Reklama

500+ dla niesamodzielnych. W Płocku więcej świadczeń niż w Radomiu czy Siedlcach

Opublikowano:
Autor:

500+ dla niesamodzielnych. W Płocku więcej świadczeń niż w Radomiu czy Siedlcach - Zdjęcie główne
UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:

Przeczytaj również:

Wiadomości Ze świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji łącznie na Mazowszu korzysta ponad 25 tys. osób. Mazowieckie oddziały w 89% przypadków wydały pozytywne decyzje.

Ze świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji łącznie na Mazowszu korzysta ponad 25 tys. osób. Mazowieckie oddziały w 89% przypadków wydały pozytywne decyzje.

„500+ dla niesamodzielnych”, czyli świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, stanowi formę wsparcia dla tych, których zły stan zdrowia zmusza do korzystania z pomocy nawet w podstawowych czynnościach dnia codziennego. Niezdolność do samodzielnej egzystencji oznacza naruszenie sprawności organizmu uniemożliwiające zaspokajanie bez pomocy innych osób podstawowych potrzeb życiowych, za które uważa się chociażby samoobsługę, poruszanie się i komunikację. O tym, czy ktoś jest niezdolny do samodzielnej egzystencji, decyduje lekarz orzecznik ZUS i to on wydaje stosowne orzeczenie. To, że ktoś posiada orzeczenie o niepełnosprawności nie oznacza, że otrzyma świadczenie. Taką decyzję podejmie lekarz orzecznik ZUS.

Jak poinformował regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa mazowieckiego, Piotr Olewiński, według stanu na koniec grudnia ZUS przyznał już "500+ dla niesamodzielnych" prawie 232 tys. osób, z czego ponad 25 tys. to mieszkańcy województwa mazowieckiego. Płocki oddział ZUS wydał już 5 566 pozytywnych decyzji. Radomski oddział przyznał w tym czasie 4 281 świadczeń, a siedlecki 3 785. Z kolei trzy warszawskie oddziały przekazały pieniądze łącznie 11 412 osobom. Świadczenie będzie wypłacane co miesiąc aż do momentu ustania okoliczności będących podstawą jego przyznania, np. utraty ważności orzeczenia lub przekroczenie limitu finansowego.

Kto może otrzymywać świadczenie? Wsparcie finansowe przysługuje osobom pełnoletnim mieszkającym legalnie na terenie Polski, które są niezdolne do samodzielnej egzystencji. Ważne jest jednak to, aby niezdolność została stwierdzona przez lekarza orzecznika. Jeśli więc dana osoba nie ma takiego orzeczenia, to powinna dołączyć do wniosku zaświadczenie o stanie zdrowia od swojego lekarza wraz z dokumentacją medyczną, która może mieć znaczenie dla sprawy. Lekarz orzecznik wyda wtedy orzeczenie na podstawie załączonej dokumentacji lub dodatkowo zbada wnioskującego. Jeśli ktoś dysponuje natomiast wspomnianym orzeczeniem, to spełnia już wymaganie. Co ważne, jeżeli jest ono w posiadaniu ZUS, to nie trzeba go przedkładać.

Kryterium finansowe

Chodzi o sumę świadczeń pieniężnych ze środków publicznych, które obecnie pobiera dana osoba, czyli czy np. otrzymuje świadczenia emerytalno-rentowe wypłacane przez ZUS, KRUS i inne organy emerytalno-rentowe. Do tej grupy zaliczają się również świadczenia z pomocy społecznej o charakterze innym niż jednorazowe, np. zasiłki stałe. Uwzględnia się też świadczenia wypłacane przez zagraniczne instytucje właściwe do spraw emerytalno-rentowych. Do sumy świadczeń nie wlicza się natomiast np. kwoty renty rodzinnej przyznanej dziecku, które stało się całkowicie niezdolne do pracy przed ukończeniem 16. roku życia lub w czasie nauki w szkole przed ukończeniem 25. roku życia. Nie zaliczają się również świadczenia o charakterze jednorazowym, np. jednorazowy zasiłek z pomocy społecznej czy zasiłek pogrzebowy, a także dodatki i świadczenia wypłacane razem ze świadczeniami (np. emeryturą lub rentą) na podstawie przepisów szczególnych, np. dodatek i zasiłek pielęgnacyjny, dodatek dla sieroty zupełnej, dodatek kombatancki czy ryczałt energetyczny.

Jeżeli suma świadczeń pieniężnych ze środków publicznych nie przekroczy 1100 zł brutto, to świadczenie uzupełniające wynosi 500 zł, czyli maksymalną wysokość. Natomiast w sytuacji, w której przekroczy 1100 zł, ale nie osiągnie 1600 zł, będzie odpowiednio niższe (złotówka za złotówkę). Aby w ogóle przyznać świadczenie suma nie może być wyższa niż 1600 zł.

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek o świadczenie trzeba zgłosić we właściwym organie, czyli tam, gdzie dana osoba jest uprawniona do świadczenia emerytalno-rentowego. Osoby uprawnione do świadczeń w ZUS składają formularz w oddziale ZUS właściwym ze względu na miejsce zamieszkania albo
w najbliższej placówce. Podobnie jest z osobami, które nie pobierają jeszcze żadnych świadczeń emerytalno-rentowych, oraz tymi pobierającymi je w innym organie, ale którym to ZUS wypłaca dodatek pielęgnacyjny.

UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE