Reklama

Radni na sejmiku o S10. Chcą szybciej i bliżej Płocka

Opublikowano:
Autor:

Radni na sejmiku o S10. Chcą szybciej i bliżej Płocka  - Zdjęcie główne
UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:

Przeczytaj również:

Wiadomości Na posiedzeniu Sejmiku Województwa Mazowieckiego radni podjęli uchwałę, w której domagają się przyspieszenia prac nad drogą ekspresową S10 oraz maksymalnym przybliżeniu jej do Płocka.

Na posiedzeniu Sejmiku Województwa Mazowieckiego radni podjęli uchwałę, w której domagają się przyspieszenia prac nad drogą ekspresową S10 oraz maksymalnym przybliżeniu jej do Płocka. 

Mazowiecki odcinek drogi ekspresowej S10 to jak na razie melodia przyszłości. Dalekiej przyszłości. Choć ma swoje odzwierciedlenie w oficjalnych dokumentach.

Pod koniec kadencji w październiku 2015 roku premier Ewa Kopacz wydała rozporządzenie, które określiło przebieg S10 "A6 (Szczecin) – Piła – Bydgoszcz – Toruń – Płock – S7 (Nowy Dwór Mazowiecki) – S8 (Wołomin)". W maju 2016 roku rozporządzenie wydała już premier Beata Szydło, ale przebieg S10 nie został zmieniony. W czym więc problem? 

Jednym z nich jest z pewnością termin realizacji. Droga jest w bardzo wstępnej fazie projektowania, więc na jej realizację przyjdzie poczekać jeszcze kilka, a może nawet kilkanaście lat. Samorządowcy chcą ponadto, żeby trasa przebiegała możliwe blisko Płocka. Na mapce, którą można zobaczyć na stronie gddkia.gov.pl trasa S10 biegnie kilkadziesiąt kilometrów od Płocka. Zapytaliśmy w warszawskim oddziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o ten rozdźwięk w porównaniu z rządowymi rozporządzeniami. 

- Obecnie prowadzone jest studium korytarzowe - tłumaczy Małgorzata Tarnowska, rzeczniczka prasowa mazowieckiegoo oddziału GDDKiA. - Na dziś nie ma wytyczanych żadnych wariantów, to wstępne prace projektowe. Korytarz to bardzo, bardzo szeroki pas i dopiero w następnym etapie będą wskazane trzy możliwe warianty. Dopiero kiedy zostanie wytyczony korytarz, będzie można mówić o pewnych szczegółach. 

Po wytyczeniu korytarza GDDKiA ogłosi przetarg na wykonanie studium ekonomiczno-środkowisko-technicznego. To w tym etapie przedstawione zostaną trzy warianty przebiegu trasy, bo jak tłumaczy Tarnowska - tak nakazuje prawo. Na dziś nie jest przesądzone, którędy będzie przebiegać trasa. 

Uchwałę intencyjną Sejmiku Województwa Mazowieckiego przytaczamy w całości.

Stanowisko Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia  kwietnia 2018 r. w sprawie przyspieszenia prac nad budową drogi S10 w bezpośrednim sąsiedztwie Płocka.

Sejmik Województwa Mazowieckiego stoi na stanowisku, że konieczne jest przyspieszenie prac nad realizacją budowy drogi S10 na terenie województwa mazowieckiego, zlokalizowanej jak najbliżej Płocka.

Płock należy do ośrodków osadniczych o znaczeniu regionalnym, będąc jednocześnie strategicznym ośrodkiem gospodarczym, liderem w Europie Środkowej i Wschodniej w branży rafineryjnej i petrochemicznej. Jest, niestety, „białą plamą” na mapie połączeń komunikacyjnych kraju, oddalony od głównych korytarzy transportowych i nie posiada z nimi dogodnych połączeń. Pożądane jest zapewnienie dostępności do głównych korytarzy transportowych i powiązań zewnętrznych, przede wszystkim z Warszawą i północno-zachodnią częścią Polski.

Przebieg drogi S10, w bezpośrednim sąsiedztwie Płocka, jest warunkiem sine qua non dalszego rozwoju miasta, zgodnie z prowadzoną przez samorząd polityką rozwoju, a w szerszym kontekście, realizacji wizji rozwoju sieci powiązań funkcjonalnych krajowych ośrodków wzrostu. Rozwiązanie to jest podstawą zapewnienia poprawy standardów bezpieczeństwa transportu materiałów niebezpiecznych z PKN Orlen. Budowa trasy S10 w sąsiedztwie Płocka uwolni centrum miasta od przewozu towarów niebezpiecznych i zwiększy przepustowość układu komunikacyjnego. Wobec braku przesądzeń odnośnie budowy linii kolejowej Modlin-Płock, sprawa budowy S10 staje się priorytetowa i obligatoryjna.

Płock w „Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030” został zakwalifikowany jako miasto regionalne, współtworzące policentryczną metropolię sieciową, który poprzez silne oddziaływanie oraz powiązanie z Warszawą będzie pełnić znaczącą funkcję dla rozwoju całego regionu. Budowa trasy S10 wpisuje się także w priorytetowe kierunki działań Rządu dotyczące obszarów pozametropolitalnych, określone w „Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020”. W dokumencie tym droga S10, na odcinku przebiegającym w pobliżu Płocka, została ujęta na mapie sieci drogowej do realizacji do 2030 r. W dokumentach operacyjnych budowa trasy S10 znalazła się na liście rezerwowej Programu Budowy Dróg Krajowych.

Przedmiotowa inwestycja wpisuje się w kierunki działań określone w „Strategii rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku. Innowacyjne Mazowsze”, dotyczące poprawy dostępności komunikacyjnej w regionie. Jej realizacja umożliwiłaby poprawę dostępności dla płocko-ciechanowskiego obszaru strategicznej interwencji.
O kluczowym znaczeniu inwestycji dla województwa mazowieckiego świadczy również uwzględnienie tej inwestycji w Kontrakcie terytorialnym dla województwa mazowieckiego, będącym umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Województwem Mazowieckim. Budowę trasy S10 uwzględniono jako przedsięwzięcie warunkowe, uzależnione od dostępności środków finansowych i wpisania do Programu Budowy Dróg Krajowych. 

Władze Województwa wielokrotnie orędowały do administracji rządowej o realizację tej inwestycji. Uwzględniając powyższe Sejmik Województwa Mazowieckiego wnioskuje o jak najszybsze rozpoczęcie prac projektowych nad przebiegiem lokalizacji drogi S10 i jej budowę.
 

UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE