Reklama

Co dalej z przetargiem na stadion? Znamy wyrok KIO

Opublikowano:
Autor:

Co dalej z przetargiem na stadion? Znamy wyrok KIO - Zdjęcie główne
UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:

Przeczytaj również:

Wiadomości Tak jak informowaliśmy w tym tygodniu, dziś w Krajowej Izbie Odwoławczej w Warszawie zapadł wyrok dotyczący przetargu na stadion dla Nafciarzy - czy płocki Ratusz będzie mógł unieważnić przetarg i ogłosić nowe postępowanie, czy też dojdzie do podpisania umowy z firmą Mirbud, która jako jedyna zgłosiła ofertę.

Tak jak informowaliśmy w tym tygodniu, dziś w Krajowej Izbie Odwoławczej w Warszawie zapadł wyrok dotyczący przetargu na stadion dla Nafciarzy - czy płocki Ratusz będzie mógł unieważnić przetarg i ogłosić nowe postępowanie, czy też dojdzie do podpisania umowy z firmą Mirbud, która jako jedyna zgłosiła ofertę.

Przypomnijmy, że chodzi o rozbieżności między Programem Funkcjonalno-Użytkowym i ofertą firmy Mirbud. Ratusz uważał, iż te są one na tyle istotne, że należy unieważnić postępowanie, z czym nie zgodziła się firma Mirbud i wniosła o rozstrzygnięcie sprawy w Krajowej Izbie Odwoławczej. Odbyła się jedna rozprawa. Rzeczniczka KIO, Katarzyna Prowadzisz, poinformowała nas wówczas, iż ogłoszenia wyroku możemy spodziewać się w piątek, 4 października. Odczytanie odbyło się o godz. 13.00. 

[ZT]23636[/ZT]

- Izba uwzględniła odwołanie i nakazała Gminie – Miastu Płock unieważnienie czynności unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, unieważnienie czynności odrzucenia oferty wykonawcy MIRBUD Spółka akcyjna oraz powtórzenie czynności badania i oceny ofert z udziałem oferty wykonawcy MIRBUD Spółka akcyjna - dowiedzieliśmy się od Katarzyny Prowadzisz.

- Jesteśmy zadowoleni z faktu, że KIO rozwiało nasze wątpliwości co do oferty Mirbudu. Więcej komentować orzeczenia Izby nie  będziemy - zastrzega Hubert Woźniak z Referatu Informacji Miejskiej w płockim Ratuszu. - Podobnie jak nie mamy zwyczaju komentować wyroków sądowych. Teraz poczekamy na uzasadnienie, by poznać argumenty KIO. I pewnie będziemy przygotowywać się do podpisania umowy z Mirbudem.

 

W uzasadnieniu stanowiska Izba wskazała:

Przedmiot postępowania o udzielnie zamówienia publicznego to: Rozbiórka i budowa stadionu miejskiego im. Kazimierza Górskiego w Płocku przy ul. Łukasiewicza 34 wraz z przebudową infrastruktury towarzyszącej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja stadionu im. Kazimierza Górskiego przy ul. Łukasiewicza”

Oferta odwołującego (jedyna złożona) została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp – bowiem jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. wymogom Programu Funkcjonalno-Użytkowego, w konsekwencji zamawiający unieważnił postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt Pzp - nie złożono bowiem żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

W podstawie odrzucenia zamawiający wskazał, iż w opisie przedmiotu zamówienia określił, że koncepcja programowo-przestrzenna załączona do oferty winna zawierać rozwiązania funkcjonalno-użytkowe i ideę, wizję wykonania stadionu spełniającego wymogi zamawiającego przedstawione w programie w programie funkcjonalno-użytkowym: OPZ – III Wytyczne funkcjonalne – założenia określone przez inwestora (...) „ Na etapie składania ofert Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia koncepcji programowo-przestrzennej zawierającej rozwiązania funkcjonalno-użytkowe i ideę, wizję wykonania stadionu spełniającego wymogi zamawiającego przedstawione w PFU. Następnie, zgodnie z rozdziałem XV SIWZ ocena wstępnej koncepcji programowo-przestrzennej miała się odbywać według następujących kryteriów: przyjęte rozwiązania funkcjonalne (zgodnie z PFU), przyjęte rozwiązania w zakresie zagospodarowania terenu (zgodnie z PFU), przyjęte rozwiązania architektoniczne w zakresie bryły obiektu (zgodnie z PFU), przyjęte rozwiązania architektoniczne w zakresie kompozycji elewacji (zgodnie PFU).

Zamawiający w informacji o odrzuceniu wskazał 25 punktów, w których przedstawiona koncepcja nie odpowiada jego założeniom lub budzi jego wątpliwości.

Odwołujący podkreślał, że założenia PFU w swojej istocie dotyczą całego procesu projektowego, a nawet budowlanego, a w ofercie miała być przedstawiona jedynie jego wstępna koncepcja będąca jedynie ideą, wizją wykonania stadionu – jak to opisał sam zamawiający, dodatkowo zwizualizowaną jedynie na kilku schematach o bardzo dużej skali 1:100, 1:500 oraz 4 stronach opisu (taki był wymóg zamawiającego), co z założenia nie może oddawać wszystkich detali, do których odnosił się zamawiający w informacji o odrzuceniu (nie widać ich na schematach ani nie można obliczyć dokładnie).

Poza tym samym założeniem procesu projektowanego (wskazanym też w SIWZ) było uzgadnianie poszczególnych rozwiązań i elementów z zamawiającym oraz innymi podmiotami (klubem, p.po.z, policją, organizacjami niepełnosprawnych) – dlatego jego wizja była tyko wstępna, wykona zgodnie z życzeniami i uzgodnieniami, za zaoferowaną w ofercie cenę. Deklarował też, że jego koncepcja jest zgodna z PFU.

Izba podzieliła wyżej wskazane stanowisko prezentowane przez Odwołującego.

Niewątpliwie oferta musi być zgodna z SIWZ, ale każdorazowo należy uwzględnić to, jak ta oferta miała zostać sporządzona i charakter przedmiotu oferty. Zamawiający w swoim stanowisku podkreślał przede wszystkim, że nie może dopuścić do zmiany oferty. Co do zasady tak jest – także w tym przypadku, ale przedmiotem zamówienia jest proces projektuj i buduj w zakresie rozbiórki i budowy stadionu miejskiego, a nie sama niezmienna wizja powstała już na etapie oferty. Przeczy to samej idei koncepcji, jak i charakterowi procesu projektowego, w którym detale ewaluują, są zmieniane itd. – choćby po to, by pogodzić wizje wszystkich zainteresowanych (inwestora, klubu piłkarskiego, organizacji niepełnosprawnych, dostosowania do przepisów).

Ogólnie w ocenie KIO koncepcja odpowiada założeniom – to, że niektóre rozwiązania nie są takie, jak miał w swojej wewnętrznej wizji zamawiający, jest naturalne, po to są uzgodnienia. Zmienią przebieg ogrodzenia, usytuowanie miejsc dla publiczności, przeznaczenie poszczególnych pomieszczeń czy ich przebieg itd.

Natomiast żaden z tych powodów nie mógł być podstawą odrzucenia.

UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE