Reklama

Smród zsypów, rak, energia...Sympozjum

Opublikowano:
Autor:

Smród zsypów, rak, energia...Sympozjum - Zdjęcie główne
Udostępnij na:
Facebook

Przeczytaj również:

Wiadomości Zużycie ciepłej i zimnej wody w blokach, metale ciężkie w środowisku a nowotwory, opinie mieszkańców o reformie śmieciowej, odór ze zsypów w blokach, energetyczne wykorzystanie odpadu z przemysłu zbożowo-młynarskiego, mikroflora na szkolnych salach gimnastycznych - to tylko kilka zagadnień startującego jutro w Płocku międzynarodowego sympozjum naukowego AQUA.

Zużycie ciepłej i zimnej wody w blokach, metale ciężkie w środowisku a nowotwory, opinie mieszkańców o reformie śmieciowej, odór ze zsypów w blokach, energetyczne wykorzystanie odpadu z przemysłu zbożowo-młynarskiego, mikroflora na szkolnych salach gimnastycznych - to tylko kilka zagadnień startującego jutro w Płocku międzynarodowego sympozjum naukowego AQUA.

Woda, ścieki, gleba i powietrze, jednym słowem: środowisko - to szeroki zakres zainteresowań badawczych naukowców, którzy będą uczestniczyli w rozpoczynającym się jutro, w czwartek, na Politechnice Warszawskiej 34. Międzynarodowym Sympozjum im. Bolesława Krzysztofika Aqua 2014. Konferencję poświęconą najróżniejszym problemom inżynierii środowiska od 9 lat organizuje studenckie Koło Naukowe Inżynierii Środowiska. Było ono oczkiem w głowie zmarłego we wrześniu ub. roku opiekuna koła dr. inż. Pawła Podwójciego, w tym roku - koło z jego opiekunką dr inż. Bożeną Piątkowską chce kontynuować te działania. - Intencją jest umożliwienie studentom i pracownikom naukowym zaprezentowanie własnego dorobku badawczego - zapowiadają organizatorzy.

Podczas dwudniowej konferencji naukowej zostanie wygłoszonych kilkadziesiąt referatów na tematy związane z jakością wody, ze ściekami i odpadami, a także z glebą, powietrzem i innymi zagadnieniami związanymi z środowiskiem. Autorzy - studenci i pracownicy naukowi z kilkunastu uczelni i jednostek naukowych nie tylko z całej Polski, ale i innych krajów przedstawią swoje badania z minionego roku akademickiego.

Referaty będą wygłaszane głównie pierwszego dnia, w czwartek, natomiast drugiego dnia zaplanowano wyjazd studyjne dla uczestników sympozjum - w planach jest zwiedzanie stacji uzdatniania wody w Płocku i oczyszczalni ścieków komunalnych w Maszewie.

Sympozjum zorganizowali: studenckie Koło Naukowe Inżynierii Środowiska, Zakład Inżynierii Sanitarnej i Ochrony Środowiska na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku, Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne - Komisja Regionalna w Płocku.

AQUA 2014 rozpoczyna się jutro, w czwartek w budynku Politechniki przy Łukasiewicza 17, o godz. 9.00, a kończy o 19.00 spotkaniem integracyjny. W piątek będzie krócej - o 9.00 do 17.00. Zaproszeni mogą czuć się wszyscy zainteresowani. Patronat nad sympozjum objął Portal Płock.

Oto tematy wystąpień:

-  "REGULACJE PRAWNE REKULTYWACJI GRUNTÓW I ZMIANY PRAWA KRAJOWEGO W KONTEKŚCIE DYREKTYW UE" -  ARKADIUSZ KAMIŃSKI, LESZEK PAPROT, ŁUKASZ CZUDEC

- "BLOKI GAZOWO - PAROWE JAKO OPTYMALNE ŹRÓDŁO BEZPIECZNEJ I PRZYJAZNEJ DLA ŚRODOWISKA ENERGII" -  ARKADIUSZ KAMIŃSKI, ŁUKASZ CZUDEC, PAWEŁ KOZICZYŃSKI


WODA

- "STRUKTURA ZUŻYCIA WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ W BUDOWNICTWIE WIELORODZINNYM" - MARTA BOROWCZYK, EWELINA MARTIN, RAFAŁ PASELA

- "INSTALACJE WODOCIĄGOWE – WPŁYW WYKORZYSTANYCH MATERIAŁÓW NA ROZWÓJ BIOFILMU"  ŁUKASZ BORSUK, ANNA GRZYWACZ

- "CZAS KONTAKTU A ZAWARTOŚĆ PRODUKTÓW UBOCZNYCH W SIECI WODOCIĄGOWEJ „BIELANY” MAŁGORZATA KOT, AGNIESZKA WŁODYKA-BERGIER, TOMASZ BERGIER

- "ZRÓWNOWAŻONE ZUŻYCIE WODY W PRZEDSIĘBIORSTWACH REALIZUJĄCYCH EKOLOGICZNY ASPEKT ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU" - ANNA KURZAK

- "OZONOWANIE KATALITYCZNE NA KATALIZATORACH TYPU METAL OSADZONY NA NOŚNIKU" - LIUDMYLA MASLIUK, WOJCIECH BIERNACKI

- "FILTRACJA W REJONIE LEWEGO PRZYCZÓŁKA ZAPORY DĘBE" -  LESZEK OPYRCHAŁ, MONIKA ŁĄGIEWKA, MAGDALENA WANAT

- "ROZPOWSZECHNIENIE GENÓW OPORNOŚCI NA TETRACYKLINĘ, STREPTOMYCYNĘ I ERYTROMYCYNĘ WŚRÓD BAKTERII IZOLOWANYCH ZE STAWÓW RYBNYCH" -  MARTA PIOTROWSKA, TERESA TROCHIMIAK, ANNA PASEK, MARZENNA RZECZYCKA, MAGDALENA POPOWSKA

- "OGRANICZENIA ZASTOSOWANIA CIEKŁYCH MEMBRAN IMMOBILIZOWANYCH DO WYDZIELANIA METALI Z ROZTWORÓW WODNYCH" -  JAKUB RAJEWSKI, PAULINA ŁOBODZIN, PAWEŁ RELIGA, PAWEŁ GIERYCZ

- "ZMIANY MIKROBIOLOGICZNE W WYBRANEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO" KLAUDIA RAKOCZ, DOMINIKA OLSZEWSKA, AGATA ROSIŃSKA

- "JAKOŚĆ WÓD PRODUKCYJNYCH W OBIEKCIE RYBACKIM STOSUJĄCYM RECYRKULACJĘ" -  MARCIN SIDORUK, AGNIESZKA A. BARSZCZ, EWA SIEMIANOWSKA, KRYSTYNA A. SKIBNIEWSKA, JÓZEF SZAREK

- "INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNA NA TERENACH WIEJSKICH Z UWZGLĘDNIENIEM TERENÓW ZAGROŻONYCH POWODZIĄ - ANETA SZUSTAK, BOŻENA PIĄTKOWSKA

- "ZASTOSOWANIE METODY PERIODOGRAMU W KLASYFIKACJI WSKAZAŃ APARATURY KONTROLNO-POMIAROWEJ ZAPORY SOLINA" -  MAGDALENA WANAT, MONIKA ŁĄGIEWKA, LESZEK OPYRCHAŁ
ŚCIEKI I OSADY ŚCIEKOWE

- "ANALIZA OPŁACALNOŚCI ZASTOSOWANIA WYMIENNIKA DWHR W DOMU JEDNORODZINNYM" -  ANNA ADAMEK

- "WPŁYW POLA ULTRADŹWIĘKOWEGO NA PRZEBIEG PROCESU STABILIZACJI BEZTLENOWEJ MARIUSZ BARAŃSKI, IWONA ZAWIEJA, LIDIA WOLNY

- "NOWATORSKA METODYKA OKREŚLANIA NAPRĘŻEŃ ŚCINAJĄCYCH KORYT WIELODZIELNYCH, SAMOCZYSZCZENIE KANAŁÓW ŚCIEKOWYCH" -  ALEKSANDRA BĄK, LESZEK OPYRCHAŁ

- "BADANIA WSTĘPNE NAD PROCESEM OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW Z PRZEMYSŁU TŁUSZCZOWEGO" -  EWELINA GRABOWSKA, RAFAŁ GÓRSKI

- "PRACE ROZWOJOWE NAD PROGRAMEM KOMPUTEROWYM DO STEROWANIA LABORATORYJNYM BIOREAKTOREM TYPU SBR" -  MIKOŁAJ JACZYŃSKI, MARIOLA JAWORSKA, RADOSŁAW GŁOWIENKA, BARBARA KOZAK, GRZEGORZ KOWALCZUK, ŁUKASZ GUZ

- "KONCEPCJA WYKORZYSTANIA OSADÓW ŚCIEKOWYCH DO CELÓW ROLNICZYCH NA OBSZARZE GMINY KROTOSZYN" -  KAROLINA JASIEWICZ

- "PRZYRODNICZE ZAGOSPODAROWANIE OSADÓW ŚCIEKOWYCH W CELU NAWOŻENIA PLANTACJI WIERZBY ENERGETYCZNEJ" -  DIANA KIDACKA, WITOLD NIEMIEC

- "INTERPRETACJA WŁAŚCIWOŚCI SEPARACYJNYCH MEMBRAN NANOFILTRACYJNYCH NA PODSTAWIE ROZSZERZONEGO RÓWNANIA NERNSTA-PLANCKA" - ANNA KOWALIK-KLIMCZAK, PAWEŁ GIERYCZ

- "EFEKTYWNOŚĆ USUWANIA ZANIECZYSZCZEŃ ZE ŚCIEKÓW W MIEJSKIEJ OCZYSZCZALNI W RZESZOWIE" -  KATARZYNA MAJ, ADAM MASŁOŃ

- "WERYFIKACJA PRZEPUSTOWOŚCI HYDRAULICZNEJ SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA OSIEDLU ZAZAMCZE WE WŁOCŁAWKU" -  MARTA MIRZEJEWSKA, RAFAŁ PASELA

- "RESEARCH ON USE OF GROUNDWATER TREATMENT BACKWASH RESIDUAL FOR PHOSPHORUS REMOVAL FROM WASTEWATER" - MARINA VALENTUKEVICIENE

ODPADY


- "CO MYŚLĄ MIESZKAŃCY O REFORMIE ZARZĄDZANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI" - AGNIESZKA BONECKA, PAULINA DĘBSKA, RYSZARD ŚWIETLIK

- "WŁAŚCIWOŚCI PALIWOWE PANELI" -  LECH BRONCEL, GRZEGORZ HADULLA, DANIEL HERING, MATEUSZ TRZASKALIK, MAGDALENA BOGACKA, GAŁKO GRZEGORZ, IZABELA PAWLACZYK, KLAUDIA SADOWSKA

- "ZAWARTOŚĆ OŁOWIU I MANGANU W WIERZBIE ENERGETYCZNEJ (SALIX VIMINALIS L.) NAWADNIANEJ ODCIEKEM PO PRODUKCJI BIOGAZU" -  PAULINA DROŻYNER, WOJCIECH REJMER, ANDRZEJ KLASA

- "ANALIZA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W RADOMIU" - PAULINA CHODYRA, PAULINA SARNOWSKA, PAWEŁ RELIGA

- "ENERGETYCZNE WYKORZYSTANIE ODPADU Z PRZEMYSŁU ZBOŻOWO – MŁYNARSKIEGO" AGATA SCHREIER, AGNIESZKA CIEMIĘGA, MICHAŁ KOZIOŁ

GLEBA


- "WPŁYW GŁĘBOKIEGO SPULCHNIANIA GLEB UPRAWNYCH NA STOSUNKI POWIETRZNO-WODNE W WARSTWIE ORNEJ I PODORNEJ - ŁUKASZ BOREK, KRZYSZTOF OSTROWSKI

- "OCENA ODDZIAŁYWANIA ŚRODOWISKA GLEBOWEGO NA ODCIEK SKŁADOWISKOWY" - GRZEGORZ GAŁKO

POWIETRZE

- "EMISJA SUBSTANCJI ODOROTWÓRCZYCH ZE ZSYPÓW NA ŚMIECI ZLOKALIZOWANYCH WEWNĄTRZ BUDYNKÓW MIESZKANIOWYCH" -  ANDRZEJ BRUDNIAK, MATEUSZ SIKORA, IZABELA WYSOCKA, ANNA PSZCZÓŁKOWSKA, KRZYSZTOF DZIADURA

- "MIKROFLORA POWIETRZA POMIESZCZEŃ SZKOLNYCH – SALE GIMNASTYCZNE" - IRENA KOSIŃSKA, KATARZYNA SZYMAŃSKA

INNE

- "POSTRZEGANIE ZAGROŻEŃ MOTORYZACYJNYCH PRZEZ LUDNOŚĆ DOROSŁĄ WARSZAWY BADANIA WSTĘPNE - ROMANA HILA, IRENA KOSIŃSKA

- "MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH W OPRACOWANIU POMIARÓW TERENOWYCH NA POTRZEBY BADAŃ BIOINDYKACYJNYCH" - MARIOLA JAWORSKA, MIKOŁAJ JACZYŃSKI, ANNA GIROL

- "ORGANIZACJA BADAŃ W UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH HORYZONT 2020 - ARKADIUSZ KAMIŃSKI, EWA ZARAŚ-LEŚNIOWSKA

- "ZANIECZYSZCZENIA ŚRODOWISKOWE A ZDROWIE MIESZKAŃCÓW EUROPY – WYBRANE PROBLEMY" - IRENA KOSIŃSKA, BOŻENA SOBIERAJSKA

- "METALE CIĘŻKIE W ŚRODOWISKU A NOWOTWORY" -  IRENA KOSIŃSKA, NASIMJ. ALARAJ, HUSSEIN V. EIDHIJAZIN, PRZEMYSŁAW KIKOŁA

- "WPŁYW OLEJU NAPĘDOWEGO NA WYTRZYMAŁOŚĆ NA ŚCINANIE GRUNTU SPOISTEGO" - KARINA NIEDŹWIEDZKA, ANDRZEJ BRUDNIAK

- "GOSTYNIŃSKO WŁOCŁAWSKI PARK KRAJOBRAZOWY – OBSZAR WYSTĘPOWANIA ROŚLIN LECZNICZYCH" -  MARCEL SOBIERAJSKI

- "ZAGROŻENIA ZDROWOTNE POCHODZĄCE OD ZWIERZĄT DOMOWYCH W OPINII ICH WŁAŚCICIELI" - JUSTYNA ŚWIĄTKOWSKA, IRENA KOSIŃSKA

- "ELEKTROCIEPŁOWNIA OPALANA BIOMASĄ – OBIEG WODNY I PAROWY" - ADAM ZMYSŁOWSKI, MAŁGORZATA PERCHUĆ

Udostępnij na:
Facebook
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE