Reklama

W tym roku już do szkoły. Ruszyła rekrutacja pierwszaków

Opublikowano:
Autor:

W tym roku już do szkoły. Ruszyła rekrutacja pierwszaków - Zdjęcie główne
UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:

Przeczytaj również:

Wiadomości Od 2 kwietnia można zapisać dziecko do pierwszej klasy publicznej szkoły podstawowej. Nabór potrwa do 14 czerwca 2019 r. do godz. 15.00. Wszystko odbywa się w internecie za pośrednictwem systemu informatycznego NABO. Osoby, które nie mają dostępu do internetu lub będą mieć kłopoty w użytkowaniu systemu, mogą skorzystać z pomocy w szkole podstawowej.

Od 2 kwietnia można zapisać dziecko do pierwszej klasy publicznej szkoły podstawowej. Nabór potrwa do 14 czerwca 2019 r. do godz. 15.00. Wszystko odbywa się w internecie za pośrednictwem systemu informatycznego NABO. Osoby, które nie mają dostępu do internetu lub będą mieć kłopoty w użytkowaniu systemu, mogą skorzystać z pomocy w szkole podstawowej.

Przed zapisaniem dziecka warto zastanowić się nad wyborem szkoły. Ofertę można sprawdzić na tej stronie. Jeśli nie jesteśmy pewni obwodu, do którego zalicza się konkretna szkoła podstawowa, łatwo to sprawdzić na stronie Płockiego Portalu Oświatowego www.ppo.zjoplock.pl w zakładce Obwody. Wystarczy wpisać adresu zamieszkania.

Dla kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoły

Pamiętajmy, że dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły przyjmowane są z urzędu. W jaki sposób zapisać dziecko do podstawówki? Wyjaśniają w płockim Ratuszu:

– Po zalogowaniu się do systemu informatycznego NABO, na stronie internetowej pod adresem: www.ppo.zjoplock.pl w zakładce Rekrutacje – szkoły podstawowe, rodzice dziecka wypełniają w zgłoszeniu dane standardowe (dane dziecka, własne, dane dotyczące adresu zamieszkania, dodatkowe informacje o dziecku). Wydrukowane i podpisane zgłoszenie należy złożyć w szkole obwodowej.  Podpisy złożone na zgłoszeniu są potwierdzeniem zgodności podanych informacji ze stanem faktycznym.

Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie (pobrane z systemu naborowego) o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata, które składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 151 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostaną ogłoszone 1 lipca o godz. 9.00. Następnie trzeba będzie złożyć „Kartę potwierdzenia woli uczęszczania dziecka do klasy I szkoły podstawowej” w szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane. Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych będą podane do wiadomości 3 lipca o godz. 12.00. W terminie siedmiu dni od tej daty można się odwołać od decyzji.

 

Dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły


Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. Zatem nabór na wolne miejsca do samorządowych szkół podstawowych dla dzieci zamieszkałych poza obwodem danej szkoły zostanie uruchomiony po przyjęciu dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły. Po zalogowaniu się do systemu informatycznego NABO, na stronie internetowej pod adresem: ppo.zjoplock.pl w zakładce Rekrutacje – szkoły podstawowe, Rodzice dziecka wypełniają we wniosku dane standardowe (dane dziecka, własne, dane dotyczące adresu zamieszkania, dodatkowe informacje o dziecku). Mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do trzech wybranych szkół. Szkoła umieszczona na pierwszym miejscu listy jest tzw. szkołą pierwszego wyboru. Niezależnie od liczby wybranych szkół, rodzice/prawni opiekunowie składają wydrukowany i podpisany wniosek wraz z oświadczeniami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów o przyjęcie dziecka wyłącznie w szkole pierwszego wyboru. Wniosek rozpatruje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły. O przyjęciu do szkoły decyduje suma punktów uzyskana w postępowaniu rekrutacyjnym. Kandydaci będą przyjmowani w kolejności, począwszy od najwyższej liczby uzyskanych punktów. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę następujące kryteria, którym przyznaje się określoną liczbę punktów:

1) Rodzeństwo dziecka ubiegającego się o przyjęcie do wybranej szkoły podstawowej kontynuuje edukację w tej szkole – 16 pkt;
2) Dziadkowie, przez których odbierane będzie dziecko po zajęciach, zamieszkują w obwodzie danej szkoły – 8 pkt;
3) Miejsce pracy jednego z rodziców (opiekunów prawnych) znajduje się w obwodzie danej szkoły – 4 pkt.


Rodzice/prawni opiekunowie kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli zapisu w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany.
 

UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE