Udostępnij na:
Facebook
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE