Reklama

Duży problem z fragmentem płockiej skarpy. Z placem zabaw trzeba poczekać

Opublikowano:
Autor:

Duży problem z fragmentem płockiej skarpy. Z placem zabaw trzeba poczekać - Zdjęcie główne
UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:

Przeczytaj również:

Wiadomości Co pewien czas powraca temat zabudowy na koronie płockiej skarpy. Raz to budynek mieszkalny przy ul. Piekarskiej, innym razem plac zabaw w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego. Płocka skarpa jest tym, co mamy wyjątkowo cenne, a jak wiadomo nic nie jest dane na zawsze. Aby zapobiec ruchom osuwiskowym, wymaga wzmocnienia na odcinku od ul. Piekarskiej do Jaru Brzeźnicy.

Co pewien czas powraca temat zabudowy na koronie płockiej skarpy. Raz to budynek mieszkalny przy ul. Piekarskiej, innym razem plac zabaw w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego. Płocka skarpa jest tym, co mamy wyjątkowo cenne, a jak wiadomo nic nie jest dane na zawsze. Aby zapobiec ruchom osuwiskowym, wymaga wzmocnienia na odcinku od ul. Piekarskiej do Jaru Brzeźnicy.

Już kilka lat temu powstał pomysł placu zabaw niedaleko spichlerzy, wybrano nawet w 2017 r. koncepcje w ogłoszonym przez płocki Ratusz konkursie  W 2017 r. firma Agro trade Grzegorz Bujak z Kielc sporządziła na zlecenie Ratusza dokumentację geologiczno-inżynieryjną określającą warunki geologiczno-inżynierskie dla opracowania programu funkcjonalno-użytkowego i określenia warunków posadowienia obiektów budowlanych na terenie skazanych działek przy ul. Kazimierza Wielkiego. Aby cokolwiek tam ustawiać, najpierw trzeba było zbadać wytrzymałość gruntu, scharakteryzować warunki gruntowe i wodne. Udokumentowano także potencjalne płaszczyzny poślizgu gruntów, określając które miejsca wymagają szczególnego wzmocnienia.

[ZT]21466[/ZT]

[ZT]19635[/ZT]

[ZT]21026[/ZT]

- Ogólne warunki budowlane dla przebudowy ciągu nadskarpowego uznano za niekorzystne - stwierdzono w dokumentacji.

Dodajmy, że w tym obszarze już wcześniej - od lat 80. XX w. - czyniono pewne starania, aby ochronić skarpę. U jej podłoża wykonano przyporę poziomą z piasku wiślanego, a także przyporę pionową w formie warstw piasku stabilizowanych włókniną poliestrową. Ponadto wzdłuż murów spichlerza - w podłożu istniejącego ciągu pieszego nadskarpowego - znajduje się konstrukcja umacniająca skarpę w postaci palo-studni żelbetowych. Rolę stabilizacyjną mają pełnić również schody żelbetowe w Jarze Kazimierza.

- W trzech przekrojach zlokalizowanych prostopadle do płockiej skarpy wiślanej zostały wykonane obliczenia stateczności metodą Bishopa. Stwierdzono, że w każdym z analizowanych przekrojów zbocze jest niestateczne, a wystąpienie osuwiska bardzo prawdopodobne. Zalecono rozpoczęcie prac nad kompleksową koncepcją zabezpieczenia zbocza - poinformowano.

W 2018 r. powstał program funkcjonalno-użytkowy dotyczący zagospodarowania działek przy ul. Kazimierza Wielkiego, który pozwolił m.in. na wstępne oszacowanie kosztów realizacji na wskazanym odcinku - potrzeba na ten cel ok. 9,26 mln zł.

Co dalej? W związku z kosztami do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego  w Warszawie złożono wniosek o przyznanie dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa na 2019 r. przewidzianej na zadania związane z usuwaniem skutków ruchów osuwiskowych ziemi, będącej w gestii Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Obecnie wniosek jest analizowany. W tym roku zaplanowano wydanie 0,6 mln zł na opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej z uzupełniającymi badaniami geotechnicznymi, z kolei w 2020 r. miałyby się odbyć roboty archeologiczne.

Okolice zespołu podominikańskiego na Górkach

W murach powstały niepokojące szczeliny, stąd w grudniu 2018 r. do pracy przystąpiła firma Geotechnica z Torunia. Przeprowadzono badania geofizyczne i sondowanie statyczne CPTU, powstało 9 otworów badawczych, w laboratorium przebadani 56 próbek gruntów, aby określić wpływ podłoża gruntowego na budynki zespołu sakralnego podominikańskiego, a także na infrastrukturę podziemną i ukształtowanie terenu na działkach gminnych między ul. Kościuszki a Mostową.

[ZT]20909[/ZT]

Co stwierdzono?

- Skarpa wiślana jest stateczna, a jedynie jej fragment, położony na zachód od zespołu sakralnego podominikańskiego, wzdłuż schodów Broniewskiego, obejmujący skłon skarpy przy jej górnej krawędzi, posiada lokalny wskaźnik bezpieczeństwa na poziomie 1,06 i w przypadku ewentualnej rozbudowy budynków / dociążenia korony skarpy utraci stateczność. Strefa ta wymaga szczegółowej analizy i dodatkowych badań geotechnicznych. Obecnie nie stwierdza się tu procesów osuwiskowych.

Dotychczas w bezpośrednim sąsiedztwie zabytku nie było zabezpieczania. Powstała wreszcie kolumna inklinometryczna (na głębokości 35 m i w odległości 18 metrów od zespołu sakralnego podominikańskiego) od strony południowej budynku, aby monitorować zachodzące procesy. Oceniono, że na wskazanym terenie panują skomplikowane warunki gruntowe główne z powodu słabonośnych gruntów antropogenicznych. Jeśli kiedykolwiek miałyby się tam toczyć proces budowlany, grunty należy wzmocnić i wykonać odpowiednie odwodnienie. Zalecono rozważenie zaprojektowania i wykonania stałego drenażu opaskowego przejmującego wody powierzchniowe na poziomie posadowienia fundamentu, aby zapobiec zmianom wilgotnościowym. Jednocześnie "w czasie robót ziemnych na koronie karpy nie należy stosować urządzeń wibracyjnych i udarowych". - Przy realizacji obecnych kierunków zagospodarowania omawianego rejonu miasta nie prognozuje się powstania i rozwoju procesów erozyjnych skutkujących powstaniem osuwisk i ruchów masowych ziemi zagrażających ogólnej stateczności skarpy.

Wyniki badań zostały udostępnione proboszczowi Parafii Prawosławnej Przemienienia Pańskiego, aby mógł z nich skorzystać przy planowanych pracach projektowych i wykonawczych kapitalnego remontu budynku cerkwi mieszczącej się w obrębie zespołu sakralnego podominikańskiego.

UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE