Reklama

Budżet Mazowsza na 2020 rok. Na co może liczyć Płock?

Opublikowano:
Autor:

Budżet Mazowsza na 2020 rok. Na co może liczyć Płock? - Zdjęcie główne
Udostępnij na:
Facebook

Przeczytaj również:

Wiadomości Zdrowie i kultura. Wśród największych planowanych inwestycji, na które w przyszłym roku będą przeznaczone pieniądze z budżetu Mazowsza, wpisano zadania do realizacji przez Wojewódzki Szpital Zespolony i Muzeum Mazowieckie w Płocku. Ta druga placówka, jeśli zapisy zostaną utrzymane, mogłaby liczyć na sowite, wielomilionowe wsparcie.

Zdrowie i kultura. Wśród największych planowanych inwestycji, na które w przyszłym roku będą przeznaczone pieniądze z budżetu Mazowsza, wpisano zadania do realizacji przez Wojewódzki Szpital Zespolony i Muzeum Mazowieckie w Płocku. Ta druga placówka, jeśli zapisy zostaną utrzymane, mogłaby liczyć na sowite, wielomilionowe wsparcie.

Za nami pierwsze czytanie budżetu Mazowsza na 2020 r. Przyszły rok zapowiada się rekordowo pod względem wydatków – 3,7 mld zł, w tym aż ponad 1,1 mld zł na inwestycje. Niestety, blisko 600 mln zł Mazowsze musi przeznaczyć na „janosikowe”. Ostateczną decyzję odnośnie przyszłorocznego budżetu radni województwa mazowieckiego podejmą podczas grudniowej sesji sejmiku.

Planowane dochody wyniosą ponad 3,5 mld zł, z czego 2,9 mld zł to prognozowane dochody z podatków CIT i PIT. Z założenia wydatki mają być na poziomie ponad 3,7 mld zł. Wpłata do budżetu państwa w 2020 r. wyniesie 592 mln zł.

– To kolejny rok, w którym będziemy mieli do czynienia ze znacznym wzrostem zarówno po stronie dochodowej, jak i wydatkowej – podkreśla marszałek Adam Struzik. – Podobnie jak w ubiegłym roku, ponad 1,1 mld zł przeznaczymy na inwestycje drogowe, w służbie zdrowia czy kulturze. Dobra informacja jest taka, że w tym roku będziemy kontynuować wszystkie dotychczasowe programy wsparcia skierowane do mazowieckich gmin i powiatów. Ten rok pokazał nam, jak duże jest zapotrzebowanie na tego typu projekty. Stąd w niektórych programach pula środków będzie nawet dwukrotnie większa niż dotychczas.

Zaplanowane przez samorząd województwa mazowieckiego wydatki inwestycyjne na 2020 r. dotyczą w dużej mierze infrastruktury transportowej. Na ten cel Mazowsze przeznaczy ponad 577 mln zł.

Budżet Mazowsza 2020 r.:

463 mln zł - budowa, rozbudowa i modernizacja dróg wojewódzkich, 30 mln zł na wsparcie rozwoju dróg gminnych i powiatowych.

371 mln zł - koleje,

257 mln zł - szpitale,

110 mln zł - programy wsparcia dla mazowieckich gmin, powiatów i jednostek OSP.

106 mln zł  - kultura

Największe planowane na 2020 r inwestycje

DROGI

-– Nie zwalniamy tempa. Wśród zadań priorytetowych znalazła się obwodnica Grodziska Mazowieckiego, długo wyczekiwana budowa drogi do węzła Wołomin na trasie S-8, a także rozbudowa drogi relacji Klwów-Szydłowiec. Jednym słowem to będzie bardzo pracowity rok – podsumowuje wicemarszałek Rafał Rajkowski.

Wśród największych inwestycji znalazły się:

- budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w ciągu DW 579 – 80 mln zł;
- budowa tunelu drogowego oraz drogi wojewódzkiej nr 638 w km 19,400 linii kolejowej nr 2 w. m. Sulejówek – 25,5 mln zł;
- przebudowa drogi wojewódzkiej nr 579 Kazuń – Błonie (etap II) – 19,3 mln zł;
- rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odc. od km 57+660 do km 69+230 – 16,9 mln zł;
- droga wojewódzka nr 801 Warszawa – granica województwa – 14,7 mln zł;
- budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 635 do węzła "WOŁOMIN" na trasie S-8 – 14 mln zł;
- rozbudowa/przebudowa obiektów inżynierskich (mosty: dw. nr 636 m. Zawiszyn; dw. nr 631 m. Kanał Bródnowski; dw.nr 691 m. Garbatka Letnisko; dw. nr 637 Goździówka; dw. nr 690 Boguty Pianki) – 14 mln zł;
- przebudowa drogi wojewódzkiej nr 698, wraz z remontem mostu na rzece Toczna w Łosicach – 13,9 mln zł;
- rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 579 na odcinku od km 41+272 do km 52+714 – 12,7 mln zł;
- przebudowa drogi wojewódzkiej nr 645 Myszyniec – Łomża na odcinku od km3+469,70 km do 8+778,18  od m. Zawodzie do m. Dęby – 12,5 mln zł;
- droga wojewódzka nr 727 Klwów-Szydłowiec – 12 mln zł;
- rozbudowa drogi woj. nr 694 Przyjmy – Brok – granica województwa od km 26+496 do km 28+042,70 w m. Małkinia Górna – 10,1 mln zł;
- rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinkach: od km 38+170 do km 38+662, od km 39+268 do km 51+500, od km 55+350 do km 57+660 oraz od km 69+230 do km 72+781 – 9,7 mln zł.

ZDROWIE

– W przyszłym roku planujemy szereg inwestycji, w tym m.in. utworzenie ośrodków udarowych w szpitalach w Siedlcach, Ostrołęce, Radomiu, Płocku i w Ciechanowie. Obecnie na całym Mazowszu są tylko trzy takie ośrodki – dwa w Warszawie, jeden w Grodzisku Mazowieckim. Chcemy, aby każdy mieszkaniec Mazowsza miał takie same szanse na otrzymanie fachowej pomocy – podkreśla członek zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc.

Największe planowane inwestycje to:

- modernizacja oddziału ginekologiczno-położniczego i neonatologicznego w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym – 23 mln zł;
- adaptacja pomieszczeń i zakup pierwszego wyposażenia dla oddziału chirurgii naczyniowej w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce – 14,4 mln zł;
- modernizacja i rozbudowa budynku w Warszawie przy ul. Koszykowej 79A na potrzeby Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórzu – 12,6 mln zł;
- modernizacja pomieszczeń dla nowej lokalizacji apteki szpitalnej w budynku B1 (etap II) w Szpitalu Dziecięcym im. J. Bogdanowicza w Warszawie – 8 mln zł;
- poprawa efektywności energetycznej budynków Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie – 8 mln zł;
- zwiększenie efektywności energetycznej budynku głównego w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o. w Radomiu – 6,9 mln zł;
- przebudowa terenu szpitalnego obejmującego infrastrukturę techniczną, małą architekturę oraz tereny zielone jako miejsce biernej i czynnej hortiterapii z wykorzystaniem do rehabilitacji leczniczej dzieci i dorosłych w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. – 6,5 mln zł;
- przebudowa układów wentylacji i klimatyzacji pracujących na potrzeby bloku operacyjnego w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o. w Radomiu – 6,4 mln zł;
- utworzenie ośrodka udarowego w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o. w Radomiu – 6,2 mln zł;
- utworzenie Ośrodka Udarowego w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie – 6 mln zł;
- utworzenie ośrodka udarowego w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. – 5,8 mln zł;
- utworzenie ośrodka udarowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku – 5,5 mln zł;
- utworzenie Ośrodka Udarowego w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce – 4,6 mln zł;
- modernizacja i doposażenie oddziałów szpitalnych w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie – 4,5 mln zł.

KULTURA

– Plany są bardzo ambitne. W przyszłym roku będziemy kontynuować modernizację zabytkowych kamienic Gąski i Esterki w Radomiu, skrzydeł północnego i wschodniego Arsenału Warszawskiego czy rozbudowę Muzeum Mazowieckiego w Płocku. Oczywiście to tylko przykłady – dodaje wicemarszałek Wiesław Raboszuk.

Największe planowane inwestycje to:

- odtworzenie i rewaloryzacja budynku zabytkowego przy ul. Kolegialnej 6 oraz przebudowa przynależnych oficyn na potrzeby Muzeum Mazowieckiego w Płocku (etap II) – 14,2 mln zł;
- modernizacja skrzydeł północnego i wschodniego Arsenału Warszawskiego w Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie – 13,7 mln zł;
- utworzenie bazy kulturalno-edukacyjnej dla prezentacji i promocji folkloru poprzez odrestaurowanie Pałacu Karolin w Otrębusach na potrzeby Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca Mazowsze – 5,8 mln zł;
- przebudowa Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego w Warszawie (etap II) – 7,9 mln zł;
- modernizacja i adaptacja na cele wystawiennicze obiektów Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu Oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu (etap III, budynki nr 1, 3 i 5) – 7 mln zł;
- rewitalizacja wilii Gabriela Narutowicza przy ul. Parkowej 23 w Warszawie wraz z jego otoczeniem na potrzeby Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego – 4,5 mln zł;
- aranżacja pomieszczeń ekspozycji stałych (sztuka dwudziestolecia międzywojennego – art. déco i Wielcy Płocczanie – Themersonowie) w nowym gmachu MMP przy ul. Kolegialnej 6 w Płocku Muzeum Mazowieckiego w Płocku – 4,1 mln zł;
- modernizacja budynku Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze wraz z zagospodarowaniem terenu (Muzeum Wsi Radomskiej) – 3,7 mln zł;
- modernizacja i adaptacja zabytkowych kamienic Gąski i Esterki na potrzeby utworzenia stałej wystawy archeologiczno-historycznej Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu – 3,7 mln zł;
- budowa dwóch budynków administracyjno-muzealnych na terenie parku w Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli – 3 mln zł;
- przebudowa i modernizacja pomieszczeń administracyjnych II piętra z przeznaczeniem na nowe przestrzenie edukacyjne wraz z rozbudową sal wystawowych I piętra i parteru na nowe wystawy stałe w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie – 1,6 mln zł;

PROGRAMY WSPARCIA

– Nasze programy wsparcia z roku na rok cieszą się coraz większą popularnością. Stąd decyzja o ich kontynuacji. Często podczas spotkań z przedstawicielami gmin i powiatów słyszę, jak wielkie mają potrzeby. Jest bardzo wiele zadań, na których realizację po prostu nie mają środków. Dlatego chętnie korzystają z naszych programów i sięgają po dodatkowe wsparcie na budowę boisk, doposażenie pracowni czy aktywizacje sołectw – podkreśla członek zarządu województwa mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska.

Na realizację programów wsparcia skierowanych do mazowieckich gmin, powiatów, a także jednostek OSP władze Mazowsza przeznaczą w 2020 r. ponad 110 mln zł. W przyszłym roku realizowane będą:

Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego – 50 mln zł;
Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej – 10 mln zł;
Mazowiecki Instrument  Wsparcia Ochrony Powietrza – 10 mln zł;
Mazowiecki program dofinansowania pracowni informatycznych i językowych – 10 mln zł;
Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE – 13,9 mln zł;
Zakup samochodów i sprzętu przeciwpożarowego OSP – 8 mln zł;
Finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 6 mln zł;
Remont budynków użytkowanych przez OSP – 3 mln zł;
Mazowiecki Instrument Aktywizacji Działkowców 2020 – 1 mln zł.

Udostępnij na:
Facebook
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE