Reklama

Przy prezydencie powstała nowa rada. Z inicjatywy płockiego KOD-u

Opublikowano:
Autor:

Przy prezydencie powstała nowa rada. Z inicjatywy płockiego KOD-u - Zdjęcie główne
UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:

Przeczytaj również:

Wiadomości W Płocku powstała Rada ds. Równego Traktowania z inicjatywy Komitetu Obrony Demokracji. W składzie znalazły się osoby m. in. z płockiego Amnesty International, stowarzyszeń, uczelni wyższych, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki.

W Płocku powstała Rada ds. Równego Traktowania z inicjatywy Komitetu Obrony Demokracji. W składzie znalazły się osoby m. in. z płockiego Amnesty International, stowarzyszeń, uczelni wyższych, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki.

Płock podąża najwyraźniej za przykładem Gdańska, pół roku temu z inicjatywy samorządu powstała tam podobna rada do spraw przeciwdziałania dyskryminacji i nietolerancji. Tyle że u nich wśród powodów takiej decyzji wskazano na zorganizowane demonstracje, blokowanie marszy, ostrzelanie baru gdańskiego Palestyńczyka, potraktowanie 26-letniego Ormianina na lotnisku jako terrorystę. A w Płocku? Podstawą prawną miałaby być Strategia Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka do 2022 roku, którą przyjęli radni w.... 2008 roku. Dokładnie ten fragment:

Co się więc stało, że potrzeba u nas takiego gremium?

- Z inicjatywą powołania Płockiej Rady ds. Równego Traktowania zwrócił się w imieniu mieszkańców Komitet Obrony Demokracji Region Płock. To stało się impulsem do podjęcia działań związanych z powołaniem rady ? wyjaśniała nam pełnomocnik prezydenta ds. organizacji pozarządowych, Ewa Pietrzak. - Prezydent Płocka zwrócił się z propozycją współpracy w radzie do instytucji działających na rzecz szeroko rozumianego bezpieczeństwa, w tym do policji oraz do szkół wyższych, wytypował także swoich przedstawicieli.  Zostały podjęte rozmowy z organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarach: równego traktowania, wsparcia osób niepełnosprawnych, mniejszości narodowych, działań na rzecz dzieci i młodzieży, kobiet, wsparcia osób z problemami uzależnień.

Komitet Obrony Demokracji, jako inicjator powstania Płockiej Rady ds. Równego Traktowania, wytypował własnych przedstawicieli. Dostarczyli pismo z podpisami kilkudziesięciu mieszkańców. - Podpisów było około 60. Odbyło się także spotkanie z przedstawicielami osób, które podpisały się pod pismem ? dodaje pełnomocnik. Wiele osób utożsamia KOD z ugrupowaniem politycznym (w radzie w Gdańsku mamy natomiast m. in. radną PO, pełnomocnika ds. niepełnosprawnych, policjanta). Czy tego rodzaju gremia nie powinny być jednak apolityczne? - KOD działa jako stowarzyszenie, podpisały się osoby fizyczne ? nasza rozmówczyni broni pomysłu. A jednak nie każdy garnął się do rady, jak chociażby Romowie. Mamy więc z jednej strony KOD, a z drugiej strony nie ma przedstawiciela municypalnych albo policji.

Zapytaliśmy rzecznika płockiej policji, Krzysztofa Piaska. 

- Ze względu na mnogość naszych zadań w zakresie zwalczania przestępczości, fizycznie nie jesteśmy w stanie uczestniczyć we wszystkich inicjatywach mających na celu dbałość o bezpieczeństwo. Policja jednak zawsze popiera wszelkie takie inicjatywy. Mogę zapewnić, że w przypadku otrzymania jakichkolwiek sygnałów dotyczących przejawów nierównego traktowania, policjanci podejmą w tym zakresie odpowiednie działania.

Czy ta rada rzeczywiście jest nieodzowna? Ewa Pietrzak przyznaje, że sama jest ciekawa, jakie tematy będą poruszane w trakcie spotkań. Pierwsze będzie w marcu. Uważa także, że ważny jest głos wszystkich organizacji pozarządowych. Na takiej zasadzie powstała w Płocku rada seniorów. - Ważne, aby spojrzenie było jak najszersze, a rada, jako płaszczyzna współpracy. nam to umożliwia. Przykładowo środowisko gejowskie nie ma w Płocku żadnego wsparcia. Rada pomoże uświadomić, z jakimi konkretnie problemami mamy do czynienia.

Podano już skład nowego 17-osobowego gremium na lata 2017-2020:

Roman Siemiątkowski ? przewodniczący ? zastępca prezydenta Płocka ds. polityki społecznej

Iwona Modrzejewska ? wiceprzewodniczący ? KOD 

Ewa Pietrzak ? sekretarz ? pełnomocnik prezydenta ds. organizacji pozarządowych

Joanna Najsznerska ? Wronowska ? KOD 

Christina Pushkarova ? przedstawiciel mniejszości narodowych i religijnych

Monika Niedźwiecka ? Amnesty International

Marta Gajewska ? Amnesty International

Urszula Ambroziak - Bereszczyńska. ? Fundacja Edukacji i Rozwoju Społecznego FERS

Renata Nych ? Mazowieckie Stowarzyszenie Pracy dla Niepełnosprawnych De Facto

Paweł Piotr Biegalewski ? Stowarzyszenie Mężczyźni Przeciw Przemocy

prof. nzw. dr hab. inż. Renata Walczak ? Politechnika Warszawska Filia w Płocku

dr Daniel Korzan ? SWPW w Płocku

dr. hab. Ewa Wiśniewska ? PWSZ w Płocku

adwokat Wojciech Skorupski ? Okręgowa Rada Adwokacka w Płocku

Ewa Paszko - Jabłońska ? kancelaria prawna

Cezary Dusio ? zastępca dyrektora MOPS-u 

Radosław Malinowski ? dyrektor POKiS-u 

Konstrukcja płockiego składu przypomina tę kojarzoną z Gdańska. Podobnie zasady wpisane do regulaminu są identyczne, przeciwdziałanie dyskryminacji i nietolerancji, monitorowanie i analizowanie tych zjawisk, podejmowanie działań interwencyjnych, edukowanie i promowanie postaw tolerancyjnych poprzez organizację konferencji, szkoleń, warsztatów lub innych wydarzeń, opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez Radę Miasta pod kątem ich skutków dla osób należących do grup narażonych na dyskryminację. Podobieństwa obu dokumentów to ponoć celowe zamierzenie. - Jako pierwsza w kraju powstała Gdańska Rada ds. Równego Traktowania. Po wielu dyskusjach doszliśmy do wniosku, że jej regulamin w pełni realizuje nasze oczekiwania w zakresie ram organizacyjnych i kompetencyjnych ? uzupełnia Ewa Pietrzak. Do tej listy należy dołożyć doradzanie i występowanie do prezydenta w zakresie inicjatyw dotyczących równego traktowania, formułowanie dla niego zaleceń i rekomendacji. Płocka rada miałaby zająć się w sposób szczególny przejawami dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek, status materialny, orientację seksualną i tożsamość płciową.

W obu przypadkach rada liczy 17 osób, wybierano na 4-letnią kadencję, lecz u nas zapomniano wpisać, w jaki sposób miałby odbywał się wybór jej członków. To nie żadne przypadkowe przeoczenie. Jak zapewnia Ewa Pietrzak, mają jeszcze czas, aby zastanowić się nad przyszłym funkcjonowaniem rady, w tym nad wyborami. 

Posiedzenia będą odbywały się raz na kwartał. Członkom nie przysługuje wynagrodzenie.

UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE