Reklama

Na te zadania będą pieniądze? Projekt budżetu miasta na 2020 rok

Opublikowano:
Autor:

Na te zadania będą pieniądze? Projekt budżetu miasta na 2020 rok - Zdjęcie główne
Udostępnij na:
Facebook

Przeczytaj również:

Wiadomości Budowa stadionu, przedszkola, zakup autobusów, remonty, doprowadzenie do finału zakupu Antypodkowy - m.in. te zadania wprowadzono do projektu budżetu Płocka na 2020 r.

Budowa stadionu, przedszkola, zakup autobusów, remonty, doprowadzenie do finału zakupu Antypodkowy - m.in. te zadania wprowadzono do projektu budżetu Płocka na 2020 rok.

Na ten dokument czekają radni i płocczanie. Od niego zależy, czy będą środki na remont ulicy, nowe boisko albo na większą inwestycję. Trzeba pamiętać, że to jednak dopiero projekt. Na ostateczne zapisy jeszcze poczekamy, ponieważ wpierw rozpocznie się dyskusja, wypowiedzą się i zagłosują radni.

Niektóre większe zadania rozpoczęto już w tym roku (pozyskano także unijne wsparcie finansowe, czasem spłata została do wykonania w 2020 r), jak chociażby rozwój infrastruktury zrównoważonej mobilności miejskiej - II etap, w którym ujęto rozbudowę alei Kilińskiego, części ulic Mostowej i Kolejowej, budowę nowego parkingu, wiaduktu nad torami (w pobliżu wejścia do zoo), a także zaprojektowanie i instalację Inteligentnego Systemu Transportowego. Całę zadanie to łączny koszt 27,8 mln zł (z Unii Europejskiej ponad 13,8 mln zł), natomiast 34 mln zł (unijne wsparcie: ponad 27 mln zł) wymaga kolejne zadanie związane z budową nowego odcinka ulicy Przemysłowej od trasy północno-zachodniej do połączenia z drogą powiatową Nr 5205W wraz z wewnętrznym układem komunikacyjnym terenów inwestycyjnych i niezbędną infrastrukturą techniczną.

Wśród największych zadań mamy pozycję dotyczącą modernizacji obiektu przy ul. Łukasiewicza. W 2020 r. zaplanowano wykonanie prac projektowo-kosztorysowych i rozpoczęcie prac budowlanych polegających na przebudowie stadionu w trybie "zaprojektuj i wybuduj". W projekcie budżetu na 2020 r. wpisano na ten cel 37 mln 485 tys. 561 zł. Przypomnijmy, że to kilkuletnie zadanie.

Także w przyszłym roku zaplanowano wydanie ponad 14,6 mln zł (w tym pozyskane środki: 8 mln zł) na zakup niskoemisyjnych autobusów miejskich, a także budowę ulicy Parcele wraz z brakującą infrastrukturą (budowa nowej jezdni, ścieżki rowerowej, chodników, przystanków oraz wiat autobusowych, oświetlenia, kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz sieci wodociągowej). Na realizację zadania za 8,8 mln zł planowane jest uzyskanie unijnego dofinansowania (3 mln zł). Warto wspomnieć, że zbliża się zakończenie prac w ul. Tysiąclecia (w 2020 r. do zapłaty będzie jeszcze 1,2 mln zł). Ponadto w przyszłym roku powinny zakończyć się prace dotyczące opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, co umożliwi również w 2020 r. rozpoczęcie robót budowlanych związanych z przebudową kanalizacji deszczowej w ulicach Chopina i Spółdzielczej wraz z odwodnieniem terenu (5 mln zł). Sporą pozycję w projekcie budżetu (ponad 5,7 mln zł, w tym środki z budżetu województwa 1,4 mln zł) stanowi rozbudowa i przebudowa dróg na osiedlu Radziwie. Planowane jest zakończenie budowy rowu odprowadzającego wody opadowe z ulicy Kolejowej wraz z budową drogi technologicznej wzdłuż rowu oraz budowy zbiornika retencyjnego i sięgacza ulicy Krakówka. Ponadto planowane jest zakończenie przebudowy ulicy Kolejowej w zakresie wymiany istniejącej nawierzchni jezdni, przebudowy chodników wraz ze zjazdami, oświetleniem ulicznym i budową kanalizacji deszczowej. Mieszkańcy ul. Kredytowej powinni doczekać się nowej nawierzchni jezdni, chodników, parkingów, zjazdów, oświetlenia ulicznego i kanalizacji deszczowej (koszt przebudowy ulicy tu ponad 3,6 mln zł). Rozbudowa obejmie również ul. Boryszewską na Podolszycach Północ (ponad 3,8 mln zł).

Dla mieszkańców z Wielkiej Płyty, zwłaszcza tych, którzy zabiegali o budowę nowej siedziby Miejskiego Przedszkola nr 17, 2020 rok będzie tym wyczekiwanym. Na budowę obiektu w projekcie budżetu zapisano 5,5 mln zł.

Przyszły rok to kontynuacje działań płockich spółek - MTBS (stopniowa realizacja pierzei na ul. Sienkiewicza, budowa przy ul. Kleeberga), MZGM-TBS (odbudowa oficyny przy ul. Sienkiewicza i budowa kamienicy) oraz Inwestycji Miejskich (budowa żłobka i mieszkań, mediateki).

Co jeszcze? Nowy Rynek - wykup Antypodkowy i opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sali koncertowej (łącznie niemal 7 mln zł). Po pół miliona złotych dopisano w projekcie budżetu do takich zamierzeń, jak budowa pasa startowego na lotnisku (opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej) i budowa kolejki łączącej nabrzeże i pl. Obrońców Warszawy (również miałaby powstać dokumentacja projektowo-kosztorysowa). Kwotę 2 mln 750 tys. zł wstępnie przewidziano na adaptację budynku przy ulicy Miodowej 13 a (dawnej szkoły) na potrzeby instytucji publicznych. Co więcej, w przyszłym roku w planach jest rozpoczęcie modernizacji i rozbudowy budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy Kolegialnej 9 (rozpoczęcie robót budowlanych, 2 mln zł). Dostosowania do wymagań ochrony przeciwpożarowej wymagają także budynki Urzędy Miasta Płocka (1 mln zł). Konieczne jest poprawienie stanu elewacji budynków A, B, C i D Urzędu Miasta Płocka (1 mln zł, zakończenie prac projektowych oraz wykonanie robót budowlanych związanych z wykonaniem I etapu modernizacji).

W budżecie zapisano wiele innych zadań:

- Budowa brakującej ścieżki rowerowej w ulicy Grabówka i ulicy Korczaka (zakończenie budowy ścieżki rowerowej w ulicy Grabówka i ulicy Korczaka, budowy kanalizacji deszczowej, chodnika i przebudowy oświetlenia ulicznego oraz nawierzchni jezdni chodnika i zjazdów w ulicy Grabówka)

1 mln 408 tys. 645 zł

- Rozbiórka istniejącego wiaduktu i budowa nowego drogowego obiektu inżynierskiego nad linią kolejową Nr 33 Kutno - Brodnica w ciągu ulicy Kilińskiego - prace przygotowawcze (zakończenie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rozbiórki istniejącego wiaduktu i budowy nowego drogowego obiektu inżynierskiego nad linią kolejową Nr 33 Kutno - Brodnica w ciągu ulicy Kilińskiego).

142 tys. 680 zł

- Budowa ulicy Maneżowej (zakończenie robót budowlanych związanych z budową ulicy wraz z infrastrukturą techniczną)

2 mln 178 tys. 150 zł

- Rozpoczęcie robót budowlanych związanych z budową ulicy Cisowej

1 mln zł

- Budowa ulicy Ośnickiej

1 mln 862 tys. zł

- Modernizacja parkingu przy Orlen Arenie - prace przygotowawcze (opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej)

100 tys. zł

- Połączenie komunikacyjne osiedli Imielnica - Podolszyce Południe (opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i budowa I etapu połączenia)

1 mln zł

- Przebudowa ul. Kościuszki - prace przygotowawcze (opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy ulicy wraz z niezbędną infrastrukturą)

200 tys. zł

- Budowa zbiornika retencyjnego wraz z I etapem budowy dróg osiedlowych w zachodniej części osiedla Radziwie (planowane są roboty związane z budową zbiornika retencyjnego w pobliżu ulicy Popłacińskiej oraz budową I etapu dróg osiedlowych wyposażonych w kanalizację deszczową). Na realizację zadania planowane jest pozyskanie środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego” w wysokości 1,5 mln zł.

2 mln zł

- Rozbudowa ulicy 3. Maja oraz budowa łącznika 3. Maja - al. Jachowicza (przebudowa ulicy 3. Maja od łącznika do al. Kilińskiego w zakresie budowy kanalizacji deszczowej, przebudowy nawierzchni jezdni, parkingów, chodników wraz ze zjazdami i oświetleniem ulicznym).

2,5 mln zł

- Adaptacja budynku przy ulicy Cichej 12 a na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 5 i instytucji publicznych - prace przygotowawcze (opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej)

30 tys. zł

- Cmentarz komunalny – rozbudowa cmentarza w zakresie budowy nowych kwater, alejek, oświetlenia, wodociągu

200 tys. zł

- Budowa kolumbarium na terenie cmentarza komunalnego (zakończenie prac)

240 tys. zł

- Przebudowa łącznika Szkoły Podstawowej Nr 22 (opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz przebudowa)

1,5 mln zł

- Budowa boiska do gry w piłkę ręczną przy Szkole Podstawowej Nr 21 - budżet obywatelski

528 tys. zł

- Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3 (rozpoczęcie robót budowlanych w celu dostosowania budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 do potrzeb Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1)

1 mln 750 tys. zł

- Modernizacja bloku żywieniowego Miejskiego Przedszkola Nr 33 (opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej, wykonanie robót budowlanych)

1 mln zł

- Rozbudowa Centrum Terapeutyczno - Rehabilitacyjnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 - budżet obywatelski (zakończenie opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz wykonanie robót)

1 mln 496 tys. 962 zł

- Rozwój terenów zieleni w mieście Płocku (zakończenie robót budowlanych związanych z zagospodarowaniem placu Mościckiego). Na realizację zadania planowane jest uzyskanie dofinansowania w wysokości 1.371.877,50 zł. ze środków z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

2 mln 37 tys. 387 zł

- Zagospodarowanie Parku nad Jarem na Osiedlu Skarpa  (wykonanie robót budowlanych związanych z zagospodarowaniem terenu, w tym budową boiska wielofunkcyjnego, doposażeniem istniejącego placu zabaw oraz budową ścieżek dla pieszych)

1 mln zł

- Przebudowa alei Spacerowej (opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie przebudowy uwzględniającej nową nawierzchnię chodnika, ścieżkę rowerową oraz małą architekturę)

1 mln 488 tys. zł

- Remont Rogatki Warszawskiej Filia Nr 2 Książnicy Płockiej - budżet obywatelski (opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie modernizacji).

460 tys. zł

- Budowa akwarium w zoo (dokonanie rozliczenia z wykonawcą robót oraz wykonywane będą czynności nadzoru inwestorskiego w zakresie specjalności technologii uzdatniania wody)

1 mln 785 tys. 637 zł

- Modernizacja dachu na Pawilonie Akwarium i Herpetarium w zoo

198 tys. zł

- Budowa boiska do piłki ręcznej i siatkówki przy zalewie Sobótka - budżet obywatelski

200 tys. zł

- Budowa boisk sportowych przy ulicy Wiścickiego (zakończenie opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz wykonanie robót związanych z budową boiska do piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej trawy, a także boiska wielofunkcyjnego do gry w piłkę ręczną, siatkówkę i koszykówkę o nawierzchni poliuretanowej wraz z zagospodarowaniem terenu).

1,5 mln zł

Przebudowa ulicy Żytniej - prace przygotowawcze, 120 tys. zł
Budowa zbiornika retencyjnego wraz z I etapem budowy dróg osiedlowych w zachodniej części Osiedla Radziwie, 2 mln zł
Budowa ulicy Zawidzkiego, 120 tys. zł
Remont z rozbudową budynku o dodatkowe 150 m2 przy ulicy Tokarskiej 29 - budżet obywatelski 575 tys. zł
Modernizacja wentylacji w Szkole Podstawowej Nr 15 im. Św. Franciszka z Asyżu - budżet obywatelski 157 tys. zł
Sala do terapii integracji sensorycznej „Miodowe wzgórze" - budżet obywatelski 16 tys. zł
Obywatelski Płock - budowa boiska do teqballa - budżet obywatelski 630 tys. zł
Przebudowa placu zabaw na terenie Miejskiego Przedszkola Nr 21 - budżet obywatelski, 500 tys. zł
Modernizacja nawierzchni placu przy budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie, 60 tys. zł
Samochód do nauki jazdy dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie - budżet obywatelski, 60 tys. zł
Obywatelski Płock - zakup samochodu dla Zespołu Szkół Usług i Przedsiębiorczości - budżet obywatelski 140 tys. zł
StudioBus - budżet obywatelski 173 tys. zł
Nowoczesna edukacja - budżet obywatelski 167 tys. zł
Wykonanie utwardzenia terenu wraz z odwodnieniem przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 mln 550 tys. zł
Integracyjno-sensoryczny plac zabaw - budżet obywatelski 350 tys. zł
Obywatelski Płock - dokończenie budowy i wyposażenie drugiego piętra Centrum Terapeutyczno - Rehabilitacyjnego - budżet obywatelski 850 tys. zł
EKOPATROL - Dobro zwierząt - wspólna sprawa - budżet obywatelski, 150 tys. zł
Siłownia zewnętrzna - budżet obywatelski 154 tys. zł

Udostępnij na:
Facebook
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE