Reklama

Sesja assessment centre i inne… Jak rozszerzyć kompetencje asesora?

Opublikowano:
Autor:

Sesja assessment centre i inne… Jak rozszerzyć kompetencje asesora? - Zdjęcie główne
Udostępnij na:
Facebook

Przeczytaj również:

Wiadomości Assessment centre i development centre to narzędzia stosowane do oceny kompetencji i potencjału pracowników. Czym się charakteryzują i czym się różnią? Kto je stosuje? Jak zostać asesorem i w jaki sposób poszerzać swoje kompetencje w tej dziedzinie?

Assessment centre i development centre to narzędzia stosowane do oceny kompetencji i potencjału pracowników. Czym się charakteryzują i czym się różnią? Kto je stosuje? Jak zostać asesorem i w jaki sposób poszerzać swoje kompetencje w tej dziedzinie?

Z metody assessment centre korzysta się głównie podczas masowych rekrutacji, a także w przypadku chęci zatrudnienia pracowników na strategicznych stanowiskach w firmie. Jest to narzędzie rekrutacyjne dopasowane do konkretnej działalności i potrzeb pracodawcy. To, co może zniechęcać do korzystania z tej metody to koszty, czas i konieczność korzystania z pomocy zewnętrznych firm doradczych. Jednak warto ją stosować z racji tego, że jest jednym z najskuteczniejszych sposobów na ograniczenie ryzyka zatrudnienia niewłaściwej osoby na danym stanowisku. Development centre z kolei stosuje się nie w procesie rekrutacyjnym, lecz do określania ścieżki zawodowej pracownika.

Assessment centre (AC)

Jest to nowoczesna metoda rekrutacji polegająca na diagnozowaniu potencjału kandydatów i weryfikacji ich kompetencji zawodowych. Stosuje się ją przede wszystkim podczas rekrutacji na stanowiska kierownicze i specjalistyczne. Daje możliwość rzetelnego sprawdzenia jak dany kandydat jest przygotowany do wypełniania obowiązków zawodowych.

Assessment centre to sesja, podczas której kandydat/kandydaci wykonują określone zadania. Zazwyczaj bierze w niej udział od 4 do 8 osób wyłonionych w trakcie pierwszego etapu rekrutacji. Kandydaci są oceniani przez kilku asesorów. Zadania wykonywane w ramach sesji mają sprawdzić kompetencje przydatne w pracy na danym stanowisku. Każda kompetencja jest sprawdzana za pomocą dwóch zadań. Oceny dokonują co najmniej dwaj niezależni asesorzy. 

W trakcie sesji assessment centre stosowane są różne zadania i testy, w tym: zadania indywidualne (koszyk zadań, analiza przypadku, prezentacja, poszukiwanie faktów, spotkanie z zespołem, spotkanie jeden na jeden), grupowe (dyskusja grupowa bez ról, dyskusja grupowa z przypisanymi rolami, dyskusja z liderem, zadanie grupowe) , testy kompetencyjne (diagnoza wiedzy o kompetencjach tzw. miękkich, zbadanie poziomu wiedzy specjalistycznej wymaganej na danym stanowisku), testy psychologiczne (testy zdolności, testy osobowości) oraz wywiad kompetencyjny (rozmowa, w której zamiast koncentrować się na osiągnięciach kandydata asesor chce dowiedzieć się w jaki sposób osiągnął on w pracy rezultaty, o których mówi). Asesorzy używają także formularzy i szczegółowych wskaźników.

Development centre (DC)

Jest to wielowymiarowy proces oceny kompetencji. Jego celem jest diagnoza potencjału pracowników i rozwój zawodowy. Daje możliwość określenia mocnych stron pracownika i jego obszarów rozwojowych. Metodologia development centre jest taka sama jak w przypadku AC. Uczestnicy sesji DC wykonują ćwiczenia i biorą udział w symulacjach odzwierciedlających ich naturalne lub pożądane środowisko pracy. W wyniku przeprowadzenia sesji development centre powstaje indywidualny plan rozwoju pracownika, który zawiera informacje o konkretnych działaniach, które pozwolą wyeliminować lukę kompetencyjną. Daje on także możliwość zaprojektowania dalszej ścieżki kariery pracownika. Elementami procesu DC realizowanego zgodnie z międzynarodowymi standardami są: analiza stanowiska pracy, klasyfikacja zachowań, techniki oceniania i ich złożoność, ćwiczenia sytuacyjne. 

AC a DC – różnice

Zdarza się, że assessment centre i development centre są traktowane jako ta sama metoda. Są to jednak dwie różne techniki służące do zupełnie czego innego.

AC to metoda stosowana podczas rekrutacji, której celem jest znalezienie odpowiedniego na dane stanowisko pracownika. Sesję przeprowadza się, by zaspokoić pilne potrzeby organizacyjne. Zawiera ona ocenę, skupia się na obecnych zdolnościach kandydata, kładzie mniejszy nacisk na samoocenę.

DC to metoda stosowana do określania ścieżki zawodowej pracownika, której celem jest rozwój zawodowy. Sesję przeprowadza się, by zaspokoić długofalowe potrzeby organizacyjne. Nie zawiera oceny, skupia się na potencjale rozwojowym pracownika, kładzie większe nacisk na samoocenę.

Jak zostać asesorem lub rozszerzyć swoje kompetencje asesorskie?

By zostać asesorem lub rozwijać swoje kompetencje w tej dziedzinie, wystarczy wziąć udział w programie certyfikującym, który odbywa się w ramach Akademii Asesora. Udział w programie daje możliwość zdobycia i rozwijania wiedzy i umiejętności potrzebne do samodzielnej realizacji sesji AC i DC w roli asesora. Głównym celem powołania akademii jest dostarczenie osobom zainteresowanym wiedzy i umiejętności, które pozwolą na realizowanie projektów oceny kompetencji adekwatnie do oczekiwań biznesu. Długofalowość procesu kształcenia i realizowanie programu przez ekspertów, w połączeniu z zadaniami praktycznymi i egzaminem, dają gwarancję zdobycia umiejętności wystarczających do samodzielnego zaprojektowania oceny kompetencji, poprowadzenia jej, sporządzenia raportów i udzielenia informacji zwrotnej.

Oferta Akademii Asesora jest skierowana do pracowników działów personalnych oraz menedżerów pragnących nauczyć się projektowania modeli kompetencyjnych, wykorzystania kompetencji w procesach rekrutacji, projektowania szkoleń, ocen okresowych.

Uczestnicy otrzymują profesjonalne materiały szkoleniowe, biorą udział w interaktywnych zajęciach opartych na omawianiu prawdziwych przykładów, otrzymują do wykonania dodatkowe zadania praktyczne realizowane pomiędzy zajęciami, które mają na celu utrwalenie zdobytej wiedzy.

Struktura kursu przedstawia się następująco. Składa się on z 6 modułów. Jeden moduł obejmuje dwa dni szkoleniowe, po 8 godzin dydaktycznych dziennie. Moduły odbywają się raz w miesiącu. Grupa szkoleniowa może składać się z minimum 6, a maksymalnie 14 osób.

Moduły są w takiej kolejności, w jakiej przebiega projektowanie i prowadzenie procesu oceny kompetencyjnej, czyli od modułów wprowadzających po zaawansowane umiejętności asesorskie. Każdy moduł realizuje 4 główne cele, zdefiniowane na poziomie wiedzy lub umiejętności. Moduły kończą się zadaniami praktycznymi, wykonywanymi podczas przerwy między zajęciami. Są rozliczane online lub podczas kolejnego modułu szkoleniowego. Program kończy się egzaminem, sprawdzającym poziom wiedzy i umiejętności, przeprowadzanym przez minimum 2 trenerów, składającym się z testu wiedzy i udziału w projekcie oceniającym. Certyfikacja to wypadkowa całości prac praktycznych. Ocena ma charakter opisowy. Uczestnicy otrzymują dyplomy zaświadczające o ukończeniu szkolenia i posiadaniu umiejętności pozwalających na samodzielne prowadzenie sesji AC i DC.

Szczegółowe informacje na temat oferty Akademii Asesora można znaleźć na stronie: https://www.academyofbusiness.pl/pl/szkolenia/akademia-asesora,41/.

Udostępnij na:
Facebook
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE