Reklama

Oto pomysły na miasto w kolejnych latach. Wypowiedzcie się!

Opublikowano:
Autor:

Oto pomysły na miasto w kolejnych latach. Wypowiedzcie się! - Zdjęcie główne
UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:

Przeczytaj również:

Wiadomości EkoTor, kolejka linowo-szynowa, utworzenie tzw. strefy woonerf, Galerii Tumskiej, nowy plac zabaw na starówce, wykorzystanie starej kotłowni. Wszystkie te założenia i o wiele więcej miasto zawarło w jednym dokumencie. Możemy się w jego sprawie jeszcze wypowiedzieć, trwają konsultacje dla mieszkańców.

EkoTor, kolejka linowo-szynowa, utworzenie tzw. strefy woonerf, Galerii Tumskiej, nowy plac zabaw na starówce, wykorzystanie starej kotłowni. Wszystkie te założenia i o wiele więcej miasto zawarło w jednym dokumencie. Możemy się w jego sprawie jeszcze wypowiedzieć, trwają konsultacje dla mieszkańców.

Widok starych budynków albo razi albo pobudza do myślenia. Tak jak przedmioty z secondhandów dostają szansę na drugie życie, tak i budynki, kotłownie i zapuszczone tereny między blokami mogą zostać wykreowane zgodnie z naszymi potrzebami. Jest szansa, aby w tej kwestii wypowiedzieć się w trakcie konsultacji nad kształtem Płockiego Programu Rewitalizacji (PPR). To taka sytuacja, kiedy dzwonkiem zwołuje się wszystkich, aby zapewnić obecność w trakcie ważnej dyskusji. Chwilę później przychodzi czas na odpowiedzi, co jeszcze możemy zrobić, aby oszczędzić sobie i innym widoku kamienic z oknami zabitymi deskami i tabliczkami „wyłączony z użytkowania, grozi zawaleniem”. Jest o tyle łatwiej, że diagnozą już dysponujemy.

W czwartek prezentowano w ratuszu elementy PPR. Przy konstruowaniu zestawienia brano pod uwagę badania sondażowe z 2014 roku, kiedy zapytano mieszkańców o tym, co sądzą na temat lokalnej infrastruktury i gdzie trzeba interweniować w pierwszej kolejności. W sumie wypełniono 1800 ankiet. Kolejny krok polegał na spotkaniach ogólnomiejskich i na warsztatach, aby wyznaczyć obszary o największym skoncentrowaniu negatywnych zjawisk społecznych. Ratusz wytypował pięć osiedli, na których obserwujemy najgorszą sytuację: Stare Miasto i osiedle Kolegialna, Dobrzyńska, Skarpa, Radziwie, do tego dołożono byłą cukrownię Borowiczki. To obszary najmocniej zdegradowane, w stanie kryzysu, które z tego stanu powinniśmy czym prędzej wyciągnąć. Zwłaszcza, że wśród nich znajduje się wizytówka, serce miasta, które powinno bić, a nie cierpieć na rożnego rodzaju choroby dotykające tkankę miejską. Trzeba jednak działać wspólnie, do tego służą konsultacje.

W PPR są działania zmierzające do poprawy tego, co szwankuje w przestrzeni miejskiej. Jednocześnie mamy więc kompilację projektów twardych, infrastrukturalnych, jak i miękkich, społecznych, aby wzajemnie się uzupełniały. W centrum działania skupiają się wokół przyciągnięcia nowych mieszkańców. Do serca musi arteriami dopłynąć krew, aby cały organizm dobrze funkcjonował. Stąd zapisy o przebudowie pierzei ul. Sienkiewicza 38 – 48 wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych (będą tam mieszkania na start, cały projekt szacowany jest na 40 mln zł, okres realizacji w przedziale od 2016 do 2022 roku), remonty budynków i dążenie do poprawy standardu zamieszkania w tej części miasta. Przeszkodę stanowi natomiast struktura własności. Dużo obiektów należy do prywatnych właścicieli, których nie zawsze stać na remonty (Ratusz udziela dotacji).

W PPR ujęto rozbudowę Muzeum Mazowieckiego z wykorzystaniem zabudowań przy Kolegialnej 6, jako przyszłą bazę dla zbiorów art deco i ekspozycję o znanych płocczanach (koszt: 4,5 mln zł, planowane wsparcie europejskie do 3,5 mln zł), dalsze prace konserwatorskie w katedrze (ołtarze, polichromia, dach, organy), rozbudowę i modernizację zespołu budynków Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w ramach zachowania lokalnego dziedzictwa kulturowego czy też remont zespołu budynków byłego Hotelu Polskiego przy Kolegialnej 8. Do 2021 roku powstałoby miejsce udostępniające krótkoterminowe noclegi dla młodzieży i dla rodzin z dziećmi. Ten projekt oszacowano na 4 mln 100 tys. zł.

Kolejna wiązka projektów odnosi się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej.

- Zakładamy modernizację infrastruktury na nabrzeżu, wykreowanie tam terenów do prowadzenia działalności gospodarczej i do spędzania wolnego czasu – wyjaśniał Michał Balski z referatu rewitalizacji i estetyzacji miasta.

Następnie mamy połączenie nabrzeża z placem Obrońców Warszawy poprzez układ komunikacyjny (koszt: 5 mln zł). Propozycja Ratusza polega na zastosowaniu formy mechanicznej w rodzaju kolejki linowo-szynowej. Rewitalizacja dotoczy także samego placu (koszty nawet do 10 mln zł). Niedawno był ogłoszony konkurs na jego zagospodarowanie. Żadna praca nie wygrała, ale przyznano wyróżnienia. Trwa opracowanie koncepcji pokonkursowej z uwzględnieniem zaleceń sądu konkursowego. Zaplanowano przebudowę ciągu spacerowego od siedziby Archiwum Państwowego aż do parku na Górkach.

[ZT]11969[/ZT]

Powracamy do koncepcji za aranżację części południowej placu Nowy Rynek między Antypodkową a ul. Królewiecką (czas realizacji: 2017-2018 rok, szacunkowy koszt: 6 mln zł).

Fot. Wizualizacja / UMP

Powstanie pierwsza w Płocku strefa woonerf ograniczająca ruch samochodowy. Strefa woonerf to rodzaj ulicy (określanej także jako miejski podwórzec), na której najważniejsi są piesi, brakuje tradycyjnego podziału na jezdnię i chodniki. Przestrzeń byłaby naturalnym przedłużeniem deptaku, można spokojnie ustawić rower i kawiarniane stoliki przy posadzonej roślinności, duży zegar, organizować akustyczne koncerty, jak dzieje w Łodzi (ul. Traugutta między Piotrkowską a Sienkiewicza - fotografia poniżej).

W rejonie ul. Kazimierza Wielkiego w 2017 roku powstałby wyjątkowy plac zabaw łączący funkcję zabawową z edukacyjną (wyłącznie środki miasta: 1,5 mln zł). W założeniu chodzi o to, aby mieszkańcy identyfikowali plac ze starówką, miałby wyróżniać się zupełnie innymi urządzeniami do zabawy (miejsce do gry w klasy, boule, mini golf). To również zagospodarowanie placu Narutowicza (ścieżki spacerowe, nowa mała architektura i nasadzenia).

Powstał pomysł utworzenia Galerii Tumskiej. Realizacją zajmie się Agencja Rewitalizacji Starówki. Chodzi o organizację imprez na Tumskiej, wprowadzenie karty tumskiej, która byłaby takim programem lojalnościowym dla klientów, utworzeniem dodatkowej strony internetowej o przedsiębiorcach ze starówki. W te sposób miasto zamierza wykreować modę na bywanie w centrum.

Na osiedlu Dobrzyńska były już konsultacje z mieszkańcami (następne zaplanowano na Skarpie). Pisaliśmy o koncepcji centralnego parki rekreacji, aby zagospodarować przestrzeń między blokami poprzez aranżację miejsc zieleni, boiska sportowe i place zabaw (2017-2018 rok). Stara kotłownia przy ul. Kredytowej 34 po wykupie mogłaby przemienić się w centrum kulturalno-sportowe, jako miejsce do aktywności mieszkańców. Miodowa-Jar, w tym rejonie miasto dalej zamierza sukcesywnie wyburzać stare obiekty i w ich miejsce budować nowe budynki komunalne.

Fot. Konsultacje na osiedlu Dobrzyńska 

Na lewobrzeżnej części Płocka, na Radziwiu także wskazano kilka elementów: modernizację kompleksu sportowego przy ul. Teligi, przebudowę ośrodka sportowego Stoczniowiec, powstanie dom kultury wraz z domem dziennego pobytu seniora z możliwością rehabilitacji (projekt umieszczony w ostatniej edycji budżetu obywatelskiego, ma już zapewnione źródło finansowania), zagospodarowanie parku Mościckiego i starego młyna wpisanego do rejestru zabytków, w którym mogłyby działać organizacje pozarządowe. Propozycji padło jednak więcej. Zwłaszcza, że w środku stoją zabytkowe maszyny w dobrym stanie. Wspomniano o promowaniu ekologicznych źródeł energii (zaproponowano nazwę EkoTor), pojawił się pomysł ścieżki edukacyjnej dla rodzin, piekarni regionalnego chleba, niedużego ryneczku w sezonie. 

Zostaje jeszcze rewitalizacja terenu byłej cukrowni Borowiczki, w której przewiduje się w przyszłości zarządzanie dokumentacją spółki, współpracę z Miejskim Urzędem Pracy i zagospodarowanie przestrzeni publicznej do rekreacji i wypoczynku (za kwestie finansowe odpowiada Krajowa Spółka Cukrowa, to 45 mln zł, okres realizacji: 2017-2021). W byłej cukrowni mogłyby odbywać się warsztaty edukacyjne związane z produkcją cukru.

[ZT]9890[/ZT]

Z działań miękkich warto wspomnieć o pomyśle Akademii Młodego Programisty związanej z rozwijaniem kompetencji poprzez naukę programowania i języków obcych. Działanie objęłoby 16 płockich szkół podstawowych zlokalizowanych na obszarze rewitalizacji. W PPR znajdziemy też remont budynku Urzędu Stanu Cywilnego i wnętrza Książnicy Płockiej, kamienicy przy Tumskiej 9 na potrzeby Młodzieżowego Domu Kultury. Planów jest dużo, teraz przed nami znacznie trudniejszy etap, czyli pozyskanie dofinansowania, bo przy zdecydowanej większości pomysłów miejski budżet to jedynie wysupłanie pieniędzy na wkład własny.

W planach urzędników są trzy spotkania z interesariuszami rewitalizacji: 10 października w Szkole Podstawowej nr 1 w godzinach 13.00 - 16.00, 11 października w SP nr 18 w godzinach 13.00 – 16.00 i 12 października w SP nr 5 godzinach 14.00 – 17.00. Cały projekt można zobaczyć na stronie rozwojmiasta.plock.eu. Uwagi do projektu wnosimy nie tylko na samych spotkaniach, także w formie pisemnej: drogą korespondencyjną (Urząd Miasta Płocka, Referat Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta, pl Stary Rynek 1, 09-400 Płock), za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta (stanowisko 4), za pomocą skrzynki elektronicznej ([email protected]) lub ustnie do protokołu w ratuszu (pokój C 314, tel.: 367-14-53).

PPR pojawi się na sesji pod koniec listopada. 

UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE