Reklama

Wyjeżdżasz z Płocka, aby znaleźć pracę? Zapłacą za przeprowadzkę

Opublikowano:
Autor:

Wyjeżdżasz z Płocka, aby znaleźć pracę? Zapłacą za przeprowadzkę - Zdjęcie główne
UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:

Przeczytaj również:

Wiadomości Masz problemy ze znalezieniem pracy w Płocku i zaczynasz myśleć o wyjeździe? Warto pamiętać o możliwości ubiegania się przez osoby bezrobotne do 30 roku życia o bon na zasiedlenie. Miejski Urząd Pracy dysponuje środkami unijnymi na pokrywanie części kosztów związanych ze zmianą miejsca zamieszkania.

Masz problemy ze znalezieniem pracy w Płocku i zaczynasz myśleć o wyjeździe? Warto pamiętać o możliwości ubiegania się przez osoby bezrobotne do 30 roku życia o bon na zasiedlenie. Miejski Urząd Pracy dysponuje środkami unijnymi na pokrywanie części kosztów związanych ze zmianą miejsca zamieszkania.

Aktualnie w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Mieście Płocku (III)” Miejski Urząd Pracy w Płocku może w roku bieżącym udzielić jeszcze ośmiu bonów na zasiedlenie uczestnikom projektu. Środki na ten cel pochodzą z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uczestnikami projektu są osoby młode w wieku 30 lat i pozostające bez pracy, zarejestrowane w Miejskim Urzędzie Pracy w Płocku jako bezrobotne z ustalonym II profilem pomocy lub w uzasadnionych przypadkach - I profilem pomocy (art. 33 ust. 2c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. „Młodzież NEET”, zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w PO WER 2014-2020), w tym osoby z niepełnosprawnościami i osoby długotrwale bezrobotne (zgodnie z definicją przyjętą przez Komisję Europejską).

Przyznanie bonu na zasiedlenie jest możliwe w związku z podjęciem, poza miejscem dotychczasowego zamieszkania, zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, jeżeli za ich wykonanie osiąga się dochód lub przychód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto miesięcznie oraz z tego tytułu podlega się ubezpieczeniom społecznym; ponadto odległość od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejscowości, w której się zamieszka w związku z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej wynosi co najmniej 80 km lub czas dojazdu do tej miejscowości i powrotu do miejsca dotychczasowego zamieszkania przekracza łącznie co najmniej 3 godziny dziennie. Dodatkowo istnieje wymóg prowadzenia działalności bądź pracy przez przynajmniej 6 miesięcy. Bon na zasiedlenie zostanie przyznany w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 200% przeciętnego wynagrodzenia.

Formularze wniosków są dostępne w Miejskim Urzędzie Pracy w Płocku, ul. 3 Maja 16 (pok. 209) w godzinach przyjęć interesantów, tj. od 8:00 do 15:00lub na stronie internetowej MUP.

Szczegółowe zasady naboru wniosków oraz formularz wniosku znajdują się na stronie MUP w Płocku - http://mupplock.praca.gov.pl/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/formy-wsparcia/bon-na-zasiedlenie oraz http://mupplock.praca.gov.pl/dokumenty - do pobrania.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Działu Instrumentów Rynku Pracy Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku, ul. 3 Maja 16 - pok. 209 /II piętro/,tel. (24) 367-18-38 w godzinach 8.00-15.00.

UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE