Reklama

Ponad 160 inwestycji w powiecie płockim. Na co dostali pieniądze?

Opublikowano:
Autor:

Ponad 160 inwestycji w powiecie płockim. Na co dostali pieniądze?  - Zdjęcie główne

Udostępnij na:
Facebook

Przeczytaj również:

Promowane Za nami połowa roku, a wraz z nią przyszedł czas na podsumowanie. Sprawdź, jakie przedsięwzięcia zostaną zrealizowane w powiecie płockim. Wsparcie od samorządu Mazowsza otrzymało ponad 160 inwestycji.

Ponad 160 inwestycji w powiecie płockim – to efekt tegorocznych programów wsparcia samorządu Mazowsza, który w tym roku realizuje aż 14 programów dla samorządów lokalnych. Dziewięć z nich zostało już rozstrzygniętych.

Nasze programy są  impulsem do rozwoju, dają samorządom możliwość realizacji inwestycji, na które nie mogłyby sobie pozwolić bez naszego wkładu – zaznacza marszałek Adam Struzik (sejmikowy klub PSL). – Przez te kilka lat udało się wesprzeć tysiące przedsięwzięć zarówno tych infrastrukturalnych, jak i tych dotyczących poprawy jakości życia mieszkańców. Dzięki temu nasz region stale się rozwija, a efekty naszego wsparcia widać w każdej gminie – dodaje.

Mazowsze dla czystego powietrza

Czwarta edycja autorskiego programu wsparcia samorządu województwa mazowieckiego pokazała, że potrzeby wciąż są ogromne. Samorządowcy zgłosili w sumie 194 projekty. Radni Mazowsza wybrali 178 najlepszych propozycji. W powiecie płockim dofinansowanie otrzyma 12 projektów, na których realizację samorząd województwa mazowieckiego przeznaczy ponad 384,3 tys. zł.

Dofinansowane zostały:

kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej na terenie miasta i gminy Drobin – 10,7 tys. zł;

kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej na terenie gminy i miasta Wyszogród – 9,5 tys. zł;

kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej na terenie miasta i gminy Gąbin poprzez zakup specjalistycznego urządzenia – DRONA – badającego skład dymu z kominów – 57,5 tys. zł;

dostawa asortymentu do kontroli przestrzegania przepisów Mazowieckiej Uchwały Antysmogowej wraz z usługą badania próbek popiołów paleniskowych dla gminy Bulkowo – 2,8 tys. zł;

kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej na terenie gminy Brudzeń Duży – 3 tys. zł;

zakup profesjonalnych oczyszczaczy powietrza do pomieszczeń użyteczności publicznej w gminie Mała Wieś – 60 tys. zł;

działania edukacyjno-informacyjne wspierające czyste powietrze na terenie gminy Bielsk – 12,5 tys. zł;

zakup oraz montaż sensorów pomiarowych jakości powietrza wraz z tablicą LED oraz platformą on-line w gminie Bodzanów – 9,3 tys. zł;

pokaz efektywnego palenia w urządzeniach grzewczych wraz z promocją dobrych praktyk w zakresie ochrony powietrza w gminie Bodzanów – 3,3 tys. zł;

warsztaty edukacyjne dla mieszkańców gminy Brudzeń Duży dot. dobrych praktyk w zakresie ochrony powietrza w gminie Brudzeń Duży – 7,5 tys. zł;

czyszczenie ulic na mokro na terenie miasta Płocka – 200 tys. zł;

akcja informacyjno-edukacyjna – UCHWAŁA ANTYSMOGOWA dla miasta Płocka – 8 tys. zł.

Mazowsze dla klimatu

Mazowsze dla klimatu to nowy program samorządu województwa mazowieckiego. Samorząd Mazowsza w tym roku dofinansuje w sumie 157 zadań, z czego 8 z powiatu płockiego, które otrzymają dofinansowanie w wysokości 276,6 tys. zł.

Dofinansowane zostały:

zielone płuca dla Płocka – nasadzenia w 2022 r. na rzecz bioróżnorodności i klimatu – 100 tys. zł;

zakup materiału nasadzeniowego na potrzeby gminy Bulkowo – 6,6 tys. zł;

budowa oświetlenia ulicznego z własnym źródłem zasilania w mieście i gminie Gąbin – 55,9 tys. zł;

solarne oświetlenie uliczne na terenie gminy Słupno – „Eko – Słupno program poprawy efektywności energetycznej - zwiększenie wykorzystania OZE” – 100 tys. zł;

modernizacja oświetlenia zewnętrznego w miejscowości Brudzeń Duży – 50 tys. zł;

budowa oświetlenia zewnętrznego z własnym źródłem zasilania w parku w gminie Staroźreby – 100 tys. zł;

rewitalizacja terenu zieleni w parku zabytkowym w miejscowości Soczewka, gmina Nowy Duninów – 25,5 tys. zł;

zakup i montaż lamp solarnych na terenie gminy Bodzanów – 38,4 tys. zł.

Mazowsze dla sołectw

Mazowsze dla sołectw to autorski program wsparcia samorządu województwa mazowieckiego, który od samego początku cieszy się ogromnym zainteresowaniem mazowieckich gmin. W powiecie płockim w tym roku dofinansowanych zostanie aż 73 inwestycji, na których realizację samorząd Mazowsza przeznaczy blisko 714 tys. zł.

Zdajemy sobie sprawę, jak ważne dla mieszkańców są te drobne inwestycje. Dzięki pomocy samorządu Mazowsza na terenie całego regionu powstaną place zabaw, siłownie plenerowe czy remontowane są świetlice wiejskie – podkreśla radny województwa mazowieckiego Konrad Wojnarowski (sejmikowy klub PSL).

Dofinansowane zostały:

zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości Cekanowo – 10 tys. zł;

zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości Niszczyce Pieńki – 10 tys. zł;

zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości Zakrzewo – 10 tys. zł;

zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości Dębsk – 10 tys. zł;

zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości Józinek – 10 tys. zł;

zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości Konary – 10 tys. zł;

zakup i montaż lamp solarnych przy drogach gminnych w sołectwie Miszewo Murowane – 10 tys. zł;

modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Cybulin – 10 tys. zł;

zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości Krawieczyn – 10 tys. zł;

zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Gąsewo – 10 tys. zł;

przebudowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Chodkowo-Działki – 10 tys. zł;

zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Kanigowo – 10 tys. zł;

poprawa bezpieczeństwa w sołectwie Osmolinek – 10 tys. zł;

zakup i montaż lamp solarnego oświetlenia ulicznego oraz gablot informacyjnych w miejscowości Uniejewo – 10 tys. zł;

wykonanie linii oświetlenia ulicznego w sołectwie Winnica – 10 tys. zł;

zakup i montaż solarnego oświetlenia ulicznego w miejscowości Karwosieki Cholewice – 10 tys. zł;

zakup i montaż lamp solarnego oświetlenia ulicznego oraz gablot informacyjnych w sołectwie Krzyżanowo – 10 tys. zł;

zakup i montaż solarnego oświetlenia ulicznego oraz sprzętu nagłaśniającego dla sołectwa Rokicie – 10 tys. zł;

zakup i montaż lamp solarnego oświetlenia ulicznego w miejscowości Myśliborzyce – 10 tys. zł;

wykonanie linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Siecień Rumunki – 10 tys. zł;

zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Suchodół – 10 tys. zł;

zakup i montaż solarnego oświetlenia ulicznego oraz modernizacja miejsc postojowych w miejscowości Turza Wielka – 10 tys. zł;

zakup i montaż lamp solarnego oświetlenia ulicznego, znaków informacyjnych oraz koszy na śmieci dla sołectwa Strupczewo – 10 tys. zł;

odnowienie kapliczek przydrożnych w sołectwie Nadułki – Majdany – 10 tys. zł;

zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Gocłowo – 10 tys. zł;

budowa oświetlenia LED w sołectwie Tupadły – 10 tys. zł;

budowa oświetlenia LED w sołectwie Budkowo – 10 tys. zł;

budowa oświetlenia LED w sołectwie Mogielnica – 10 tys. zł;

budowa placu zabaw w sołectwie Biskupice – 10 tys. zł;

zakup kontenera w celu organizowania zebrań wiejskich mieszkańców sołectwa Krajkowo – 10 tys. zł;

zakup kontenera w celu organizowania zebrań wiejskich mieszkańców sołectwa Chudzynek – 10 tys. zł;

budowa placu zabaw w sołectwie Niemczewo – 10 tys. zł;

docieplenie strażnicy w Grabiu Polskim – 10 tys. zł;

montaż nowoczesnego oświetlenia ekologicznego w miejscowości Jordanów – 10 tys. zł;

montaż nowoczesnego oświetlenia ekologicznego w miejscowości Koszelew – 10 tys. zł;

montaż nowoczesnego oświetlenia ekologicznego w miejscowości Nowy Troszyn – 10 tys. zł;

montaż nowoczesnego oświetlenia ekologicznego w miejscowości Przemysłów – 10 tys. zł;

utworzenie placu zabaw w miejscowości Nowe Wymyśle – 10 tys. zł;

montaż nowoczesnego oświetlenia ekologicznego w miejscowości Górki – 10 tys. zł;

zakup i montaż lamp solarnych oświetlenia ulicznego dla sołectwa Nowe Gałki – 10 tys. zł;

przebudowa budynku remizy OSP w Zakrzewie Kościelnym – 10 tys. zł;

wykonanie ogrodzenia terenu pod świetlicę wiejską w miejscowości Popłacin – 10 tys. zł;

remont świetlicy wiejskiej w Ciółkówku – 10 tys. zł;

zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Radzanowo Dębniki – 6 tys. zł;

zakup i montaż lamp solarnych do miejscowości Męczenino – 10 tys. zł;

zakup i montaż lamp solarnych do miejscowości Śniegocin – 10 tys. zł;

zakup i montaż oświetlenia ulicznego w sołectwie Nowy Wiączemin – 10 tys. zł;

zakup i montaż oświetlenia ulicznego w sołectwie Zyck Nowy – Leonów – 10 tys. zł;

zakup i montaż oświetlenia ulicznego w sołectwie Rybaki – 10 tys. zł;

zakup i montaż oświetlenia ulicznego w sołectwie Nowosiadło – 10 tys. zł;

zakup i montaż oświetlenia ulicznego w sołectwie Grabowiec – 10 tys. zł;

zakup oświetlenia ulicznego solarnego w gminie Słupno – 10 tys. zł;

budowa placu zabaw dla dzieci w gminie Słupno – 10 tys. zł;

budowa chodnika w miejscowości Maszewo – 10 tys. zł;

modernizacja terenu zespołu rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Nowe Proboszczewice – 10 tys. zł;

budowa instalacji fotowoltaicznej w świetlicy wiejskiej w miejscowości Włoczewo – 10 tys. zł;

budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bronowo Kmiece – 10 tys. zł;

wymiana nawierzchni placu zabaw w miejscowości Stara Biała – 10 tys. zł;

budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Srebrna – 10 tys. zł;

budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Nowe Trzepowo – 10 tys. zł;

zakup krzeseł i stołów do świetlicy wiejskiej w miejscowości Przedbórz – 5,4 tys. zł;

budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Przeciszewo- Kolonia – 10 tys. zł;

budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bromierz – 10 tys. zł;

budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Przeciszewo – 10 tys. zł;

budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Stoplin – 10 tys. zł;

budowa wiaty rekreacyjnej przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Dłużniewo – 10 tys. zł;

budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Goszczyno – 10 tys. zł;

wykonanie ogrodzenia panelowego przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Smardzewo – 10 tys. zł;

zakup wiat przystankowych do miejscowości Rogowo – 10 tys. zł;

budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Aleksandrowo – 10 tys. zł;

poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa Starzyno – 2,5 tys. zł;

zakup wraz z montażem oświetlenia solarnego na terenie sołectwa Rostkowice – 10 tys. zł.

Mazowsze dla sportu

Mazowsze dla sportu 2022” to jeden z autorskich programów wsparcia realizowanych przez samorząd województwa mazowieckiego od 2018 roku. Od początku jego trwania dzięki ponad 60 mln zł udało się wybudować lub zmodernizować 502 obiekty sportowe. W tym roku z 255 nadesłanych wniosków na dofinansowanie może liczyć aż 190 inwestycji, na których realizację samorząd Mazowsza przeznaczy rekordowe 41 mln zł. W powiecie płockim wsparcie w wysokości ponad 2 mln zł otrzyma 10 inwestycji.

Dofinansowane zostały:

budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Zągoty – 230 tys. zł;

budowa boiska sportowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Staroźrebach – 300 tys. zł;

budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Łącku – 200 tys. zł;

budowa boisk wielofunkcyjnych oraz infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 20 w Płocku – 300 tys. zł;

remont zaplecza sanitarno-szatniowego przy boisku sportowym w miejscowości Borowo – 49 tys. zł;

kompleksowa przebudowa stadionu leśnego w Gąbinie – oświetlenie bieżni i płyty boiska – 250 tys. zł;

przebudowa boiska sportowego w miejscowości Chodkowo-Działki – 250 tys. zł;

zagospodarowanie terenu parku "Nad Słupianką", gmina Słupno – 262,5 tys. zł;

zakup i montaż obiektów street workout na placu sportowo-rekreacyjnym w Rogozinie – 9 tys. zł;

modernizacja boiska sportowego LKS w miejscowości Nowy Duninów – 156,9 tys. zł.

Mazowsze dla straży pożarnych

Na Mazowszu funkcjonuje blisko 2 tys. jednostek OSP, dysponują one blisko 1,9 tys. remiz strażackich. W tegorocznej edycji programu Mazowieckie Strażnice OSP-2022 gminy mogły ubiegać się o pomoc finansową w wysokości maksymalnie 30 tys. zł. W ramach naboru wpłynęły w sumie 244 wnioski na łączną kwotę dofinansowania ponad 7,1 mln zł. Po ocenie formalnej i merytorycznej wniosków, dofinansowanie w wysokości w sumie ponad 6,5 mln zł trafi do 240 mazowieckich gmin i miast. Znalazło się wśród nich także 16 strażnic z powiatu płockiego. Na ich remonty lub modernizacje samorząd województwa przeznaczył blisko 449,8 tys. zł.

Dofinansowane zostały:

modernizacja strażnicy OSP Mała Wieś, gmina Mała Wieś – 30 tys. zł;

remont strażnicy OSP Ciachcin, gmina Bielsk – 30 tys. zł;

modernizacja strażnicy OSP Bodzanów, gmina Bodzanów – 30 tys. zł;

remont strażnicy OSP Woźniki, gmina Radzanowo – 27,6 tys. zł;

modernizacja strażnicy OSP Cekanowo, gmina Słupno – 30 tys. zł;

modernizacja strażnicy OSP Lipianki, gmina Nowy Duninów – 21,3 tys. zł;

modernizacja strażnicy OSP Rogowo, gmina Staroźreby – 29,9 tys. zł;

modernizacja strażnicy OSP Wyszogród, gmina i miasto Wyszogród – 30 tys. zł;

modernizacja strażnicy OSP Drobin, miasto i gmina Drobin –29,3 tys. zł;

remont strażnicy OSP Bądkowo Kościelne, gmina Brudzeń – 30 tys. zł;

modernizacja strażnicy OSP Nowy Kamień, miasto i gmina Gąbin – 30 tys. zł;

remont strażnicy OSP Łąck, gmina Łąck – 30 tys. zł;

remont strażnicy OSP Maszewo, gmina Stara Biała – 30 tys. zł;

modernizacja strażnicy OSP Nadułki, gmina Bulkowo – 21,6 tys. zł;

remont strażnicy OSP Juliszew, gmina Słubice – 30 tys. zł;

modernizacja strażnicy OSP Trzepowo, gmina miasto Płock – 20 tys. zł.

W ramach programu Mazowsze dla straży pożarnych, samorząd województwa mazowieckiego dofinansowuje również zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych, specjalistycznego sprzętu i środków ochrony osobistej czy remonty strażnic. W tym roku dofinansowanie w wysokości ponad 11,8 mln zł trafi do 265 gmin dla 463 jednostek OSP. Znalazło się wśród nich 22 ochotnicze straże pożarne z powiatu płockiego, na których wsparcie samorząd Mazowsza przeznaczy 385 tys. zł.

Dofinansowane zostały:

sprzęt specjalistyczny, środki ochrony osobistej strażaka dla OSP Goślice – 20 tys. zł;

nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP Kanigowo – 100 tys. zł

nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP Sikórz – 100 tys. zł;

wyposażenie niezbędne do utrzymania umundurowania bojowego w należytym stanie dla OSP Bulkowo – 8,7 tys. zł;

sprzęt specjalistyczny dla OSP Blichowo – 3 tys. zł;

środki ochrony osobistej strażaka dla OSP Nowe Łubki – 2,5 tys. zł;

nowy lekki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP Dobrzyków – 80 tys. zł;

nowy lekki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP Gąbin – 80 tys. zł;

środki ochrony osobistej strażaka dla OSP Korzeń – 5,6 tys. zł;

sprzęt specjalistyczny dla OSP Zaździerz – 4,4 tys. zł;

sprzęt specjalistyczny, środki ochrony osobistej strażaka dla OSP Zdwórz – 5,8 tys. zł;

środki ochrony osobistej strażaka dla OSP Sendeń Duży – 4,2 tys. zł;

sprzęt specjalistyczny, środki ochrony osobistej strażaka, wyposażenie niezbędne do utrzymania umundurowania bojowego w należytym stanie dla OSP Mała Wieś – 10 tys. zł;

środki ochrony osobistej strażaka dla OSP Stare Gałki – 10 tys. zł;

nowy lekki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP Nowy Duninów – 80 tys. zł;

sprzęt specjalistyczny dla OSP Płock-Trzepowo – 20 tys. zł;

środki ochrony osobistej strażaka dla OSP Nowe Boryszewo – 2,5 tys. zł;

środki ochrony osobistej strażaka dla OSP Rogozino – 2,4 tys. zł;

sprzęt specjalistyczny, środki ochrony osobistej strażaka dla OSP Słubice – 19 tys. zł;

sprzęt specjalistyczny, środki ochrony osobistej strażaka dla OSP Słupno – 20 tys. zł

nowy lekki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP Kamionki – 80 tys. zł;

sprzęt specjalistyczny dla OSP Nowa Góra – 20 tys. zł.

Mazowsze dla seniorów

Mazowsze dla seniorów to nowy program wsparcia samorządu Mazowsza w ramach którego każda gmina mogła złożyć jeden wniosek na jeden projekt swojej rady seniorów. Sejmik województwa podjął decyzję o dofinansowaniu 35 projektów, na których realizację przeznaczy 642,7 tys. zł. To działania wspierające rozwój rad seniorów i ich inicjatywy, takie jak m.in. organizacja dni seniora, szkolenia z dostępności cyfrowej czy kampanie promujące zdrowie i aktywność fizyczną osób starszych. W powiecie ciechanowskim dofinansowanie w wysokości 20 tys. zł otrzymała miasto i gmina Gąbin na realizację projektu pt. Aktywizacja seniorów z terenu Miasta i Gminy Gąbin.

Mazowsze dla równomiernego rozwoju

W ramach programu „Mazowsze dla równomiernego rozwoju” dofinansowane zostaną 34 inwestycje dotyczące modernizacji dróg gminnych i powiatowych, 7 – projektów kulturalnych, 18 – edukacyjnych oraz 56 dotyczących m.in. infrastruktury sportowej, społecznej czy kanalizacyjno-wodociągowej. Wsparcie w wysokości ponad 11,5 mln zł otrzymają 6 projektów z powiatu płockiego.

Dofinansowane zostały:

budowa drogi powiatowej nr 2925W Piączyn – Włóki na odcinku długości 1,000 km, powiat płocki – 530 tys. zł;

przebudowa ulicy Łukasiewicza w Płocku na odcinkach od ulicy Nowowiejskiego do ulicy Tysiąclecia oraz od ulicy Długiej do ulicy Zglenickiego – 3,6 mln zł;

budowa ulicy Zagłoby w Nowym Gulczewie - Rozwój infrastruktury drogowej na terenie gminy Słupno – 3 mln zł;

budowa mostu na rzece Mołtawie w miejscowości Mąkolin – 683,5 tys. zł;

przebudowa i budowa ulic osiedlowych w miejscowości Bielsk ETAP III - CZĘŚĆ C – 3,6 mln zł;

przebudowa strażnicy OSP w Czermnie – 125 tys. zł.

Mazowsze dla zabytków

W ramach programu Mazowsze dla zabytków aż 135 zabytków w całym regionie przejdzie prace remontowe i konserwatorskie. Na ten cel samorząd Mazowsza przeznaczył w tym roku ponad 11 mln zł. W powiecie płockim wsparcie w wysokości 920 tys. zł otrzymało 14 zabytków.

Dofinansowane zostały:

konserwacja i restauracja, ambona barokowa, XVIII w. w kościele pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika w Drobinie – 30 tys. zł;

remont elewacji dzwonnicy przy kościele pw. św. Dominika w Płocku – 60 tys. zł;

wykonanie konserwacji, polichromie ścienne i sufitowe nawy i zakrystii w kościele parafialnym pw. św. Floriana w Orszymowie – 30 tys. zł;

prace konserwatorskie i restauratorskie przy stolarce okiennej i drzwiowej gotyckiej XV-wiecznej kanonii - siedziby Towarzystwa Naukowego Płockiego w Płocku – etap III – 50 tys. zł;

remont dachu kościoła pw. św. Aleksego w Płocku – etap III – 80 tys. zł;

prace konserwatorskie i restauratorskie drewnianego wyposażenia bazyliki katedralnej etap IV. W Rzymskokatolickiej Parafii Katedralnej pw. św. Zygmunta w Płocku – 50 tys. zł;

konserwacja techniczna i estetyczna ołtarza głównego – etap I w Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętej Trójcy w Wyszogrodzie – 50 tys. zł;

wykonanie prac restauratorskich i konserwatorskich polichromii na ścianach i sklepieniach południowego przęsła transeptu kościoła parafialnego pw. Świętej Trójcy w Sikorzu – 60 tys. zł;

remont konserwatorski wieży wraz z elewacją zachodnią kościoła w Nowym Duninowie – etap II – 80 tys. zł;

wykonanie pokrycia dachowego w centralnej i wschodniej części budynku, rynien i rur spustowych oraz cerowania i flekowania ściany narożnej od strony północno – zachodniej budynku dawnej elektrowni miejskiej wraz z kominem przy ul. Kolejowej 8 w Płocku – 100 tys. zł;

prace remontowo-konserwatorskie wieży i krzyża kościoła św. Michała Archanioła w Woźnikach – 100 tys. zł;

Remont dawnego Szpitala dla Starozakonnych im. Izaaka Fogla w Płocku – 80 tys. zł;

Prace ratunkowe, konserwatorskie przy dachu wieży zachodniej (pocz. XX w), kościół pw. Św. Jana Chrzciciela, Bielsk – II etap – 100 tys. zł.

Prace konserwatorskie i restauratorskie przy budynku pałacu w Studzieńcu – 50 tys. zł.

 

Udostępnij na:
Facebook
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE