Reklama

Chcesz, aby na twoim osiedlu coś się działo i masz dobry pomysł? Do dzieła

Opublikowano:
Autor:

Chcesz, aby na twoim osiedlu coś się działo i masz dobry pomysł? Do dzieła - Zdjęcie główne
UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:

Przeczytaj również:

Wiadomości Śniadania na trawie, biznesowe spotkania przy kawie, warsztaty kulinarne, turnieje osiedli czy organizacja spacerów w celu poznania historii konkretnego miejsca – m. in. na takie cele można starać się o środki finansowe z Urzędu Miasta Płocka.

Śniadania na trawie, biznesowe spotkania przy kawie, warsztaty kulinarne, turnieje osiedli czy organizacja spacerów w celu poznania historii konkretnego miejsca – m. in. na takie cele można starać się o środki finansowe z Urzędu Miasta Płocka.

Poprzednim razem Ratusz przyznał środki finansowe na potańcówki na starówce (23 tys. zł), w tym roku dopiero rozpoczyna się nabór pomysłów na możliwe projekty miękkie, nakierowane na aktywność mieszkańców w obszarach rewitalizacji. Przypomnijmy, że to kilka podobszarów:

I – Stare Miasto, Kolegialna

II – Dobrzyńska, Skarpa

III – Radziwie

IV – teren byłej cukrowni Borowiczki.

W tym roku do podziału zarezerwowano kwotę 70 tys. zł. Dofinansowanie nie może jednak przekraczać 80% całkowitych kosztów zadania. Środki pochodzące z dotacji nie mogą być wykorzystane na: zakup gruntów, działalność gospodarczą oraz działalność polityczną, religijną i na pokrycie zobowiązań poza terminem realizacji zadania publicznego.

Oferty dotyczące zadania „ReAktywacja - aktywizacja i integracja osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących obszar rewitalizacji”, po wcześniejszym ściągnięciu ze strony internetowej www.pozarzadowe.plock.eu odpowiedniego formularza, składa się:

- osobiście w Centrum ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta Płocka przy ulicy Misjonarskiej 22 w Płocku w godzinach pracy od poniedziałku do środy w godz. 7:30-15:00, w czwartki w godz. 8:30-17:00, w piątki 8:30-15:00, gdzie oferta przed złożeniem zostanie sprawdzona pod względem formalnym,

- lub przesył pocztą na adres: Centrum ds. Organizacji Pozarządowych Urząd Miasta Płocka, ul. Misjonarska 22, 09-400 Płock w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Otwarty konkurs ofert w zakresie rewitalizacji w 2018 r.” oraz danymi oferenta w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 lutego 2018 roku do godz. 15.00 (decyduje data i godzina wpływu do Centrum ds. Organizacji Pozarządowych).

Oferta, która wpłynie po ww. terminie, nie będzie objętą procedurą konkursową i zostanie pozostawiona bez rozpatrzenia. Oceną zajmie się komisja konkursowa, następnie ta sama komisja przedłoży rekomendacje prezydentowi Płocka. Wyniki pojawią się najpóźniej po upływie 35 dni od terminu składania ofert.

Zaproponowane zadania w ramach konkursu muszą być wykonane do 31 października 2018 roku. Czego mogą dotyczyć?

- realizację mini projektów zorientowanych na osiągnięcie wspólnego celu w tym m.in. działania związane z odnową podwórek, terenów przyblokowych, nasadzeń zieleni, odnowy klatek schodowych,

- Cafe biznes, czyli organizacji cyklu spotkań z przedsiębiorcami, którzy odnieśli sukces i mogą być inspiracją do działań dla innych,

- organizacji plenerowych warsztatów kulinarnych, akcji „Śniadanie na trawie", „Słodki podwieczorek",

- organizacji spacerów po rewitalizowanym obszarze w celu poznania historii miejsca, a także konkursów i gier miejskich związanych z historią rewitalizowanego obszaru,

- organizacji festynów sportowych integrujących całe rodziny,

- organizacji turnieju osiedli – międzyosiedlowej rywalizacji w ramach konkursów polegających na wykonaniu określonego zadania w celu integracji środowisk lokalnych, sprzyjających kształtowaniu przynależności i odpowiedzialności za osiedle,

- organizacji pikników rodzinnych, akcji animacyjno-infromacyjnych służących rozwojowi kontaktów międzyludzkich (wyjście osób wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem społecznym poza swoje mieszkanie),

- edukacji architektonicznej - warsztatów dla dzieci dotyczących przestrzeni publicznej i jej projektowania,

- organizacji komplementarnych w stosunku do zajęć szkolnych plenerowych warsztatów edukacyjnych,

- organizacji zajęć hobbistycznych (np. muzycznych, fotograficznych, plastycznych),plenerów malarskich - prezentacja ich wyników oraz nabytych umiejętności w wybranych przestrzeniach miasta.

Więcej informacji tu.

UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE