Reklama

Mieszkania na wynajem. Na początek 15

Opublikowano:
Autor:

Mieszkania na wynajem. Na początek 15 - Zdjęcie główne
UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:

Przeczytaj również:

Wiadomości Program miał nazywać się „Mieszkania dla młodych”, teraz jego nazwę zmieniono na „Mieszkania na start”. W tracie ostatniej sesji opozycyjni radni twierdzili, że zaproponowane przez Ratusz zasady krzywdzą osoby z niższym wykształceniem.

Program miał nazywać się „Mieszkania dla młodych”, teraz jego nazwę zmieniono na „Mieszkania na start”. W tracie ostatniej sesji opozycyjni radni twierdzili, że zaproponowane przez Ratusz zasady krzywdzą osoby z niższym wykształceniem.

Kiedy pojawiła się idea mieszkań na wynajem dla osób od 18. do 35. roku życia, mnóstwo osób przyklasnęło. Chwilę później zaczęły się pierwsze wątpliwości, które najpierw definiowały media, następnie radni na jednej z komisji, aż na sesji zapadła decyzja, aby projekt poddać głębszej dyskusji i wstrzymać się z decyzją. Radni odbyli dwa wspólne posiedzenia. Po tym drugim wydawało się, że na sesji w lutym pójdzie jak z płatka, a tu ponownie rozgorzała dyskusja.

- Obecny projekt nie odzwierciedlenia naszych oczekiwań – mówiła Wioletta Kulpa z Prawa i Sprawiedliwości. - Mamy tabelę z bardzo surową oceną posiadanego wykształcenia. Postulujemy wykreślenie pierwszych pięciu punktów z kryteriami dotyczącymi stopnia edukacji, które w pewien sposób krzywdzą fachowców, często mocno poszukiwanych na rynku pracy, ale z wykształceniem zawodowym – ponieważ jej zdaniem zbyt priorytetowo potraktowano w programie "'Mieszkań na start" osoby z wyższym wykształceniem i ze studiami podyplomowymi.

Wojciech Hetkowski z Sojuszu Lewicy Demokratycznej zwracał uwagę, że to pewien eksperyment, pilotażowy program. Przestrzegał jednak przed nadmiernym podążaniem w kierunku socjalnym. - Idea jest taka, aby promować ludzi kreatywnych, zdeterminowanych do poszerzenia wiedzy – wyjaśniał prezydent Nowakowski. - Wykształcenie uznaliśmy za jedno z podstawowych, jak najbardziej zasadnych, kryteriów.

- Nie każdy musi mieć tytuł licencjata, magistra, doktora – wyliczała Kulpa. - Ważne jest to, jak ktoś daje sobie radę w życiu. To nie tak, że jeśli wyrzucimy te punkty, to idziemy w socjal. Nie dzielmy ludzi na tych z niższym lub wyższym wykształceniem, bo i ci z wyższym czasem nie mogą znaleźć pracy i pracują z braku innych ofert na kasie w sklepie. Nie katalogujmy ludzi, bo każdy zawód jest cenny. Jako klub chcemy, aby ta punktacja byłą sprawiedliwa – następnie odniosła się do sprawy rotacyjności. - Różne mogą być przypadki. Kończy się umowa po 10 latach, a my nie mamy mechanizmu usunięcia takiej osoby. Zgodnie z przepisami trzeba jej wówczas zapewnić inny lokal.

- Lokale socjalne mamy, i te mniej, i te bardziej wstydliwe – odrzekł prezydent. - I nie dzielimy, ale wręcz premiujemy. Mam świadomość, że ktoś może być po szkole rolniczej czy jest mechanikiem, ale to nie oznacza, że na tym musi zakończyć edukację. Premiujemy tych, którzy tworzą nowe miejsca pracy i chcą się kształcić.

Tomaszowi Kominkowi wdawało się, że po tak długiej dyskusji na ostatniej wspólnej komisji radni w czasie sesji po prostu zagłosują za przyjęciem „Mieszkań na start”. Zainteresowani mieszkańcy pytali już radnego, dlaczego to wszystko tak długo trwa. - A to zaledwie 15 mieszkań, więc proszę, przyjmijmy uchwałę – apelował przedstawiciel Polskiego Stronnictwa Ludowego, czego nie omieszkała zripostować przewodnicząca klubu PiS. - Panie radny – skierowała słowa do Tomasza Kominka. - Z nami też rozmawiają mieszkańcy i zgłaszamy te wnioski na ich prośbę.

Wiceprezydent Dyśkiewicz wskazywał na preferencje dla osób posiadających dzieci. - Dajmy szansę temu projektowi, niech zafunkcjonuje, wyciągnijmy wioski i ewentualnie modyfikujmy.

Klub PiS zgłosił wniosek formalny, aby wykreślić kryteria dotyczące wykształcenia, który radni odrzucili (10 głosów na tak, 13 na nie). Program w toku kolejnego głosowania został zaakceptowany przy zaledwie jednym głosie wstrzymującym się.

OBECNE, PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA „MIESZKAŃ NA START”:

- trzeba mieć od 18 do 35 lat,

- średni miesięczny dochód przypadający na jedną osobę w gospodarstwie domowym zawiera się w przedziale:

a) w gospodarstwie jednoosobowym (maksymalnie 40 m2) – od 100 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę (teraz 1850 zł brutto) obowiązującego w roku składania wniosku do 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia brutto ogłoszonego w komunikacie prezesa GUS poprzedzającym złożenie wniosku,

b) w gospodarstwie dwuosobowym (maksymalnie 45m2) – od 80 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w roku składania wniosku do 80 proc. przeciętnego wynagrodzenia brutto ogłoszonego w komunikacie prezesa GUS poprzedzającym złożenie wniosku,

c) w gospodarstwie co najmniej trzyosobowym (3 osoby – 55 m2, 4 osoby – 65 m2, , 5 i więcej osób – nie ma ograniczenia metrażu) - od 60 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w roku składania wniosku do 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia brutto ogłoszonego w komunikacie prezesa GUS poprzedzającym złożenie wniosku,

- wynajem na 5 lat, maksymalnie na 10 lat (nie można zalegać z opłatami, należy mieszkanie zachować w dobrym stanie technicznym), przy czym nie mamy tytułu prawnego do innej nieruchomości,

- wpis na listę odbywa się zgodnie z ilością uzyskanych punktów, poza kolejnością rozpatrywane są wnioski od osób ubiegających się o zamianę lokalu lub ponowne wynajęcie.

- punktacja:

 1. Kształcenie się na studiach wyższych + 3 pkt

- wymagany okres co najmniej jednego roku nauki (zaświadczenie uczelni)

2. Ukończenie studiów pierwszego stopnia + 3 pkt

- dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji pierwszego stopnia

3. Ukończenie studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich + 5 pkt

- dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji drugiego stopnia

4. Ukończenie studiów trzeciego stopnia (studia doktoranckie) + 10 pkt

- dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji trzeciego stopnia

PUNKTÓW ZA UKOŃCZENIE POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW STUDIÓW (pierwszego, drugiego, trzeciego stopnia) NIE SUMUJE SIĘ.

5. Ukończenie studiów podyplomowych lub kolejnego kierunku studiów na studiach drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich + 1 pkt

- punkty za ukończenie studiów podyplomowych lub kolejnego kierunku studiów nalicza się odrębnie,

- wymagany dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji podyplomowych.

6. Prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Płocka przez minimum 2 lata + 3 pkt

- wymagane jest, aby działalność była prowadzona w sposób ciągły (brak okresów zawieszenia prowadzenia działalności) zarówno w dniu składania wniosku, jak i przez okres 2 lat poprzedzających złożenie wniosku.

- weryfikacja oświadczenia przez CEiDG.

7. Prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Płocka przez okres co najmniej 2 lat i zatrudnienie w tym okresie przez co najmniej 20 miesięcy przynajmniej 1 osoby + 5 pkt

- działalność powinna być prowadzona w sposób ciągły (brak okresów zawieszenia prowadzenia działalności) zarówno w dniu składania wniosku, jak i przez okres 2 lat poprzedzających złożenie wniosku,

- zaświadczenie z ZUS potwierdzające opłacanie składek ubezpieczeniowych za pracownika.

PUNKTY Z POZYCJI 6 - 7 NIE SUMUJĄ SIĘ.

8. Zatrudnienie na terenie Płocka w okresie 5 lat przed złożeniem wniosku + 1 pkt /pełen rok zatrudnienia/

- poszczególne okresy zatrudnienia w czasie 5 lat poprzedzających złożenie wniosku sumują się.

- zaświadczenie od pracodawcy wskazujące miejsce wykonywania pracy i okres zatrudnienia

9. Zamieszkiwanie w granicach administracyjnych Płocka z zamiarem stałego pobytu od co najmniej 5 lat + 3 pkt

- punkty przydziela się tylko za okres nieprzerwanego zamieszkiwania w Płocku,

- wymagane dokumenty potwierdzające fakt i okres zamieszkiwania w Płocku,

- dla każdej pełnoletniej osoby spełniającej warunek.

10. Prowadzenie od co najmniej 2 lat nieodpłatnej działalności w organizacjach pożytku publicznego na terenie Płocka + 1 pkt

- zaświadczenie pochodzące od organizacji pożytku publicznego.

11. Posiadanie Karty Dużej Rodziny lub Płockiej Karty Familijnej 3+, + 10 pkt

- kopia karty,

- dla gospodarstwa domowego.

12. Posiadanie co najmniej 1 dziecka + 5 pkt

- za dziecko uważa się osobę w wieku do 18 lat, a w przypadku dzieci uczących się – w wieku do 25 lat,

- wymagane oświadczenie na formularzu wniosku, a w przypadku osób uczących się powyżej 18 roku życia dodatkowo wymagany jest dokument potwierdzający pobieranie nauki (np. zaświadczenie ze szkoły lub uczelni),

- dla gospodarstwa domowego.

13. Samotne wychowywanie co najmniej 1 dziecka + 5 pkt

- za dziecko uważa się osobę w wieku do 18 lat, a w przypadku dzieci uczących się – w wieku do 25 lat,

- wymagane oświadczenie na formularzu wniosku, a w przypadku osób uczących się powyżej 18 roku życia dodatkowo wymagany jest dokument potwierdzający pobieranie nauki (np. zaświadczenie ze szkoły lub uczelni),

- dla gospodarstwa domowego.

PUNKTY 11-13 NIE SUMUJĄ SIĘ.

14. Osoba opuszczająca pieczę zastępczą + 10 pkt

- zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej lub Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie.

 

Nabór wniosków, jak zapewniają pracownicy zespołu medialnego Ratusza, rozpocznie się niezwłocznie po wejściu w życie uchały (od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego musi minąć 14 dni). Nabór potrwa dwa miesiące. Wnioski mają być dostępne w Biurze Obsługi Klienta oraz na stronie internetowej UMP.

UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE