Reklama

Pieniądze dla powiatu płockiego. Podzielono ponad 2 mln zł

Opublikowano:
Autor:

Pieniądze dla powiatu płockiego. Podzielono ponad 2 mln zł - Zdjęcie główne
UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:

Przeczytaj również:

Wiadomości – Już po raz kolejny pomagamy lokalnym samorządom w realizacji ważnych dla mieszkańców inwestycji, na które w budżetach zabrakło już środków – podkreślał marszałek Adam Struzik. – Dodatkowe fundusze na rozwój mazowieckich gmin to nasza odpowiedź na potrzeby zgłaszane przez mieszkańców.

– Już po raz kolejny pomagamy lokalnym samorządom w realizacji ważnych dla mieszkańców inwestycji, na które w budżetach zabrakło już środków – podkreślał marszałek Adam Struzik. – Dodatkowe fundusze na rozwój mazowieckich gmin to nasza odpowiedź na potrzeby zgłaszane przez mieszkańców.

W piątek w Starostwie Powiatowym w Płocku podpisano umowy na wsparcie dla sołectw, dla OSP, na  modernizację i budowę obiektów sportowych oraz ochronę środowiska. Kto i ile dostał?

[ZT]22906[/ZT]

Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej Mazowsze

W tym roku na remonty i tworzenie nowych obiektów sportowych samorząd Mazowsza przeznaczył 10 ml zł. Złożonych zostało w sumie 208 wniosków, spośród których 116 zostało dofinansowanych. Z powiatu płockiego wsparcie otrzymało 5 gmin.

Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza

To pilotażowy program samorządu województwa mazowieckiego, którego celem jest polepszenie jakości powietrza na Mazowszu. O pomoc mogły ubiegać się gminy wiejskie, miejskie i wiejsko-miejskie. W tegorocznej pierwszej edycji złożonych zostało 119 wniosków. Wsparcie otrzymało 110 projektów. W sumie na ich realizację z budżetu Mazowsza przeznaczone zostaną 4,8 mln zł. Z powiatu płockiego wsparcie pozwoli na realizację 6 projektów. Otrzymane środki gminy przeznaczą m.in. na uzupełnienie nasadzeń drzew i krzewów czy system wskaźnikowego pomiaru pyłu zawieszonego. Na realizację tych projektów gminy otrzymają ponad 440,5 tys. zł.

Mazowiecki Instrument Aktywizacji Działkowców Mazowsze

W tym roku po raz pierwszy uruchomiony został również program wsparcia dla działkowców. Budowa i modernizacja świetlic, zakup sprzętu ogrodniczego, wymiana oświetlenia i ogrodzeń czy też instalacja monitoringu to inwestycje, które zostaną wykonane dzięki dofinansowaniu z budżetu Mazowsza. W ramach programu wpłynęły 92 wnioski i wszystkie otrzymały dofinansowanie. W sumie na realizację 92 projektów w ramach MIAD Mazowsze 2019 samorząd województwa mazowieckiego przeznaczył blisko 737 tys. zł. W powiecie płockim wsparcie otrzyma Gmina Miasto Wyszogród na zakup wraz z montażem oświetlenia solarnego na ogródkach działkowych (4,8 tys. zł) w miejscowości Wyszogród.

Pomoc Finansowa dla Miast i Gmin na Zakup Sprzętu Przeciwpożarowego i Remont Strażnic

Na Mazowszu jest ok. dwa tysiące jednostek OSP, w których aktywnie działa blisko 75 tys. strażaków. Co roku samorząd Mazowsza wspiera strażaków ochotników przeznaczając środki na zakup sprzętu, wozów strażackich, umundurowania oraz remonty strażnic. W tym roku trafi do nich 10 mln zł. Gminy z powiatu płockiego otrzymają ponad 484 tys. zł wsparcia. Środki te zostaną przeznaczone m.in. na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych oraz remonty dachów, posadzek, drzwi i bram garażowych w strażnicach OSP.

Mazowiecki Program Dofinansowanie Pracowni Informatycznych i Językowych

5 mln zł samorząd Mazowsza przeznaczy na realizację programu wspierającego rozwój placówek oświatowych. Środki mogą zostać przeznaczone na modernizacje i tworzenie nowych pracowni informatycznych i językowych, zakup sprzętu komputerowego czy oprogramowania. W tym roku w ramach działania wpłynęły 252 wnioski, a na dofinansowanie może liczyć aż 115 beneficjentów z całego Mazowsza. Do powiatu płockiego trafi na 141 tys. zł na realizację 3 projektów.  Dzięki programowi dzieci i młodzież zyskają większy dostęp do nowoczesnych rozwiązań informatycznych i dydaktycznych, a także będą mogły zdobywać nowe umiejętności.

Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw

Na Mazowszu jest ok. 7,3 tys. sołectw. To właśnie z myślą o nich uruchomiliśmy Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw. Dzięki wsparciu samorządu Mazowsza zrealizowanych zostanie blisko 1178 różnego rodzaju projektów. W powiecie płockim wsparcie z samorządu województwa otrzymało 63 sołectwa z 15 gmin. W ramach programu można było uzyskać maksymalne wsparcie w wysokości 10 tys. zł dla jednego projektu. Każda gmina mogła złożyć do 5 wniosków na 5 różnych zadań, ale sołectwo mogło uzyskać dofinansowanie na realizację jednego zadania. Łącznie rozdzielono kwotę ponad 591 tys. zł.

1. Bielsk

- remont świetlicy wiejskiej w Machcinie, 10 tys. zł

- rozbudowa budynku OSP w Zągotach, 10 tys. zł

- zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Tłubicach oraz wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w Tłubicach, 10 tys. zł

- przebudowa świetlicy wiejskiej w Kędzierzynie, 10 tys. zł

- remont budynku OSP w Zagrobie, 10 tys. zł

2. Bodzanów

- modernizacja oraz wykonanie ocieplenia budynku świetlicy wiejskiej w m. Wiciejewo, 10 tys. zł

- budowa ogrodzenia działki gminnej o nr ewid. 118/18 w Białobrzegach, 10 tys. zł

- wykonanie dachu świetlicy wiejskiej w m. Niesłuchowo na działce o nr ewid. 19/2, 10 tys. zł

- przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Reczyn, 10 tys. zł

- przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Gronice, 10 tys. zł

3. Brudzeń Duży

- zakup i montaż progów zwalniających na ul. Osiedlowej w Brudzeniu Dużym, 5 tys. zł

- adaptacja pomieszczeń na świetlicę wiejską w budynku po byłej szkole w Główinie, 10 tys. zł

- remont wewnętrzny świetlicy wiejskiej w Nowych Karwosiekach, 10 tys. zł

- remont świetlicy wiejskiej w Karwosiekach Noskowicach, 10 tys. zł

- remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Sikórz, 10 tys. zł

4. Bulkowo

- zakup wyposażenia do świetlicy OSP w Bulkowie, 10 tys. zł

- budowa placu zabaw w Worowicach, 9 753,00 zł

- ogrodzenie działki gminnej nr ew. 165/3 w m. Włóki wraz z zagospodarowaniem terenu, 10 tys. zł

5. Drobin

- remont remizy OSP w Setropiu, 10 tys. zł

- remont strażnicy OSP w Maliszewku, pełniącej funkcję społeczno-kulturalną, 10 tys. zł

- budowa placu zabaw w sołectwie Kozłowo, 10 tys. zł

- zakup instalacji służących użyteczności publicznej - budowa oświetlenia drogowego z zastosowaniem technologii LED w miejscowości Świerczyn Bęchy, 10 tys. zł

- budowa i utrzymanie placu zabaw (sołectwo Psary), 10 tys. zł

6. Gąbin

- remont boiska sportowego w miejscowości Czermno, 10 tys. zł

- remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Strzemeszno, 10 tys. zł

- zakup i montaż 4 lamp solarnych w technologii LED przy drodze gminnej w miejscowości Guzew, 10 tys. zł

- utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Topólnie, 10 tys. zł

- remont dachu garaży do przechowywania sprzętu ratowniczo-gaśniczego w miejscowości Lipińskie, 10 tys. zł

7. Łąck

- budowa ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej w miejscowości Wincentów, 10 tys. zł

- rozbudowa placu zabaw w miejscowości Podlasie poprzez zakup nowych urządzeń, 10 tys. zł

- budowa placu zabaw z siłownią zewnętrzną w miejscowości Władysławów, 10 tys. zł

- rozbudowa placu zabaw w miejscowości Sendeń Mały poprzez zakup nowych urządzeń, 10 tys. zł

- rozbudowa placu zabaw w miejscowości Zdwórz poprzez zakup nowych urządzeń, 10 tys. zł

8. Mała Wieś

- zakup wyposażenia dla świetlicy wiejskiej w Węgrzynowie, 10 tys. zł

- zakup wyposażenia dla świetlicy wiejskiej w Dzierżanowie, 10 tys. zł

- zakup wyposażenia dla świetlicy środowiskowej w Chylinie, 10 tys. zł

- remont świetlicy wiejskiej mieszczącej się w budynku komunalnym w Nakwasinie, 10 tys. zł

- budowa świetlicy wiejskiej w Orszymowie - zakup, dostawa i montaż okien i drzwi, 10 tys. zł

9. Nowy Duninów

- zagospodarowanie terenu plaży w m. Soczewka - Etap II, 10 tys. zł

- remont świetlicy wiejskiej w m. Lipianki, 10 tys. zł

- wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Dzierzązna, 10 tys. zł

- zakup wyposażenia promocyjno-wystawowego, 10 tys. zł

- zakup i montaż stolarki okiennej i drzwiowej w budynku świetlicy wiejskiej w m. Wola Brwileńska, 10 tys. zł

10. Radzanowo

- doposażenie placu zabaw i wyposażenie placu rekreacyjnego w Rogozinie, 10 tys. zł

- remont świetlicy wiejskiej w Białkowie, 10 tys. zł

11. Słubice

- remont strażnicy OSP w Piotrkówku, 10 tys. zł

- montaż instalacji grzewczej wraz z budową kotłowni w OSP Juliszew, 10 tys. zł

- wymiana pokrycia dachowego na strażnicy OSP w Wiączeminie Polskim, 10 tys. zł

12. Słupno

- zagospodarowanie terenu na park (skwerek) - II etap, 8 tys. zł

- zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego, 10 tys. zł

- zakup i montaż wiaty biesiadnej wraz ze stołami biesiadnymi, 6 486,40

- zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej, 5 891,84

- doświetlenie sołectwa lampami ledowymi solarnymi, 9 249,00

13. Stara Biała

- zagospodarowanie strefy rekreacyjnej i sportowej w miejscowości Ogorzelice, 10 tys. zł

- zagospodarowanie terenu przy szkole podstawowej w miejscowości Stare Proboszczewice, 10 tys. zł

- organizacja miejsca spotkań dla lokalnej społeczności w miejscowości Kobierniki, 10 tys. zł

14. Staroźreby

- wykonanie ogrodzenia panelowego przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Smardzewo, 10 tys. zł

- zakup krzeseł i stołów do świetlicy wiejskiej w miejscowości Bromierz, 4 620,25

- zakup krzeseł i stołów do świetlicy wiejskiej w miejscowości Sędek, 4 896,85

- budowa placu zabaw w miejscowości Nowa Góra, 10 tys. zł

15. Wyszogród

- wyposażenie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobylinkach, 4 100,00

- renowacja ścian wewnętrznych budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Słominie, 3,1 tys. zł

- doposażenie budynku Rębowskiego Domu Kultury, 10 tys. zł

UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE