Reklama

Ranking posłów. Kto przoduje, kto w ogonie?

Opublikowano:
Autor:

Ranking posłów. Kto przoduje, kto w ogonie? - Zdjęcie główne
Udostępnij na:
Facebook

Przeczytaj również:

Wiadomości Którzy posłowie przez minione cztery lata pracowali w pocie czoła, a którzy się trochę lenili? Sprawdźcie nasze cząstkowe rankingi.

Którzy posłowie przez minione cztery lata pracowali w pocie czoła, a którzy się trochę lenili? Sprawdźcie nasze cząstkowe rankingi.

Kilka godzin dzieli nas od ciszy wyborczej, przyszedł więc czas na ostateczne podsumowania. Prześwietliliśmy parlamentarzystów mijającej kadencji parlamentu. Pod uwagę wzięliśmy dziesięcioro posłów i senatora, którzy dzięki naszym głosom zdobyli mandat w 2011 r. albo - tak jak Beata Rusinowska - na wykazanie się mieli tylko rok.

Jedynie dwóch z tej dwunastki - Paweł Sajak i Mirosław Koźlakiewicz nie startują w tegorocznych wyborach.  Pozostali przez ostatnie tygodnie znów walczyli o nasz głos. Czy skutecznie, okaże się po niedzieli. My spróbowaliśmy sprawdzić, czy zaufanie, którym cztery lata temu obdarzyliśmy polityków, miało jakiś sens.

Zaznaczmy, że każde zestawienie ma charakter cząstkowy i dopiero w porównaniu z pozostałymi może dać jakiś obraz aktywności naszych posłów  w polskim sejmie.  Konieczna jest także jedna uwaga, jeśli chodzi o sprawy Płocka, Ciechanowa, Żyrardowa i innych miejscowości okręgu wyborczego, z których startowali cztery lata temu nasi posłowie. Otóż dokonaliśmy jedynie pobieżnego przeglądu i podaliśmy przybliżoną  (minimalną) liczbę interpelacji i zapytań (bez wystąpień w sejmie), które sądząc po tyle, miały związek z miejscowościami okręgu płocko-ciechanowskiego i zostały złożone do końca sierpnia 2015 r., a nie podczas ostatnich dwóch miesięcy kampanii wyborczej. Pamiętajmy również, że akurat ten punkt trzeba traktować bardzo po macoszemu - niewykluczone bowiem, że gros interpelacji mogło być poświęconych sprawom np. Płocka, a nie wskazywał na to tytuł. Mogło być też tak, że pewne kwestie natury ogólnopolskiej były poruszane przez posłów dzięki ich rozmowom z płocczanami, a problemy płocczan czy sierpczan były dla parlamentarzystów swoistą inspiracją. Z tego też powodu z tych danych nie stworzyliśmy odrębnego rankingu.

Zacznijmy od trzech prostych rankingów dotyczących liczby wystąpień w sejmie, złożonych interpelacji i zapytań oraz udziału w sejmowych głosowaniach.
 

WYSTĄPIENIA SEJMOWE

1. Piotr Zgorzelski (PSL)- 138

2. Maciej Małecki (PiS) - 96

3. Paweł Sajak (TR/PSL) - 72

4. Elżbieta Gapińska - 52

5. Wojciech Jasiński  (PiS) - 36

6. Waldemar Pawlak (PSL) - 18

7. Beata Rusinowska (PO) - 17

8. Marek Opioła  (PiS) - 11

9. Mirosław Koźlakiewicz (PO) - 8

10. Robert Kołakowski (PiS) - 7

 

LICZBA INTERPELACJI, ZAPYTANIA I OŚWIADCZENIA

1. Marek Opioła  (PiS) - 302

2. Maciej Małecki (PiS) - 216

3. Piotr Zgorzelski (PSL) - 195

4. Mirosław Koźlakiewicz (PO) - 55

5. Elżbieta Gapińska (PO) - 50

6. Paweł Sajak (TR/PSL) - 44

7. Robert Kołakowski (PiS) - 28

8. Wojciech Jasiński  (PiS) - 22

9. Beata Rusinowska (PO) -4

10. Waldemar Pawlak (PSL) - 1

 

UDZIAŁ W GŁOSOWANIACH

1. Elżbieta Gapińska (PO) 99,60%

2. Beata Rusinowska (PO) - 98,43%

3. Maciej Małecki (PiS) - 98%

4. Robert Kołakowski (PiS) - 93,14 %

5. Mirosław Koźlakiewicz (PO) - 91,92%

6. Wojciech Jasiński  (PiS) - 91,76%

7. Paweł Sajak (TR/PSL) - 91,30%

8. Piotr Zgorzelski (PSL) - 88,92%

9. Marek Opioła  (PiS) - 88,68%

10. Waldemar Pawlak (PSL) - 74,56 %

A oto bardziej szczegółowe dane:

 

Elżbieta Gapińska (PO)
To były pierwsze cztery lata byłej przewodniczącej płockiej rady miasta Elżbiety Gapińskiej w sejmowych ławach. Przez ten czas pracowała w trzech komisjach sejmowych (m.in. Komisji Nauki, Edukacji i Młodzieży, a także Kultury i Środków Przekazu), czterech zespołach parlamentarnych (zajmujących się m.in. wspieraniem inicjatyw kulturalnych, a także obywatelską edukacją prawną i ekonomiczną) i trzech delegacjach parlamentarnych. Posłanka liczy, że kolejne cztery lata będzie zasiadać w parlamencie.

Wystąpienia na posiedzeniach sejmu - 52
Interpelacje, zapytania, oświadczenia - 50 (w tym minimum 12 dotyczących okręgu wyborczego do końca sierpnia 2015 r.)
Udział w głosowaniach - 99,60 proc.


Mirosław Koźlakiewicz (PO)
Poseł od 12 lat zasiadał w sejmowych ławach, w tym roku - ku zaskoczeniu wielu - nie zdecydował się na kandydowanie. W sejmie działał w dwóch komisjach (Komisji Łączności z Polakami za Granicą i Komisji rolnictwa i Rozwoju Wsi), sześciu zespołach parlamentarnych (zajmujących się m.in. katolickimi stowarzyszeniami, harcerstwem, wolnym rynkiem i Żołnierzami Wyklętymi),  był członkiem dwóch stałych delegacji parlamentarnych.

Wystąpienia na posiedzeniach sejmu - 8
Interpelacje, zapytania, oświadczenia - 55 (w tym minimum 15 dotyczących okręgu wyborczego do końca sierpnia 2015 r.)
Udział w głosowaniach - 91,92 proc.

Beata Rusinowska (PO)
Posłanka  zajęła miejsce Julii Pitery, która w 2014 r. dostała się do europarlamentu, więc pracowała w sejmowych ławach jedynie przez jedną czwartą tego czasu, który spędzili jej koledzy z partii i rywale z opozycji. Przez półtora roku pracowała w dwóch komisjach sejmowych (Komisji Do Spraw Kontroli Państwowej i Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi) i  czterech zespołach parlamentarnych (zajmujących się m.in. sprawami Afryki).  Posłanka ubiega się kolejny raz o miejsce w sejmie.

Wystąpienia na posiedzeniach sejmu - 17
Interpelacje, zapytania, oświadczenia - 4 (w tym 3 dotyczące okręgu wyborczego do końca sierpnia 2015 r.)
Udział w głosowaniach - 98,43 proc.

 

Wojciech Jasiński  (PiS)
Poseł Wojciech Jasiński już cztery kadencje zasiada w sejmowych ławach i ma nadzieję na kolejne cztery lata. W sejmie działał w jednej komisji - Komisji Gospodarki, której jest przewodniczącym, oraz w trzech zespołach parlamentarnych (zajmujących się m.in. badaniem przyczyn katastrofy i przestrzenia kosmiczną).

Wystąpienia na posiedzeniach sejmu - 36
Interpelacje, zapytania, oświadczenia - 22 (w tym minimum 4 dotyczące okręgu wyborczego do końca sierpnia 2015 r.)
Udział w głosowaniach - 91,76 proc.

 

Marek Opioła  (PiS)
Marek Opioła jest posłem trzecią kadencję. Jest członkiem trzech stałych delegacji parlamentarnych, dwóch komisji sejmowych (zajmujących się obronnością państwa i służbami specjalnymi) oraz  siedmiu zespołów parlamentarnych (m.in. do spraw kultury i tradycji łowiectwa, Wojska Polskiego, Tradycji i Pamięci Żołnierzy Wyklętych).

Wystąpienia na posiedzeniach sejmu - 11
Interpelacje, zapytania, oświadczenia - 302 (w tym minimum 37 dotyczących okręgu wyborczego do końca sierpnia 2015 r.)
Udział w głosowaniach - 88,68 proc.

 

Maciej Małecki (PiS)
Jest posłem pierwszą kadencję i ponownie ubiega się o mandat poselski.  Jest członkiem dziewięciu stałych delegacji parlamentarnych i grup bilateralnych, działa w pięciu komisjach sejmowych (m.in. ds. administracji i cyfryzacji, energetyki, kontroli państwowej) i dziewięciu zespołach parlamentarnych (zajmujących się m.in. obroną wolności słowa, ochroną życia i rodziny, misjami, Żołnierzami Wyklętymi).

Wystąpienia na posiedzeniach sejmu - 96
Interpelacje, zapytania, oświadczenia - 216 (w tym minimum 36 dotyczących okręgu wyborczego do końca sierpnia 2015 r.)
Udział w głosowaniach 98 proc.

 

Robert Kołakowski (PiS)
To jego trzecia kadencja w sejmie i poseł z Ciechanowa liczy, że nie były to ostatnie miesiące w parlamencie. Poseł jest pracował w dwóch komisjach sejmowych (Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii oraz Kultury i Środków Przekazu), dziewięciu zespołów parlamentarnych (zajmujących się m.in. obroną języka i literatury polskiej, obrony ideałów Solidarności, badaniem przyczyn katastrofy smoleńskiej i in.), jest też członkiem trzech stałych delegacji parlamentarnych

Wystąpienia na posiedzeniach sejmu -  7
Interpelacje, zapytania, oświadczenia - 28 (w tym minimum 6 dotyczących okręgu wyborczego do końca sierpnia 2015 r.)
Udział w głosowaniach - 93,14 proc.

 

Waldemar Pawlak (PSL)
Poseł od siedmiu kadencji, teraz startuje do senatu. W sejmie ostatniej kadencji pracował w dwóch komisjach (Administracji i Cyfryzacji oraz Nadzwyczajnej ds. energetyki i surowców energetycznych ) oraz trzech zespołach parlamentarnych (m.in. ds. siatkówki i przestrzeni kosmicznej), jest członkiem dwóch stałych delegacji i grup bilateralnych.

Wystąpienia na posiedzeniach sejmu - 18
Interpelacje, zapytania, oświadczenia - 1 (nie dotyczyła bezpośrednio okręgu wyborczego)
Udział w głosowaniach - 74,56 proc.


Piotr Zgorzelski (PSL)
To była pierwsza kadencja byłego starosty płockiego w sejmie i jak liczy parlamentarzysta - to nie było jego ostatnie słowo. Poseł PSL pracował w czterech komisjach sejmowych (m.in. Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej jako jej przewodniczący czy Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka), był członkiem dwóch stałych delegacji parlamentarnych, pracował również w czterech zespołach parlamentarnych (zajmujących się m.in. współpracą z Białorusią czy działających na rzecz osób głuchych)

Wystąpienia na posiedzeniach sejmu - 138
Interpelacje, zapytania, oświadczenia - 195 (w tym minimum 12 dotyczących okręgu wyborczego do końca sierpnia 2015 r.)
Udział w głosowaniach - 88,92 proc.

 

Paweł Sajak (TR/PSL)
Poseł dostał się do sejmu z list partii Janusza Palikota, ale w ostatnich miesiącach zbratał się z posłami PSL.  Pracował w aż siedmiu komisjach sejmowych (m.in., ds. Polityki Społecznej i Rodziny, Łączności z Polakami za granicą, Infrastruktury) i w 11 zespołach parlamentarnych. Jest też członkiem czterech stałych delegacji parlamentarnych i grup bilateralnych.  Poczatkowo mówiło się, że beędzie się ubiegał ponownie o mandat, ale koniec końców jego nazwiska nie zobaczymy na listach w niedzielę.

Wystąpienia na posiedzeniach sejmu - 72
Interpelacje, zapytania, oświadczenia - 44 (w tym minimum 9 dotyczących okręgu wyborczego do końca sierpnia 2015 r.)
Udział w głosowaniach - 91,30 proc.

 

Okręgi płocki i ciechanowski miały zgodnie z ordynacją po jednym senatorze. Reprezentantem Płocka jest  Marek Martynowski, a Ciechanowa  Jan Maria Jackowski. Obaj ponownie ubiegają się o mandat w jednomandatowych okręgach wyborczych.

Płock: Marek Martynowski (PiS)

To pierwsza kadencja Marka Martynowskiego w senacie, w nadchodzących wyborach będzie się ubiegał o mandat. Pracował w dwóch komisjach senackich - Budżetu i Finansów Publicznych oraz w Komisji Gospodarki Narodowej.

Wystąpienia na posiedzeniach senatu - 178

Oświadczenia senatorskie - 82

 

KILKA WSKAZÓWEK:

Graficzną ściągawkę dotyczącą poglądów kandydatów wszystkich komitetów na posłów znajdziecie tu:

 

Udostępnij na:
Facebook
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE