Reklama

Prawie 400 sierot. A rodzin zastępczych ubywa

Opublikowano:
Autor:

Prawie 400 sierot. A rodzin zastępczych ubywa - Zdjęcie główne
UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:

Przeczytaj również:

Wiadomości W 2018 r. do rodzinnej pieczy zastępczej trafiło na Mazowszu ponad 800 dzieci. Spośród wszystkich 5910 dzieci korzystających z rodzinnych form opieki 533 posiadało orzeczenie o niepełnosprawności, a 384 było sierotami.

W 2018 r. do rodzinnej pieczy zastępczej trafiło na Mazowszu ponad 800 dzieci. Spośród wszystkich 5910 dzieci korzystających z rodzinnych form opieki 533 posiadało orzeczenie o niepełnosprawności, a 384 było sierotami.

Funkcjonowanie pieczy zastępczej, placówek wsparcia dziennego oraz zakładów stacjonarnych pomocy społecznej w województwie mazowieckim w 2018 r.  - takiej trudnej analizy podjął się Mazowiecki Ośrodek Badań Regionalnych Urząd Statystyczny w Warszawie. Wnioski nie są zbyt optymistyczne. Wprawdzie wzrosła liczba zakładów stacjonarnych pomocy społecznej, ale w województwie mazowieckim w porównaniu z rokiem poprzednim zmniejszyła się liczba rodzin w rodzinnej pieczy zastępczej. Mniej też było placówek opiekuńczo-wychowawczych, a także placówek wsparcia dziennego. 

W naszym kraju wychowanie dzieci i młodzieży pozbawionej całkowitego lub częściowego wsparcia ze strony rodziny naturalnej zapewnia system rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej. W województwie mazowieckim w końcu 2018 r. opiekę nad dziećmi sprawowało 4140 rodzin zastępczych (o 1,8% mniej niż w 2017 r.) i 49 rodzinnych domów dziecka (o 14,0% więcej w stosunku do 2017 r.). Rodzinną pieczę zastępczą tworzyło 2230 małżeństw oraz 1959 osób samotnych. W 2/3 były to osoby spokrewnione z dzieckiem. Najczęściej pełnienia funkcji rodzinnej pieczy zastępczej podejmowały się osoby w wieku 51–70 lat, natomiast najrzadziej - choć warto docenić że byty takie - osoby do 21. roku życia.

- W rodzinnej pieczy zastępczej w ostatnim dniu 2018 roku przebywało 5910 dzieci - czytamy w raporcie. - Ich liczba w Porównaniu z rokiem poprzednim zmniejszyła się o 2 proc. Najliczniejszą grupę stanowili wychowankowie w wieku 7–13 oraz 14–17 lat (odpowiednio 34,8% i 27,2%). W 2018 r. po raz pierwszy w rodzinnej pieczy zastępczej umieszczono 808 dzieci. Spośród wszystkich osób objętych opieką 533 posiadało orzeczenie o niepełnosprawności, a 384 było sierotami. 

Biorąc pod uwagę liczbę dzieci do 18 roku życia przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej na 1000 dzieci w tym samym wieku, najwyższy wskaźnik odnotowano w powiecie żyrardowskim (11,3). Płock (7,8 proc.) niewiele wygrywa tu z powiatem sierpeckim (7 proc.). Z kolei w powiecie gostynińskim jest to zaledwie 2,5 proc.

- W 2018 r. rodzinną pieczę zastępczą opuściło 580 dzieci do 18 roku życia, tj. o 3,0% więcej niż rok wcześniej - czytamy w raporcie - Najwięcej z nich, bo prawie 40 proc., powróciło do rodziny naturalnej. Ponadto rodzinną pieczę zastępczą opuściło 453 wychowanków powyżej 18 roku życia, to znacznie więcej niż w 2017 r. 

Najliczniejszą grupę wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych (770 podopiecznych) stanowiły osoby w wieku 14–17 lat, a najmniej liczną (15 dzieci) najmłodsza grupa wiekowa poniżej 1 roku życia. W placówkach opiekuńczo-wychowawczych przebywało również 172 pełnoletnich wychowanków kontynuujących naukę. Większość z nich (3/4) przebywało w placówkach socjalizacyjnych. 

W województwie mazowieckim opiekę dzienną zapewniało 290 placówek wsparcia dziennego prowadzonych w formie opiekuńczej, specjalistycznej, pracy podwórkowej lub w połączonych formach. W porównaniu z rokiem poprzednim ich liczba nieco się zmniejszyła. Placówki te dysponowały 8753 miejscami. W województwie funkcjonowało prawie 300 zakładów stacjonarnych pomocy społecznej. Miały do dyspozycji 17633 miejsca.  Dwie trzecie pensjonariuszy stanowiły osoby co najmniej 60-letnie,, a zaledwie 1,5 proc. - osoby do lat 18.

Biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców stacjonarnych zakładów pomocy społecznej na 1000 ludności, to wskaźnik ten był najwyższy w powiecie pułtuskim (11,2), a powiecie łosickim natomiast nie odnotowano takich  placówek. W Płocku to 6,5, identycznie jak w powiecie gostynińskim, a w płockim ziemskim - zaledwie 1,7 proc.

UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE