Reklama

Zawieszenie przyjmowania wniosków o stypendia w okresie pandemii

Opublikowano:
Autor:

Zawieszenie przyjmowania wniosków o stypendia w okresie pandemii - Zdjęcie główne
Udostępnij na:
Facebook

Przeczytaj również:

Wiadomości Czy w związku z trudną sytuacja finansową spowodowaną wprowadzeniem stanu epidemicznego w kraju, wójt może zawiesić do odwołania przyjmowanie wniosków o przyznanie stypendium wójta za osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne?

Czy w związku z trudną sytuacja finansową spowodowaną wprowadzeniem stanu epidemicznego w kraju, wójt może zawiesić do odwołania przyjmowanie wniosków o przyznanie stypendium wójta za osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne?

Odpowiedź

Wójt nie ma podstaw prawnych by zawiesić do odwołania przyjmowanie wniosków o przyznanie stypendium naukowego, sportowego czy też artystycznego.

Uzasadnienie

Stypendia naukowe, sportowe czy też artystyczne wypłacane przez gminę co do zasady ustanawiane są przez organ stanowiący gminy, w drodze uchwały - będącej aktem prawa miejscowego - podejmowanej na podstawie upoważnień ustawowych. Zasady, tryb przyznawania i pozbawiania stypendiów wynikają z treści obowiązującej na terenie gminy uchwały rady gminy (organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego).

Wójt natomiast, jest organem wykonawczym gminy i do jego obowiązków należy również wykonywanie uchwał podjętych przez radę gminy. Zgodnie bowiem z art. 30 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym wójt wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa.

Skoro uchwały ws ustanowienia stypendiów naukowych, sportowych i artystycznych nadal obowiązują, to nie ma podstaw prawnych by wójt, powołując się na trudną sytuację finansową gminy nie przyjmował wniosków lub też zawiesił do odwołania przyjmowanie wniosków o przyznanie stypendium Wójta za osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne. Stan epidemii ogłoszony w przez Ministra Zdrowia nie zmienił nic w sytuacji osób uprawnionych do stypendiów przyznawanych i wypłacanych przez gminy.

Jedynie przepis art. 15zzo ust. 1 ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw – i to wyłącznie w odniesieniu do stypendiów przyznawanych przez Ministra właściwego ds kultury fizycznej przewiduje, że W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii okres na jaki przyznano stypendia sportowe, o których mowa w art. 32 i 32a ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, 1495 i 2251), może zostać dodatkowo przedłużony, ale nie dłużej niż do roku od dnia odwołania obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Obowiązujące na terenie gminy uchwały, będące aktami prawa miejscowego, ustanawiające stypendia wójt zobowiązany jest wykonywać, mimo trudnej sytuacji finansowej spowodowanej walką z panującą epidemią. Pewnym wyjściem z tej sytuacji byłoby dokonanie przez właściwy organ zmiany uchwały przewidującej na przykład, że wypłata przyznanych stypendiów nastąpi w określonym terminie.

Zapamiętaj!

Przepisy prawa nie przewidują obecnie możliwości nie przyjmowania wniosków o przyznanie stypendiów przyznawanych przez organy gminy.

Podstawa prawna:

  • art. 15zzo ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568)
  • art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.)
  • art. 31 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1468 ze zm.)
  • art. 7b ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. poz. 194)
  • art. 90g, art. 90t ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1481 ze zm.)
  • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 491)
Joanna Swadźba
Ekspert Portalu Oświatowego
https://www.portaloswiatowy.pl/

Udostępnij na:
Facebook
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE