Reklama

Już po walnym w Orlenie. Nowa rada

Opublikowano:
Autor:

Już po walnym w Orlenie. Nowa rada - Zdjęcie główne
UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:

Przeczytaj również:

Wiadomości Niecałą godzinę trwały obrady nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy koncernu, podczas którego odwołano pięciu dotychczasowych członków rady nadzorczej i powołano w to miejsce nowe osoby.

Niecałą godzinę trwały obrady nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy koncernu, podczas którego odwołano pięciu dotychczasowych członków rady nadzorczej i powołano w to miejsce nowe osoby.

Jak już pisaliśmy, piątkowe walne  zwołano na wniosek ministerstwa skarbu państwa, który jest największym udziałowcem w spółce. W porządku obrad umieszczono punkt dotyczący zmian w składzie rady nadzorczej koncernu, co przez wnioskodawców zostało uzasadnione - jak napisał Henryk Baranowski, podsekretarz stanu w ministerstwie skarbu państwa - „koniecznością wzmocnienia nadzoru właścicielskiego nad działalnością spółki”.

Walne otworzyła przewodnicząca dotychczasowej rady nadzorczej Angelina Sarota. Wzięli w nim udział przedstawiciele akcjonariuszy dysponujący łącznie ponad 265,7 mln akcjami, co stanowi ok. 62 proc. kapitału zakładowego spółki.

Obrady rozpoczęły się się od wyboru przewodniczącego zgromadzenia. Jedynym kandydatem był radca prawny Józef Palinka i większością głosów został wybrany przewodniczącym.  Następnie równie jednomyślnie wyłoniono komisję skrutacyjną (zasiedli w niej Sylwia Majchrzak, Aleksandra Przybyszewska i Tomasz Gajewski).

Potem przyszedł czas na główne decyzje walnego. Przedstawiciel skarbu państwa, czyli największego udziałowca, wnioskował o ponowne zwiększenie liczby członków rady nadzorczej koncernu z ośmiu do dziewięciu osób.

Kolejny punkt dotyczył zmian w składzie rady nadzorczej, których domagał sie skarb państwa. Przedstawiciel największego akcjonariusza zgłosił wniosek o odwołanie pięciu z ośmiorga dotychczasowych członków: Adama Ambrozika, Cezarego Banasińskiego, Grzegorza Borowca, Cezarego Możeńskiego oraz Leszka Pawłowicza. Udziałowcy nie byli jednomyślni, ale miażdżącą liczbą głosów przeszły proponowane przez skarb państwa zmiany. Spośród pozostałych ośmiorga członków w radzie pozostali Angelina Sarota, Artur Gabor, Radosław Kwaśnicki.

Na miejsce odwołanych powołano: Agnieszkę Krzętowską (PWSZ), Mateusza Bochacika (kancelaria adwokacka), Arkadiusza Siwko (prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej), Remigiusza Nowakowskiego (prezes spółki Tauron Polska Energia) oraz Adriana Dworzańskiego (to kandydat OFE, czworo pozostałych to kandydaci skarbu państwa). 

Zastanawia dzisiejszy wybór do rady Remigiusza Nowakowskiego - w listopadzie ub. roku jego powołanie na miejsce Macieja Bałtowskiego było pierwszą personalną zmianą po wyborach parlamentarnych. Tymczasem wczoraj minister skarbu państwa odwołał Nowakowskiego ze stanowiska, tylko po to, by... podczas dzisiejszego walnego powołać go ponownie. O co chodzi? Można się tylko domyslać, że taki ruch ma związek z możliwością, którą daje ministrowi skarbu statut spółki. Według statutu, minister ma prawo powołania jednego członka rady nadzorczej, zatem dzięki temu, że odwołanego Remigiusza Nowakowskiego powołano dziś na walnym, minister może mieć jeszcze jednego, "swojego" członka rady nadzorczej. 

Przypomnijmy, że udział skarbu państwa w strukturze akcjonariatu Orlenu wynosi 27,52 procent. Nationale-Nederlanden OFE ma 9,12 proc., Aviva OFE - 7,95 proc., a pozostali - 55,41 proc.


Kim są nowi członkowie rady nadzorczej?

W komunikacie biura prasowego Orlenu czytamy:

Mateusz Henryk Bochacik: adwokat, prowadzi własną kancelarię adwokacką w Krakowie specjalizującą się w prawie cywilnym, gospodarczym i administracyjnym. W toku swojej praktyki reprezentował podmioty zarówno publiczne, jak i prywatne m.in. spółki prawa handlowego, samorządy terytorialne oraz dziennikarzy. Łącznie sprawował zastępstwo procesowego w kilkudziesięciu sprawach przed sądami powszechnymi, administracyjnymi oraz Sądem Najwyższym. Pełnił także funkcje asystenta ministra-koordynatora służb specjalnych i posła na Sejm RP Zbigniewa Wassermanna oraz dyrektora jego biura poselskiego (lata 2007-2010) W latach 2010-2013 był asystentem posła do Parlamentu Europejskiego Pawła Kowala.

 

Adrian Dworzyński: zgłoszony przez akcjonariusza Nationale-Nederlanden OFE. Radca prawny o ponad 15-letnim doświadczeniu w kompleksowej obsługi prawnej przedsiębiorstw (w szczególności prawo spółek handlowych, cywilne, konkurencji i konsumentów, telekomunikacyjne i nowych technologii oraz administracyjne). Ma 10-letnie doświadczenie w kierowaniu departamentami prawnymi, m.in. największych polskich firm (TOP 30), a także doświadczenie w relacjach i sporach z regulatorami oraz w legislacji (współautor projektów ustaw). Jest liderem kompleksowych projektów dostosowujących do zmian w prawie (komunikacja z klientami, sieć sprzedaży i IT) Posiada doskonałą znajomość prawa potwierdzoną najlepszymi wynikami na studiach (TOP 5) i aplikacji radcowskiej (2. wynik z 500 kandydatów na egzaminie wstępnym) Przez 10 lat członek Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, w tym Wicedziekan Rady. W latach 2006–2007 był dyrektorem biura prawa i ustroju w Kancelarii Prezydenta RP. Obecnie zajmuje się obsługą prawną przedsiębiorców w Kancelarii Radcy Prawnego.

 

Agnieszka Krzętowska: Doktor ekonomii, wykładowca akademicki. Pracownik naukowo-dydaktyczny Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych Politechniki Warszawskiej. Wykładowca w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Przez wiele lat kierowała Zakładem Ekonomii i Prawa w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku. Zawodowo zajmuje się zagadnieniami sytuacji finansowej przedsiębiorstw, demografią i statystyką. Takiej problematyki dotyczą także jej liczne publikacje.

 

Remigiusz Nowakowski: prezes Tauron Polska Energia S.A. Jest  absolwentem wydziału zarządzania i informatyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu o specjalności „zarządzanie przedsiębiorstwem” oraz wydziału prawa i administracji uniwersytetu wrocławskiego, o specjalności „prawo handlowe”. Doktorant w katedrze strategii i metod zarządzania na wydziale zarządzania, informatyki i finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.  W latach 2002 - 2006 prezes oraz współwłaściciel firmy konsultingowej Inercon obsługującej m.in. procesy fuzji i przejęć przedsiębiorstw z sektora energetyki i utilities w Polsce. W latach 2006 - 2008 członek zarządu i wiceprezes, dyrektor pionu rozwoju Tauron Polska Energia oraz prezes EnergiaPro Koncern Energetyczny. Zaangażowany w realizację kluczowych projektów restrukturyzacji polskiego sektora elektroenergetycznego, tj. konsolidacji spółek energetycznych tworzących grupę Tauron oraz realizacji procesu unbundlingu i utworzenia operatorów OSD w grupie Tauron. W latach 2008 -2012 odpowiedzialny za rozwój nowych inwestycji, w budowę elektrociepłowni Fortum w Polsce, w szczególności poprzez zarządzanie procesem rozwoju inwestycji CHP, uzyskanie pozwoleń administracyjnych, uzyskanie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, sieci gazowej, wybór dostawców głównych urządzeń technologicznych elektrociepłowni. W latach 2012 - 2015 kierował funkcją biznesową optymalizacji produkcji i zarządzania paliwami w dywizji Heat Fortum w Polsce, odpowiedzialny w szczególności za tworzenie i implementację strategii zaopatrzenia w paliwa Fortum w Polsce, koordynację procesu zakupu paliw, planowania i optymalizacji produkcji energii elektrycznej i ciepła w elektrociepłowniach, tworzenie analiz rynku energii i prognozowanie trendów rynkowych. Menedżer posiadający bogate doświadczenie w obszarze tworzenia i realizacji strategii rozwoju w sektorach energii elektrycznej i ciepła w Europie Środkowej i Północnej, w tym w szczególności zarządzania strategicznego w zakresie inwestycji i gospodarki paliwowej przedsiębiorstw energetycznych, a także przygotowania i rozwoju projektów inwestycyjnych, projektowania i implementacji modeli partnerstwa publiczno-prywatnego.

 

Arkadiusz Siwko: Prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. Jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończył kurs Maklera Papierów Wartościowych w Warszawie pod patronatem Uniwersytetu Oksfordzkiego, a także kurs Doradcy Inwestycyjnego. Ponadto odbył w Waszyngtonie szkolenie w zakresie Zarządzania Kryzysowego w Strukturach Państwa pod patronatem Departamentu Stanu USA. W latach 1989–1991 związany był z Polską Akademią Nauk jako pracownik naukowy Wydziału Nauk Prawnych. Następnie został Dyrektorem Gabinetu Ministra Spraw Wewnętrznych, sprawując w latach 1991–1992 nadzór nad biurami administracyjnymi, koncesji, spraw prawnych i zagranicznych MSW oraz Strażą Pożarną. W 1992 r. został doradcą Ministra – Szefa Centralnego Urzędu Planowania w zakresie strategii rozwoju. W roku 2005 został doradcą Ministra Transportu i Budownictwa w zakresie transportu i rozwoju. W latach 2006–2008 był Prezesem Zarządu Operatora Logistycznego Paliw Płynnych, lidera rynku składowania paliw, w tym zapasów obowiązkowych i rezerw państwowych, a następnie w okresie od 2008 do 2013 r. Dyrektorem Generalnym Krajowego Biura Doradztwa Finansowego „Projekt”. Od 2013 r. piastował stanowisko Prezesa Zarządu Instytutu Studiów Strategicznych Grosvenor House. 9 grudnia 2015 r. pan Arkadiusz Siwko został powołany przez Radę Nadzorczą na stanowisko Prezesa Zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. 

Obecnie w skład rady nadzorczej wchodzą: Angelina Sarota, Artur Gabor, Radosław Kwaśnicki, Mateusz Henryk Bochacik, Adrian Dworzyński, Agnieszka Krzętowska, Remigiusz Nowakowski oraz Arkadiusz Siwko. 

Fot. zrzuty z transmisji na stronie spółki

UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE