Reklama

Pomysły płocczan: które Ratusz odrzucił?

Opublikowano:
Autor:

Pomysły płocczan: które Ratusz odrzucił?  - Zdjęcie główne
Udostępnij na:
Facebook

Przeczytaj również:

Wiadomości Spośród 77 zgłoszonych w ramach Budżetu Obywatelskiego projektów płocczan, Ratusz odrzucił 18 pomysłów ze względu na braki formalne. Które pomysły poszły w odstawkę?

Spośród 77 zgłoszonych w ramach Budżetu Obywatelskiego projektów płocczan, Ratusz odrzucił 18 pomysłów ze względu na braki formalne. Które pomysły poszły w odstawkę i dlaczego?

Dzisiaj odbyło się pierwsze posiedzenie zespołu ds. budżetu obywatelskiego. Radni, przedstawiciele mediów i organizacji pozarządowych dostali do zaopiniowania kompletną listę projektów, które pozytywnie przeszły weryfikację formalnoprawną w Ratuszu. Z zestawienia wynika, że poszczególne wydziały Urzędu Miasta odrzuciły 18 projektów, głównie inwestycyjnych. Powody były różne - niektóre z zaproponowanych przez płocczan rozwiązań są już lub niedługo będą w mieście realizowane, część jest po prostu zbyt droga, czyli przekracza 3 mln zł (rekordowy wniosek zdaniem Ratusza przekracza dostępną pulę środków o ponad … dwa miliardy złotych ). Są też takie, których nie można zrealizować, bo proponowany teren nie jest własnością miasta. Teraz pozostałymi 59 projektami zajmie się zespół ds. budżetu obywatelskiego.

Przedstawiamy przesłane z Ratusza zestawienie projektów do Budżetu Obywatelskiego 2013 po wstępnej ocenie formalno-prawnej (na czerwono zaznaczono projekty, które z przyczyn formalnych zostały odrzucone podczas weryfikacji):

1. Andrzej Rycharski (wraz z mieszkańcami przy ul. Wiosennej)
Budowa osłony przeciwhałasowej wzdłuż południowej strony ulicy Wyszogrodzkiej; koszt – 3 mln zł (jest to projekt inwestycyjny); projekt spełnia wymogi formalne

2. Łukasz Bezel
Grota solna; koszt – 1,15 mln zł (projekt inwestycyjny); projekt spełnia wymogi formalne

3. Łukasz Kaczmarek (wraz z mieszkańcami przy ul. Bliskiej)
Budowa ul. Bliskiej wraz z kanalizacją; koszt – 1 mln zł (projekt inwestycyjny); projekt spełnia wymogi formalne

4. Grażyna Motyka
Oświetlenie wzgórza tumskiego, jest projekt bez kosztorysu dotyczy tzw. Niemieckich Górek (projekt inwestycyjny); projekt spełnia wymogi formalne

5. Mariusz Olenderek
Ogólnodostępne ujęcie wody z pokładów oligocenu (tzw. woda oligoceńska); koszt – 1,15 mln zł (projekt inwestycyjny); projekt spełnia wymogi formalne

6. Adam Skowyrski
Budowa parku i skweru na osiedlu Podolszyce Południe; koszt – 400 tys. zł (projekt inwestycyjny); projekt spełnia wymogi formalne

7. Konrad Kozłowski
Budowa parkingu z płyt ażurowych na osiedlu Międzytorze na ok. 100 miejsc postojowych przy ul. Lachmana; koszt – 850 tys. zł (projekt inwestycyjny); projekt spełnia wymogi formalne

8.  Joanna i Konrad Kozłowscy
Skwer gier miejskich Międzytorze przy ul. Piaska/Lachmana; koszt – 950 tys. zł (projekt inwestycyjny); zaopiniowany negatywnie. We wskazanym miejscu spółka Inwestycje Miejskie zaplanowała już rozbudowę przedszkola, która zaczyna się w tym roku i będzie finansowana z budżetu miasta

9. Adam Kubiak
Sięgacz od ul. Synów Pułku, ciąg pieszo-jezdny; koszt – 2,34 mln zł; projekt zaopiniowany pozytywnie

10. Jan Cywiński
Zdemontowanie konstrukcji pomostu (mola), wykonanie wyciągu krzesełkowego ze skarpy do zalewu Sobótka; koszt – 3 mln zł (projekt inwestycyjny); zaopiniowany negatywnie ze względu na koszty wykraczające poza Budżet Obywatelski Płocka

11. Ewelina Lech
Świetlica środowiskowa dla dzieci i młodzieży w celu przeciwdziałania jej wykluczeniu społecznemu; koszt – 41 tys. zł (projekt inwestycyjny); projekt spełnia wymogi formalne

12. Hanna Wiśniewska
Montaż instalacji przewodów do ciepłej wody z węzła cieplnego przy ul. Sienkiewicza 13; koszt – 350 tys. zł (projekt inwestycyjny); negatywnie, projekt nie spełnia wymogów formalnych

13. Jan Cywiński
Likwidacja ruin budowlanych w centrum Płocka; koszt – 3 mln zł (projekt inwestycyjny); projekt zaopiniowany negatywnie, wskazane nieruchomości nie należą do gminy Płock, są to budynki prywatne.

14. Jolanta Kaczyńska
Teren rekreacyjno-wypoczynkowy dla całej rodziny wraz z budową m.in. toru do agility dla zwierząt w „Jarze Brzeźnica”; koszt – 1,5 mln zł (projekt inwestycyjny); projekt spełnia wymogi formalne; jego realizacja zacznie się od wykonania koncepcji

15. Magdalena Regulińska, Anna Ciulińska
Wyposażenie i remont sali do zajęć integracji sensorycznej; koszt – 30 tys. zł
(projekt miękki); projekt spełnia wymogi formalne

16. Jan Cywiński
Wykonanie byłej ul. Wiejskiej; koszt – 1 mln zł (projekt inwestycyjny); zaopiniowany negatywnie, wskazany teren nie należy do gminy, drogi nie przewiduje także miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a obszar dawnej ul. Wiejskiej został zabudowany prywatnymi nieruchomościami.

17. Roman Gałczyński
„Nadwiślański bulwar” z wydzieloną ścieżką rowerową i pasem ziemnym dla biegaczy; koszt – 1,825 mln zł (projekt inwestycyjny); zaopiniowany negatywnie, ponieważ wiele elementów tej propozycji będzie wykorzystanych w powstającej koncepcji zagospodarowania nadbrzeża, która w najbliższym czasie zostanie zrealizowana

18. Krzysztof Jarzyński
Most na rzece Brzeźnicy, w ciągu ul. Rolnej. Propozycja jest bez kosztorysu (projekt inwestycyjny); projekt spełnia wymogi formalne

19. Paweł Śliwiński, Krzysztof Wiśniewski, Wojciech Rytter, Paweł Mieszkowicz, Stanisław Fidelis, Stanisław Podgórski, Edward Ryter
Budowa Przystani Miejskiej wzorowanej na historycznym Dworcu Wodnym „Płock”; koszt – 1,43 mln zł (projekt inwestycyjny); projekt spełnia wymogi formalne

20. Inez i Piotr Gryszpanowicz
Stop tirom w Płocku; koszt – 200 tys. zł (projekt inwestycyjny); projekt spełnia wymogi formalne

21. Inez i Piotr Gryszpanowicz
3 pasy ruchu w kierunku na Orlen; koszt trzy mln (projekt inwestycyjny); zaopiniowany negatywnie ze względu na szacunkowy koszt przekraczający wielkość Budżetu Obywatelskiego Płocka

22. Inez i Piotr Gryszpanowicz
Inteligentny system zarządzania ruchem; koszt – 3 mln zł (projekt inwestycyjny); projekt spełnia wymogi formalne

23. Inez i Piotr Gryszpanowicz
Płatna strefa parkowania – Stare Miasto; koszt 400 tys. zł (projekt inwestycyjny); projekt spełnia wymogi formalne

24. Inez i Piotr Gryszpanowicz
Prawoskręt z z Trasy Popiełuszki w ul. Wyszogrodzką; koszt – 1,5 mln zł (projekt inwestycyjny); projekt spełnia wymogi formalne

25. Inez i Piotr Gryszpanowicz
Budowa ronda turbinowego na skrzyżowaniu ul. Wyszogrodzkiej i Harcerskiej; koszt – 1,5 mln zł (projekt inwestycyjny); projekt spełnia wymogi formalne

26. Rondo Lajourdie rondem turbinowym; koszt – 90 tys. zł
(projekt inwestycyjny); projekt spełnia wymogi formalne

27. Marzena Fabiańska-Kamińska (wraz z mieszkańcami os. Jesienna i os. Piłsudskiego)
Remont chodnika; koszt – 10 tys. zł (projekt inwestycyjny); zaopiniowany negatywnie, chodnik zostanie wymieniony w trakcie budowy sąsiedniego skrzyżowania, która jest wpisana do budżetu miasta

28. Marcin Pietrzak
Sadzimy drzewa i krzewy na terenach zielonych; koszt – 57.360 zł (projekt miękki); projekt spełnia wymogi formalne

29. Marcin Pietrzak
Budowa budynku mieszkalnego dla rodzin z dziećmi i młodzieży uczącej się, a mieszkających obecnie przy ul. Otolińskiej 23; koszt – 2 mln zł (projekt inwestycyjny); projekt spełnia wymogi formalne

30. Mirosława Klingier
Praktyki zawodowe dla osób niepełnosprawnych – mieszkańców Płocka; koszt – 36.284 zł (projekt miękki); projekt spełnia wymogi formalne

31. Olga Wawszczak Agnieszka Stachurska
Program Pozytywnej Przemiany Płocczan „Odchudzamy Płock”; koszt – 717.783 zł (projekt miękki); projekt spełnia wymogi formalne

32. Andrzej Wiśniewski
Drewniany Gród Rycerski (teren bulwaru wiślanego Sobótka); koszt - do 3 mln zł (projekt inwestycyjny); negatywnie, plan zagospodarowania nie przewiduje takiego obiektu

33. Patrycja Stasiak wraz z uczniami kl. IIa Gimnazjum Nr 5 w Płocku
Moja wymarzona szkoła, wybudowanie na terenie szkoły pomocy z zakresu chemii, matematyki i innych przedmiotów; koszt – 167 tys. zł (projekt miękki); projekt spełnia wymogi formalne

34. Jan Gorzelany
Zagospodarowanie Jaru Brzeźnicy; koszt 1,7 mln zł (projekt inwestycyjny); negatywnie, po weryfikacji projekt przekroczył wskazaną kwotę i jest większy niż Budżet Obywatelski Płocka

35. Danuta Komosa
Klub Seniora „Borowiczki”; koszt – 220 tys. zł (projekt inwestycyjny); projekt spełnia wymogi formalne z uwagą, że propozycja jest możliwa do zrealizowania w roku 2014

36. Piotr Tybuszewski
Organizacja kursów z podstaw obsługi komputera i korzystania z internetu dla seniorów; koszt 10 tys. zł (projekt miękki); projekt spełnia wymogi formalne

37. Michał Komorowski
Płockie Centrum Sportów Wspinaczkowych; koszt – 3 mln zł (projekt inwestycyjny); negatywnie, ze względu na koszt przekraczający wielkość Budżetu Obywatelskiego Płocka

38. Jakub Gęsiarz
„Rowerkiem nad jeziorko” (program budowy dróg rowerowych); koszt – 1,5 mln zł (projekt inwestycyjny); negatywnie ze względu na koszt przekraczający wielkość Budżetu Obywatelskiego Płocka

39. EWA etaia@op.pl
„Centrum Rozwoju Uzdolnień” (projekt inwestycyjny, bez kosztorysu); negatywnie ze względu na koszt przekraczający wielkość Budżetu Obywatelskiego Płocka

40. Ryszard Rzymkowski
Budowa punktu czerpalnego wody oligoceńskiej na Nowym Rynku; koszt - 700 tys. zł (projekt inwestycyjny); projekt spełnia wymogi formalne

41. Karolina Kupczyk
„Tańcząca fontanna”; koszt od 2 do 3 mln (projekt inwestycyjny); projekt spełnia wymogi formalne

42. Karolina Kupczyk
Budowa połączenia komunikacyjnego – deptaku z pomnika Krzywoustego do Starego Rynku; koszt – 900 tys. zł (projekt inwestycyjny); projekt spełnia wymogi formalne

43. Karolina Kupczyk
Wodotrysk na Sobótce; koszt – 30 tys. zł (projekt inwestycyjny); projekt spełnia wymogi formalne

44. Michał Nagrodzki
Płock Basket Liga; koszt – 542,1 tys. zł (projekt miękki); projekt spełnia wymogi formalne

45. Łukasz Pietrzak
Korki dla Młodych; koszt – 224 tys. zł (projekt miękki); projekt spełnia wymogi formalne

46. Jakub Tomaszewski
Kampania prozdrowotna Live in Poland; koszt – 412,2 tys. zł (projekt miękki); projekt spełnia wymogi formalne

47.  Dawid Penkala
Projekt budowy stoku saneczkowo-narciarskiego z zagospodarowaniem jamy w skarpie; koszt – 200 tys. (projekt inwestycyjny); zaopiniowany negatywnie, stok znalazłby się na terenie, który nie należy do gminy

48. Norbert Woźniak
Kampania billbordowa, reklamująca walory Płocka na drogach wjazdowych do miasta; koszt – 200 tys. zł (projekt miękki); projekt spełnia wymogi formalne

49. Norbert Woźniak
Zakup 2 autobusów hybrydowych dla Komunikacji Miejskiej w Płocku; koszt – 2 mln zł (projekt inwestycyjny); projekt spełnia wymogi formalne

50. Katarzyna Stachnik
Budowa ulicy Saperskiej wraz z brakującą infrastrukturą, od ul. Powstańców Styczniowych do Maneżowej (projekt inwestycyjny, bez kosztorysu); projekt zaopiniowany negatywnie. Budowa ul. Saperskiej została już wcześniej przygotowana, jej budowa zaczyna się wiosną

51. Marcin Marzec
Multifunkcyjna Muszla Koncertowa z możliwością organizacji Kina Letniego wraz z miejscami do siedzenia z uwzględnieniem włączenia mieszkańców Podolszyc w proces projektowania przestrzeni publicznej – Park Północny Podolszyce; koszt – 300 do 500 tys. zł (projekt inwestycyjny); projekt spełnia wymogi formalne

52. Marcin Marzec
Proces konsultacji społecznych w partnerstwie Urząd Miasta Płocka, Stowarzyszenie „Podolszyce”, mieszkańcy Podolszyc wraz z procesem projektowania przestrzeni publicznej przez mieszkańców Podolszyc; koszt – 50 tys. zł (projekt miękki); projekt spełnia wymogi formalne

53. Sebastian Dymek
Budowa chodnika pomiędzy ulicami Kalinową a Górną; koszt – 17.537 zł (projekt inwestycyjny); projekt spełnia wymogi formalne

54. Dominik Michalski
Darmowa komunikacja miejska dla studentów płockich uczelni; koszt – 474 tys zł (projekt miękki); projekt spełnia wymogi formalne

55. Mirosław Łakomski
Stworzenie Projektu i Wizualizacji Odbudowy Płockich Sukiennic – „Podkowy”; koszt od 20 do 30 tys. zł (projekt inwestycyjny); projekt spełnia wymogi formalne

56. Zygmunt Buraczyński, Sylwester Wiśniewski
Płocki Pomnik Przełomu - Tumska Aleją Obywatelską; koszt 88 tys. zł (projekt inwestycyjny); projekt spełnia wymogi formalne

57. Piotr i Iwona Adamiak
„Hej sokoły” (pokazy lotów ptaków drapieżnych na Wzgórzu Tumskim); koszt – 456 tys. zł (projekt miękki); projekt spełnia wymogi formalne

58. Maciej Woźniak
Powołanie „Wydawnictwa Płockiego”; koszt – 2 mln zł (projekt miękki); projekt spełnia wymogi formalne

59. Mirosław Łakomski
Wykonanie Rekonstrukcji Dworca Rzecznego tzw. „Przystani”; koszt – 2 mln zł (projekt inwestycyjny); projekt spełnia wymogi formalne

60. Magdalena Michalska
„Pasja – moje życie (projekt skierowany do dzieci ze szkół podstawowych, których rodzice nie mają środków na zapewnienie dzieciom manualnych zajęć dodatkowych); koszt – 120 tys.zł (projekt miękki); projekt spełnia wymogi formalne

61. Piotr Lisocki
Rewitalizacja ostatniej zachowanej na Wiśle barki typu „Sandomierka” i uczynienie z niej atrakcji turystycznej miasta oraz miejsca edukacji o bezpiecznym zachowaniu; koszt – 220 tys. (projekt inwestycyjny); projekt spełnia wymogi formalne

62. Łukasz Bieńkowski
Motocykl ratunkowy; koszt od 250 do 500 tys. zł (projekt miękki); projekt spełnia wymogi formalne

63. Karolina Kupczyk
Remont - odświeżenie ul. Tumskiej (wymiana siedzisk na ławki); koszt – 750 tys.(projekt inwestycyjny); projekt spełnia wymogi formalne

64. Jakub Tomaszewski
Zdrowe plecy lepsza przyszłość; koszt programu – 1.4 mln zł (projekt miękki); projekt spełnia wymogi formalne

65. Ilona Matusiak
Festiwal muzyki żydowskiej; koszt – 198.5 tys. zł (projekt miękki); projekt spełnia wymogi formalne

66. Łukasz Latarski
Skwer zieleni u zbiegu ulic Kochanowskiego, Bielskiej i Wschodniej; koszt – 150 tys. zł (projekt inwestycyjny); projekt spełnia wymogi formalne

67. Anna Kosewska, Daniel Urbański
Ścieżka rowerowa dla Płocczan; koszt – 2,5 mln zł (projekt inwestycyjny); projekt spełnia wymogi formalne

68. Jan Wyrębkowski
Opracowanie Studium, a następnie samorządowo– rządowej propozycji projektu Planu Zagospodarowania Przestrzennego aglomeracji płockiej jako obszaru problemowego i Płocka jako ośrodka regionalnego; koszt – 3 mln zł
(projekt inwestycyjny); oceniony negatywnie ze względu na kompetencje gminy i olbrzymie koszty (ok. 2,5 mld zł)

69. Magdalena Michalska
Bezpieczna droga do szkoły i przedszkola - 20 wyniesionych przejść dla pieszych; koszt – 500 tys. zł (projekt inwestycyjny); projekt spełnia wymogi formalne

70. Magdalena Michalska
Poranki muzyczne Płockiej Orkiestry Symfonicznej dla najmłodszych; koszt - 100 tys. zł (projekt miękki); projekt spełnia wymogi formalne

71. Magdalena Michalska
Zintegrowane szczepionki dla niemowląt i dzieci do lat 3; koszt – 800 tys. zł (projekt miękki); projekt spełnia wymogi formalne

72. Rada Osiedla Rembielińskiego
Wykonanie dodatkowego wyjazdu z parkingu przy ogrodzeniu targowiska przy ul. Rembielińskiego; koszt – 6 tys. (projekt inwestycyjny); zaopiniowany negatywnie ze względu na sąsiedztwo skrzyżowania i brak możliwości dysponowania wskazanym gruntem

73. Rada Os. Rembielińskiego
Wykonanie doświetlenia parkingu dla samochodów osobowych między kościołem Królowej Jadwigi, a budynkiem przy ul. Kossobudzkiego; koszt – 912 tys. zł (projekt inwestycyjny); projekt spełnia wymogi formalne

74. Rada Os. Rembielińskiego
Rozbudowa parkingu dla samochodów osobowych; koszt – 120 tys. zł (projekt inwestycyjny); projekt spełnia wymogi formalne

75. Rada Os. Rembielińskiego
Kompleksowy remont nawierzchni ul. Kossobudzkiego; koszt – 100 tys. zł (projekt inwestycyjny); projekt spełnia wymogi formalne

76. Rada Os. Rembielińskiego
Remont kapitalny chodników zlokalizowanych w pasie drogowym ul. Rutskich; koszt – 60 tys. zł (projekt inwestycyjny); projekt spełnia wymogi formalne

77. Danuta Kosik, Włodzimierz Żeberkiewicz,Anna Goździkowska
Odwodnienie terenu istniejących garaży miejskich oraz modernizacja i budowa dróg wraz z oświetleniem (rejon ul. Dobrowolskiego); koszt 770 tys. zł (projekt inwestycyjny); negatywnie ze względu na koszty – po przeprowadzonej weryfikacji - przekraczające wielkość Budżetu Obywatelskiego i czas realizacji wykraczający poza jeden rok

Udostępnij na:
Facebook
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE