Reklama

Jest już kasa na pomoc dla bezrobotnych

Opublikowano:
Autor:

Jest już kasa na pomoc dla bezrobotnych - Zdjęcie główne
Udostępnij na:
Facebook

Przeczytaj również:

Wiadomości Dzięki programowi realizowanemu przez Izbę Gospodarczą Regionu Płockiego i Miejski Urząd Pracy szansę zatrudnienia będzie miało 29 bezrobotnych.

Dzięki programowi realizowanemu przez Izbę Gospodarczą Regionu Płockiego i Miejski Urząd Pracy szansę zatrudnienia będzie miało 29 bezrobotnych.

Już w poniedziałek 20 stycznia ruszy nabór wniosków do programu „Płock dla młodych”. Jego beneficjenci będą mogli liczyć na zrefundowanie kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego. Dzięki temu możliwe będzie zatrudnienie 29 młodych osób szukających pracy.

Wnioski w sprawie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnego korzystającego z programu „Płock dla Młodych” będą dostępne od poniedziałku 20 stycznia w IGRP oraz w MUP-ie. Wypełnione dokumenty należy składać w sekretariacie Miejskiego Urzędu Pracy przy ulicy 3 Maja 16. Będą one rozpatrywane przez dyrektora MUP-u według kolejności zgłoszeń, wynikającej z rejestru wniosków.

O dofinansowanie mogą ubiegać się pracodawcy zamierzający utworzyć nowe miejsca pracy dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w MUP, które nie ukończyły 30. roku życia.

Warunki, które musi spełniać pracodawca chcący otrzymać refundację:

– prowadzi działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy (do okresu tego nie wlicza się okresów zawieszenia działalności gospodarczej),

– nie zalega z wypłacaniem w terminie wynagrodzeń pracownikom oraz z opłacaniem w terminie należnych składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych oraz innych danin publicznych,

– nie posiada nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilno-prawnych,

– nie zmniejszył wymiaru czasu pracy pracownika i nie rozwiązał stosunku pracy z pracownikiem w drodze wypowiedzenia dokonanego przez pracodawcę, bądź na mocy porozumienia stron z przyczyn niedotyczących pracowników w okresie 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku oraz w okresie od dnia złożenia wniosku do dnia otrzymania refundacji,

– w okresie 2 lat przed złożeniem wniosku nie był karany za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu

– nie znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej,

– nie otrzymał decyzji Komisji Europejskiej o obowiązku zwrotu pomocy uzyskanej w okresie wcześniejszym, uznającej pomoc za niezgodną z prawem i ze wspólnym rynkiem,

– nie toczy się w stosunku do niego postępowanie upadłościowe i nie został zgłoszony wniosek o likwidację,

– wniosek jest kompletny i prawidłowo sporządzony.

Szczegółowe informacje o Programie „Płock dla Młodych” są dostępne w siedzibie Izby Gospodarczej Regionu Płockiego, Stary Rynek 9/lok. 1-2 oraz Miejskiego Urzędu Pracy przy ulicy 3 Maja 16, II piętro, pokój nr 211.

Fot. Tomasz Paszkiewicz/Portal Płock

Zobacz również:

Udostępnij na:
Facebook
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE