Reklama

Palma, Ruska Bania i Skarpywood, czyli te i inne odrzucone pomysły płocczan

Opublikowano:
Autor:

Palma, Ruska Bania i Skarpywood, czyli te i inne odrzucone pomysły płocczan - Zdjęcie główne
Udostępnij na:
Facebook

Przeczytaj również:

Wiadomości Niektóre pomysły zgłoszone do 6. edycji budżetu obywatelskiego nie przeszły weryfikacji i na nie już nie zagłosujemy. Odrzucono chociażby pomysł z utworzeniem muzeum piłki ręcznej, dużego napisu "Skarpywood" wzorem tego z Los Angeles albo Szafy Jarząbka. Dlaczego? Znamy powody tych decyzji.

Niektóre pomysły zgłoszone do 6. edycji budżetu obywatelskiego nie przeszły weryfikacji i na nie już nie zagłosujemy. Odrzucono chociażby pomysł z utworzeniem muzeum piłki ręcznej, dużego napisu "Skarpywood" wzorem tego z Los Angeles albo Szafy Jarząbka. Dlaczego? Znamy powody tych decyzji.

Oto 22 odrzucone projekty wraz z uzasadnieniem negatywnej oceny.

REMONT ULICZKI MIĘDZY BLOKAMI BAT. CHŁOPSKICH 5 A 3, PRZEBUDOWA PARKINGU, PARK

charakter projektu: osiedlowy (Łukasiewicza)

Przedmiotowe tereny nie należą do Gminy Miasto Płock. Tereny ulic osiedlowych to własność Płockiej Spółdzielni Lokatorsko-Własnościowej. Ponadto tereny przy kościele objęte są pracami budowlanymi związanymi z budową al. Roguckiego.

SYGNALIZACJA ŚWIETLNA PODOLSZYCE POŁUDNIE NA AL. JANA PAWŁA II NAPRZECIWKO PRZYCHODNI RODZINA

charakter projektu: osiedlowy (Podolszyce Południe)

Miejski Zarząd Dróg w Płocku na przedmiotowym przejściu dla pieszych zlecił w roku bieżącym montaż aktywnego oznakowania wraz z doświetleniem przejścia dla pieszych oraz wymalowaniem biało-czerwonych pasów bezpieczeństwa.

BUDOWA PARKINGU NA 50 AUT

charakter projektu: osiedlowy (Podolszyce Północ)

Lokalizacja projektu znajduje się na gruncie należącym do Mazowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej będącej wieczystym użytkownikiem działki o nr ewid. 293/89

STREET WORKOUT KALISTENIKA POD SPICHRZEM

charakter projektu: osiedlowy (Stare Miasto)

Działka na której zaproponowano lokalizację projektu nie stanowi własności Gminy Miasto Płock (prywatny właściciel)

BUDOWA RONDA NA SKRZYŻOWANIU UL. POŁUDNIOWEJ I SŁONECZNEJ W PŁOCKU

charakter projektu: osiedlowy (Wyszogrodzka)

Ze względu na bliskość przejazdu kolejowego oraz niewystarczającą szerokość pasa drogowego, w celu wykonania ronda proponowanej wielkości, istnieje konieczność zajęcia części działek prywatnych właścicieli. Ponadto koszt zaprojektowania i wybudowania zaproponowanego ronda znacznie przekroczy kwotę 500 000 zł.

PRZEBUDOWA ŁĄCZNIKA POMIĘDZY ULICAMI OTOLIŃSKĄ I DWORCOWĄ

charakter projektu: osiedlowy (Dworcowa)

Koszty realizacji projektu są czterokrotnie wyższe niż koszty określane przez autora projektu. Realna wartość zadania szacowana jest na kwotę 2 000 000 zł.

ZAKUP SPRZĘTU NAGŁOŚNIENIOWEGO I OŚWIETLENIOWEGO NA POTRZEBY STANISŁAWÓWKI

charakter projektu: osiedlowy (Dworcowa)

Przedstawiony projekt nie wpisuje się w zadania własne gminy albo powiatu. Nie jest związany z żadną placówką, która jest założona i prowadzona przez Gminę Miasto Płock.

MIEJSCE ODPOCZYNKU Z PERGOLĄ, ŁAWKAMI I PUNKTEM INFORMACYJNYM

charakter projektu: osiedlowy (Międzytorze)

Teren wskazany przez pomysłodawcę nie jest własnością Gminy – teren prywatny.

SKARPYWOOD

charakter projektu: osiedlowy (Skarpa)

Zadaniem własnym gminy jest promocja miasta Płocka, a napis SKARPYWOOD nie identyfikuje się jednoznacznie z Płockiem i nie promuje samego miasta. Jest to nazwa abstrakcyjna – nie odnosząca się do żadnej nazwy, miejsca czy wydarzenia o znaczeniu promocyjnym, kulturalnym lub historycznym dla miasta.

PALMA NA RONDZIE GRABSKICH

charakter projektu: osiedlowy (Skarpa)

Wskazana lokalizacja palmy dotyczy skrzyżowania dróg publicznych zlokalizowanego w ciągu drogi kategorii wojewódzkiej. W myśl ustawy o drogach publicznych pasy drogowe takich dróg podlegają ochronie. Zabrania się w nich dokonywania czynności, które mogłyby powodować niszczenie lub uszkodzenie drogi i jej urządzeń albo zmniejszenie jej trwałości oraz zagrażać bezpieczeństwu ruchu drogowego. W szczególności zabrania się lokalizacji obiektów budowlanych, umieszczania urządzeń, przedmiotów i materiałów niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

RUSKA BANIA (ŁAŹNIA) NA SOBÓTCE

charakter projektu: osiedlowy (Skarpa)

Koszty podłączenia infrastruktury technicznej znacząco zawyżają koszty realizacji, co w konsekwencji skutkuje przekroczeniem limitu 500 000 zł brutto.

MUZEUM PIŁKI RĘCZNEJ

charakter projektu: ogólnomiejski

Projekt zlokalizowany jest na działce w Płocku przy ul. Tumskiej 3B, która nie stanowi własności Gminy Miasto Płock. Budynek, w którym miałby być realizowany projekt również nie stanowi własności Gminy Miasto Płock. Poza tym działalność muzealna nie jest zadaniem gminy w rozumieniu ustawy o samorządzie gminnym z dnia 08.03.1990 r.

PROJEKT ORAZ WYCENA REALIZACJI BULWARU OD MOSTU LEGIONÓW JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO DO MOSTU SOLIDARNOŚCI

charakter projektu: ogólnomiejski

Projekt nie spełniał wymogów formalnych – brak listy poparcia.

ŚPIEWAĆ KAŻDY MOŻE - MUSZLA KONCERTOWA

charakter projektu: ogólnomiejski

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie oznaczonym w miejscowym planie symbolem 1ZP, dla którego ustala się adaptację istniejącego zagospodarowania „Parku Północnego” ze wskazaniem dokończenia realizacji zgodnie z wydaną decyzją o pozwoleniu na budowę.

MODERNIZACJA PLACU OBROŃCÓW WARSZAWY (WIĘCEJ ŁAWEK)

charakter projektu: ogólnomiejski

Projekt nie spełniał wymogów formalnych – brak listy poparcia.

"WODNA PEREŁKA" CENTRUM WYPOCZYNKU I REKREACJI

charakter projektu: ogólnomiejski

Dla obszaru inwestycji brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Teren działki 2933/8 stanowi część rodzinnych ogrodów działowych – działka przekazana w użytkowanie ROD. Negatywna opinia dla działki 1333/2 ze względu na fakt, iż projekt miałby być zlokalizowany w pobliżu ujęcia powierzchniowego „Grabówka” Wodociągów Płockich Sp. z o.o. oraz na terenach szczególnego zagrożenia powodziowego.

PŁOCKA TRYBUNA WYJAZDOWA

charakter projektu: ogólnomiejski

Transmisje z wydarzeń sportowych wymagają wykupienia praw, a nie podlegają tylko wykupieniu abonamentów dostępnych na rynku dla odbiorców indywidualnych. Fakt ten w znacznym stopniu podwyższa generowanie kosztów projektu.

SPORTANALYTIK

charakter projektu: ogólnomiejski

Zgodnie z opinią prawną z dnia 14.08.2017 brak jest podstaw do sfinansowania zakupy franczyzy programu SportAnalityk z BOP, albowiem z treści projektu nie wynika, aby program ten sprzyjał rozwojowi sportu, który jest zadaniem gminy, a wręcz przeciwnie dokonywał selekcji i eliminacji mieszkańców Płocka w zakresie predyspozycji do uprawiania sportu. Zadanie opisane w art. 27 ustawy o sporcie, polega na tworzeniu warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu, a nie jego ograniczaniu lub selekcji.

INTEGRACYJNY PLAC ZABAW "SŁONECZNY ZAKĄTEK"- SZANSA DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH

charakter projektu: ogólnomiejski

Dla obszaru inwestycji brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Realizacja zamierzenia może wymagać uzyskania decyzji o warunkach zabudowy. Działka nie stanowi własności Gminy Płock. Teren objęty jest Koncepcją zagospodarowania południowej części Nowego Rynku do realizacji przez Gminę.

PŁOCKI HYDE PARK

charakter projektu: ogólnomiejski

Wolność swobodnej wypowiedzi jest gwarantowana na podstawie Konstytucji RP. W przestrzeni publicznej można wyrażać swobodnie swoje poglądy w każdym miejscu (w tym również parki, skwery), o ile nie naruszają obowiązującego porządku prawnego.

DAR LEPSZYCH DLA GORSZYCH

charakter projektu: ogólnomiejski

Brak konkretnego zakresu inwestycji, w związku z czym niemożliwe jest określenie zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz ustalenie czy nieruchomości, których będzie dotyczył projekt stanowią mienie Gminy Płock. Ponadto niemożliwe jest określenie planowanych kosztów inwestycji.

SZAFA JARZĄBKA

charakter projektu: ogólnomiejski

W ramach konsultacji społecznych mieszkańców miasta Płocka dot. części wydatków z budżetu miasta Płocka na 2018 rok określonych jako Budżet Obywatelski Płocka, został zgłoszony projekt „Szafa Jarząbka” polegający na zainstalowaniu szafy, dzięki której mieszkańcy będą mogli nagrywać i odtwarzać informacje kierowana do prezydenta miasta. Płocczanie mają możliwość bezpośredniego kontaktu z prezydentem podczas spotkań organizowanych przez rady mieszkańców osiedli, mają również możliwość kontaktu drogą mailową (wysyłając e-mail na adres prezydent@plock.eu), czy tradycyjną pocztą. Mieszkańcy mogą również umówić się na spotkanie z prezydentem Płocka. Mieszkańcy mogą skorzystać także z pomocy pracowników Urzędu Miasta Płocka (pl. Stary Rynek 1, al. Piłsudskiego 6) oraz punktu obsługi mieszkańca znajdującego się przy ul. Miodowa 8. Dlatego też projekt uzyskuje negatywną rekomendację.

Udostępnij na:
Facebook
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE