Reklama

Oto projekty nowego budżetu [LISTA]

Opublikowano:
Autor:

Oto projekty nowego budżetu [LISTA] - Zdjęcie główne
Udostępnij na:
Facebook

Przeczytaj również:

Wiadomości Zakończyła się weryfikacja projektów zgłoszonych do budżetu obywatelskiego. Zobaczcie, na które projekty będziemy głosować we wrześniu, a które odpadły.

Zakończyła się weryfikacja projektów zgłoszonych do budżetu obywatelskiego. Zobaczcie, na które projekty będziemy głosować we wrześniu, a  które odpadły.

W kolejnej, czwartek już edycji budżetu obywatelskiego, wpłynęły łącznie 54 projekty, ale weryfikacji formalnej poddano tylko 52 - dwa wnioski już na wstępie nie spełniały wymogów formalnych.

Przez całe wakacje urzędnicy Ratusza i spółek sprawdzali projekty pod katem formalnym - czy ich realizacja nie przekroczy przewidzianej puli, czyli 800 tys. zł na pomysł ogólnomiejski i po 200 tys. na osiedlowe, czy miejsce, w którym miałby powstać dany projekt należy w ogóle do miasta, a nie np. do prywatnych właścicieli, czy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pozwoliłby na niektóre - czasami bardzo śmiałe - przedsięwzięcia proponowane przez płocczan itd.

Okazuje się, że w toku weryfikacji sporo odpadło - spośród 21 projektów ogólnomiejskich płocczanie będą wybierać jedynie spośród dziewięciu pomysłów - 11 zostało odenionych negatywnie, a jeden przepadł już na wstępie.

Niewiele lepiej jest na osiedlach. Jak już pisaliśmy, Zielony Jar, Wyszogrodzka i Kolegialna nie złożyły żadnego projektu, więc 200 tys., które mogły wydać na swoje osiedle, poszło w las. Nic na tej edycji nie skorzystają też te osiedla, które złożyły tylko jeden projekt i został on oceniony negatywnie. W tej sytuacji są Borowiczki i Pradolina Wisły. Łącznie pięć płockich osiedli nie skorzysta nic a nic na tej edycji, a mogły w sumie wydać milion zł.

Poniżej projekty ocenione pozytywnie oraz negatywnie. Te, które nie przeszły weryfikacji formalnoprawnej, zostały opatrzone uzasadnieniem, dlaczego tak się stało.

Koniec końców we wrześniu płocczanie będą głosowali spośród 31 projektów, z których jedynie 9 dotyczy całego miasta.  Głosowanie rozpocznie się 12 września i zakończy 2 października. Zwycięskie projekty zostaną wpisane do budżetu na 2016 rok.

PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE OCENIONE POZYTYWNIE

Numer projektu: 3
Nazwa projektu: Zakup pływackiego elektronicznego systemu pomiaru czasu

Numer projektu: 7
Nazwa projektu: Modernizacja i wyposażenie sali do pracy metodą Alfreda Tomatisa

Numer projektu: 19
Nazwa projektu: Wieża lęgowa dla jerzyków

Numer projektu: 21
Nazwa projektu: Tablica z wynikami składu powietrza

Numer projektu: 24
Nazwa projektu: Centrum Sportów Ekstremalnych

Numer projektu: 30
Nazwa projektu: Termomodernizacja budynku i remont ogrodzenia Miejskiego Przedszkola nr 11 w Płocku

Numer projektu: 31
Nazwa projektu: Ogólnodostępny parking przy ulicy Otolińskiej

Numer projektu: 41
Nazwa projektu: Muzeum Płyty Winylowej

Numer projektu: 52
Nazwa projektu: Budowa toru asfaltowego na stadionie Wisły Płock

PROJEKTY OSIEDLOWE OCENIONE POZYTYWNIE

Osiedle Borowiczki
Brak projektów zweryfikowanych pozytywnie.

Osiedle Ciechomice
Numer projektu: 14
Nazwa projektu: Siłownia zewnętrzna

Osiedle Dobrzyńska
Numer projektu: 15
Nazwa projektu: Amfiteatr przy szkole

Numer projektu: 39
Nazwa projektu: Siłownia pod chmurką

Numer projektu: 16
Nazwa projektu: Osiedlowy plac zabaw „Dobrzyńska”

Osiedle Dworcowa
Numer projektu: 32
Nazwa projektu: Parking przy ul. Otolińskiej

Osiedle Góry
Numer projektu: 27
Nazwa projektu: Modernizacja dziedzińca i placu zabaw przed budynkiem Szkoły Podstawowej nr 15 im. św. Franciszka z Asyżu w Płocku

Osiedle Imielnica
Numer projektu: 18
Nazwa projektu: Mini Park Imielnica

Numer projektu: 22
Nazwa projektu: Siłownia zewnętrzna „ pod chmurką” na osiedlu Imielnica

Osiedle Kochanowskiego
Numer projektu: 53
Nazwa projektu: Sportowe Kochanowskiego

Osiedle Kolegialna
Na osiedlu Kolegialna nie został zgłoszony żaden projekt

Osiedle Łukasiewicza
Numer projektu: 29
Nazwa projektu: Piknik rodzinny dla mieszkańców osiedla Łukasiewicza

Numer projektu: 33
Nazwa projektu: Łukasiewicza na sportowo – sporty walki

Numer projektu: 51
Nazwa projektu: Budowa boiska plażowego do piłki ręcznej i siatkówki

Osiedle Międzytorze
Numer projektu: 6
Nazwa projektu: Siłownia pod chmurką

Numer projektu: 20
Nazwa projektu: Parking dla Międzytorza

Osiedle Podolszyce Południe
Numer projektu: 50
Nazwa projektu: Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 22 w Płocku

Osiedle Podolszyce Północ
Numer projektu: 40
Nazwa projektu: Sygnalizacja świetlna Podolszyce Północ Skrzyżowanie Armii Krajowej – Łączniczek

Numer projektu: 46
Nazwa projektu: Budynek socjalny z toaletą publiczną

Osiedle Pradolina Wisły
Brak projektów zweryfikowanych pozytywnie.

Osiedle Radziwie
Numer projektu: 23
Nazwa projektu: Zagospodarowanie terenu przy Przychodni Zdrowia, ul. Zielona 40, w tym instalacja monitoringu oraz budowa parkanu

Osiedle Skarpa
Numer projektu: 44
Nazwa projektu: Chodnik przy ul. Nałkowskiej

Osiedle Stare Miasto
Projekt złożony na osiedlu Stare Miasto nie spełniał wymagań formalno-prawnych (brak określonej w Regulaminie Budżetu Obywatelskiego Płocka liczby podpisów na liście poparcia)

Osiedle Trzepowo
Numer projektu: 38
Nazwa projektu: Remont chodnika wzdłuż ul. Sierpeckiej

Osiedle Tysiąclecia
Numer projektu: 9
Nazwa projektu: Ścieżka rowerowa w Alejach Floriana Kobylińskiego

Osiedle Winiary
Numer projektu: 25
Nazwa projektu: Budowa skweru rekreacyjno – wypoczynkowego na „Winiarach”

Osiedle Wyszogrodzka
Na osiedlu Wyszogrodzka nie został zgłoszony żaden projekt.

Osiedle Zielony Jar
Na osiedlu Zielony Jar nie został zgłoszony żaden projekt.

 

 

PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE OCENIONE NEGATYWNIE

Numer projektu: 2
Nazwa projektu: Panorama Płocka – to trzeba zobaczyć!
Uzasadnienie: Odtworzenie przyczółka mostowego na wzór oryginalnego, który stałby się tarasem widokowym wymaga zajęcia dz. nr 2745/1 należącej do Gminy Płock oraz działek będących własnością Skarbu Państwa w Zarządzie i dysponowaniu RZGW. Ponadto wartość projektu przekracza koszt projektu ogólnomiejskiego. Projekt musi być dostosowany do wymagań związanych z uwzględnieniem realizacji planowanej dokumentacji dla Parku Mościckiego oraz wymaga uwzględnienia przebiegu ciągów drogowych i ścieżki rowerowej wraz z zapewnieniem komunikacji pieszej.

Numer projektu: 4
Nazwa projektu: Infrastruktura i bezpieczeństwo
Uzasadnienie: Koszt realizacji wszystkich miejsc postojowych znacznie przekracza kwotę przeznaczoną na projekt ogólnomiejski. Realizacja całego zakresu spowoduje zachwianie równowagi przestrzennej dlatego też, każdy z elementów projektu został oszacowany oddzielnie.

Numer projektu: 17
Nazwa projektu: Remont dachu budynku Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerskiego Zespołu Pieśni i Tańca „ Dzieci Płocka” Uzasadnienie: Wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na roboty budowlane planowane do zrealizowania w budynku nie będącym własnością Miasta Płocka nie jest możliwe, gdyż pozostaje w sprzeczności z Ustawą o samorządzie gminnym.

Numer projektu: 26
Nazwa projektu: Skatepark Sobótka
Uzasadnienie: Brak planu miejscowego. Mając na uwadze unikatowy charakter Płockiego Nabrzeża Wiślanego i rozumiejąc potrzebę sporządzenia globalnego opracowania dotyczącego sposobu zagospodarowania tego obszaru, w 2013 roku wykonano Koncepcję programowo – przestrzenną zagospodarowania terenu Płockiego Nabrzeża Wiślanego na odcinku od Płockiego Towarzystwa Wioślarskiego do Jaru Brzeźnicy. Opracowanie zdefiniowało założenia i wskazało kierunki najkorzystniejszego sposobu zagospodarowania terenu całego Płockiego Nabrzeża Wiślanego oraz stanowi punkt wyjścia do dalszych, szczegółowych opracowań projektowych. Zakres opracowania objął m.in.: koncepcję zagospodarowania terenu z określeniem funkcji, rozwiązanie układu komunikacyjnego z systemem parkingowym, propozycję lokalizacji rozwiązań kubaturowych, ukształtowanie terenu, powiązanie proponowanych rozwiązań z funkcjami miasta, konfigurację parametrów portu jachtowego, koncepcję adaptacji i rozbudowy obecnego klubu „MORKA” w zakresie funkcji oraz założeń przestrzennych, koncepcję zagospodarowania terenu wokół Zalewu „Sobótka”. W koncepcji teren wskazany przez wnioskodawców Skateparku Sobótka, przeznaczony jest:
1. w wariacie intensywnego zainwestowania: teren rezerwowany jest pod inwestycje kubaturowe
2. w wariancie ekstensywnego zainwestowania: tereny niezagospodarowane (dzika zieleń) do zagospodarowania na cele parkowe.
Planowana jest również realizacja obiektu zlokalizowanego nad Zalewem „Sobótka”. Budynek zlokalizowany zostanie w rejonie parkingu przy plaży nad Zalewem „Sobótka”. Projektowany jest obiekt całoroczny z częścią gastronomiczną i zapleczem sanitarnym dla osób korzystających z plaży, ścieżek rowerowych, boisk do gry w siatkówkę plażową, zielonej siłowni, placu zabaw dla dzieci i innych osób korzystających z walorów turystycznych i rekreacyjnych tego obszaru. W ramach funkcji obiektu planowane jest świadczenie usług w zakresie: wypożyczalni rowerów (w sezonie od wiosny do jesieni), wypożyczalni nart biegowych (w okresie zimowym), strzeżone kąpielisko miejskie (w sezonie letnim), wypożyczalni sprzętu pływającego, plażowego i sportowego. W budynku przewidziano biuro obsługi kąpieliska, pomieszczenia socjalne, pomieszczenia magazynowe z przeznaczeniem na sprzęt pływający (kajaki, rowery wodne, łodzie ratownicze, wieżyczki sędziowskie), pomieszczenie do przechowywania rowerów i nart biegowych, pomieszczenie dla Straży Miejskiej. Planowana infrastruktura towarzysząca to boiska do gry w siatkówkę plażową, soccer beach, elementy małej architektury, tj. ławki, śmietniczki, stojaki rowerowe zewnętrzne, tablice ogłoszeń, altana śmietnikowa. Zaprojektowane zostanie również oświetlenia w rejonie budynku nad Zalewem „Sobótka”. Kompleksowa realizacja przedsięwzięcia w zakresie zagospodarowania Płockiego Nabrzeża Wiślanego, zgodnie z wskazanymi powyżej założeniami, uwarunkowana jest posiadaniem środków zewnętrznych pozwalających na jej sfinansowanie. Projekt w zakresie zagospodarowania i rewitalizacji terenów Nabrzeża został zgłoszony do Kontraktu Terytorialnego oraz zaproponowany w Palnie inwestycyjnym subregionu płockiego objętego OSI problemowym Obszar Funkcjonalny Miasta Płocka realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Numer projektu: 34
Nazwa projektu: Centrum szkolenia sportów judo, capoeira, aikido
Uzasadnienie: Proponowany projekt nie jest zgodny z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Numer projektu: 35
Nazwa projektu: Utworzenie przy Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Autyzmem „Odzyskać Więzi” Ośrodka dla Dzieci z Autyzmem, w tym: 1. Centrum Wczesnej Intensywnej Interwencji, 2. Hostelu „Bezpieczna Przystań”
Uzasadnienie: 1. Miasto nie może tworzyć jednostki przy Stowarzyszeniu. Jeżeli miałby powstać Ośrodek dla Dzieci z Autyzmem w ramach Budżetu Obywatelskiego, byłby on jednostką miejską.
2. Projekt stanowi rozszerzenie działalności instytucji, która już funkcjonuje (Punkt Diagnostyczno – Konsultacyjny) i której działalność jest wspierana z budżetu miasta Płocka .
3. Na działalność Punktu Diagnostyczno – Konsultacyjnego Stowarzyszenie pozyskuje środki finansowe m.in. z PFRON, które stanowią ponad 60% kosztów jego funkcjonowania. W tej sytuacji nie wydaje się zasadne finansowanie Ośrodka w 100% ze środków Budżetu Miasta Płocka. Budynek, w którym miałby powstać Ośrodek, jest przeznaczony do kapitalnego remontu.
Jego koszt wraz z zakupem wyposażenia znacząco przekroczy kwotę przeznaczoną na projekt ogólnomiejski

Numer projektu: 36
Nazwa projektu: Ścieżka pieszo - rowerowa
Uzasadnienie: Za kwotę przeznaczoną 800 000 zł nie ma możliwości realizacji inwestycji

Numer projektu: 43
Nazwa projektu: Fontanna antydepresyjna
Uzasadnienie: Zgodnie z postanowieniami art. 131 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zabrania się na obszarze kraju reklamy i promocji napojów alkoholowych, z wyjątkiem piwa, którego reklama i promocja jest dozwolona, pod warunkiem m.in., że nie zawiera stwierdzeń, że alkohol posiada właściwości lecznicze, jest środkiem stymulującym, uspokajającym lub sposobem rozwiązywania konfliktów osobistych, nie zachęca do nadmiernego spożycia alkoholu oraz nie wywołuje skojarzeń z relaksem lub wypoczynkiem. Za promocję napojów alkoholowych uważa się zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt. 2) ww. ustawy wszelkie formy publicznego zachęcania do nabywania napojów alkoholowych – do takich działań zalicza się w szczególności publiczną degustację napojów alkoholowych, rozdawanie rekwizytów związanych z napojami alkoholowymi, organizowanie premiowanej sprzedaży napojów alkoholowych, a także inne formy publicznego zachęcania do nabywania napojów alkoholowych. Dostęp do napojów alkoholowych w formie „fontanny antydepresyjnej” ma charakter publiczny i zachęca do nabywania napojów alkoholowych. Jest to sprzeczne z ww. postanowieniami ustawy. Ponadto zgodnie z art. 14 ust 2a zabrania się spożywania napojów alkoholowych na ulicach, placach i w parkach, z wyjątkiem miejsc przeznaczonych do ich spożycia na miejscu, w punktach sprzedaży tych napojów. Opis projektu, w tym: wskazanie kategorii projektu jako atrakcji turystycznej, nazwa projektu „Fontanna antydepresyjna”, miejsce usytuowania fontanny na Placu Obrońców Warszawy oraz pozostałe założenia jednoznacznie sugerują, że fontanna ma stanowić atrakcję turystyczną Płocka oraz podnieść walory rekreacyjne parku przy Placu Obrońców Warszawy poprzez umożliwienie bezpłatnej konsumpcji alkoholu, ponadto fontanna ma działać antydepresyjnie. Jest to niezgodne z obowiązującym w Polsce prawem – wymienionymi powyżej postanowieniami ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Ponadto zgodnie z postanowieniami art. 1 ust. 1 powyższej ustawy organy jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do podejmowania działań zmierzających do ograniczania spożycia napojów alkoholowych – m.in. poprzez ograniczanie fizycznej dostępności alkoholu, co jest jednym z najskuteczniejszych narzędzi służących zmniejszaniu zakresu problemów alkoholowych. Celem działań samorządu jest realizacja projektów profilaktycznych ograniczających spożycie napojów alkoholowych, a nie zachęcania do ich nabywania i spożywania. Projekt pn. „Fontanna antydepresyjna” jest sprzeczny z celami oraz założeniami określonymi w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Napoje alkoholowe to produkty, które ze względu na swoje właściwości wymagają ostrożnego stosowania, wiążą się z zagrożeniami dla zdrowia i życia ludzkiego oraz przynoszą negatywne skutki społeczne i ekonomiczne. Konsumpcja alkoholu oraz jego negatywne konsekwencje mają istotny wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne nie tylko osób pijących, ich rodzin, ale całej populacji. Wg Światowej Organizacji Zdrowia alkohol znajduje się na trzecim miejscu wśród czynników ryzyka dla zdrowia populacji, a ponad 60 rodzajów chorób i urazów ma związek z alkoholem. Nadużywanie alkoholu powoduje wiele szkód społecznych: zakłócanie porządku i bezpieczeństwa publicznego, przestępczość, wypadki samochodowe, przemoc w rodzinie. Przedstawiony projekt mógłby przyczynić się do nasilenia ww. zjawisk w naszym mieście Rozmiary wymienionych powyżej szkód mogą być zmniejszone poprzez skuteczną politykę wobec alkoholu. W obszarze życia społecznego priorytetem są działania i decyzje służące profilaktyce i rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz ograniczanie dostępności napojów alkoholowych z uwagi na to, że alkohol nie jest takim samym towarem jak inne – nie może być traktowany na równi z innymi produktami znajdującymi się na rynku. W związku z powyższym, pomimo argumentów przedstawionych w uzasadnieniu projektu w pkt. 4, inicjatywa ta nie może uzyskać rekomendacji pozytywnej. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Płocku przedstawia negatywną rekomendację, dotyczącą projektu zgłoszonego do Budżetu Obywatelskiego na 2016 r. Powyższy projekt nie powinien być realizowany z uwagi na:
1. Zgodnie z art. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, organy administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego są obowiązane do podejmowania działań zmierzających do ograniczenia spożywania alkoholu.
2. Zgodnie z art. 13 pkt 1 Ustawy zabrania się na obszarze kraju reklamy i promocji napojów alkoholowych, a realizacja ww. projektu byłaby formą promocji alkoholu.
3. Zgodnie z art. 13 pkt 1.8a reklama alkoholu nie może kojarzyć się z relaksem i wypoczynkiem.
4. Zgodnie z art. 13 pkt 3 Ustawy zabrania się reklamy i promocji przedsiębiorców oraz innych podmiotów, które swoim wizerunkiem wykorzystują nazwę, znak towarowy… itd. związane z napojem alkoholowym, a takie niebezpieczeństwo sugeruje pkt 2 projektu – założenie: sponsoring producenta napojów alkoholowych (promocja danego producenta napojów alkoholowych).
5. Zgodnie z art.14.1 pkt 6.2a zakazuje się spożywania napojów alkoholowych ma ulicach, placach i parkach.
6. Komisja uważa, że proponowany projekt nie mógłby być traktowany jako atrakcja turystyczna (miasto o bogatej historii może się pochwalić wieloma atrakcjami o faktycznych wartościach turystycznych).
7. Realizacja projektu stwarza możliwość zgorszenia publicznego (świadkami dystrybucji w podanej formie spożywania alkoholu mogłyby być dzieci i młodzież).
8. Angażowanie służb publicznych do realizacji powyższego projektu jest sprzeczne ze zdrowym rozsądkiem, sprzeczne z zadaniami Gminy, sprzeczne z zadaniami dysponowania funduszami publicznymi.
Realizacja projektu byłaby sprzeczna z polityką miasta w zakresie profilaktyki uzależnień (Miejski Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015).

Numer projektu: 45
Nazwa projektu: Młodzieżowy Dom Kultury „Podolak”
Uzasadnienie: Inwestycja przewidziana została na terenach oznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolami 2 US i 3 US – usługi sportu i rekreacji (kubaturowe obiekty i terenowe urządzenia; dopuszcza się parkingi, zieleń sieci i urządzenia infrastruktury technicznej). Jako inwestycja z zakresu kultury nie wpisuje się ona w ramach przedstawionego katalogu usług.

Numer projektu: 48
Nazwa projektu: Budowa ścieżki rowerowej oraz chodnika wzdłuż ul. Bielskiej – od ul. Targowej do Cmentarza komunalnego Uzasadnienie: Ścieżka rowerowa na tym odcinku będzie realizowana w ramach zadań własnych gminy i Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku
Ścieżka rowerowa została zaprojektowana na odcinku ok 450 m. wzdłuż ulicy Bielskiej w ramach Budowa obwodnicy północno – zachodniej od węzła „Bielska” do węzła „Długa”. Będzie realizowana przez Biuro Inwestycji Strategicznych, a na pozostałym odcinku ulicy Bielskiej będzie realizowana przez Miejski Zarząd Dróg w Płocku. Planowany termin realizacji zadania: 2016 – 2018. W dniu 22 września 2014 roku Wojewoda Mazowiecki wydał Decyzję znak: 176/P/2014 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w zakresie budowy drogi wojewódzkiej oraz rozbudowy drogi krajowej pn.: „Obwodnica północno – zachodnia miasta Płocka na odcinku od węzła Bielska do granicy miasta w rejonie ul. Szpitalnej Etap IA – na odcinku od ul. Długiej od węzła Bielska od km 4+112.20 do km 6+510.00”. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym realizacji inwestycji stanowiącym załącznik do Planu inwestycyjnego subregionu objętego OSI problemowym Obszar Funkcjonalny Miasta Płocka koszt budowy Etapu II łącznika oraz obwodnicy na odcinku od węzła „Bielska” do węzła „Długa” szacowany jest na poziomie ok 130 mln zł. Realizację robót zaplanowano w latach 2016 – 2018. Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej szacuje się na poziomie ok. 104 mln zł. Realizacja powyższych zamierzeń inwestycyjnych zgodnie z harmonogramem uzależniona jest od uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych. W przypadku braku uzyskania dofinansowania koniecznym będzie wydłużenie terminów realizacyjnych poszczególnych etapów inwestycyjnych. Pomimo intensywnej współpracy ze strony miasta Płocka w zakresie aktualizacji dokumentów aplikacyjnych, ich dostosowania do ciągle zmienianych zasad opracowywania, służby Urzędu Marszałkowskiego nie zakończyły jeszcze podstawowych prac w zakresie określenia zasad aplikowania o środki w ramach nowego mechanizmu wsparcia i uzyskania zgody Komisji Europejskiej w tym zakresie. Zgłoszone przez Gminę Miasto Płock projekty pozytywnie przeszły wstępną weryfikację formalną. Aktualnie trwają procedury związane z ustaleniem zasad aplikowania o środki w ramach nowych mechanizmów wsparcia.

Numer projektu: 49
Nazwa Projektu: Stop zadłużaniu Płocka !!!
Uzasadnienie: Zgłoszony projekt nie zawiera listy konkretnych działań jakie są oczekiwane do podjęcia w ramach zgłoszonego hasła. Dążenie do obniżania poziomu zadłużenia miasta nie jest przedsięwzięciem, które można zrealizować w ramach budżetu jednego roku poprzez wpisanie zadania budżetowego. Poza tym zaciąganie zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek wynika z wielu okoliczności i podejmowanie decyzji w tym zakresie należy do organów stanowiących i wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego. Ponadto podlega bieżącej analizie pod kątem możliwości budżetowych w perspektywie kilkunastoletniej


PROJEKTY OSIEDLOWE OCENIONE NEGATYWNIE

Osiedle Borowiczki
Numer projektu: 10
Nazwa projektu: Modernizacja nawierzchni hali sportowej Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych ul. J Korczaka 10 w Płocku
Uzasadnienie: Kwota niezbędna dla realizacji zadania przewyższa koszty projektu osiedlowego.

Osiedle Ciechomice
Numer projektu: 28
Nazwa projektu: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulic osiedlowych: Ziołowa, Rumiankowa, Miętowa, Herbaciana, Tymiankowa, Lawendowa
Uzasadnienie: Nie wszystkie grunty pod projekt zgłoszony do Budżetu Obywatelskiego są własnością Gminy Miasto Płock

Osiedle Dobrzyńska
Numer projektu: 5
Nazwa projektu: Boisko wielofunkcyjne
Uzasadnienie: Proponowana inwestycja nie spełnia kryterium związanego z kosztami zadania osiedlowego. Projekt został znacząco niedoszacowany cenowo.

Numer projektu: 37
Nazwa projektu: Parking dla mieszkańców i wszystkich przebywających na tym terenie
Uzasadnienie: Budowa parkingu jako projektu osiedlowego przekracza określone ramy finansowe. Znacznie większe koszty realizacji inwestycji wynikają z przebudowy istniejącej infrastruktury podziemnej (przebudowa sieci teletechnicznej i elektroenergetycznej) oraz budowy drogi dojazdowej

Osiedle Dworcowa
Brak projektów zweryfikowanych negatywnie.

Osiedle Góry
Brak projektów zweryfikowanych negatywnie.

Osiedle Imielnica
Brak projektów zweryfikowanych negatywnie.

Osiedle Kochanowskiego
Numer projektu: 8
Nazwa projektu: Modernizacja istniejącego dojazdu i wykonanie utwardzenia pod miejsca postojowe
Uzasadnienie: Za kwotę przeznaczoną nie ma możliwości realizacji Inwestycji. Brak odwodnienia uniemożliwia utwardzenie nawierzchni dywanikiem asfaltowym, ponieważ woda z jego powierzchni tworzyła by zastoiska wodne wokół utwardzonego placu i drogi dojazdowej.

Osiedle Kolegialna
Na osiedlu Kolegialna nie został zgłoszony żaden projekt

Osiedle Łukasiewicza
Brak projektów zweryfikowanych negatywnie.

Osiedle Międzytorze
Brak projektów zweryfikowanych negatywnie.

Osiedle Podolszyce Południe
Brak projektów zweryfikowanych negatywnie.

Osiedle Podolszyce Północ
Numer projektu: 47
Nazwa projektu: Modernizacja – przebudowa – ulepszenie dwóch boisk
Uzasadnienie: Ze względu na szacunkową wysokość kosztów realizacji inwestycji – znacznie przekraczającą kwoty przewidziane na realizację projektów osiedlowych wydano opinię negatywną.

Osiedle Pradolina Wisły
Numer projektu: 42
Nazwa projektu: Plac zabaw dla dzieci i urządzenia siłowe
Uzasadnienie: Działka wskazana na realizację projektu nie jest własnością Gminy Miasto Płock. Koszt wykupu nieruchomości przekracza kwotę przeznaczoną na projekt osiedlowy.

Osiedle Radziwie
Numer projektu: 12
Nazwa projektu: Modernizacja, ulepszenie skateparku
Uzasadnienie: Wybudowany w 2013 r. park objęty jest gwarancją do 18.12.2016 r. - część budowlana; do 01.07.2017 r. - część zieleni. Projekt konsultowany był z mieszkańcami, zapotrzebowanie było głównie na funkcję parkową, wypoczynkową i zabawową. Dodatkowo został zaprojektowany tor dla rowerów BMX-ów. Rozbudowa toru wiąże się z likwidacją zieleni, zakłócona zostanie cisza i spokój. Na tym samym osiedlu, nieopodal na placu Teligi powstanie kompleks sportowy, zaprojektowane są funkcje czysto sportowe, w tym tor dla rolkarzy, deskorolkarzy i dla rowerzystów.

Osiedle Skarpa
Numer projektu: 11
Nazwa projektu: Czas na asfalt
Uzasadnienie: Ze względu na gruntowną przebudowę parkingów, a nie samo asfaltowanie jak zostało określone w formularzu, inwestycja znacznie przekracza 200.000,00 zł, które zostały przewidziane na projekt o charakterze osiedlowym.

Numer projektu: 13
Nazwa projektu: Skwer rodzinny
Uzasadnienie: Teren zaproponowany przez zgłoszeniodawcę nie jest własnością Gminy Miasto Płock, co wyklucza go z dalszej realizacji.

Osiedle Stare Miasto
Projekt złożony na osiedlu Stare Miasto nie spełniał wymagań formalno-prawnych (brak określonej w Regulaminie Budżetu Obywatelskiego Płocka liczby podpisów na liście poparcia)

Osiedle Trzepowo
Brak projektów zweryfikowanych negatywnie.

Osiedle Tysiąclecia
Brak projektów zweryfikowanych negatywnie.

Osiedle Winiary
Brak projektów zweryfikowanych negatywnie.

Osiedle Wyszogrodzka
Na osiedlu Wyszogrodzka nie został zgłoszony żaden projekt.

Osiedle Zielony Jar
Na osiedlu Zielony Jar nie został zgłoszony żaden projekt.

 

Udostępnij na:
Facebook
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE