Reklama

Municypalni będą mieli nowy punkt przyjęć interesantów. Gdzie?

Opublikowano:
Autor:

Municypalni będą mieli nowy punkt przyjęć interesantów. Gdzie? - Zdjęcie główne
UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:

Przeczytaj również:

Wiadomości Mieszkańcy kilku osiedli zaoszczędzą czas na dojazd do siedziby municypalnych przy ul. Otolińskiej. Będą mogli skorzystać z nowego punktu przyjęć dla interesantów.

Mieszkańcy kilku osiedli zaoszczędzą czas na dojazd do siedziby municypalnych przy ul. Otolińskiej. Będą mogli skorzystać z nowego punktu przyjęć dla interesantów.

Nowy punkt przyjęć interesantów straży miejskiej znajdzie się w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej na Radziwiu, która dziś zostanie oficjalnie otwarta.

- W punkcie mieszkańcy osiedli: Radziwie, Gór, Pradoliny Wisły i Ciechomic, będą spokojnie  mogli porozmawiać ze swoimi rejonowymi, zgłosić  nurtujące ich problemy dotyczące ładu i porządku publicznego na ich osiedlach, zasięgnąć opinii prawnej w sprawach o wykroczenia, czy zadać pytania z zakresu kodeksu wykroczeń - mówi Jolanta Głowacka z płockiej straży miejskiej. - Każdy z rejonowych ma telefon służbowy. Numery telefonów komórkowych  znajdują się na stronie internetowej SM www.strazmiejska.plock.eu), dlatego też łatwo będzie umówić się ze strażnikiem w najbardziej pasujący dzień i o określonej godzinie. Chcemy jednak zaznaczyć, że rejonowi podczas swojej służby pracować będą głównie w terenie, natomiast punkt ma służyć jako miejsce, w którym spokojnie można porozmawiać z mundurowymi.

Do zadań strażników rejonowych straży miejskiej w Płocku należy:

1. Kontrola czystości i porządków na terenie miasta Płocka w zakresie obowiązujących przepisów w stosunku do:

- administracji osiedli – wspólne obchody rejonu osiedla, przekazywanie spraw bieżących do załatwienia, przekazywanie uwag zgłoszonych przez mieszkańców,
- właścicieli nieruchomości – kontrola posesji w zakresie przepisów zawartych w regulaminie tj. wyposażenia nieruchomości w urządzenia do gromadzenia odpadów stałych i płynnych, stanu sanitarno – estetycznego nieruchomości, usuwania zanieczyszczeń ,śniegu, lodu z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, okazywania płacenia za usługi wywozu nieczystości, mycia i napraw pojazdów samochodowych, umieszczenia tabliczki z nr porządkowym,
- właścicieli punktów handlowych,
- kierowników budów,
- przedsiębiorców użytkujących tereny służące komunikacji publicznej,
- zarządców dróg,
- zarządców ogródków działkowych.

2. Kontrola miejsc zagrożonych w rejonie służbowym pod względem zakłócania ładu i porządku publicznego oraz bezpieczeństwa:

a) z uwzględnieniem rejonów szkół i innych placówek wychowawczo-oświatowych.

b) patrolowania otoczenia budynków szkolnych, boisk sportowych i innych miejsc  gromadzenia się młodzieży,

c) prowadzenia działań prewencyjnych w rejonach tych placówek gdzie istnieje możliwość wystąpienia takich zagrożeń jak: wymuszenia, rozboje, dewastacje mienia, bójki itp. w szczególności podczas przerw lekcyjnych.

- rejony budynków wielomieszkaniowych,
- rejony cmentarzy (akty wandalizmu),
- rejony sklepów głównie z alkoholem,
- rejony placówek gastronomicznych i rozrywkowych,
- ogrodów działkowych.

3. Kontrola punktów sprzedaży i podawania alkoholu pod względem:

- sprzedaży alkoholu osobom nieletnim i nietrzeźwym,
- posiadania aktualnych zezwoleń na sprzedaż alkoholu,
- egzekwowanie przestrzegania zakazu spożywania alkoholu w miejscach zabronionych,
-zapobieganie popełniania wykroczeń przez osoby nietrzeźwe.

4. Eliminowanie p rzypadków zanieczyszczania terenów zielonych i stałe monitorowanie nieużytków oraz obszarów leśnych pod względem tworzenia się „dzikich” wysypisk śmieci i natychmiastowe reagowanie na nie.

5. Egzekwowanie od właścicieli zwierząt domowych obowiązków mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczaniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku a w szczególności:

- zakazu wyprowadzania psów do miejsc wydzielonych na zabawę dla dzieci zwłaszcza piaskownic,
- obowiązku usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta,
- obowiązku szczepienia psów przeciwko wściekliźnie.

6.Kontrola przestrzegania przepisów Prawo o ruchu drogowym w zakresie posiadanych kompetencji:

- usuwania wraków pojazdów,
- przestrzegania przepisów dotyczących prawidłowego parkowania.

7. Zbieranie informacji o osobach bezdomnych, miejsca ich przebywania i warunkach celem udzielenia im niezbędnej pomocy oraz przekazywanie tych informacji odpowiednim instytucjom.

8. Kontrola rejonu targowisk pod względem handlu artykułami zabronionymi oraz handlu w miejscach niewyznaczonych

9. Współpraca z mieszkańcami osiedli, miedzy innymi przez:

- udział w spotkaniach z mieszkańcami w ramach zebrań Rad Osiedlowych,
- upowszechnianie informacji o uprawnieniach i zadaniach Straży oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów mieszkańców.

10. Współpraca z Radami Osiedli (wspólne obchody osiedli), dzielnicowymi KMP (wspólne służby wg opracowanego harmonogramu), Zarządami ROD (wspólne kontrole rejonu ogrodów działkowych), WGK (wspólne objazdy zanieczyszczonych terenów miejskich), MZD (wspólne objazdy stanu dróg i oznakowania).

11. Kontrole punktów skupu złomu metali kolorowych pod względem prowadzenia wymaganej dokumentacji tj. obowiązku ustalania tożsamości osób dostarczających złom oraz rejestracji jego rodzaju, ilości i asortymentu.

UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE