Reklama

Radni postulują zmiany. - Te zasady mogą wzbudzać poczucie niesprawiedliwości...

Opublikowano:
Autor:

Radni postulują zmiany. - Te zasady mogą wzbudzać poczucie niesprawiedliwości... - Zdjęcie główne
UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:

Przeczytaj również:

Wiadomości A także mogą oddziaływać demotywująco - przekonuje 10 miejskich radnych z komisji edukacji zdrowia i polityki społecznej. Wspólnie proponują zmiany w regulaminie przyznawania finansowanych z budżetu miasta Płocka stypendiów miejskich.

A także mogą oddziaływać demotywująco - przekonuje 10 miejskich radnych z komisji edukacji zdrowia i polityki społecznej. Wspólnie proponują zmiany w regulaminie przyznawania finansowanych z budżetu miasta Płocka stypendiów miejskich.

Zdaniem niektórych radnych wysokie dochody rodziców powodują, że stypendiów miejskich nie dostaną uczniowie zdolni i z dobrymi osiągnięciami w nauce. Wszystko z powodu obowiązującego kryterium dochodowego zawężającego liczbę uczniów, którzy mogą liczyć na dodatkowe wsparcie finansowe. Poruszaliśmy już ten problem, który wyłonił się w trakcie dyskusji podczas posiedzenia komisji edukacji, zdrowia i polityki społecznej w płockim ratuszu.

[ZT]21736[/ZT]

- Radni Miasta Płocka Klubu Platforma Nowoczesna Koalicja Obywatelska podzielają zgłoszone przez Radną Ogrodnik wątpliwości i uznają za zasadne podjęcie prac w zakresie zmiany regulaminu przyznawania stypendiów - poinformowali we wspólnej interpelacji radni: Iwona Krajewska, Łukasz Chrobot, Tomasz Maliszewski, Małgorzata Ogrodnik, Mariusz Pogonowski, Jacek Jasion, Joanna Olejnik, Daria Domosławska, Marta Krasuska i Artur Jaroszewski. - Stypendia, szczególnie te przyznawane za ponad przeciętne wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe, powinny być wyrazem uznania oraz dostrzeżeniem trudu i wysiłku włożonego przez poszczególnych uczniów. Gratyfikacje te powinny stanowić odczuwalną nagrodą dla dzieci i młodzieży za ich ciężką pracę, jednocześnie motywując do dalszych działań i osiągania kolejnych sukcesów. Obecne regulacje i zasady przyznawania stypendium miejskiego posiadają pewne niedoskonałości, gdyż wiążąc wyniki w nauce z dochodami gospodarstw domowych, często uniemożliwiają nagrodzenie uczniów z wysoką średnią, a wykazujących dochody rodziców powyżej progowej kwoty. Funkcjonujące zaś stypendium motywacyjne, które nie posiada ograniczeń dochodowych, jest przyznawane jednorazowo i to wysokości znacząco niższej niż stypendium miejskie.  Dalsze utrzymywanie takiej rozbieżności w wysokości nagród stypendialnych oraz metodologii ich przyznawania może budzić wśród uczniów poczucie niesprawiedliwości i oddziaływać demotywująco.

Zaproponowali, aby zmodyfikować zasady, a w szczególności te dotyczące ograniczeń wynikających z kryterium dochodowego. - Wprowadzając przedmiotowe zmiany wzmocnimy i podkreślimy rolę motywacyjną stypendiów jako efektu ponad przeciętnych osiągnięć naukowych i sportowych, nie zaś tylko ich rolę socjalną - wyjaśniali.

W odpowiedzi wiceprezydent Roman Siemiątkowski przypomniał, że w przy przydzielaniu stypendiów miejskich już zlikwidowano kryterium zamieszkania, wprowadzając nowy regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów miejskich, co nastąpiło na mocy uchwały Rady Miasta Płocka z 31 stycznia 2019 r. W rezultacie - w przypadku uczniów ze szkół prowadzonych lub dotowanych przez miasto Płock  - liczba wniosków zwiększyła się o 1,5 tys. Dopiero pod koniec kwietnia będą dostępne dane by przeprowadzić analizę (do 20 kwietnia trwała bowiem weryfikacja wniosków o przyznanie stypendium miejskiego na okres luty - czerwiec 2019 r.) i podać dane statystyczne dotyczące przyznawanych stypendiów, a także dane dotyczące liczby uczniów i średnich ocen uzyskiwanych przez uczniów w poszczególnych poziomach szkół i klas nauczania. Gdyby radni nadal optowali za zmianą regulaminu, uchwała byłaby możliwa do przegłosowania najwcześniej na sesji w maju.

Wiceprezydent ponownie wskazał, iż decyzja dotycząca formuły przyznawania stypendiów miejskich zależy od Rady Miasta Płocka.

- I w każdej chwili, na wniosek radnych, może zostać zmieniona. Zwracam jednak uwagę, że celem uruchomienia programu stypendiów miejskich było wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów - przedtem wyłącznie płocczan - mniej zamożnych, lecz równocześnie uzdolnionych i pilnie wypełniających obowiązki szkolne. Informuję ponadto, że dochód kalkulowany dla potrzeb programu stypendiów miejskich uwzględnia również świadczenia z programu 500+.

Obecnie uczeń może również otrzymać finansowane w 100 proc. z budżetu miasta stypendia motywacyjne za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe. Są przyznawane przez dyrektora szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, dwukrotnie w ciągu roku szkolnego (po zakończeniu każdego semestru). Nie trzeba składać wniosku. Liczą się bardzo dobre lub dobre wyniki w nauce albo osiągnięcia sportowe na szczeblu przynajmniej międzyszkolnym, należy także uzyskać co najmniej dobrą ocenę z zachowania. Stypendia te otrzymują uczniowie uczęszczający do szkół prowadzonych przez Miasto Płock bez względu na miejsce zamieszkania, z wyjątkiem klas I - III szkół podstawowych i absolwentów wszystkich typów szkól. Począwszy od 2011 r., corocznie, stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe przyznawane są 2 tys. uczniów (każdy otrzymuje po 100 zł). Roman Siemiątkowski dodał, że na ten cel co roku przeznaczona jest kwota 200 tys. zł.

UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE