Reklama

Największy budżet w historii Mazowsza

Opublikowano:
Autor:

Największy budżet w historii Mazowsza - Zdjęcie główne
Udostępnij na:
Facebook

Przeczytaj również:

Wiadomości Wsparcie finansowe otrzyma Muzeum Mazowieckie i Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku. Budżet województwa na 2020 r. to 1,2 mld zł na inwestycje i 3,7 mld zł po stronie wydatków. – Ten budżet tylko potwierdza, że sytuacja finansowa Mazowsza jest stabilna. Środki, którymi dysponujemy, pozwolą nie tylko na rozbudowę infrastruktury medycznej czy drogowej - mówi marszałek województwa, Adam Struzik.

Wsparcie finansowe otrzyma Muzeum Mazowieckie i Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku. Budżet województwa na 2020 r. to 1,2 mld zł na inwestycje i 3,7 mld zł po stronie wydatków. – Ten budżet tylko potwierdza, że sytuacja finansowa Mazowsza jest stabilna. Środki, którymi dysponujemy, pozwolą nie tylko na rozbudowę infrastruktury medycznej czy drogowej - mówi marszałek województwa, Adam Struzik.

Planowane dochody wyniosą ponad 3,5 mld zł, z czego 2,9 mld zł to prognozowane dochody z podatków CIT i PIT. Z założenia wydatki mają być na poziomie ponad 3,7 mld zł. To dziesięć razy więcej niż w pierwszym budżecie z 1999 r. Wpłata do budżetu państwa, czyli tzw. janosikowe, w 2020 r. wyniesie 592 mln zł.

– Dużą pulę, bo aż 110 mln zł, przeznaczymy po raz kolejny na programy wsparcia dla gmin, sołectw i jednostek OSP. Ten rok pokazał nam, jak duże jest zapotrzebowanie na tego typu projekty. Dlatego w przyszłym roku, w ramach niektórych programów do rozdysponowania będzie dwa razy tyle środków, co w roku bieżącym – podkreśla marszałek Adam Struzik. – Na 2020 r. zaplanowaliśmy także dokapitalizowanie spółki port lotniczy Warszawa-Modlin. Chcemy na ten cel przeznaczyć 50 mln zł i kolejnych ponad 5,7 mln zł na modernizację istniejącej już infrastruktury oraz budowę nowej. Chcemy wspierać rozwój tego lotniska. Niestety, aby mogło ono wykorzystać w pełni swój potencjał potrzebne są inwestycje. A te skutecznie są blokowane przez państwowego udziałowca, spółkę PPL. Jeśli zajdzie taka potrzeba, jesteśmy również przygotowani na ewentualne odkupienie udziałów.

Zaplanowane przez samorząd województwa mazowieckiego wydatki inwestycyjne na 2020 r. dotyczą w dużej mierze infrastruktury transportowej. Na ten cel Mazowsze przeznaczy około 617 mln zł. Ponad 498,8 mln zł zostanie przeznaczone na  budowę, rozbudowę i modernizację dróg wojewódzkich, a 30 mln zł na wsparcie dróg gminnych i powiatowych. Blisko 242,3 mln zł pochłoną natomiast inwestycje w mazowieckich szpitalach, a ponad 112 mln zł w instytucjach kultury. Znaczącą pozycją w budżecie Mazowsza są także dotacje dla przewoźników kolejowych – spółek Koleje Mazowieckie i Warszawska Kolej Dojazdowa. W przyszłym roku wyniosą one łącznie 371 mln zł. Ponad 110 mln zł samorząd Mazowsza przeznaczy na programy wsparcia dla mazowieckich gmin, powiatów i jednostek OSP.

W budżecie przewidziano środki na utworzenie ośrodka udarowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku – 5,5 mln zł, a także na aranżację pomieszczeń ekspozycji stałych (sztuka dwudziestolecia międzywojennego – art. déco i Wielcy Płocczanie – Themersonowie) w nowym gmachu Muzeum Mazowieckiego przy ul. Kolegialnej 6 w Płocku – 4,1 mln zł. Dla Muzeum Mazowieckiego wsparcie będzie jednak większe niż te 4,1 mln zł, bowiem 14,2 mln zł przeznaczono na zadanie związane z odtworzeniem i rewaloryzacją budynku zabytkowego przy ul. Kolegialnej 6 oraz przebudową przynależnych oficyn na potrzeby Muzeum Mazowieckiego w Płocku (etap II).

Największe planowane na 2020 r inwestycje

DROGI

– Na budowę, modernizację i przebudowę dróg wojewódzkich w przyszłym roku przeznaczymy ponad 498 mln zł. Część to kontynuacja rozpoczętych już projektów. Ale są i takie inwestycje, których realizację rozpoczniemy w przyszłym roku. Wśród nich rozbudowa drogi Chorzele-Myszyniec czy długo wyczekiwana budowa drogi do węzła Wołomin na trasie S-8. Jednym z największych projektów będzie budowa obwodnicy Grodziska Mazowieckiego. Jednym słowem nie zwalniamy tempa – podsumowuje wicemarszałek Rafał Rajkowski.

Wśród największych inwestycji znalazły się:

budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w ciągu DW 579 – 80 mln zł;
budowa tunelu drogowego oraz drogi wojewódzkiej nr 638 w km 19,400 linii kolejowej nr 2 w Sulejówku – 25,5 mln zł;
przebudowa drogi wojewódzkiej nr 579 Kazuń – Błonie (etap II) – 19,3 mln zł;
rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odc. od km 57+660 do km 69+230 – 16,9 mln zł;
droga wojewódzka nr 801 Warszawa – granica województwa – 14,7 mln zł;
budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 635 do węzła "WOŁOMIN" na trasie S-8 – 14 mln zł;
rozbudowa/przebudowa obiektów inżynierskich (mosty: dw. nr 636 m. Zawiszyn; dw. nr 631 m. Kanał Bródnowski; dw.nr 691 m. Garbatka Letnisko; dw. nr 637 Goździówka; dw. nr 690 Boguty Pianki) – 14 mln zł;
przebudowa drogi wojewódzkiej nr 698, wraz z remontem mostu na rzece Toczna w Łosicach – 13,9 mln zł;
rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 579 na odcinku od km 41+272 do km 52+714 – 12,7 mln zł;
przebudowa drogi wojewódzkiej nr 645 Myszyniec – Łomża na odcinku od km3+469,70 km do 8+778,18  od m. Zawodzie do m. Dęby – 12,5 mln zł;
droga wojewódzka nr 727 Klwów-Szydłowiec – 12 mln zł;
rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 694 Przyjmy – Brok – granica województwa od km 26+496 do km 28+042,70 w m. Małkinia Górna – 10,1 mln zł;
rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinkach: od km 38+170 do km 38+662, od km 39+268 do km 51+500, od km 55+350 do km 57+660 oraz od km 69+230 do km 72+781 – 9,7 mln zł.

ZDROWIE

– W przyszłym roku na modernizacje infrastruktury medycznej i zakup sprzętu specjalistycznego przeznaczymy aż 242 mln zł. Myślę, że jednym z najważniejszych projektów zdrowotnych, które będziemy realizowali to utworzenie ośrodków udarowych w naszych szpitalach w Siedlcach, Ostrołęce, Radomiu, Płocku i w Ciechanowie. Obecnie na całym Mazowszu są tylko trzy takie ośrodki – dwa w Warszawie i jeden w Grodzisku Mazowieckim  – podkreśla członek zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc.

Największe planowane inwestycje to:

modernizacja oddziału ginekologiczno-położniczego i neonatologicznego w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym – 23 mln zł;
adaptacja pomieszczeń i zakup pierwszego wyposażenia dla oddziału chirurgii naczyniowej w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce – 14,4 mln zł;
modernizacja i rozbudowa budynku w Warszawie przy ul. Koszykowej 79A na potrzeby Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórzu – 12,6 mln zł;
rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku szpitala przy ul. Barskiej 16/20 w Warszawie (Mazowieckie Centrum Rehabilitacji ,,Stocer'' Sp. z o.o) – 10 mln zł;
modernizacja pomieszczeń dla nowej lokalizacji apteki szpitalnej w budynku B1 (etap II) w Szpitalu Dziecięcym im. J. Bogdanowicza w Warszawie – 8,2 mln zł;
modernizacja pomieszczeń na potrzeby oddziału neurologicznego wraz z pododdziałem udarowym oraz zakupem wyposażenia w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. – 8,1 mln zł;
poprawa efektywności energetycznej budynków Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie – 8 mln zł;
modernizacja oddziału neurologii z pododdziałem udarowym Szpitala Kolejowego w Pruszkowie (Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o.) – 7,7 mln zł;
zwiększenie efektywności energetycznej budynku głównego w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o. w Radomiu – 6,9 mln zł;
przebudowa terenu szpitalnego obejmującego infrastrukturę techniczną, małą architekturę oraz tereny zielone jako miejsce biernej i czynnej hortiterapii z wykorzystaniem do rehabilitacji leczniczej dzieci i dorosłych w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. – 6,5 mln zł;
przebudowa układów wentylacji i klimatyzacji pracujących na potrzeby bloku operacyjnego w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o. w Radomiu – 6,4 mln zł;
utworzenie ośrodka udarowego w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o. w Radomiu – 6,2 mln zł;
modernizacja budynku głównego szpitala w Rudce (Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.) – 6 mln zł;
utworzenie ośrodka udarowego w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie – 6 mln zł;
utworzenie ośrodka udarowego w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. – 5,8 mln zł;
utworzenie ośrodka udarowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku – 5,5 mln zł;
modernizacja pawilonu szpitalnego nr 5 w SWPZZPOZ im. B. Borzym w Radomiu – 5 mln zł;
utworzenie ośrodka udarowego w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce – 4,6 mln zł;
modernizacja i doposażenie oddziałów szpitalnych w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie – 4,6 mln zł.

KULTURA

– Ponad 112 mln zł przeznaczymy w przyszłym roku na modernizację i doposażenie naszych placówek kulturalnych. W planach jest m.in. rewitalizacja willi Gabriela Narutowicza czy budowa nowych obiektów administracyjno-muzealnych na potrzeby Muzeum Gombrowicza we Wsoli. W przyszłym roku będziemy także kontynuować rozpoczęte już projekty m.in. modernizację zabytkowych kamienic Gąski i Esterki w Radomiu, skrzydeł północnego i wschodniego Arsenału Warszawskiego czy rozbudowę Muzeum Mazowieckiego w Płocku – dodaje wicemarszałek Wiesław Raboszuk.

Największe planowane inwestycje to:

odtworzenie i rewaloryzacja budynku zabytkowego przy ul. Kolegialnej 6 oraz przebudowa przynależnych oficyn na potrzeby Muzeum Mazowieckiego w Płocku (etap II) – 14,2 mln zł;
modernizacja skrzydeł północnego i wschodniego Arsenału Warszawskiego w Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie – 14,3 mln zł;
przebudowa Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego na ul. Koszykowej w Warszawie (etap II) – 9,5 mln zł;
utworzenie bazy kulturalno-edukacyjnej dla prezentacji i promocji folkloru poprzez odrestaurowanie Pałacu Karolin w Otrębusach na potrzeby Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca Mazowsze – 5,9 mln zł;
modernizacja i adaptacja na cele wystawiennicze obiektów Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu Oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu (etap III, budynki nr 1, 3 i 5) – 7 mln zł;
rewitalizacja wilii Gabriela Narutowicza przy ul. Parkowej 23 w Warszawie wraz z jego otoczeniem na potrzeby Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego – 4,4 mln zł;
aranżacja pomieszczeń ekspozycji stałych (sztuka dwudziestolecia międzywojennego – art. déco i Wielcy Płocczanie – Themersonowie) w nowym gmachu Muzeum Mazowieckiego przy ul. Kolegialnej 6 w Płocku – 4,1 mln zł;
modernizacja i adaptacja zabytkowych kamienic Gąski i Esterki na potrzeby utworzenia stałej wystawy archeologiczno-historycznej Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu – 3,8 mln zł;
przebudowa i modernizacja pomieszczeń administracyjnych II piętra z przeznaczeniem na nowe przestrzenie edukacyjne wraz z rozbudową sal wystawowych I piętra i parteru na nowe wystawy stałe w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie – 3,5 mln zł;
podróż na Wschód – nowa oferta kulturalna Muzeum Azji i Pacyfiku – 3,1 mln zł;
budowa dwóch budynków administracyjno-muzealnych na terenie parku w Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli – 3 mln zł;
modernizacja budynku Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze wraz z zagospodarowaniem terenu (Muzeum Wsi Radomskiej) – 1,7 mln zł;

PROGRAMY WSPARCIA

– To, jakim zainteresowaniem cieszyły się w bieżącym roku nasze programy wsparcia przerosło nasze oczekiwania. Na szczęście udało nam się dofinansować praktycznie wszystkie projekty, które zostały do nas zgłoszone. Często podczas spotkań z samorządowcami słyszę, jak wielkie mają potrzeby, na których realizację po prostu nie mają pieniędzy. Stąd nasza decyzja, aby w przyszłym roku zwiększyć pulę środków m.in. na tworzenie i modernizację pracowni informatycznych i językowych, a także na działania proekologiczne – podkreśla członek zarządu województwa mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska.

Na realizację programów wsparcia skierowanych do mazowieckich gmin, powiatów, a także jednostek OSP władze Mazowsza przeznaczą w 2020 r. ponad 110 mln zł. W przyszłym roku realizowane będą:

Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego – 50 mln zł;
Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej – 10 mln zł;
Mazowiecki Instrument  Wsparcia Ochrony Powietrza – 10 mln zł;
Mazowiecki Program Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych – 10 mln zł;
Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE – 13,9 mln zł;
Zakup samochodów i sprzętu przeciwpożarowego OSP – 8 mln zł;
Finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanych i niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 6 mln zł;
Remont budynków użytkowanych przez OSP – 3 mln zł;
Mazowiecki Instrument Aktywizacji Działkowców  – 1 mln zł.

Udostępnij na:
Facebook
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE