Zamknij
REKLAMA

Kontrowersje i wątpliwości dotyczące śmieci. Odpowiadają na najczęściej zadawane pytania

14:26, 21.02.2020 | K.B
Skomentuj
PP
REKLAMA

Czy każdy musi segregować śmieci? Dlaczego mam płacić więcej? Co zrobić, kiedy pojemniki są przepełnione? Kto określa ilość pojemników i częstotliwość odbioru śmieci? Czy trzeba kupić pojemnik, worki do selektywnej zbiórki odpadów? Czy Urząd Miasta Płocka kazał zamknąć zsypy? Co zrobić ze starym fotelem czy popsutym telewizorem? Na te i na inne pytania odpowiadają w Urzędzie Miasta Płocka.

– Nowy system odbioru odpadów komunalnych w Polsce to skutek nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która została przyjęta przez parlament w lipcu 2019 roku i podpisana przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 6 sierpnia 2019 roku. Rada Miasta Płocka przyjęła uchwały, które dostosowały przepisy prawa lokalnego do obowiązków wynikających ze zmian ustawy – przypominają w płockim Ratuszu.

Do nowych ram prawnych musiały dostosować się samorządy, a co się z tym wiąże, również mieszkańcy, zarządcy nieruchomości, przedsiębiorcy, firmy odbierające odpady. Do płockiego ratusza napływają pytania od mieszkańców. Odpowiedzieli na te najczęściej zadawane.

Segregacja odpadów - poradnik dla mieszkańców – jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka. Można tam także pobrać ulotkę informacyjną dotyczącą sposobu segregacji odpadów komunalnych w wersji elektronicznej, która w wersji papierowej była dystrybuowana do mieszkańców Płocka.

Czy każdy musi segregować śmieci? Do tej pory tego nie robiłem i nie było problemu.

Tak – każdy musi segregować śmieci. Jest to najistotniejsza zmiana wprowadzona prawem. Bezwzględny obowiązek segregowania odpadów dotyczy wszystkich Polaków i wynika z  nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Odpady komunalne podzielone są na tzw. frakcje: papier (pojemnik niebieski), szkło (pojemnik zielony), metale i tworzywa sztuczne (pojemnik żółty), bioodpady (pojemnik brązowy), odpady zmieszane. Odpady niebezpieczne (np. baterie, elektrośmieci, świetlówki, meble, opony) można też oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), a przeterminowane lekarstwa do aptek, które prowadzą taką zbiórkę. Im odpady są dokładniej przez nas posegregowane, tym bardziej efektywny jest proces ich odzysku i mniejsza degradacja dla środowiska.

Kto określa ilość pojemników i częstotliwość odbioru śmieci. Pojemniki są przepełnione, jest ich zbyt mało, nikt nie odbiera śmieci – co robić?

W przypadku zabudowy wielorodzinnej liczbę pojemników i częstotliwość odbioru śmieci określa zarządca nieruchomości – spółdzielnia mieszkaniowa lub wspólnota. Zgodnie z Regulaminem w zabudowie wielorodzinnej odpady są odbierane minimum 2 razy w tygodniu, a w przypadku małych wspólnot – raz w tygodniu.
Spółdzielnia czy wspólnota może wystąpić do Urzędu Miasta Płocka o zwiększenie liczby pojemników czy częstotliwości odbioru. Co ważne, nie zwiększą się z tego powodu opłaty ponoszone przez mieszkańca czy zarządcę nieruchomości.

W przypadku domków jednorodzinnych odpady są odbierane 2 razy w miesiącu zgodnie z harmonogramem Urzędu Miasta Płocka, który jest do pobrania m. in. na stronie www.plock.eu.
Mieszkańcy domków jednorodzinnych mogą zgłosić problem odbioru śmieci za pomocą „Zgłoszenia niewłaściwego świadczenia usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych” bezpośrednio do Urzędu Miasta Płocka.

Śmieci są bardzo drogie. Dlaczego nie dość, że mam je segregować, to jeszcze muszę płacić więcej niż do tej pory.

Tak - śmieci są bardzo drogie. Koszt odbioru odpadów to także zmiana wprowadzona prawem i dotyczy wszystkich Polaków. Ustawodawca nałożył bądź zwiększył na organy administracji i firmy zajmujące się odbiorem, przetwarzaniem i składowaniem odpadów obowiązki oraz opłaty, co spowodowało wzrost kosztów odbioru śmieci od mieszkańców każdej gminy w Polsce. W Płocku do 31 stycznia 2020 r. obowiązywały dwie stawki: 11 zł miesięcznie od osoby w przypadku zadeklarowanej selektywnej zbiórki odpadów i 16 zł w przypadku nieselektywnej zbiórki odpadów. Od 1 lutego 2020 r. obowiązuje jedna miesięczna stawka dla wszystkich – 26 zł od osoby, ponieważ wszystkich dotyczy obowiązek segregowania śmieci. Opłatę za odpady komunalne należy uiszczać tak jak dotychczas - w terminie do 15 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni (opłata za luty 2020 r. powinna zostać uiszczona do 15 marca 2020 r., opłata za marzec 2020 r. - do 15 kwietnia 2020 r., itd.), na dotychczasowe indywidualne numery rachunków bankowych.

Skąd mam wiedzieć, ile mam płacić za śmieci. Nie dostałem żadnej informacji na ten temat.

Zawiadomienia o zmianie stawki i wysokości opłaty Urząd Miasta Płocka wysłał do właścicieli nieruchomości według danych ilościowych, podanych w ostatnio złożonej deklaracji, aktualnej na dzień wystawienia zawiadomienia. Były one doręczane w styczniu i lutym wraz z informacją o wysokości podatku od nieruchomości i ulotką informacyjną na temat tego, jak należy segregować śmieci. Mieszkańcy zabudowy wielorodzinnej otrzymali zawiadomienia i ulotki od spółdzielni oraz wspólnot mieszkaniowych, które współpracowały z Urzędem Miasta Płocka.

Czy muszę złożyć jakieś dokumenty, deklaracje w związku z nowymi stawkami opłat za odpady?

Nie – nie ma takiej konieczności. Właściciel nieruchomości nie składa nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w przysłanym zawiadomieniu. Deklarację należy złożyć w przypadku zmiany liczby osób przebywających w danym lokalu, nieruchomości, a miesięczna opłata zostanie zmieniona.

Mieszkam w domu jednorodzinnym. Czy muszę kupić pojemnik, worki do selektywnej zbiórki odpadów?

Właściciele domków jednorodzinnych nie kupują pojemników i worków do selektywnej zbiórki odpadów. Firma odbierająca odpady dostarcza pojemnik i worki do segregacji śmieci podczas odbioru odpadów w ramach opłaty z deklaracji/zawiadomienia. Odpady są odbierane 2 razy w miesiącu zgodnie z harmonogramem, który jest do pobrania m. in. na stronie www.plock.eu

Mieszkam w bloku. Czy muszę kupić pojemnik, worki do selektywnej zbiórki odpadów? Czy dostanę worki tak jak mieszkańcy domków?

Mieszkańcy bloków nie kupują pojemników i specjalnych, dedykowanych kolorystycznie worków do selektywnej zbiórki odpadów. Pojemniki zbiorcze do selektywnej zbiórki odpadów dla mieszkańców bloków zapewnia firma odbierająca odpady w porozumieniu ze spółdzielnią czy wspólnotą mieszkaniową, które decydują o lokalizacji pojemników. Mieszkańcy bloków nie dostają worków do selektywnej zbiórki śmieci od firmy odbierającej odpady. Sami zanoszą posegregowane odpady do pojemników zbiorczych wystawionych na osiedlach.

Mieszkam w bloku i słyszałem, że Urząd Miasta kazał zamknąć zsypy, zakazał wstawiania pojemników do altan śmietnikowych, określa czy altana ma być otwarta czy zamknięta.

O nieruchomości decyduje zarządca nie urząd, dlatego decyzje w tym zakresie podejmowali zarządzający – Zarządy spółdzielni mieszkaniowych bądź wspólnot. Urząd Miasta Płocka nie nakazał i nie wymaga zamykania zsypów w blokach, nie zakazuje wstawiania pojemników do altan, nie określa czy altana ma być otwarta czy zamknięta. Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z lipca 2019 roku nałożyła na zarządców nieruchomości obowiązek właściwego (wyłącznie selektywnego) gospodarowania odpadami komunalnymi. Spółdzielnie czy wspólnoty odpowiadają za zsypy, altany, wiaty śmietnikowe – ich lokalizację, zabezpieczenie czy budowę, a także porządek na swoim terenie oraz właściwą segregację odpadów ze swoich nieruchomości. Analogiczne obowiązki dotyczące zabezpieczenia pojemników, budowy wiat czy altanek, wystawiania w terminach do odbioru worków do selektywnej zbiórki odpadów mają właściciele domków jednorodzinnych.

Pojemniki na tworzywa sztuczne bardzo szybko się zapełniają. Mam problem żeby po powrocie z pracy wyrzucić butelki czy pudełka.
Zgnieć zanim wyrzucisz. Zalecamy, aby przed wyrzuceniem zgniatać butelki czy kartony po mleku, napojach. Podobnie w przypadku pudełek kartonowych – przed wyrzuceniem zalecamy rozłożyć opakowanie na płasko. To pozwoli zmieścić więcej odpadów w pojemniku. Spółdzielnia mieszkaniowa czy zarządca nieruchomości może zgłosić do Urzędu Miasta zapotrzebowanie na większą liczbę pojemników i wówczas zostaną one dostarczone.

Gdzie mam wyrzucać baterie czy przeterminowane leki. Co zrobić ze starym fotelem czy popsutym telewizorem?
Na terenie Płocka funkcjonuje PSZOK – Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Tartacznej 2 (teren byłej mleczarni na osiedlu Radziwie). PSZOK jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 18.00, w soboty w godz. 10.00 - 14.00. Każdy mieszkaniec może zdać tam posegregowane odpady np. stare opony, odpady gabarytowe, elektrośmieci.
Przeterminowane leki należy przekazać do punktów, które znajdują się w aptekach na terenie Płocka: Wykaz aptek odbierających przeterminowane leki
Zużyte baterie, świetlówki itp. – można umieszczać w specjalnych koszy w sklepach elektrycznych i ze sprzętem AGD. W wielu płockich szkołach i urzędach znajdują się specjalne pojemniki na zużyte baterie czy nakrętki.
Zużyty sprzęt elektryczny można także zostawić w firmach zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Planuję remont, co mam zrobić z odpadami budowlanymi i remontowymi. Ile to kosztuje?

Zamów worek big-bag. Odbiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne wykonywany jest wyłącznie z nieruchomości zamieszkałych. Wniosek na odbiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Płocka. Referat Gospodarowania Odpadami przekazuje go do właściwej firmy.  Worek należy odebrać osobiście w siedzibie firmy. Worki big-bag bezpłatnie będą wydawane do 30 czerwca 2020 r. Od 1 lipca 2020 r. bezpłatnie będzie przysługiwać jeden big-bag w roku na nieruchomość/lokal mieszkalny. Każdy następny to koszt 541 zł za sztukę.
Wniosek na odbiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych - do pobrania
Mieszkańcy mogą także skorzystać ze znajdującego się przy ul. Tartacznej 2 Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Odpady budowlane do 30 czerwca 2020 r. są tam przyjmowane bezpłatnie, natomiast od 1 lipca 2020 r. zostanie wprowadzona opłata, która ma być niższa niż koszt worka big-bag.

Pojemniki na odpady wymagają umycia, dezynfekcji. Co mam zrobić?

Konieczność mycia i dezynfekcji poza harmonogramem należy zgłosić do Referatu Gospodarowania Odpadami UMP. Pojemników nie należy myć samodzielnie na posesji. Mycie i dezynfekcję przeprowadzi firma odbierająca odpady bez pobierania dodatkowej opłaty.

Mieszkam w domku jednorodzinnym, dostałem za mało worków. Nie mieszczą się śmieci. Co mam zrobić?
Brakuje worków – to nie problem. Zgodnie z Rozporządzeniem selektywna zbiórka odpadów powinna być prowadzona do dedykowanych, kolorowych worków do poszczególnej frakcji odpadów. Jednak wyjątkowo, jeśli zabraknie nam worka w jakimś kolorze, możemy odpady umieścić w dowolnym worku na śmieci. Należy wówczas opisać typ umieszczonych odpadów (np. nakleić kartkę z opisem), a firma odbierająca zabierze tak oznaczony worek.

Co się zmieni od 1 lipca 2020 r. w kwestii odbioru odpadów?

Obecnie Płock jest podzielony na 4 sektory. Odpady z każdego sektora odbiera firma SUEZ. Z końcem czerwca 2020 r. kończy się obecnie obowiązująca umowa między Miastem Płock a firmą SUEZ. Wiosną Urząd Miasta Płocka ogłosi przetarg, w wyniku którego zostaną wyłonione firmy bądź firma odbierająca odpady w następnym okresie. Nie będzie mieć to wpływu na obowiązki mieszkańców, co do sposobu selektywnej zbiórki odpadów. Mieszkańcy nie będą kupować nowych pojemników czy worków. Od 1 lipca jeden worek big-bag służący do gromadzenia odpadów budowlanych będzie udostępniany za darmo. Opłata za każdy kolejny wyniesie 541 zł.

(K.B)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA
REKLAMA

komentarz (36)

barba kolbarba kol

35 2

Czyli umowa z SUSEZ jest do końca czerwca,dlaczego więc podwyżka za wywóz śmieci już od lutego?Czy można odliczyć poniesione koszty za wywóz śmieci na Radziwie itp?Wymagania, kary, obowiązki a miasto nie przygotowane .olewa mieszkańców. A co z pdrzucanymi śmieciami, które fruwaja po całym mieście? 15:24, 21.02.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

proste pytaniaproste pytania

36 2

1.Od kiedy władze miasta Płocka wiedziały o problemie?
2.Czy w wysypisku w Kobiernikach działa linia do segregacji surowców?
3.Dlaczego miasto Płock daje zarabiać na śmieciach firmom zewnętrznym w tym zagranicznym?
4.Czy radni nie powinni powołać miejską spółkę zajmującą się płockimi śmieciami?
5.Kto i kiedy zlikwidował miejskie przedsiębiorstwo oczyszczania?
6.Dlaczego mają zarabiać na mieszkańcach spółki zagraniczne?
7.Dlaczego takie miejskie przedsiębiorstwo nie powinno działać z minimalnym zyskiem?
8.Czy i ile zarabiają płockie spółki śmieciowe?
Radni zajmijcie się problemem.Sprzedano Płockie przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej no i mamy co mamy.Czyżby nasze miasto jak wiele innych w Polsce miało być źródłem zysku dla kolonialistów z starej i bogatej Europy?.A może właśnie w całej tej tzw ekonomicznej transformacji o to właśnie chodziło?
15:26, 21.02.2020

Odpowiedzi:5
Odpowiedz

ObywatelObywatel

17 1

Mafie śmieciowe sprowadzają śmieci z zagranicy i dostają za to dużo kasy, ale na stylizację tych śmieci muszą składać się wszyscy Polacy, stąd te podwyżki!!!! Podobno prezydent Płocka nie chce dać więcej kasy firmie Sita, podobno mają stawki z lat poprzednich. Więc gdzie nasze pieniądze!? 16:59, 21.02.2020


kontrpytaniekontrpytanie

2 5

Po co gminie/miastu biuletyn informacji publicznej, po co publicznie udostępniane dane z KRS (w tym: struktura udziałów w spółkach), skoro i tak niektórzy wolą rozkręcać gównoburzę w mediach, zamiast sobie sprawdzić od ręki to, co ich interesuje? 18:23, 21.02.2020


do kontrydo kontry

4 2

czy wiesz szanowny forumowiczu,że kto pyta nie błądzi?.Skoro jesteś taki oblatany komputerowiec to powiedz innym. 18:43, 21.02.2020


do do do do

1 1

najgorzej gdy nie wiesz gdzie pytać, pytasz nie tam gdzie trzeba lecz tam ci wygodnie czyli u swoich, w związku z tym słuchasz byle czego i łykasz ten szajs jak młody pelikan rybki i w rezultacie masz w głowie szajs, błądzisz po manowcach - jesteś tego klinicznym przypadkiem.
A do tego zajadle rezonujesz bez sensu. 09:47, 22.02.2020


dodododododo

2 1

a ty znawco wszelkich spraw wiesz wszystko więc dlaczego nie latasz na sesje i nie oświecasz swoją mądrością tych co czegoś nie wiedzą?Zabronili publicznych wystąpień.Jaka szkoda,że masz szlaban na wypowiadanie się. 12:17, 22.02.2020


xxxx

7 8

Niepoprawność logiki. Pytani niewolnika. Radni już klasycznie. Mieszkancy im Niepotrzebni... do niczego.
A odpowiedz..od lat.. Ta sama od 76 r.
Wystarczy wpisać w Sieci... Woda śmieci. Ścieki w Polsce.... Aż roi się do kogo To wszystko należy... Łącznie z nami....
Ukrywany Horror Osiedla
Międzytorze Cotex

Na olbrzymin terenie
Smród grożący EPIDEMIA
Jak ta z Chin...
WŁADZE Miasta i Władze Stetll. SANEPID
Smród z Osdnika ścieków po istniejacym kiedyś Cotexe.
Wydobyw ie nawet że studzienek ulicznych Pilsudskiego.. Nie ma zamknięć hydrulicznych....
Problem podstawowych warunków sanitarnych ludności Niewazny
To tylko szambo Getta Polaków.
Nie chciała pomoc nawet konkurncyjn Witryna ponoć z nazwą nowości Uzdrowiska... Czyli Zero istnienia redakcji i Dobra LUDZI.
Potrzeb są duze miliony n przebudowę Sieci ścieków..
Ale Satrapowie Obcy zadają tylko kasy i gęba w kubeł.... 16:29, 21.02.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

obywateluobywatelu

10 5

w takim razie miasto z tektury?Gdzie jesteście miejscy radni.Czyżby wywiało was w"szczere pole"?Kto więc kontroluje to co się dzieje w Płocku?Jak działa rada miasta?Gdzie ci wszyscy radni co przed wyborami mieli usteczka pełne frazesów i złapali fra.jerów na swoje puste hasełka?Co teraz powiecie oszukani pustymi hasełkami? Daliście się nabrać więc albo przychodźcie na sesje i komisje na co pozwala wam demokracja albo mi nie płakać i płacić.Tak to jest gdy siedzi się przed telewizorkami i popija się piwko i liczy się,że jakiś jeden z drugim załatwi za was wasze sprawy.Zobaczycie,że nie będzie na piwko ,a i na inne radości kaski zabraknie.Lenistwo nie popłaca.Więc jeszcze raz mówię.Albo ruszycie pup.cie i zacznie się interesować swoimi sprawami i sprawami miasta .....albo będzie płacz i zgrzytanie protezkami.A więc zacznijcie działać i zacznijcie patrzyć na ręce władzy najdroższej /bardzo drogiej/ oraz zdyscyplinujcie radnych którzy pobierają dietki.Dietki opłacane z waszych pieniędzy. 17:47, 21.02.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

ivaiva

6 3

przy wieżowcach nie ma śmietników tylko pojemniki do których wyrzucają śmieci mieszkańcy domków przez to nie nadążają z ich opróżnianiem a na moją uwagę że każdy wyrzuca swoje śmieci u siebie pani bardzo się oburzyła 17:51, 21.02.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

NNNN

16 1

A gdzie są pojemniki na bioodpady? Bo jakoś ich nie widać? Mam coraz większą pewność, że to jedna wielka ściema. I tak wszyscy zapłacimy maksymalne stawki, bo nie ma infrastruktury do segregacji i tyle.. 18:20, 21.02.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Gość1Gość1

18 3

Masz racje w firmie suez dawna sita zarabiaja jak za komuny najnizsza krajowa w smordzie smieciach a kasa rozplywa sie gdzie indziej wiec w Urzedzie MIasta bo gdzie indziej moze byc? 19:00, 21.02.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

YyyYyy

10 2

Za big backa 541 zlotych wali was ostro w czaszki. Teraz to beda takie kombinacje ludzie robiki ze szok. Jest na kobiernikach segregacja odpadow ? Jeski jest nie zabierajcie kudziom pracy niech segreguja. Ceny za smieci mamy jedne z wyzszych w Polsce makabra 07:39, 22.02.2020

Odpowiedzi:3
Odpowiedz

 @ Yyy @ Yyy

1 5

Jeśli nie odpowiada Ci zaproponowane rozwiązanie, to rozważ następujące i się zastanów zanim coś napiszesz.
Big bag odpadów remontowych to około 1,5-2 tony gruzu, itp. Znajdź sobie transport ( ciężarówka z dźwigiem oraz/lub ładowarką/koparką), zapłać za załadunek, transport i przyjęcie na składowisko. Zobaczysz ile Cię to wyniesie.
Ja to mam już dobrze przećwiczone i wiem że to kosztuje. 09:57, 22.02.2020


YyyYyy

3 0

Płacę co miesiac wiec mnie to nie interesuje 13:16, 22.02.2020


YyyYyy

6 1

A jak po smieci orzyjezdza 6 smieciarek dziennie to jaka to ekologia? Przyjezdzala jedna brala wszystko i niech segreguja. 13:17, 22.02.2020


Zapraszamy na wizję Zapraszamy na wizję

4 1

Zapraszamy radnych oraz włodarzy firm wywozowych na Płockie osiedla. Stoi altana przypisana do danego bloku (oczywiście otwarta) obok altany pojemniki do segregacji, z pojemników wylatują "wnętrzności" gdyż obok stoi inny blok (przypisany do innej spółdzielni) i z tegoż bloku lokatorzy wywalają śmieci do nie swoich pojemników (bo ich pojemniki stoją pewnie za daleko, dalej o ok 20m). A później kary rozliczeniowe za niesegreg., którymi nas straszą, będą płacić mieszkańcy którego bloku?? Ale nieeee, nikogo to nie interesuje bo ustawa już jest, opłata już jest i rola na tym się kończy. 13:41, 22.02.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

eko-logicznyeko-logiczny

4 0

Posiadam młynek do odpadków.
W związku z tym nie produkuję ŻADNYCH odpadków pochodzenia biologicznego, mieląc je w młynku, a dodatkowo dokarmiam bakterie rozkładające ścieki w oczyszczalni ścieków...
Dlaczego nie mam zniżki w opłatach za brak produkcji odpadów bio? 14:25, 22.02.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

REKLAMA

Big BagBig Bag

2 1

Wcale nie mam pojemności 1,5 - 2 tony jak napisał pewien znawca. Jestem mniejszy - 1 tona, w porywach tona dwieście. 15:17, 22.02.2020

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

pojemność pojemność

0 0

wyraża się w jednostkach objętości np w litrach, metrach sześciennych. Pojemność big baga to 1 metr sześcienny, beton ma gęstość 2200 do 2600 kg/m³, gruz betonowy 1500-2000 kg/m³, cegła pełna 1600-2000 kg/m3, gruz ceglany ok. 1500 kg/m3.
Big napełniony gruzem betonowym i ceglanym może ważyć 1,5 - 2,0 tony. 22:32, 22.02.2020


TeresaTeresa

7 0

Nadal nie znajduję odpowiedzi na problem brudnych cuchnących pojemników na odpady BIO. Nie rozumiem co to znaczy że będą czyszczone i dezynfekowane wg harmonogramu. Bez harmonogramu cuchną i stanowią siedlisko robactwa. Są tak brudne że trudno dotknąć pokrywy aby ją otworzyć. Co będzie latem? 19:16, 22.02.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

plocploc

5 1

a te baterie słoneczne w Kobiernikach to na pewno za nasze pieniądze by było jeszcze drożej 21:27, 22.02.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

jagodajagoda

3 0

i co z tego że segreguję ,na dzień odbioru plastyk - papier wystawiłam dwa worki jeden plastyk drugi papier , plastyk zabrali papier zostawiony nie odebrany do dziś. 09:13, 23.02.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

onaona

2 0

na dwa wiezowce po jednym pojemniku i jeszcze mieszkancy domków nam dokładaj czyli codziennie powinny być opróżniane 10:05, 23.02.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

ulaula

2 0

najszybciej napełniają się pojemniki z plastykiem dlatego butelki powinny być zgniatane ale jak się o nie zapytałam w sklepach to pan spojrzał na mnie jak na wariatkę Zgniatarki te zgniatają również puszki i kartony po napojach 10:09, 23.02.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

XX

0 0

Hmm tutaj worek 541 zł a na stronie sklepSUEZ 1m3 za worek jest 210,60 ?? 13:36, 23.02.2020

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

jakosjakos

0 1

Od czerwca taka kwota będzie. Pewnie i oferta SUEZ sie od czerwca zmieni. 13:49, 24.02.2020


P..erP..er

3 1

"Od 1 lipca jeden worek big-bag służący do gromadzenia odpadów budowlanych będzie udostępniany za darmo. Opłata za każdy kolejny wyniesie 541 zł"

Czyli można przypuszczać, że po 1 lipca 2020r. tony gruzu, odpadów budowlanych pojawią się w okolicznych lasach, na łąkach. Taka to będzie ekologia. 541 zł za big-baga. Kogoś ... nie napiszę co. 15:20, 23.02.2020

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

Twój nickTwój nick

3 0

Dobrze mówisz. Tony gruzu zaczną pojawiać się w lasach. Wszystkich leśnych dróżek nie okamerują. 15:42, 23.02.2020


mpmp

2 0

Dokładnie do tego PSZOK ma być płatny czyli jak teraz zamiast wywieść do lasu mógł za darmo wywieść do PSZOKu teraz nikt nie będzie wywoził skoro mimo i tak pobieranej opłaty za odbiór odpadów będzie trzeba jeszcze dodatkowo zapłacić za odbiór odpadów w PSZOKu. Las przyjmie za darmo. Naprawdę gratuluje radnym.... 07:11, 24.02.2020


xxxx

3 2

Czyli Żydzi robią to z Palestynczykami. Za mordę. 18:21, 23.02.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Do xxDo xx

1 2

Jak Polska nosi takiego antysemitę? Tacy jak ty kapowali Niemcom i jak widać nic się nie zmieniło. Twoja sympatią do niemieckich dezerterów z niczego się nie wzieła. Masz obsesję, to się lecz, za cyrk że śmieciami odpowiada nasza władzunia, nie Izrael... 07:37, 24.02.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

REKLAMA

xxxx

0 2

To jest moja Ojczyzna. Mój Kraj. Mieszkacie tu jako Obywatele. Macie identyczne Prawa jak my. Lecz chcecie Ją przejąć. Nie jestem antysemitą. Calr życie pomagałem Żydom. Są na to Dokumenty.To syjoniści od 76r. Kadn Polskę. Piszesz... antysemi.
Nie piszesz o antypolonizmie?
To ju wolno?
Sami tu piszecie.. Jestemy z Mosadu... Patrz achiwalne 10:06, 24.02.2020

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

Do xxDo xx

1 0

Ciągle określasz Polaków jako mosad. Walnij się sztachetą. Pytanie brzmi, od kiedy to jest twój kraj? Masz rację, całe życie pomagasz Żydom i Niemcom. Może czas odczepić się od Polaków.? 18:41, 24.02.2020


MieszkaniecMieszkaniec

1 0

Zapytam, na jakiej niby podstawie prawnej mieli by być karani opłatami 2 krotnymi mieszkańcy bloku którzy segregują śmieci, czy w polskim prawie pojawiła się "odpowiedzialność zbiorowa"? 10:14, 25.02.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

REKLAMA
REKLAMA