Reklama

Ratusz chce komitetu. Urządzi test z wiedzy

Opublikowano:
Autor:

Ratusz chce komitetu. Urządzi test z wiedzy - Zdjęcie główne
UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:

Przeczytaj również:

Wiadomości Począwszy od 9 lutego możemy wziąć udział w konsultacjach społecznych w sprawie powołania Płockiego Komitetu Rewitalizacji. Aby jednak znaleźć się w tym gremium, zgodnie z obecnymi propozycjami, niektórzy będą musieli... zdać test sprawdzający zakres wiedzy w tym zakresie i zebrać podpisy z poparciem.

Począwszy od 9 lutego możemy wziąć udział w konsultacjach społecznych w sprawie powołania Płockiego Komitetu Rewitalizacji. Aby jednak znaleźć się w tym gremium, zgodnie z obecnymi propozycjami, niektórzy będą musieli... zdać test sprawdzający zakres wiedzy w tym zakresie i zebrać podpisy z poparciem.

Swoje zamiary dotyczące powołania Płockiego Komitetu Rewitalizacji i konsultacji społecznych Ratusz ogłosił 9 lutego, czyli pierwszego dnia, od kiedy można zgłaszać uwagi do projektu. Na zapoznanie się z założeniami przyznano czas do 9 marca. Omówienie treści przygotowyanego dokumentu odbędzie się 25 lutego w Ratuszu o godzinie 16.00 w sali 206.

Cały projekt uchwały jest dostępny na stronie internetowej Ratusza. Uwagi można składać pisemnie na adres: Urząd Miasta Płocka, Referat Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta, pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock, składając je w Biurze Obsługi Klienta na stanowisku nr 4. Istnieje także możliwość nadesłania ich pocztą, wysyłając na adres: [email protected] Gdyby ktoś wolał formę ustną z zapisem do protokołu, powinien przyjść do Ratusza ( pokój C-314) lub zadzwonić pod numer 367-14-53 w godzinach pracy Urzędu Miasta Płocka.

Jeśli ktoś jednak nie ma czasu na zagłębianie się w dokument, oto najważniejsze elementy dotyczące PKR (ale pamiętajmy, że to na razie wyłącznie projekt), który miałby pełnić „funkcję opiniodawczo-doradczą” dla prezydenta Płocka „w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji”. To również miejski włodarz powoływałby członków na wspólną kadencję (czyli na pięć lat) w drodze zarządzenia, natomiast nabór ogłaszałby na co najmniej 60 dni przed końcem swojej kadencji.

W składzie PKR przewidziano maksymalnie 13 osób, w tym dwóch przedstawicieli Ratusza (także spółek lub jednostek organizacyjnych), troje płocczan (po jednym z każdego zamieszkałego podobszaru wskazanego do rewitalizacji), następnie po dwóch przedstawicieli podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w mieście, z organizacji pozarządowych, prowadzących działalność społeczną lub z grup nieformalnych, także dwóch przedstawicieli właścicieli nieruchomości, które znajdują się w obszarze rewitalizacji (np. ze spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych) oraz dwóch mieszkańców Płocka. Wszyscy powinni pochodzić z otwartego, ogłoszonego naboru. Przy okazji wskazano na wymóg dostarczenia listy z poparciem dla kandydatury. Progi do przeskoczenia są całkiem spore, w zależności od środowiska, z którego się kandyduje Trzeba mieć podpisy – odpowiednio - od co najmniej 20 osób ze wskazanego obszaru, 20 właścicieli/użytkowników wieczystych/podmiotów zarządzających nieruchomościami na wskazanym obszarze, 30 mieszkańców osiedli, 20 przedsiębiorców lub od 15 organizacji pozarządowych.

Kandydat na członka będzie musiał dostarczyć nie tylko stosowne dokumenty (jak np. oświadczenie o wpisie w KRS czy o członkostwie o organizacji pozarządowej działającej w Płocku), ale i zabłysnąć wiedzą z zakresu rewitalizacji i pisemnie odpowiedzieć na przygotowane pytania. Do testu trzeba się przyłożyć, ponieważ w razie, gdyby było dużo chętnych w danej kategorii (np. osoby związane z kilkoma organizacjami), wówczas przeważy ilość uzyskanych punktów. A jeśli i to nie pomoże, zostaje losowanie. Tak czy inaczej wyłonieniem zwycięzcy zajmie się odpowiednia komórka odpowiedzialna w Ratuszu za proces rewitalizacji (która następnie miałaby pełnić także funkcję sekretariatu dla PKR).

Nowo wybrani członkowie wybiorą ze swojego składu przewodniczącego i zastępcę. Do zadań przewodniczącego należałoby zwołanie posiedzeń nie rzadziej niż raz na pół roku z własnej inicjatywy lub na wniosek minimum pięciu członków bądź prezydenta miasta. W posiedzeniach „mogą” brać udział eksperci w dziedzinie rewitalizacji oraz osoby zaproszone przez przewodniczącego PKR lub prezydenta (ale tylko jako doradcy, bez prawa głosu). Komitet formułuje wyłącznie opinię w drodze głosowania i przyjętą zwykłą większością głosów (urzędnicy nie mogą jednak głosować nad projektami prezydenta).

A gdyby ktoś się wciąż zastanawiał, czy za zaangażowanie w PKR przysługuje wynagrodzenie (poza pracownikami Ratusza, którzy znajdą się w gremium w wyniku pełnienia obowiązków służbowych), to dodajmy, że mają mieć z tego co najwyżej satysfakcję. Nie przewidziano zwrotu kosztów podróży.

W projekcie nie zapisano, ile czasu PKR miałby na sformułowanie opinii. Powstaje pytanie czy przy takim maratonie, jaki zaproponowano w projekcie, komuś będzie się chciało starać o miejsce w PKR... I co to da poza kolejnymi papierami na ratuszowych biurkach? Mamy już Płocki Okrągły Stół Edukacyjny, to również organ opiniodawczy, ale na końcu i tak decyduje kto inny i niekoniecznie pokrywa się to z treścią opinii.

Fot. Karolina Burzyńska/Portal Płock

UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE