Reklama

Weź zapytaj, weź tu bądź - Ekonomik zaprasza

Opublikowano:
Autor:

Weź zapytaj, weź tu bądź - Ekonomik zaprasza - Zdjęcie główne
UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:

Przeczytaj również:

Wiadomości Nadszedł czas, by uczniowie trzecich klas gimnazjów oraz ósmych klas szkół podstawowych podjęli decyzję na temat swojej przyszłości. Już niedługo rozpoczyna się rekrutacja do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych. Postanowiliśmy pomóc uczniom w wyborze i przyjrzeć się ofercie edukacyjnej oraz pozalekcyjnej płockiego Ekonomika, najstarszej szkoły zawodowej na Mazowszu Płockim. Rozmawiamy z długoletnim dyrektorem tej szkoły, Panem Ireneuszem Szychowskim (od 27 lat).

Nadszedł czas, by uczniowie trzecich klas gimnazjów oraz ósmych klas szkół podstawowych podjęli decyzję na temat swojej przyszłości. Już niedługo rozpoczyna się rekrutacja do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych. Postanowiliśmy pomóc uczniom w wyborze i przyjrzeć się ofercie edukacyjnej oraz pozalekcyjnej płockiego Ekonomika, najstarszej szkoły zawodowej na Mazowszu Płockim. Rozmawiamy z długoletnim dyrektorem tej szkoły, Panem Ireneuszem Szychowskim (od 27 lat).

Panie Dyrektorze. Niegdyś uważano, że dziecko zdolne powinno iść do ogólniaka, zaś średnie – do technikum. Pokutowało przekonanie, że liceum ogólnokształcące to jedyna szkoła średnia, która daje szanse na lepszą przyszłość. 

Absolutnie tak nie jest. Przecież w technikum trzeba być równie zdolnym i wytrwałym. Obowiązuje ta sama podstawa programowa kształcenia ogólnego jak w liceach, ale dodatkowo są przedmioty zawodowe, które uchodzą za trudne, nie wiedzieć czemu. Nasza szkoła kształci młodzież w zawodach usługowych związanych z ekonomią, handlem, turystyką, rachunkowością czy logistyką. Spotykamy się z opiniami naszych absolwentów, że zdecydowanie łatwiej było im na studiach, gdyż nasza szkoła dała im znakomite podstawy. 


Z ręką na sercu powiedziałby Pan rodzicowi zdolnego dziecka, że można iść do technikum i to nie zmniejsza szans na dostanie się na studia?

Zdecydowanie tak, ale należy pamiętać, że najważniejsze w wyborze szkoły średniej powinny być zainteresowania uczniów i ich predyspozycje. Należy odczarować stereotyp, że dziecko zdolne powinno uczyć się tylko w ogólniaku. Technikum również daje możliwości i zapewnia sukces w życiu. 

Jak z czystym sumieniem przekonać dziś młodych, by wybierali szkoły techniczne?

Świat się zmienił. Lokalne firmy na nich czekają, deklarują pomoc w rozwoju zawodowym. Przedsiębiorcy potrzebują pracowników młodych, ambitnych z wyuczonym zawodem – najlepiej z tytułem technika. To nie są puste frazesy, lecz fakty. Tym bardziej, że z raportu Centrum Informacyjno – Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia wynika, że 73% respondentów uważa, że wybór szkoły zawodowej, technicznej to w dzisiejszych czasach bardzo dobry wybór. I błędem byłoby się z tym nie zgodzić, gdyż obserwując rynek widzimy, że z roku na rok brakuje fachowców w konkretnych dziedzinach, a to oznacza gwarancję pracy. 


Zawód to pomysł na życie, ale czy „lepsze życie” dla absolwenta Ekonomika? 

Po ukończeniu Ekonomika uczeń będzie mógł od razu podjąć pracę na stanowiskach ekonomicznych, kadrowych, księgowych, hotelarskich, handlowych, w działach logistycznych, spedycyjnych, dystrybucyjnych oraz w działach marketingowych i innych, gdyż pracodawcy potrzebują pracowników z wykształceniem średnim zawodowym. Zdecydowanie łatwiej jest znaleźć pracę absolwentowi technikum niż ogólniaka. Wielu naszych absolwentów pracuje w wyuczonym zawodzie oraz kontynuuje studia (na przykład w systemie zaocznym) na tym samym lub pokrewnym kierunku. Już na „starcie” doskonale sobie radzą, co jest naszą dumą. Sam fakt, że nasza szkoła wykształciła ponad 25 000 absolwentów o czymś świadczy. 


W jakich kierunkach absolwenci gimnazjów i szkół podstawowych będą mogli od września podjąć dalszą edukację w płockim Ekonomiku?

Nasza szkoła odpowiada na potrzeby rynku pracy. Od września prowadzić będziemy kierunki umożliwiające zdobycie tytułu technika handlowca, ekonomisty, hotelarstwa, logistyki, organizacji turystyki i rachunkowości. Absolwenci gimnazjum kształceni będą w systemie 4 letnim, zaś podstawówki – 5 letnim. Natomiast, w ramach szkoły branżowej I stopnia oferujemy kierunki w zawodach: sprzedawca oraz magazynier – logistyk. Warto podkreślić, że współpraca naszej szkoły z pracodawcami ma odzwierciedlenie w programie kształcenia, który uwzględnia dużo zajęć praktycznych oraz daje możliwości odbycia ciekawych praktyk zawodowych u potencjalnych pracodawców, czyli uzyskania doświadczenia zawodowego podczas trwania nauki w renomowanych firmach w mieście. Ważną sprawą jest to, że w trakcie nauki dajemy też możliwość zdobycia kolejnych uprawnień zawodowych w ramach wybranego kierunku kształcenia, czyli prościej określając uczniowie mogą zdobyć dodatkowe kwalifikacje, np. świadczenie usług kelnerskich, animator czasu wolnego, pilot wycieczek, rezydent czy pracownik biura turystycznego, organizator spotkań biznesowych, sprzedawca w sklepie internetowym czy też pracownik hurtowni i inne, równie ciekawe. 

Proszę opowiedzieć o atutach, które wyróżniają płocki Ekonomik. 

Ekonomik to powiązanie tradycji z nowoczesnością. Jesteśmy najstarszą średnią szkołą zawodową na Mazowszu Płockim, co świadczy o bogatym doświadczeniu w kształceniu młodzieży. Jesteśmy Ośrodkiem Egzaminacyjnym dla wszystkich zawodów, w których kształcimy. Posiadamy wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną z uprawnieniami egzaminatorów zewnętrznych. Uczymy i pracujemy na nowoczesnych programach komputerowych, w pracowniach przedmiotowych. Staramy się urozmaicać zajęcia z udziałem przedstawicieli różnych instytucji, takich jak ZUS czy Urząd Skarbowy. Organizujemy wyjazdy edukacyjne do renomowanych hoteli w Polsce oraz innych zakładów i firm. Bierzemy udział w różnych targach. Ta forma pokazuje uczniom nowe trendy zawodowe w danej dziedzinie. Posiadamy bogatą listę zajęć pozalekcyjnych, które dają możliwość zaspokojenia, rozwijania i pogłębiania zainteresowań. To wszystko świadczy, że naszym atutem jest właściwe podejście edukacyjne, co w konsekwencji daje gwarancję dobrego przygotowania do pracy w danym zawodzie. Idziemy więc z duchem czasu, kształcimy w tych zawodach, które już są i będą cenione oraz poszukiwane za kilka lat. A dobre przygotowanie to duża część sukcesu zawodowego.  

Jakie to będą zawody?

Do tych zawodów bez wątpienia można zaliczyć handlowców – specjalizujących się w sprzedaży sieciowej, bezpośredniej i internetowej, finansistów i księgowych – specjalizujących się w budżetowaniu, analizach kosztów i zarządzaniu finansami, doradców podatkowych – zajmujących się obsługą biznesu czy hotelarzy jako specjalistów z dziedziny hotelarskiej lub menadżerów w placówkach hotelarskich oraz turystycznych jako, np. specjalistów w dziedzinie organizacji turystyki, koordynacji i nadzoru obsługi turystycznej czy też badania rynku usług turystycznych. Nie można pominąć potrzebnych dzisiaj logistyków niezbędnych w firmach transportowych (w działach logistycznych, spedycyjnych i dystrybucyjnych), specjalizujących się w sprzedaży i prognozowaniu popytu, planowaniu zakupów czy produkcji, zarządzaniu centrum dystrybucyjnym. A zatem wachlarz możliwości pracy po naszej szkole jest ogromny, bo znamy rynek i wiemy jakich specjalistów i fachowców obecnie potrzeba.


Na zakończenie, proszę powiedzieć jakie osiągnięcia naukowe czy sportowe lub inne ma Ekonomik oraz jakie znane osoby są absolwentami Ekonomika, którymi szkoła się szczyci?

Nasi uczniowie biorą udział w olimpiadach przedmiotowych z ogromnymi sukcesami. Mamy laureatów konkursów wiedzy o turystyce, wiedzy o hotelarstwie, wiedzy o przedsiębiorczości, zwycięzców w konkursach literackich oraz w zawodach sportowych (piłka nożna dziewcząt czy tenis stołowy, a ostatnio Ekonomik jest mistrzem rozgrywek Ultimate Frisbee Szkół Ponadgimnazjalnych w ramach Młodzieżowej Ligi Sportowej 2018/2019). U nas nie ma czasu na nudę, bo zawsze coś się dzieje. 
Uczniowie co roku zdobywają też stypendia Prezesa Rady Ministrów, Prezydenta Miasta Płocka oraz Fundacji Orlen – Dar Serca – rzecz jasna za najlepsze wyniki w nauce. Nasi uczniowie zasiadają też w Młodzieżowej Radzie Miasta Płocka. Jak wspomniałem wcześniej, mury Ekonomika opuściło już ponad 25 000 absolwentów, wykwalifikowanych pracowników, których można spotkać w urzędach, instytucjach, firmach, zakładach usługowych, sklepach itp. Znanymi absolwentami Ekonomika są m.in. Pan Janusz Witkowski – profesor nauk ekonomicznych, który jest specjalistą z zakresu demografii, polityki społecznej, zaś w latach 2011 – 2016 był prezesem Głównego Urzędu Statystycznego. Absolwentkami naszej szkoły są również Panie Marlena Mazurska i Anna Kaszuba, które obecnie są kierownikami delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Płocku i w Siedlcach. Trzeba też przywołać Panią Honoratę Motylewską – najlepszą płocką wioślarkę, nota bene wicemistrzynię świata w tej dyscyplinie. Zatem mówiąc pół żartem, pół serio… płocki Ekonomik przygotowuje uczniów do pełnienia ważnych funkcji w państwie, w powiecie i w lokalnym środowisku. A zatem wybór jest chyba oczywisty (uśmiech). 


Jest z nami również Arek, uczeń Ekonomika.

Arku, podsumowując tę naszą dzisiejszą rozmowę, co mógłbyś powiedzieć kandydatom czy też jak dobrze zareklamować szkołę, w której się uczysz?

O ofercie edukacyjnej mówił Pan Dyrektor, zatem nie będę powtarzał. Chciałbym tylko, albo aż podkreślić, że nasz Ekonomik jest dla tych, którzy z pewnością chcą rozwijać się w dobrym towarzystwie, pogłębiać swoją wiedzę, umiejętności i talenty. Cenię tę szkołę za bardzo dobrą atmosferę panującą zarówno miedzy uczniami, jak i nauczycielami. Każdy dzień jest kolejnym dniem nowych przygód. Cenię fakt, że nie odczuwa się dystansu między nauczycielem a uczniem; można swobodnie (oczywiście na miarę możliwości) porozmawiać z nauczycielem, pośmiać się i pożartować. Owszem, trzeba włożyć czas i wysiłek, żeby osiągnąć swój cel, ale bardzo dużo zależy od ludzi, którzy nas otaczają. Zachęcam do odwiedzania naszej strony internetowej naszekonomik.pl, a szczególnie do śledzenia wydarzeń na szkolnym fanpage na facebooku. To co tam zobaczycie świadczy o tym, że szkoła żyje, że nam, uczniom jest tu dobrze i że chce się tu być, naprawdę. Mam również nadzieję, że wybór szkoły zatem nie powinien być trudny. Mocno wierzę, że ci, którzy wahają się z dokonaniem wyboru, po dzisiejszej rozmowie dołączą do naszej grupy, czego sobie i Wam, drodzy czytelnicy życzę. 


Dziękuję za rozmowę. 

UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE