Reklama

Kontrowersje i wątpliwości dotyczące śmieci. Odpowiadają na najczęściej zadawane pytania

Opublikowano:
Autor:

Kontrowersje i wątpliwości dotyczące śmieci. Odpowiadają na najczęściej zadawane pytania - Zdjęcie główne
UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:

Przeczytaj również:

Wiadomości Czy każdy musi segregować śmieci? Dlaczego mam płacić więcej? Co zrobić, kiedy pojemniki są przepełnione? Kto określa ilość pojemników i częstotliwość odbioru śmieci? Czy trzeba kupić pojemnik, worki do selektywnej zbiórki odpadów? Czy Urząd Miasta Płocka kazał zamknąć zsypy? Co zrobić ze starym fotelem czy popsutym telewizorem? Na te i na inne pytania odpowiadają w Urzędzie Miasta Płocka.

Czy każdy musi segregować śmieci? Dlaczego mam płacić więcej? Co zrobić, kiedy pojemniki są przepełnione? Kto określa ilość pojemników i częstotliwość odbioru śmieci? Czy trzeba kupić pojemnik, worki do selektywnej zbiórki odpadów? Czy Urząd Miasta Płocka kazał zamknąć zsypy? Co zrobić ze starym fotelem czy popsutym telewizorem? Na te i na inne pytania odpowiadają w Urzędzie Miasta Płocka.

– Nowy system odbioru odpadów komunalnych w Polsce to skutek nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która została przyjęta przez parlament w lipcu 2019 roku i podpisana przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 6 sierpnia 2019 roku. Rada Miasta Płocka przyjęła uchwały, które dostosowały przepisy prawa lokalnego do obowiązków wynikających ze zmian ustawy – przypominają w płockim Ratuszu.

Do nowych ram prawnych musiały dostosować się samorządy, a co się z tym wiąże, również mieszkańcy, zarządcy nieruchomości, przedsiębiorcy, firmy odbierające odpady. Do płockiego ratusza napływają pytania od mieszkańców. Odpowiedzieli na te najczęściej zadawane.

Segregacja odpadów - poradnik dla mieszkańców – jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka. Można tam także pobrać ulotkę informacyjną dotyczącą sposobu segregacji odpadów komunalnych w wersji elektronicznej, która w wersji papierowej była dystrybuowana do mieszkańców Płocka.

Czy każdy musi segregować śmieci? Do tej pory tego nie robiłem i nie było problemu.

Tak – każdy musi segregować śmieci. Jest to najistotniejsza zmiana wprowadzona prawem. Bezwzględny obowiązek segregowania odpadów dotyczy wszystkich Polaków i wynika z  nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Odpady komunalne podzielone są na tzw. frakcje: papier (pojemnik niebieski), szkło (pojemnik zielony), metale i tworzywa sztuczne (pojemnik żółty), bioodpady (pojemnik brązowy), odpady zmieszane. Odpady niebezpieczne (np. baterie, elektrośmieci, świetlówki, meble, opony) można też oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), a przeterminowane lekarstwa do aptek, które prowadzą taką zbiórkę. Im odpady są dokładniej przez nas posegregowane, tym bardziej efektywny jest proces ich odzysku i mniejsza degradacja dla środowiska.

Kto określa ilość pojemników i częstotliwość odbioru śmieci. Pojemniki są przepełnione, jest ich zbyt mało, nikt nie odbiera śmieci – co robić?

W przypadku zabudowy wielorodzinnej liczbę pojemników i częstotliwość odbioru śmieci określa zarządca nieruchomości – spółdzielnia mieszkaniowa lub wspólnota. Zgodnie z Regulaminem w zabudowie wielorodzinnej odpady są odbierane minimum 2 razy w tygodniu, a w przypadku małych wspólnot – raz w tygodniu.
Spółdzielnia czy wspólnota może wystąpić do Urzędu Miasta Płocka o zwiększenie liczby pojemników czy częstotliwości odbioru. Co ważne, nie zwiększą się z tego powodu opłaty ponoszone przez mieszkańca czy zarządcę nieruchomości.

W przypadku domków jednorodzinnych odpady są odbierane 2 razy w miesiącu zgodnie z harmonogramem Urzędu Miasta Płocka, który jest do pobrania m. in. na stronie www.plock.eu.
Mieszkańcy domków jednorodzinnych mogą zgłosić problem odbioru śmieci za pomocą „Zgłoszenia niewłaściwego świadczenia usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych” bezpośrednio do Urzędu Miasta Płocka.

Śmieci są bardzo drogie. Dlaczego nie dość, że mam je segregować, to jeszcze muszę płacić więcej niż do tej pory.

Tak - śmieci są bardzo drogie. Koszt odbioru odpadów to także zmiana wprowadzona prawem i dotyczy wszystkich Polaków. Ustawodawca nałożył bądź zwiększył na organy administracji i firmy zajmujące się odbiorem, przetwarzaniem i składowaniem odpadów obowiązki oraz opłaty, co spowodowało wzrost kosztów odbioru śmieci od mieszkańców każdej gminy w Polsce. W Płocku do 31 stycznia 2020 r. obowiązywały dwie stawki: 11 zł miesięcznie od osoby w przypadku zadeklarowanej selektywnej zbiórki odpadów i 16 zł w przypadku nieselektywnej zbiórki odpadów. Od 1 lutego 2020 r. obowiązuje jedna miesięczna stawka dla wszystkich – 26 zł od osoby, ponieważ wszystkich dotyczy obowiązek segregowania śmieci. Opłatę za odpady komunalne należy uiszczać tak jak dotychczas - w terminie do 15 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni (opłata za luty 2020 r. powinna zostać uiszczona do 15 marca 2020 r., opłata za marzec 2020 r. - do 15 kwietnia 2020 r., itd.), na dotychczasowe indywidualne numery rachunków bankowych.

Skąd mam wiedzieć, ile mam płacić za śmieci. Nie dostałem żadnej informacji na ten temat.

Zawiadomienia o zmianie stawki i wysokości opłaty Urząd Miasta Płocka wysłał do właścicieli nieruchomości według danych ilościowych, podanych w ostatnio złożonej deklaracji, aktualnej na dzień wystawienia zawiadomienia. Były one doręczane w styczniu i lutym wraz z informacją o wysokości podatku od nieruchomości i ulotką informacyjną na temat tego, jak należy segregować śmieci. Mieszkańcy zabudowy wielorodzinnej otrzymali zawiadomienia i ulotki od spółdzielni oraz wspólnot mieszkaniowych, które współpracowały z Urzędem Miasta Płocka.

Czy muszę złożyć jakieś dokumenty, deklaracje w związku z nowymi stawkami opłat za odpady?

Nie – nie ma takiej konieczności. Właściciel nieruchomości nie składa nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w przysłanym zawiadomieniu. Deklarację należy złożyć w przypadku zmiany liczby osób przebywających w danym lokalu, nieruchomości, a miesięczna opłata zostanie zmieniona.

Mieszkam w domu jednorodzinnym. Czy muszę kupić pojemnik, worki do selektywnej zbiórki odpadów?

Właściciele domków jednorodzinnych nie kupują pojemników i worków do selektywnej zbiórki odpadów. Firma odbierająca odpady dostarcza pojemnik i worki do segregacji śmieci podczas odbioru odpadów w ramach opłaty z deklaracji/zawiadomienia. Odpady są odbierane 2 razy w miesiącu zgodnie z harmonogramem, który jest do pobrania m. in. na stronie www.plock.eu

Mieszkam w bloku. Czy muszę kupić pojemnik, worki do selektywnej zbiórki odpadów? Czy dostanę worki tak jak mieszkańcy domków?

Mieszkańcy bloków nie kupują pojemników i specjalnych, dedykowanych kolorystycznie worków do selektywnej zbiórki odpadów. Pojemniki zbiorcze do selektywnej zbiórki odpadów dla mieszkańców bloków zapewnia firma odbierająca odpady w porozumieniu ze spółdzielnią czy wspólnotą mieszkaniową, które decydują o lokalizacji pojemników. Mieszkańcy bloków nie dostają worków do selektywnej zbiórki śmieci od firmy odbierającej odpady. Sami zanoszą posegregowane odpady do pojemników zbiorczych wystawionych na osiedlach.

Mieszkam w bloku i słyszałem, że Urząd Miasta kazał zamknąć zsypy, zakazał wstawiania pojemników do altan śmietnikowych, określa czy altana ma być otwarta czy zamknięta.

O nieruchomości decyduje zarządca nie urząd, dlatego decyzje w tym zakresie podejmowali zarządzający – Zarządy spółdzielni mieszkaniowych bądź wspólnot. Urząd Miasta Płocka nie nakazał i nie wymaga zamykania zsypów w blokach, nie zakazuje wstawiania pojemników do altan, nie określa czy altana ma być otwarta czy zamknięta. Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z lipca 2019 roku nałożyła na zarządców nieruchomości obowiązek właściwego (wyłącznie selektywnego) gospodarowania odpadami komunalnymi. Spółdzielnie czy wspólnoty odpowiadają za zsypy, altany, wiaty śmietnikowe – ich lokalizację, zabezpieczenie czy budowę, a także porządek na swoim terenie oraz właściwą segregację odpadów ze swoich nieruchomości. Analogiczne obowiązki dotyczące zabezpieczenia pojemników, budowy wiat czy altanek, wystawiania w terminach do odbioru worków do selektywnej zbiórki odpadów mają właściciele domków jednorodzinnych.

Pojemniki na tworzywa sztuczne bardzo szybko się zapełniają. Mam problem żeby po powrocie z pracy wyrzucić butelki czy pudełka.
Zgnieć zanim wyrzucisz. Zalecamy, aby przed wyrzuceniem zgniatać butelki czy kartony po mleku, napojach. Podobnie w przypadku pudełek kartonowych – przed wyrzuceniem zalecamy rozłożyć opakowanie na płasko. To pozwoli zmieścić więcej odpadów w pojemniku. Spółdzielnia mieszkaniowa czy zarządca nieruchomości może zgłosić do Urzędu Miasta zapotrzebowanie na większą liczbę pojemników i wówczas zostaną one dostarczone.

Gdzie mam wyrzucać baterie czy przeterminowane leki. Co zrobić ze starym fotelem czy popsutym telewizorem?
Na terenie Płocka funkcjonuje PSZOK – Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Tartacznej 2 (teren byłej mleczarni na osiedlu Radziwie). PSZOK jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 18.00, w soboty w godz. 10.00 - 14.00. Każdy mieszkaniec może zdać tam posegregowane odpady np. stare opony, odpady gabarytowe, elektrośmieci.
Przeterminowane leki należy przekazać do punktów, które znajdują się w aptekach na terenie Płocka: Wykaz aptek odbierających przeterminowane leki
Zużyte baterie, świetlówki itp. – można umieszczać w specjalnych koszy w sklepach elektrycznych i ze sprzętem AGD. W wielu płockich szkołach i urzędach znajdują się specjalne pojemniki na zużyte baterie czy nakrętki.
Zużyty sprzęt elektryczny można także zostawić w firmach zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Planuję remont, co mam zrobić z odpadami budowlanymi i remontowymi. Ile to kosztuje?

Zamów worek big-bag. Odbiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne wykonywany jest wyłącznie z nieruchomości zamieszkałych. Wniosek na odbiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Płocka. Referat Gospodarowania Odpadami przekazuje go do właściwej firmy.  Worek należy odebrać osobiście w siedzibie firmy. Worki big-bag bezpłatnie będą wydawane do 30 czerwca 2020 r. Od 1 lipca 2020 r. bezpłatnie będzie przysługiwać jeden big-bag w roku na nieruchomość/lokal mieszkalny. Każdy następny to koszt 541 zł za sztukę.
Wniosek na odbiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych - do pobrania
Mieszkańcy mogą także skorzystać ze znajdującego się przy ul. Tartacznej 2 Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Odpady budowlane do 30 czerwca 2020 r. są tam przyjmowane bezpłatnie, natomiast od 1 lipca 2020 r. zostanie wprowadzona opłata, która ma być niższa niż koszt worka big-bag.

Pojemniki na odpady wymagają umycia, dezynfekcji. Co mam zrobić?

Konieczność mycia i dezynfekcji poza harmonogramem należy zgłosić do Referatu Gospodarowania Odpadami UMP. Pojemników nie należy myć samodzielnie na posesji. Mycie i dezynfekcję przeprowadzi firma odbierająca odpady bez pobierania dodatkowej opłaty.

Mieszkam w domku jednorodzinnym, dostałem za mało worków. Nie mieszczą się śmieci. Co mam zrobić?
Brakuje worków – to nie problem. Zgodnie z Rozporządzeniem selektywna zbiórka odpadów powinna być prowadzona do dedykowanych, kolorowych worków do poszczególnej frakcji odpadów. Jednak wyjątkowo, jeśli zabraknie nam worka w jakimś kolorze, możemy odpady umieścić w dowolnym worku na śmieci. Należy wówczas opisać typ umieszczonych odpadów (np. nakleić kartkę z opisem), a firma odbierająca zabierze tak oznaczony worek.

Co się zmieni od 1 lipca 2020 r. w kwestii odbioru odpadów?

Obecnie Płock jest podzielony na 4 sektory. Odpady z każdego sektora odbiera firma SUEZ. Z końcem czerwca 2020 r. kończy się obecnie obowiązująca umowa między Miastem Płock a firmą SUEZ. Wiosną Urząd Miasta Płocka ogłosi przetarg, w wyniku którego zostaną wyłonione firmy bądź firma odbierająca odpady w następnym okresie. Nie będzie mieć to wpływu na obowiązki mieszkańców, co do sposobu selektywnej zbiórki odpadów. Mieszkańcy nie będą kupować nowych pojemników czy worków. Od 1 lipca jeden worek big-bag służący do gromadzenia odpadów budowlanych będzie udostępniany za darmo. Opłata za każdy kolejny wyniesie 541 zł.

UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE