Reklama

Bezzwrotne dotacje dla mikro i małych firm w województwie mazowieckim

Opublikowano:
Autor:

Bezzwrotne dotacje dla mikro i małych firm w województwie mazowieckim - Zdjęcie główne
Udostępnij na:
Facebook

Przeczytaj również:

Wiadomości Prowadzisz działalność jako jednoosobowy przedsiębiorca lub w formie spółki? Twoja firma znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej w związki z pandemią COVID-19? Potrzebujesz środków, aby utrzymać płynność finansową w twoim biznesie? Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłosiła w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 konkurs na tzw. dotacje na kapitał obrotowy dla samozatrudnionych, mikro i małych firm. Kto oraz na jakich zasadach może skorzystać ze wsparcia?

Prowadzisz działalność jako jednoosobowy przedsiębiorca lub w formie spółki? Twoja firma znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej w związki z pandemią COVID-19? Potrzebujesz środków, aby utrzymać płynność finansową w twoim biznesie? Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłosiła w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 konkurs na tzw. dotacje na kapitał obrotowy dla samozatrudnionych, mikro i małych firm. Kto oraz na jakich zasadach może skorzystać ze wsparcia?

Kto może ubiegać się o dotację?

Z pomocy mogą skorzystać podmioty prowadzące działalność gospodarczą, które spełniają w szczególności następujące kryteria:

- są mikro (w tym samozatrudnieni) i małymi przedsiębiorcami,

- na dzień 31 grudnia 2019 r. nie znajdowały się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt. 18 rozporządzenia nr 651/2014 w dniu 31 grudnia 2019 r.

- na dzień 31 grudnia 2019 r. nie znajdowały się w trudnej sytuacji w rozumieniu 2 pkt. 18 rozporządzenia nr 651/2014, ale po tym dniu znalazły się w trudnej sytuacji z uwagi na COVID-19;

- co najmniej od dnia 31 grudnia 2019 posiadają siedzibę i prowadzą działalność na terenie województwa mazowieckiego;

- mają trudności finansowe spowodowane pandemią COCID-19, a ich sytuacja finansowa uległa pogorszeniu w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19, tj. odnotowały spadek obrotów (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 50% w czerwcu 2020 roku w porównaniu do miesiąca czerwca 2019 r.,

- prowadzą działalność gospodarczą wg stanu na dzień złożenia wniosku, nie otworzyły likwidacji na podstawie k.s.h., a także na dzień złożenia wniosku nie zostało otwarte postępowanie upadłościowe albo postępowanie restrukturyzacyjne dotyczące firmy

- na dzień 31 grudnia 2019 r. nie miały zaległości podatkowych oraz zaległości w ZUS;

- prowadziły działalność gospodarczą wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. a ich przeważające PKD (zgodnie z dokumentami rejestrowymi) wówczas to:

– dział 55 „Zakwaterowanie”;

– podklasa 56.10.A „Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne”;

– dział 79 – Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane”;

– podklasa 82.30.Z „Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów”;

– podklasa 90.01.Z „Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych”;

– podklasa 90.02.Z „Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych”

Ile wynosi kwota dofinansowania?

Wysokość dotacji, o którą można wnioskować zależna jest od wielkości zatrudnienia w danym przedsiębiorstwie. Zgodnie z regulaminem naboru kwota wsparcia za 1 miesiąc wyliczana jest wg wzoru: 7 845,11 zł x √ FTE. FTE oznacza zatrudnienie w przedsiębiorstwie w przeliczeniu na pełne etaty, jednakże w przypadku samozatrudnionych FTE=1. Podmiot może wnioskować o wsparcie na 3 miesiące, co oznacza, że np. osoba samozatrudniona może uzyskać dotację w wysokości 23 535,33 zł. Maksymalna kwota pomocy wynosi 164 747,31 PLN. Jest to kwota ustalona przy 49 pełnych etatach. Co ważne – nie jest również wymagany wkład własny przy tym rodzaju dofinansowania.

Na co można wydać pieniądze?

Co do zasady finansowane mogą być koszty związane z kapitałem obrotowym i funkcjonowaniem przedsiębiorstwa w celu zaspokojenia pilnych potrzeb wnioskodawców. Firma, która uzyska wsparcie nie będzie musiała zbierać i opisywać każdego dokumentu księg. na potwierdzenie rozliczenia dofinansowania. Nie można jednak podwójnie finansować wydatków. Więcej szczegółów zawartych jest w regulaminie konkursu.

Do kiedy i gdzie można ubiegać się o pomoc?

Wnioski składa się wyłącznie elektronicznie za pomocą systemu udostępnionego przez Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Należy się jednak spieszyć – nabór kończy się 7 sierpnia 2020 r. o godz. 15.00. Zgodnie z regulaminem kolejność składania aplikacji nie ma znaczenia. Nie każdy kto złoży wniosek otrzyma dofinansowanie. Podlegają one bowiem ocenie pod kątem spełnienia kryteriów wyboru określonych w dokumentacji konkursu. Jeżeli masz problem z ustaleniem czy masz szanse na dotacje albo potrzebujesz pomocy przy wypełnieniu aplikacji skorzystaj z pomocy prawnika.

Maciej Wieczorkowski,

Prawnik

Udostępnij na:
Facebook
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE