Reklama

Znamy ogólnomiejskie projekty do budżetu

Opublikowano:
Autor:

Znamy ogólnomiejskie projekty do budżetu - Zdjęcie główne
UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:

Przeczytaj również:

Wiadomości Zgodnie z zapowiedziami zakończyła się weryfikacja formalnoprawna projektów zgłoszonych do trzeciej edycji budżetu obywatelskiego. Poznajcie projekty ogólnomiejskie.

Zgodnie z zapowiedziami zakończyła się weryfikacja formalnoprawna projektów zgłoszonych do trzeciej edycji budżetu obywatelskiego. Poznajcie projekty ogólnomiejskie.

Tym razem przewidziane do wydania 5 mln zł podzielono na projekt ogólnomiejski (800 tys. zł) oraz zwycięskie projekty osiedlowe (po 200 tys. zł). Zobaczcie, jakie pomysły dotyczące całego miasta mieli płocczanie i które z nich Ratusz zweryfikował pozytywnie, a które negatywnie.

PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE zweryfikowane POZYTYWNIE:

Projekt nr 1 Zakup systemu pomiaru czasu wykorzystywanego podczas zawodów pływackich -  Pływalnia Miejska „Podolanka”. Opis: Zakup systemu pomiaru czasu oraz wizualizacji wyników zawodów pływackich i przygotowania zawodników do współzawodnictwa. Koszt: 124 000 – 178 000 zł

Projekt nr 3 – Plakat reklamowy z dowolnym widokiem Płocka w technice 3D. Opis: Plakat w formacie 30 x 40 cm wykonany w formie druku trójwymiarowego powleczonego folią soczewkową, która pozwala na oglądanie efektu przestrzennego bez specjalnych okularów. Koszt: 20 000 zł

Projekt nr 8 – Utwardzenia terenu pod miejsca postojowe wraz z montażem oświetlenia ulicznego oraz remoncie istniejących chodników na działce 694/65; Lokalizacja: ulica Kredytowa-Słodowa-Miodowa, Opis: Os. Dobrzyńska powstało w latach sześćdziesiątych w dobie niewielkiego zapotrzebowania na miejsca parkingowe. Rozwój motoryzacji zwiększył to zapotrzebowanie. Odpowiednimi miejscami na utworzenie parkinów są:- teren pomiędzy Miodową a Słodową 1 (Wjazd Trafo – Słodowa 1);- teren pomiędzy Słodową 4 a garażami przy Kredytowej (wjazd przy garażach). Koszt: 392 331,80 zł

Projekt nr 10- „Happy bus” (Szczęśliwy bus),Lokalizacja : Ośrodek Opiekuńczo-Wychowawczy w Płocku ul. Mościckiego 27, Opis: celem projektu jest zakup dla Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego w Płocku (przejściowy Dom Dziecka) środka transportu do przewodu dzieci – busa – 9-10 osobowego. Dzięki takiemu przedsięwzięciu placówka będzie w pełni realizować zadania w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, leczenia, rehabilitacji, w tym profilaktyki społecznej. Koszt: 150 000 zł

Projekt nr 11 – Remont elewacji budynku będącego siedzibą Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 im. Ks. Jana Twardowskiego, Lokalizacja: ul. Gradowskiego 24, Opis: Projekt zakłada remont elewacji budynku SOSW Nr 1 w Płocku. Elewacja została wykonana z 1956 r. Obecnie uległa pęknięciom, ubytkom i utraciła wymaganą estetykę obiektu oświatowego. Odpadający tynk jest zagrożeniem dla osób przebywających na ciągach komunikacyjnych wokół budynku. Przegląd techniczny przez uprawnionego inspektora potwierdza to zagrożenie. Ponadto zasadne byłoby ocieplenie budynku ze względu na wysokie koszty ogrzewania. Koszt: 540 044,28 zł.

Projekt nr 12 – Modernizacja i wyposażenie sali Metodą Alfreda Tomatisa; Lokalizacja: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 w Płocku im. Ks. Jana Twardowskiego, ul. Harc. A. Gradowskiego 24; Opis: Projekt polega na wprowadzeniu zajęć metodą Toatisa do oddziaływań terapeutycznych z jakich korzystają uczniowie i wychowankowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Płocku. W skład tego przedsięwzięcia wchodzi modernizacja i wyposażenie sali w odpowiedni zestaw sprzętu do prowadzenia zajęć treningu słuchowego metodą Tomatisa. Koszt: 75 000 zł

Projekt nr 16 – Woda oligoceńska dla każdego – budowa punktu czerpalnego na Nowym Rynku w Płocku; Lokalizacja: Plac Nowy Rynek w Płocku lub inne miejsce wg zapotrzebowania mieszkańców miasta. Opis: Utworzenie punktu czerpalnego wody oligoceńskiej w rejonie Nowego Rynku będzie niewątpliwą atrakcją dla Płocka oraz dla turystów. Nieodpłatna, łatwo dostępna, czysta zdrowa woda korzystnie wpłynie na stan zdrowia mieszkańców. Płock nie posiada ani jednego ujęcia tej zdrowej wody podczas gdy inne miasta mają tych ujęć nawet po kilkadziesiąt, a Warszawa 200. Koszt: 700 000 zł

Projekt nr 20 – 4 tablice pokazujące czystość powietrza w Płocku. Lokalizacja: Budynek Urzędu Miasta Płocka, Pl. Stary Rynek 1. Opis: Elektroniczne tablice pokazujące skalę zanieczyszczenia powietrza w Płocku w odniesieniu do standardowych wskaźników. Urządzenie uzyskiwałoby dane z automatycznej stacji monitoringu powietrza WIOŚ w Płocku, aktualizującej dane pomiarowe co godzinę oraz IMGW. Podawałoby informacje o stężaniu szkodliwych gazów, węglowodorów, pyłów PM10 i PM2,5 oraz siłę i kierunek wiatru, temperaturę, ciśnienie, wilgotność. Koszt: 500 000 zł

Projekt nr 29 – Pomaluj świat muzyką – pracownia muzyczno-plastyczna. Lokalizacja: Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w Płocku, ul. Miodowa 13a. Opis: Pracownia muzyczno-plastyczna ma być miejscem, w którym uczniowie mogliby wyzwolić potencjał twórczy, energię i rozkoszować się aktem tworzenia na wszelkie sposoby artystyczne. Projekt dotyczy stworzenia pracowni, która pozwoli otworzyć się uczniom na świat sztuki za pomocą nowoczesnych środków dydaktycznych. Dajmy więc im szansę malować świat muzyką i śpiewać kolorami. Koszt: 93 000 zł

Projekt nr 31 – Muzeum płyty winylowej. Lokalizacja: Budynek po starej poczcie, ul. Sienkiewicza. Opis: Muzeum płyty winylowej ma przede wszystkim eksponować wartość i piękno tej formy zapisu dźwięku. Samą płytę winylową w jej najrozmaitszych kształtach i z różnych okresów jej powstania od pocz. XX w. aż do dziś oraz sprzętu odtwarzającego. Poza samą płytą istotnym elementem ekspozycji będzie przedstawienie kunsztu artystycznego okładek płyt winylowych. Koszt: do 800 000 zł

Projekt nr 33 – Likwidacja „wąskiego gardła” na ul. Chopina. Lokalizacja: ul. Chopina, nieopodal skrzyżowania z ul. Dworcową. Opis: Przedsięwzięcie polega na dobudowie kilkudziesięciu metrów bieżących pasa asfaltowego w celu likwidacji „wąskiego gardła” istniejącego po północnej stronie ul. Chopina, pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Otolińską i Dworcową. Koszt: 800 000 zł

Projekt nr 36 – Oświetlenie i podświetlenie drzew na Tumach i Starym Rynku (ok 50 drzew). Lokalizacja: Wzgórze Tumskie, Stary Rynek Opis: Projekt ma na celu zwiększenie atrakcyjności parków, ulic z miejscami zadrzewionymi. Koszt: 100 000 zł

Projekt nr 37 – Płocki Park Miniatur. Lokalizacja: park pomiędzy Cmentarzem Ewangelickim a Domem Technika. Opis: Płocki Park Miniatur to miejsce łączące w sobie elementy parku, skansenu i ścieżki edukacyjnej. W parku tym znajdują się obiekty zabytkowe (a właściwie ich modele – miniatury), które z różnych przyczyn zniknęły z przestrzeni miejskiej w ciągu ostatnich stuleci ale pamięć o nich jest wciąż żywa w świadomości płocczan. Koszt: 800 000 zł

Projekt nr 38 – Młodzieżowy dom kultury wraz z domem dziennego pobytu seniora z możliwością rehabilitacji. Lokalizacja: ul. Popłacińska 42. Opis: Młodzieżowy dom kultury wraz z domem dziennego pobytu seniora powstanie w okolicy nowego parku prowadzącego nad Wisłę. Młodzież oraz seniorzy będą mieli sprzyjające warunki do aktywnego spędzania wolnego czasu. Połączenie pokoleń będzie pozytywnie wpływało na relację między jednymi i drugimi, zachęcało młodzież do wolontariatu, bądź innej formy pomocy seniorom. Koszt: 800 000 zł

Projekt nr 41 – Park rowerowy. Lokalizacja: Działki w pobliżu Mostu Solidarności. Opis: Celem projektu jest propagowanie sportów rowerowych wśród mieszkańców Płocka. W jego skład wchodzą tory rowerowe o różnej trudności, które pozwolą rozwijać zainteresowania nie tylko pasjonatów, ale także całych rodzin. Projekt skupia się na wielu dyscyplinach rowerowych, rozpoczynając od torów przejezdnych dla dzieci, a kończąc na widowiskowych ewolucjach w powietrzu. Koszt: 700 000 zł

Projekt nr 47 – Szalety publiczne. Lokalizacja: Płock Opis: Pilotażowe ustawienie 10 wolno stojących i samoobsługowych szaletów na terenie całego miasta – w miejscach, gdzie jest na nie szczególne zapotrzebowanie.

Projekt nr 52 – Płock – Miasto Bohater. Murale o tematyce historycznej. Lokalizacja: Wybrane ściany należące do zasobów miejskich. Opis: Projekt przewiduje zaprojektowanie i wykonanie na terenie miasta minimum 10 murali o tematyce historycznej. Tematem murali byłaby bohaterska obrona Płocka 1920 r., Żołnierze Wyklęci, a także inne wydarzenia i postaci ważne dla naszego miasta. Koszt: 70 000 zł

Projekt nr 53 – Album fotograficzny miejsc pamięci narodowej w Płocku. Opis: Projekt zakłada powstanie albumu Fotografii MPN.Z zasobów archiwalnych Muzeum Mazowieckiego, TNP, Archiwum Państwowego i W.K. Zabytków w części Archiwalnej jeżeli zachodzi taka potrzeba i nowych aktualnych zdjęć wykonanych przez płockich fotografików. Do albumu można dołączyć płytę DVD z zapisem filmowym oraz opisami z Archiwum Instytucji, jeżeli zajdzie taka potrzeba. Koszt: 27 000 zł

Projekt nr 55 – Niewidomi są WŚRÓD nas i RAZEM z nami. Lokalizacja: Urząd Miasta Płocka, pl. Stary Rynek 1. Opis: Celem projektu jest umożliwienie samodzielnego uczestnictwa w sferze publicznej osób niewidomych i słabowidzących poprzez dostosowanie Urzędu Miasta Płocka do ich specyficznych potrzeb. W tym celu zostanie zastosowana tyflografika z planem Urzędu oraz planem miasta, tabliczki w brajlu, udźwiękowione komputerowe stanowisko dla petenta w urzędzie. Projekt jest odpowiedzią na potrzeby zgłaszane przez PZN w Płocku oraz Fundację Szansa Dla Niewidomych. Koszt: 80 000 zł

Projekt nr 56 – Wprowadźmy ład na nasze ulice! Stop nachalnym reklamom. Lokalizacja: Stare Miasto, ul. Jachowicza, ul. Tysiąclecia, ul. Sienkiewicza, ul. Nowy Rynek, ul. Królewiecka, ul. Bielska. Opis: Projekt ma na celu podniesienie estetyki naszych ulic poprzez usystematyzowanie zasad obowiązujących przedsiębiorców co do wielkości szyldów zewnętrznych, doboru ich kolorystyki. Jego zadaniem jest również nałożenie ograniczeń na reklamy wielkoformatowe (tzw. billboardy) i duże ekrany ledowe w centrum Płocka. Całość tych działań ma na celu poprawienie wyglądu naszych ulic. Koszt: 20 000 zł

Projekt nr 59 – Kolarskie kryterium uliczne im. Adama Krajewskiego Lokalizacja: Płock – Stare Miasto – Dwa Mosty lub Stadion. Opis: Projekt przewiduje organizowanie zawodów kolarskich dla juniorów upamiętniające imię tragicznie zmarłego płockiego kolarza. Zawody przeznaczone dla kolarskiej młodzieży zarówno z Płocka, jak i z całej Polski. W przyszłości również z miast partnerskich Płocka. Koszt: 200 000 zł

Projekt nr 60 – Dyskusyjny Klub Filmowy >>TRAMP<<. Lokalizacja: Płock Kino Przedwiośnie. Opis: Projekt zakłada wznowienie działalności DKF TRAMP, który działał w Płocku ponad 30 lat pod kierownictwem Bronisława Gila. Koszt: 200 000

Projekt nr 61 – Płockie Pejzaże. Opis: Projekt zakłada powstanie antologii wierszy płockich nauczycieli, około 20 autorów. Od wierszy Urszuli Ambroziewicz, Andrzeja Dorobka, Wandy Gołębiewskiej po najmłodszych: Darii Ołdakowskiej, Pawła Wójcika itp.Koszt: 40 000 zł

Projekt nr 63 – Budowa ścieżki spacerowej i rowerowej wzdłuż ul. Bielskiej. Opis: Projekt przewiduje budowę ścieżki rowerowej i/lub ścieżki spacerowej wzdłuż ulicy Bielskiej na odcinku: od istniejących ścieżek rowerowych przy ul. Targowej do Cmentarza Komunalnego. Koszt: 800 000 zł

Projekt nr 69 – Trzy Parki Tematyczne: Zobacz i dotknij. Lokalizacja: (np. teren LO im. Małachowskiego, Szpital Miejski, LO im. Jagiełły, park miejski Stare Miasto/Śródmieście. Opis: Projekt edukacyjny promujący powstanie Trzech Parków Tematycznych: Park Odnawialnych Źródeł Energii, nt. ich funkcjonowania (tj. baterii fotowoltaicznych, elektrowni wiatrowych, elektrowni wodnych, biogazowni); Park Medyczny rzeźby organów ludzkich z opisami ich funkcji; Park Geograficzny (głównie tematyka: geologia, epoki ziemi, okresy geologiczne w historii ziemi). Koszt: 600 000 zł

Projekt nr 73 – Magazyn Banku Żywności w służbie potrzebującym. Lokalizacja: Płock, ul. Targowa 7. Opis: Projekt przewiduje kompleksowy remont budynku magazynowego użyczonego przez Miasto Płock na potrzeby magazynowania i przechowywania żywności pozyskiwanej przez BŻ w Płocku, by comiesięcznie bezpłatnie wspierać pomocą żywnościową najuboższych mieszkańców Płocka. Magazyn wymaga remontu, by spełnić wymogi prawidłowego chroniącego przed zniszczeniem, przechowywania żywności. Koszt: 431 061,30 zł

Projekt nr 74 – Ogólnopolski konkurs na zagospodarowanie Nowego Rynku, Lokalizacja: Nowy Rynek w Płocku. Opis: Celem projektu jest zorganizowanie ogólnopolskiego konkursu urbanistyczno-architektonicznego na zagospodarowanie Nowego Rynku w Płocku, z uwzględnieniem odbytych w 2013 roku Warsztatów Charrette, po przeprowadzeniu społecznych konsultacji. Koszt: 800 000 zł

PROJEKTY ZWERYFIKOWANE NEGATYWNIE

Projekt nr 9 – Sklep Społeczny. Charakter: projekt ogólnomiejski. Lokalizacja: wyodrębnione pomieszczenie na sklep w budynku po Policji przy ul. Słowackiego. Opis: Sklep Społeczny niezarabiający, którego klientami będą osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej. Produkty podstawowe dostępne w sklepie: produkty spożywcze, podstawowe kosmetyki, chemia gospodarcza, artykuły dla dzieci: pieluszki, kaszki, bielizna, skarpety. Klientami będą osoby wytypowane przez UMP (wnioski dla najuboższych, kryterium dochodowe), klienta obowiązują limity kwotowe.

Uzasadnienie negatywnej oceny: Opisany projekt Sklepu Społecznego, który miałaby prowadzić Gmina został zaopiniowany negatywnie ze względu na fakt, że działalność handlowa nie należy do zadań własnych gminy – jest działalnością gospodarczą podlegającą prawom wolnego rynku. Tego typu działalność mogłoby prowadzić Stowarzyszenie lub Fundacja mające w swoim statucie prowadzenie działalności gospodarczej przy ewentualnym wsparciu Gminy, np. w formie użyczenia lokalu na preferencyjnych warunkach. Gmina natomiast udziela pomocy mieszkańcom na zasadach i formach określonych ustawą o pomocy społecznej. Jedną z form są talony do sklepów spożywczych na terenie Płocka, w których mogą zaopatrzyć się najubożsi. Zadanie to realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku.


Projekt nr 13 - Platforma zjazdowa DOWNHILL RIDE XTREME. Charakter: projekt ogólnomiejski. Lokalizacja: Stare Miasto, ul. Piekarska obok Pomnika Bolesława Krzywoustego. Opis: Platforma zjazdowa to sezonowa atrakcja turystyczna dla płocczan i turystów odwiedzających nasze miasto, którzy pragną spróbować czegoś nowego, co dostarczy im emocji, wrażeń i dawkę adrenaliny. Miałby to być zjazd o długości ok. 200 metrów z punktu znajdującego się na górze skarpy przy ul. Piekarskiej na dół w pobliże Sobótki.

Uzasadnienie negatywnej oceny: Trwa remont alejek oraz umacnianie skarpy od Hotelu Starzyński do Kościoła farnego i Spichlerza Muzeum Mazowieckiego. Po zakończeniu prac obszar ten będzie objęty 3-letnią gwarancją ze strony Wykonawcy, a wybudowanie toru naruszy jej postanowienia. Projekt zakłada zakończenie toru w pobliżu Sobótki, która objęta jest projektem rewitalizacji nabrzeża, który został zaakceptowany w planie dotacji unijnych w latach 2014-2020.


Projekt nr 17 – Oznakujmy nasze miasto. Charakter: projekt ogólnomiejski. Opis: Pomysł ma na celu wprowadzenie jednolitej (kolor, wzór) tabliczki z ulicą, numerem domu oraz osiedlem np. w barwach miasta. Każda zabudowa zarówno jedno jak i wielorodzinna otrzyma takową w ramach projektu. Dzięki temu miasto będzie przejrzyste zarówno dla służb ratunkowych (pogotowie, policja, straż) taxi jak i turyści, goście, dostawcy (kurierzy).

Uzasadnienie negatywnej oceny: Zgodnie z art. 47b ust 1 Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2010.193.1287) oznakowanie budynków należy do ich właścicieli. W związku z powyższym Gmina Miasto Płock nie może finansować tego zadania.

Projekt nr 28 – Flow Park. Charakter: projekt ogólnomiejski. Lokalizacja: Tereny zlokalizowane na os. Podolszyce Północ w sąsiedztwie Parku Północnego, oznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolami 2US lub 3US. Opis: „Flow Park” to obiekt przystosowany do treningów parkour (formy aktywności fizycznej polegającej na efektywnym, użytecznym i bezpiecznym przemieszczaniu się po dowolnym terenie), street workout (tj. aktywność fizyczna polegająca na wykonaniu ćwiczeń kalistenicznych (tzn z obciążeniem własnego ciała), crossfit (to trening wytrzymałościowo-siłowy), breakdance oraz osób zainteresowanych wyłącznie treningiem ogólnorozwojowym.

Uzasadnienie negatywnej oceny: Według wykonanej szacunkowej wyceny – 1 014 258 zł, koszt inwestycji przekracza założenia Budżetu Obywatelskiego Płocka dla projektów ogólnomiejskich.

Projekt nr 35 – Rewitalizacja istniejących jeszcze kuczek żydowskich. Charakter: projekt ogólnomiejski. Lokalizacja: ul. Tumska, ul. Mostowa. Opis: Projekt ma na celu przywrócenie pierwotnego stanu kuczek żydowskich stanowiących niewątpliwą, ginącą już atrakcję miejską.

Uzasadnienie negatywnej oceny: Oceniany projekt nie może być zrealizowany w ramach Budżetu Obywatelskiego Płocka. Kuczki żydowskie, o których mowa w założonym projekcie, stanowią element budynków będących własnością prywatną. Nieruchomość z kuczką znajdującą się przy ul. Tumskiej nie podlega ochronie w rozumieniu ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Nieruchomość z kuczką usytuowaną od ul. Mostowej stanowi element zespołu urbanistyczno-architektonicznego i warstw kulturowych miasta Płocka wpisanego do rejestru zabytków pod nr 51/182/59W oraz wpisana jest do gminnej ewidencji zabytków. W związku z powyższym prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy tej nieruchomości mogą zostać dofinansowane z budżetu miasta Płocka jednak wyłącznie na zasadach określonych w Uchwale Nr 817/LVII/10 Rady Miasta Płocka z dn. 28.09.2010 r.

Projekt nr 67 – Atrakcyjna Sobótka. Charakter: projekt ogólnomiejski. Lokalizacja: Zalew Sobótka. Opis: Celem projektu jest oczyszczenie oraz zagospodarowanie nabrzeża zalewu Sobótka (m.in. Oczyszczenie zbiornika z glonów, roślin itp. oraz budowa kilku kładek) a także zorganizowanie miejsca rekreacyjno-sportowego, budowa np. budowa kortu tenisowego).

Uzasadnienie negatywnej oceny: Oczyszczenie zbiornika Sobótka jest niezbędnym i nieuniknionym procesem prowadzącym do poprawy atrakcyjności i rozwoju turystyki w Płocku. Wydział Kształtowania Środowiska zaproponował uwzględnienie tego zadania w planowanym budżecie na 2015 rok. Pozostałe proponowane przez autora propozycje mogą kolidować z inwestycjami planowanymi przez Gminę Miast Płock. Realizowane jest zadanie inwestycyjne obejmujące rozbudowę i zagospodarowanie Płockiego Nabrzeża Wiślanego w zakresie budowy portu jachtowego wraz z infrastrukturą, budowę zaplecza szkoleniowo-socjalno-technicznego nad Zalewem Sobótka oraz budowę sieci zewnętrznych niezbędnych do funkcjonowania powstałej infrastruktury.

Czytaj też:

UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE