Reklama

Powracają do pomysłu budowy kolejki łączącej nabrzeże z koroną skarpy

Opublikowano:
Autor:

Powracają do pomysłu budowy kolejki łączącej nabrzeże z koroną skarpy - Zdjęcie główne
Udostępnij na:
Facebook

Przeczytaj również:

Wiadomości W budżecie miasta na 2020 r. wpisano pół miliona złotych na prace przygotowawcze związane z kolejką łączącą nabrzeże z koroną skarpy.

W budżecie miasta na 2020 r. wpisano pół miliona złotych na prace przygotowawcze związane z kolejką łączącą nabrzeże z koroną skarpy.

W ramach zadania w 2020 roku "planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy kolejki".

Pomysł z powstaniem kolejki nie jest nowy, było o nim głośno chociażby podczas prezentowania rezultatów konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej przyszłego zagospodarowania pl. Obrońców Warszawy wraz ze schodami Broniewskiego. Uczestnicy mieli wówczas zaproponować rozwiązanie komunikacyjne łączące nabrzeże z placem. Nikt nie uzyskał pierwszego miejsca, a na placu nic się jak dotąd nie zmieniło (może poza dostawieniem obok stacji Płockiego Roweru Miejskiego i kolejnej prośby w interpelacji o naprawę uszkodzonych schodów). Realizację wpisano na lata 2024-2025, wpisując do Płockiego Programu Rewitalizacji szacunkowe koszty wynoszące 10 mln zł (w tym 2 mln zł z budżetu miasta, 8 mln zł ze środków zewnętrznych). W PPR zapisano odnośnie wprowadzenia mechanicznego rozwiązania komunikacyjnego:

- Realizacja przedsięwzięcia jest elementem koniecznym i niezbędnym do (...) zapewnienia dostępności do nabrzeża wiślanego osobom o ograniczonych możliwościach poruszania się. Istniejące obecnie schody, pomimo licznych remontów, stanowią barierę uniemożliwiającą korzystanie z przestrzeni w szczególności osobom z niepełnosprawnościami, co przekłada się na ich wykluczenie z życia społecznego.

Przy okazji pomysłu na powstanie kolejki mówiło się o kosztach wynoszących kilka milionów złotych (obecnie w Płockim Programie Rewitalizacji nie ma szacunkowej kwoty). Zgodnie z pierwotnym pomysłem kolejka miała jeździć po szynach między górną stacją tuż przy schodach Broniewskiego do drugiej stacji już na nabrzeżu. Powstała także pokonkursowa koncepcja urbanistyczno-architektoniczna zagospodarowania pl. Obrońców Warszawy wraz ze schodami Broniewskiego uwzględniająca zalecenia sądu konkursowego i wytyczne zamawiającego, w której przewidziano realizację kolejki linowo-terenowej łączącej plac z nabrzeżem.

[ZT]11929[/ZT]

[ZT]13968[/ZT]

[ZT]11969[/ZT]

Bez dodatkowego wsparcia np. z funduszy unijnych, w Ratuszu jak dotąd przyznawano pierwszeństwo innym inwestycjom. Zresztą pomysł powodował pytania nie tyle związane z kosztami, co z obawami czy tego typu rozwiązanie nie wpłynie niekorzystanie na stan skarpy. W Ratuszu podkreślali, że wpierw konieczne są badania geologiczne, aby odpowiednio skarpę zabezpieczyć na odcinku, który w przyszłości mogą objąć prace budowlane.

[ZT]24155[/ZT]

[ZT]20059[/ZT]

Teraz pomysł z kolejką powrócił - w przyszłym roku miałaby powstać dokumentacja projektowo-kosztorysowa.

- Z jednej strony byłaby to atrakcja dla osób odwiedzających nabrzeże, z drugiej zapewne wieloletnie koszty - stwierdził ostatnio w swojej interpelacji przewodniczący Rady Miasta Płocka, Artur Jaroszewski w kontekście ewentualnego powstania kolejki.

Zwrócił się o bardziej dokładne informacje: przybliżenie założeń dotyczących tego przedsięwzięcia - lokalizację, rodzaj i zasilanie kolejki, przewidywane koszty inwestycyjne oraz późniejsze, eksploatacyjne, a także planowane przychody. Radnego interesowała szansa na pozyskanie zewnętrznego dofinansowania na realizację zadania.

- Koncepcja zakłada przeprowadzenie torów nad ziemią na stalowej konstrukcji wsporczej, a kąt nachylenia zaprojektowany jest tak, aby tory bezkolizyjnie przebiegały minimum 4,5 metra ponad przecinaną przez kolejkę ul. Mostową. Ponadto przewidziano odsunięcie trasy od biegu schodów, aby ocalić rosnące wzdłuż nich drzewa - przypomina w odpowiedzi wiceprezydent Jacek Terebus. - Biorąc pod uwagę uwarunkowania geologiczne należy stwierdzić, iż każde nowoczesne rozwiązanie komunikacyjne jest możliwe do zrealizowania w rejonie skarpy płockiej, jednakże zgodnie z przepisami ustawy z 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze wymaga wykonania dokumentacji geologiczno-inżynierskiej. Dopiero ocena warunków gruntowych zawarta w dokumentacji geologiczno-inżynierskiej wskaże lokalizację, gdzie panują warunki skomplikowane (a za takie uważa się grunty występujące w podłożu objęte występowaniem niekorzystnych zjawisk geologicznych, zwłaszcza zjawisk osuwiskowych, a także w obszarach dolin rzecznych), gdzie należy wykonać dodatkowe badania (ujęte w formie dokumentacji badań podłoża gruntowego i projektu geotechnicznego) związane z planowanymi specjalistycznymi robotami zmierzającymi do ew. wzmocnienia i poprawienia stateczności zboczy. Stopień dokładności opracowania istniejącej koncepcji oraz stan wiedzy na temat warunków geologicznych nie pozwalają na dokładną ocenę kosztów realizacji, jak i całorocznych kosztów eksploatacji kolejki oraz planowanych przychodów.

A jeśli nie kolejką...

Wiceprezydent dodał, że "rozważane są alternatywne formy skomunikowania nabrzeża z koroną skarpy, w tym z użyciem elektrycznego samochodu autonomicznego". Na razie Ratusz chce dokonać analiz, aby ocenić warunki i koszt realizacji rozważanych wariantów komunikacji. - W zależności od przyjętego rozwiązania będziemy również monitorować możliwości skorzystania z dofinansowania przedsięwzięcia ze środków zewnętrznych i w przypadku zaistnienia takiej sposobności aplikować o środki.

Udostępnij na:
Facebook
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE