Reklama

Aż 40 odpadło. Dlaczego Ratusz je odrzucił?

Opublikowano:
Autor:

Aż 40 odpadło. Dlaczego Ratusz je odrzucił? - Zdjęcie główne
Udostępnij na:
Facebook

Przeczytaj również:

Wiadomości Spośród ponad 100 zgłoszonych do drugiej edycji Budżetu Obywatelskiego projektów, trzeba było odrzucić aż 41 pomysłów z powodu braków formalnych. Które pomysły płocczan poszły w odstawkę i dlaczego?

Spośród ponad 100 zgłoszonych do drugiej edycji Budżetu Obywatelskiego projektów, trzeba było odrzucić aż 41 pomysłów z powodu braków formalnych. Które pomysły płocczan poszły w odstawkę i dlaczego?

Zakończył się już etap weryfikacji pod względem formalnoprawnym projektów, które płocczanie zgłosili do drugiej edycji budżetu obywatelskiego. Spośród 110 pomysłów, trzeba było odrzucić 41 wniosków - według oceny urzędników z poszczególnych wydziałów Ratusza, nie można by ich było zrealizować, bo albo były droższe niż przewidziane do wydania 5 mln zł (jak już pisaliśmy, tak było m.in. z pomysłami dotyczącymi remontu akwariów w płockim zoo), albo dublowały się z zamierzeniami, które miasto ma już zaplanowane, albo np. teren, na którym miałaby powstać dana inwestycja, nie należy do miasta.

Do wyboru w głosowaniu, które potrwa od 25 października do 3 listopada, będziemy mieli 69 pomysłów - wszystkie możecie poznać tutaj: Znamy już projekty płocczan. Zobaczcie!

Na liście nie zobaczymy natomiast 41 projektów. Dlaczego zostały odrzucone?

PROJEKTY, KTÓRE ZOSTAŁY ODRZUCONE

1. Bezpłatne szczepionki zintegrowane 6 w 1 dla dzieci do 2 roku życia
Pomysłodawca: Magdalena Michalska
Opis projektu: Sfinansowanie przez gminę możliwości bezpłatnego zaszczepienia dzieci do lat 2 (zameldowanych w Płocku) nowoczesnymi szczepionkami zintegrowanymi 6w1, które ograniczają liczbę wkłuć, a tym samym stres dzieci.
Uzasadnienie negatywnej oceny: realizacja projektu musi być poprzedzona opracowaniem programu medycznego, który musi być z kolei zaopiniowany przez Agencję Oceny Technologii Medycznych. Uzyskanie opinii AOTM trwa na tyle długo, że mało realne jest zrealizowanie projektu w 2014 roku. Dodatkowo istnieje bardzo wysokie prawdopodobieństwo uzyskania negatywnej oceny AOTM, która w ten sposób opiniuje projekty uwzględniające świadczenia zdrowotne dostępne w ramach ubezpieczenia. A w tym przypadku podstawowe szczepionki są bezpłatne.

2. Remont pawilonu akwaryjnego w zoo
Pomysłodawca: Marcin Kamiński
Opis projektu: Projekt polega na zbudowaniu akwariów w piwnicy pawilonu, który znajduje się w ogrodzie zoologicznym. Miały by być to akwaria, które nieomal zaczynałyby się od ziemi i kończyły na suficie, który też byłby akwarium. Nad głowami zwiedzających pływałyby ryby, wrażenie byłoby takie, jak byśmy byli w tunelu wodnym. Dużą zaletą jest to, że jest już gotowy projekt, są odpowiednie pozwolenia, jest przygotowany budynek i baza pod akwaria.
Uzasadnienie negatywnej oceny: Koszt realizacji projektu zdaniem autora wynosi siedem mln zł, wg obliczeń komórki merytorycznej Urzędu Miasta – 8,4 mln zł. W obydwu przypadkach przekracza to Budżet Obywatelski Płocka 2014, który wynosi 5 mln zł.

3. Odbudowa zniszczonej bieżni przy ZS nr 2 przy ul. Chopina 62
Pomysłodawca: Roman Jaskulski
Opis projektu: Obejmuje on wykonanie bieżni okólnej o długości maksymalnej 200 m (lub krótszej, jeśli nie pozwoli na tyle dostępny teren) o szerokości 3-4 m. Bieżnia może mieć nawierzchnię w postaci mączki ceglanej co pozwoli obniżyć jej koszt.
Uzasadnienie negatywnej oceny: wskazany teren przeznaczony został na rozbudowę sali gimnastycznej ZS nr 2. Urząd Miasta posiada już prawomocne pozwolenie na budowę tego obiektu (decyzja nr 12/2012 z dnia 13.01.2012, znak WRM-III.6740.561.2011.mw).s

4. System dyscyplinowania kierowców na ul. Kutnowskiej
Pomysłodawca: Roman Jaskulski
Opis projektu: Projekt obejmuje zamontowanie systemu dyscyplinowania kierowców uzupełnionego o kamerę zintegrowaną z systemem. Jego celem jest podniesienie bezpieczeństwa ruchu drogowego na ul. Kutnowskiej. Potrzebę takiego działania najlepiej uzasadnia fakt wcześniejszego zainstalowania tam fotoradaru. Proponowany system działa na zasadzie pomiaru prędkości zbliżających się samochodów i zapalania czerwonego światła w przypadku, kiedy prędkość ta jest wyższa niż dopuszczalna. Zainstalowana kamera rejestrowałaby samochody, które przejechałyby mimo włączonego czerwonego światła. Taka sytuacja jest możliwa, ponieważ urządzenie nie byłoby zainstalowane ani na skrzyżowaniu, ani na przejściu dla pieszych.
Uzasadnienie negatywnej oceny: brak odniesienia w przepisach prawnych dotyczących zarządzania ruchem drogowym oraz dotyczących znaków i sygnałów drogowych.

5. Dokończenie budowy pawilonów akwarystycznych w płockim zoo
Pomysłodawca: Ewa Jędrak
Opis projektu: Budowa pawilonu akwarystycznego z akwariami zarówno słodkowodnymi jak i słonowodnymi zachęci do poznawania przyrody i być może u niektórych rozwinie hobby akwarystyczne lub wędkarskie. Ucieszy młodszych i starszych ludzi, początkowych i zaawansowanych akwarystów.
Uzasadnienie negatywnej oceny: Koszt realizacji projektu zdaniem autora wynosi ok. 3 mln zł, wg obliczeń komórki merytorycznej Urzędu Miasta – 8,4 mln zł. Przekracza to Budżet Obywatelski Płocka 2014, który wynosi 5 mln zł.

6. Autokar dla Płockiego Stowarzyszenia Sympatyków Piłki Ręcznej
Pomysłodawca: Bartosz Kierzkowski
Opis projektu: Zakup autokaru dla Stowarzyszenia kibiców piłki ręcznej Wisły Płock. Oklejenie go barwami klubu Wisła Płock SPR, a także barwami miasta Płocka. Projekt pozwoli na zmniejszenie kosztów związanych z meczami wyjazdowymi.
Uzasadnienie negatywnej oceny: projekt wykracza poza kompetencje gminy.

7. Remont chodnika na Wzgórzu Tumskim – odcinka od hotelu Starzyński do pomnika Krzywoustego
Pomysłodawca: Adam Skowyrski
Opis projektu: Remont jednego z najczęściej odwiedzanych miejsc spacerowych w Płocku. Część Wzgórza Tumskiego, która przez wiele lat nie doczekała się gruntownego remontu, aby w pełni mogła stanowić wizytówkę miasta.
Uzasadnienie negatywnej oceny: remont alejek spacerowych w tym rejonie znajduje się już w budżecie Płocka i przewidziany jest do realizacji w 2014 roku.

8. Budowa ronda na skrzyżowaniu Wyszogrodzkiej i Harcerskiej
Pomysłodawca: Inez i Piotr Gryszpanowicz
Opis projektu: Skrzyżowanie to jest pierwszym dla wjeżdżających od strony Warszawy i jednocześnie ostatnim dla wyjeżdżających z naszego miasta. Skrzyżowanie to jest całkowicie niewydolne, co powoduje bardzo duże spowolnienie ruchu w jego okolicach, a przez to duże korki. Rozwiązaniem może być budowa dużego ronda, które przewidywałoby w przyszłości budowę drugiej nitki ul. Wyszogrodzkiej. Budowa ronda pozwoliłaby na usunięcie świateł, które przyczyniają się do dławienia ruchu.
Uzasadnienie negatywnej oceny: Urząd Miasta zlecił już opracowanie koncepcji i projektu drugiej nitki ul. Wyszogrodzkiej na osiedlu Imielnica. Zakres zlecenia obejmuje także opracowanie projektu nowego skrzyżowania ul. Wyszogrodzkiej i Harcerskiej (prawdopodobnie będzie to właśnie rondo). Inwestycja znajduje się więc już w realizacji.

9. Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Dobrzyńskiej i Zglenickiego
Pomysłodawca: Inez i Piotr Gryszpanowicz
Opis projektu: Skrzyżowanie to jest pierwszym dla wjeżdżających od strony Lipna i jednocześnie ostatnim dla wyjeżdżających z naszego miasta. Skrzyżowanie jest bardzo ważnym węzłem komunikacyjnym z uwagi na fakt, iż korzystają z niego pracownicy jadący m.in. w kierunku Orlenu, czy PPP-T. Skrzyżowanie jest całkowicie niewydolne, co powoduje bardzo duże spowolnienie ruchu w jego okolicach, a przez to duże korki.
Uzasadnienie negatywnej oceny: modernizacja skrzyżowania ul. Dobrzyńskiej i Zglenickiego jest już przygotowywana z budżetu Płocka. Na przełomie roku 2013 i 2014 Urząd Miasta powinien dysponować pozwoleniem na budowę, które wiosną umożliwi rozpoczęcie robót.

10. Płock bez korków
Pomysłodawca: Inez i Piotr Gryszpanowicz
Opis projektu: Płock bez korków to nic innego jak budowa w naszym mieście inteligentnego systemu zarządzania ruchem. To system, którym mogą poszczycić się tylko nieliczne polskie miasta. Inwestycja polega na budowie i rozbudowie z czasem systemu, który pozwoli zarządzać ruchem na głównym ciągu komunikacyjnym naszego miasta on line przez pracownika mającego podgląd na to, co dzieje się na ulicach. System działa w godzinach największego obciążenia ruchem. Podobny system, choć bardziej rozbudowany, działa np. na Wisłostradzie w Warszawie.
Uzasadnienie negatywnej oceny: projekt takiego rozwiązania komunikacyjnego został zaplanowany już do wprowadzenia w 2014 roku w ramach współpracy gminy Płock z Instytutem Badawczym Dróg i Mostów. Swoim działaniem obejmie główny ciąg komunikacyjny od ul. Wyszogrodzkiej, przez aleję Piłsudskiego, Jachowicza, do alei Kobylińskiego. Realizowanie projektu w 2014 roku we współpracy z IBDiM oznacza, że zostanie on sfinansowany ze środków zabezpieczonych przez Instytut. W tej sytuacji zabieranie pieniędzy z Budżetu Obywatelskiego jest nieuzasadnione.

11. Program zdrowotny – Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego (In Vitro) dla mieszkańców Płocka

Pomysłodawca: Marcin Barski
Opis projektu: Celem projektu jest dofinansowanie do zabiegu zapłodnienia pozaustrojowego (In Vitro) dla mieszkańców Płocka. Program będzie realizowany dla 20 małżeństw, które w wyniku naturalnych metod nie mogą zrealizować swoich planów rozrodczych. Jednorazowe dofinansowanie dla pary wynosi 4 tys. zł. Do programu zakwalifikuje się 20 par, które spełnią warunki m.in.: kobiety będą w wieku 20-38 lat, pozostają w związku małżeńskim, poddały się wcześniej leczeniu, które zakończyło się niepowodzeniem lub posiadają bezpośrednie wskazania do zapłodnienia pozautrojowego.
Uzasadnienie negatywnej oceny: Jest niewielka szansa na zrealizowanie projektu w 2014 roku (m.in. ze względu na bardzo czasochłonne uzyskanie akceptacji Agencji Oceny Technologii Medycznych). Ponadto jest bardzo duże prawdopodobieństwo uzyskania negatywnej oceny AOTM ze względu na brak danych epidemiologicznych dotyczących występowania niepłodności w Płocku. Nadto realizacja projektu w jednym roku nie wpłynie na zwiększenie przyrostu naturalnego w Płocku.

12. Praca dla bezrobotnego mieszkańca
Pomysłodawca: Marcin Pietrzak
Opis projektu: Proponuję zatrudnić określona grupę mieszkańców zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy w Urzędzie Miasta oraz spółkach prawa handlowego z udziałem miasta jak MZGM-TBS, MTBS, Rynex, SITA-PGK, ZUOK. W mieście, w którym stopa bezrobocia wyniosła 12,9 proc. uważam za stosowne stworzenie miejsc pracy przy sprzątaniu terenu miasta, odśnieżaniu, sprzątaniu Urzędu Miasta i podległych spółek, dozorowaniu, remontach chodników i ulic, budowy ścieżek rowerowych itp.
Uzasadnienie negatywnej oceny: Projekt „Praca dla bezrobotnego mieszkańca” nie spełnia wymogów formalnych. Przekracza wyznaczony zakres wniosków składanych do Budżetu Obywatelskiego.

13. Rewitalizacja Parku i Cmentarza Żydowskiego
Pomysłodawca: Bartosz Kwiatkowski
Opis projektu: Teren leżący w oznaczonej lokalizacji pełni już funkcję terenu zieleni urządzonej i cmentarza. Ogólny sposób zagospodarowania nie sprzyja jednak wykorzystaniu tego obszaru przez mieszkańców okolicy. Rewitalizacja składa się z zaplanowania i wykonania ścieżek spacerowych, usytuowania obiektów małej architektury (ławki, śmietniki, latarnie itp.), nasadzenia roślinności. Jest tu możliwe wykorzystanie stylu angielskiego, ponieważ łatwo połączy to istniejącą w tym obszarze zieleń i będzie zgodne z wieloletnim charakterem przestrzeni. Jeżeli istnieje taka możliwość to cmentarz powinien być bardziej zintegrowany z parkiem.
Uzasadnienie negatywnej oceny: Wskazany teren nie należy do gminy Płock. Nieruchomość, na której miałby znajdować się proponowany projekt stanowi własność Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego z siedzibą w Warszawie przy ul. Twardej 6.

14. Punkt krwiodawstwa
Pomysłodawca: Andrzej Jerzy Walawski
Opis projektu: W związku z tym, że jedyny punkt krwiodawstwa zlokalizowany jest w Szpitalu Wojewódzkim na Winiarach, istnieje potrzeba utworzenia dodatkowego punktu krwiodawstwa w centrum miasta, a w tym przypadku w pomieszczeniach Szpitala św. Trójcy w Płocku przy ul. Kościuszki 28.
Uzasadnienie negatywnej oceny: Projekt nie mieści się w kompetencjach gminy Płock. Zgodnie z przepisami jednostkami organizacyjnymi publicznej służby krwi są: Instytut badawczo-naukowy, regionalne centra krwiodawstwa i lecznictwa, wojskowe centrum krwiodawstwa i lecznictwa oraz centrum krwiodawstwa utworzone przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

15. Budowa ulicy między ul. Zdziarskiego i Lenartowicza
Pomysłodawca: Rada Mieszkańców osiedla Wyszogrodzka
Opis projektu: projekt zakłada wybudowanie nowej ulicy między ul. Zdziarskiego i Lenartowicza o długości ok. 250 metrów.
Uzasadnienie negatywnej oceny: Teren pod budowę drogi nie jest własnością gminy Płock. Wymaga on wykupienia, tymczasem brakuje zgody właścicieli tego obszaru na sprzedaż ziemi na rzecz Urzędu Miasta.

16. Budowa zaplecza higieniczno-sanitarnego dla użytkowników kąpieliska Sobótka
Pomysłodawca: Towarzystwo Przyjaciół Płocka
Opis projektu: Projekt przewiduje wyposażenie kąpieliska Sobótka i plaży miejskiej, na której odbywają się masowe imprezy w zaplecze sanitarne. Zaplecze to będą stanowić pawilony, dostępne dla niepełnosprawnych, w tym sanitariaty, natryski, umywalnie, przebieralnie, pomieszczenie do karmienia niemowląt, wodociąg, kanalizacja, śmietnik.
Uzasadnienie negatywnej oceny: Realizacja inwestycji w zakresie budowy zaplecza higieniczno-sanitarnego dla użytkowników kąpieliska Sobótka przewidziana jest do realizacji w ramach inwestycji pn. „Budowa zaplecza szkoleniowo-socjalno-technicznegoo na Zalewem „Sobótka” wraz z zagospodarowaniem i infrastrukturą”, planowanego do realizacji w latach 2014-15 w ramach projektu pn. „Rozbudowa i zagospodarowanie Płockiego Nadbrzeża Wiślanego na cele turystyczno-rekreacyjne” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Prorytet VI „Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji”, Działanie 6.2 Turystyka. W ramach tego przedsięwzięcia Urząd Miasta planuje obiekt całoroczny z m.in. zapleczem sanitarnym dla osób korzystających z plaży.

17. Obwodnica dla miasta Płocka
Pomysłodawca: Krzysztof Baranowski
Opis projektu: Najważniejszą inwestycją dla miasta jest wykonanie obwodnicy. Odciąży to nas mieszkańców od nadmiernego hałasu i zanieczyszczeń na jakie jesteśmy skazani.
Uzasadnienie negatywnej oceny: Miasto Płock zacznie w IV kwartale br. realizację łącznika między rondem Wojska Polskiego, „Węzłem Boryszewska” a węzłem obwodnicy północno-zachodniej. Plany zakładają wykonanie tej drogi do końca 2014 roku. Wykonanie tego zadanie pokrywa się już z propozycją złożoną do BOP 2014.

18. Budowa ulicy łączącej skrzyżowanie ul. Medycznej i Dobrzyńskiej z ul. Długą na terenie Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego.
Pomysłodawca: Marcin Pietrzak
Opis projektu: Budowa dwupasmowej ulicy, łączącej skrzyżowanie Medyczna-Dobrzyńska z ul. Długą na terenie PPP-T.
Uzasadnienie negatywnej oceny: projekt jest niezgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Miejscowy plan przewiduje budowę takiej drogi od skrzyżowania ul. Dobrzyńskiej z Traktową.

19. Płocki Park Miniatur
Pomysłodawca: Towarzystwo Przyjaciół Płocka
Opis projektu: Płocki Park Miniatur to miejsce łączące w sobie elementy parku, skansenu i ścieżki edukacyjnej. W parku o powierzchni około 2 ha lub większej zostałyby zgromadzone modele zabytkowych obiektów historycznych, które przez wiele lat wrastały w krajobraz miasta, a obecnie z różnych powodów już nie istnieją i znane są jedynie z fotografii lub rycin i opisów. Płocki park miniatur powinien być miejscem wypoczynku i atrakcją turystyczną oraz żywym gabinetem edukacyjnym. Lokalizacja parku: plac między ul. Królewiecką a budynkiem Antypodkowy lub alternatywnie – park między cmentarzem ewangelickim a Domem Technika.
Uzasadnienie negatywnej oceny: Wskazany teren między ul. Królewiecką należy częściowo do spółki Rynex. Nadto trwają konsultacje społeczne (warsztaty Charrette) na temat sposobu zagospodarowania tego obszaru. Teren wskazany obok Domu Technika w znacznej części należy do PKN Orlen. Grunty należące do gminy Płock w jednym i drugim miejscu mają powierzchnię dużo mniejszą niż 2 ha.

20. Trenuj bezpiecznie
Pomysłodawca: Monika Marszałek
Opis projektu: zakłada on zakup specjalistycznego sprzętu sportowego do judo, na który składać się będzie mata treningowa, o powierzchni 350 mkw z podkładem antypoślizgowym oraz 350 mkw amortyzującego podkładu pod materace, materace gimnastyczne grube, gumy podtrzymujące matę – zapobiegające jej rozsuwaniu się, odzież treningowa do judo oraz inny sprzęt sportowy typu: gumy, ekspandery, oświetlenie, nagłośnienie i tablice niezbędne do zorganizowania zawodów sportowych judo. Niezbędne jest zaadaptowanie istniejącego w Płocku obiektu sportowego do stworzenia odpowiednich warunków treningowych.
Uzasadnienie negatywnej oceny: w projekcie brakuje wskazania konkretnej hali, którą należy wyposażyć w sprzęt, jakie kluby korzystałyby z niego. Nadto CWS posiada profesjonalną matę treningową i sprzęt, który może służyć płockiemu środowisku sportów walki.

21. Miejski Ośrodek Sportów Wodnych
Pomysłodawca: Towarzystwo Przyjaciół Płocka
Opis projektu: Miejski Ośrodek Sportów Wodnych to przedsięwzięcie ukierunkowane na szkolenie płocczan w zakresie sportów wodnych i udostępnienie mieszkańcom naszego miasta sprzętu do uprawiania tych sportów i rekreacji na wodzie. Miejski Ośrodek Sportów Wodnych to przede wszystkim baza szkoleniowo-sprzętowa do nauki podstaw różnych form rekreacji na wodzie, ale również do podnoszenia swoich kwalifikacji w tym zakresie oraz poznawania zasad bezpiecznego wypoczynku na wodzie.
Uzasadnienie negatywnej oceny: Zorganizowanie Miejskiego Ośrodka Sportów Wodnych będzie możliwe po zakończeniu przebudowy nadbrzeża wiślanego i terenu wokół zalewu Sobótka po zrealizowaniu projektu „Rozbudowa i zagospodarowanie Płockiego Nadbrzeża Wiślanego na cele turystyczno-rekreacyjne” w ramach RPO Województwa Mazowieckiego.

22. Modernizacja chodnika i budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Wyszogrodzkiej od Podolszyc do skrzyżowania z ul. Harcerską
Pomysłodawca: Jan Warczachowski
Opis projektu: poszerzenie istniejącego chodnika, montaż barier ochronnych od strony jezdni i zewnętrznych od strony parowy. Aby zapewnić możliwość poszerzenia chodnika lub budowy oddzielnej ścieżki należy zbudować estakadę stalową o lekkiej konstrukcji nad parową rzeki Ośnica.
Uzasadnienie negatywnej oceny: Trwa już projektowanie drugiej nitki i rozbudowy oraz modernizacji ul. Wyszogrodzkiej, finansowane z budżetu miasta.

23. Plac zabaw dla dzieci przy ul. Sienkiewicza
Pomysłodawca: Rada Osiedla Stare Miasto
Opis projektu: Budowa nowoczesnego placu zabaw umożliwiającego swobodną i bezpieczną zabawę dzieciom
Uzasadnienie negatywnej oceny: gmina Płock nie jest właścicielem terenu przy ul. Sienkiewicza, który umożliwia zlokalizowanie na nim placu zabaw.

24. Klub Fotograficzny Płocczan
Pomysłodawca: Towarzystwo Przyjaciół Płocka
Opis projektu: Klub Fotograficzny Płocczan – klub fotografii i nowoczesnych technik wizualnych - to miejsce, w którym płocczanie zajmujący się hobbystycznie fotografią będą mogli się spotykać, wymieniać doświadczenia prowadzić warsztaty stacjonarne i plenerowe, pogłębiające ich wiedzę na temat fotografii i nowoczesnych technik wizualnych. Lokalizacja: dawny Bar Pod Arkadami przy ul. Tumskiej lub inna wskazana przez miasto lokalizacja w obrębie Starego Miasta.
Uzasadnienie negatywnej oceny: Lokalizację projektu musi – zgodnie z zasadami Budżetu Obywatelskiego Płocka wskazać autor pomysłu. Lokal dawnego Baru Pod Arkadami został już wynajęty na działalność gospodarczą.

25. Przeniesienie zbiorów audiowizualnych Książnicy Płockiej na ul. Tumską 5
Pomysłodawca: Marcin Pietrzak
Opis projektu: Przeniesienie zbiorów audiowizualnych z Książnicy Płockiej z ul. Kościuszki 3c do lokalu przy ul. Tumskiej 5. Jeżeli lokal okazałby się za mały – proponuję połączyć go z sąsiednim. Oprócz wypożyczania zbiorów proponuję stworzenie miejsca umożliwiającego tworzenie, przekształcanie, słuchanie muzyki oraz miejsca do nauki języków obcych. Do projektu proponuję włączyć miejskie instytucje kultury.
Uzasadnienie negatywnej oceny: Wskazany lokal przy ul. Tumskiej 5 (po dawnym barze mlecznym) został już wynajęty na działalność gospodarczą.

26. Plaża 627 – Budowa portu w Borowiczkach wraz z terenem rekreacyjnym dla dzieci i młodzieży.
Pomysłodawca: Stowarzyszenie Wodniaków „Borowia”
Opis projektu: Odtworzenie małego portu w Borowiczkach, zasypanego podczas rozbudowy wałów przeciwpowodziowych wraz z utworzeniem wydzielonego terenu rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży – plac zabaw, boisko do siatkówki i innych sportów oraz miejsce piknikowe.
Uzasadnienie negatywnej oceny: Wskazana lokalizacja znajduje się na terenie pozostającym w dyspozycji Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie. Na wystąpienie prezydenta Płocka Andrzeja Nowakowskiego, dotyczące możliwości adaptacji tego obszaru RZGW odpowiedział negatywnie. Z informacji RZGW wynika, że na terenie tym do końca 2014 roku prowadzone będą prace związane m.in. z rozbudową obwałowań, a po ich zakończeniu – składowany będzie tam wydobyty z Wisły piach. RZGW zadeklarował, że pozytywną decyzję o ewentualnym wykorzystaniu tego obszaru na cele rekreacyjne może podjąć w 2015 roku.

27. Siłownia pod chmurką
Pomysłodawca: Rada Mieszkańców Osiedla Dobrzyńska
Opis projektu: Zamontowanie urządzeń do tzw. Siłowni pod chmurką w dwóch miejscach osiedla:
1. na rozległym placu między ul. Bartniczą a Skłodowskiej
2. na istniejącym placu zabaw między ul. Skłodowskiej a Słodową.
Wskazane miejsca idealnie spełniają warunki do spędzania wolnego czasu przez mieszkańców osiedla, zarówno najmłodszych, jak i najstarszych.
Uzasadnienie negatywnej oceny: Inwestycja w obydwu przypadkach została zaplanowana do realizacji w 2014 roku ze środków budżetu miasta.

28. Park Jurajski
Pomysłodawca: Adam Matyszewski
Opis projektu: Miasto jako właściciel parku może kooperować z instytucjami naukowymi, ekspertami, dzięki czemu powstałyby dokładne reprodukcje modeli dinozaurów. Park mógłby oferować możliwość obejrzenia scenek rodzajowych, poznawania historii planety Ziemi oraz zabawę na placach rozrywki. Na terenie wystawy można zlokalizować restauracje. Park będzie zachęcał do zwiedzania przez udostępnienie ciekawych ekspozycji, atrakcji w postaci kolejek, placu zabaw, mini spływu kajakowego, miejsc piknikowo-grilowych, motelu, muzeum ziemi itp. Lokalizacja Parku Jurajskiego – teren przy ul. Bielskiej w sąsiedztwie cmentarza komunalnego lub inny.
Uzasadnienie negatywnej oceny: Autor pomysłu musi wskazać lokalizację projektu. Jedyne wskazane miejsce – teren obok cmentarza komunalnego nie może być w tym przypadku uwzględniony ze względu na plany rozbudowy tej nekropolii.

29. Budowa stacji tankowania CNG
Pomysłodawca: Mieczysław Drajkowski
Opis projektu: CNG jest to system zasilania pojazdów sprężonym gazem ziemnym. Budowa stacji CNG na terenie Płocka umożliwi tankowanie ekologicznego i najtańszego paliwa jakim jest gaz ziemny.
Uzasadnienie negatywnej oceny: projekt nie mieści się w kompetencjach samorządu.

30. Skwer Zielony Jar
Pomysłodawca: Rada Mieszkańców Osiedla Zielony Jar
Opis projektu: wyniki przeprowadzonych ankiet wskazują, że mieszkańcy Podolszyc widzą obszar – położony na rogu al. Armii Krajowej i ul. Bat. Parasol – jako wielofunkcyjne miejsce, w którym każdy znajdzie coś dla siebie.
Uzasadnienie negatywnej oceny: Zagospodarowanie przedmiotowego terenu należy rozpatrywać w szerszym zakresie. W projekcie brakuje jasno określonego programu funkcjonalno-przestrzennego. Brakuje jednocześnie określenia, co ma być realizowane na wskazanym terenie.

31. Taras widokowy przy ścieżce rowerowej przy ul. Grabówka
Pomysłodawcy: Małgorzata i Marek Walczak
Opis projektu: Wykonanie tarasu widokowego „zatoczki” przy ścieżce rowerowej na wysokości zatoki autobusowej w kierunku centrum miasta na naturalnej półce o tej samej rzędnej co ścieżka rowerowa. Należy ja wykonać w wymiarach 2,5x12 m, ,powinna być wykonana z płyt ażurowych, posiada 6 ławek, dwa stojaki na rowery oraz śmietniczki.
Uzasadnienie negatywnej oceny: Budowa tarasu widokowego byłaby ingerencją w odbudowane ze środków unijnych osuwisko. Umocnienie to objęte jest gwarancją, nadto jego fragment niezbędny do zbudowania zatoczki należy do skarbu państwa, a nie gminy Płock.

32. Budowa chodnika i wydzielenie z jezdni drogi rowerowej
Pomysłodawca: Jarosław Kowalczyk
Opis projektu: Budowa chodnika po zachodniej stronie jezdni w ciągu drogi krajowej nr 62 na odcinku od Radziwia do skrzyżowania ul. Kutnowskiej z ul. Osiedlową i Góry o długości ok. 2600 metrów. Następnie wydzielenie pasów jednokierunkowej drogi rowerowej z obu stron jezdni, w miejscu obecnych poboczy, pomalowania ich na kolor czerwony i wykonaniu oznakowania poziomego.
Uzasadnienie negatywnej oceny: wydzielenie takiej ścieżki rowerowej wzdłuż drogi krajowej jest niemożliwe bez zgody GDDKiA. Zbudowanie drogi rowerowej i chodnika wzdłuż całego odcinka ul. Kutnowskiej jest niemożliwe ze względu na brak terenów gminy na odcinku na wysokości skarpy.

33. Budowa ścieżki rowerowej od ronda Grabskich do Szpitala Wojewódzkiego
Pomysłodawca: Artur Lewicki
Opis projektu: budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Dobrzyńskiej z przejściem przez most nad Brzeźnicą do skrzyżowania z ul. Medyczną w pierwszym etapie oraz budowa drogi rowerowej od skrzyżowania Dobrzyńskiej z Medyczną do szpitala na Winiarach.
Uzasadnienie negatywnej oceny: projekt budowy ścieżek rowerowych w rejonie ul. Dobrzyńskiej, także Szpitalnej i Traktowej będzie realizowany w 2014 roku ze środków budżetu miasta.

34. Iluminacja kościoła św. Jakuba Apostoła w Płocku
Pomysłodawca: ks. proboszcz Ryszard Paradowski z Parafialną Radą Gospodarczą oraz Marek Walczak
Opis projektu: Wykonanie iluminacji poprzez zastosowanie 6 lamp montowanych w nawierzchni terenu oraz 4 w na słupach aluminiowych
Uzasadnienie negatywnej oceny: obiekt nie stanowi własności gminy Płock.

35. Taras widokowy przy Hotelu Starzyński
Pomysłodawca: Mariusz Sabat
Opis projektu: Taras widokowy przed Hotelem Starzyński stanowiłby wspaniałą atrakcję nie tylko dla mieszkańców Płocka, ale również turystów. Wychodzący dość daleko nad skarpę w kierunku Wisły byłby wspaniałym punktem widokowym, z którego podziwiać by można panoramę Zalewu Wiślanego, obydwa mosty, zachody słońca, regaty, czy letnie festiwale. Taras taki mógłby być zadaszony, mieć ławki i lunety.
Uzasadnienie negatywnej oceny: W budżecie Płocka znajduje się już projekt przebudowy alejek na skarpie na odcinku od Hotelu Starzyński do fary. Przebudowa wraz z wykonaniem tarasu widokowego zacznie się w przyszłym roku.

36. Śniadanie dla ucznia
Pomysłodawca: Marcin Pietrzak
Opis projektu: Zapewnienie śniadania wszystkim uczniom szkół podstawowych i gimnazjalnych. Dzieci ze szkół jak i dzieci przedszkolne powinny zaczynać zajęcia szkolne od wspólnego śniadania. W ramach budżetu obywatelskiego rodzicie uczniów płaciliby połowę ceny tego posiłku.
Uzasadnienie negatywnej oceny: Realizacja projektu nie należy do zadań gminy. Zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty organ prowadzący szkołę odpowiada za jej działalność, w szczególności zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki, odpowiada za wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych; za zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej; wyposażenie w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów. Gmina realizuje rządowy program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” przy pomocy ośrodka pomocy społecznej w szkołach, które posiadają bazę żywieniową lub odpowiednie warunki do wydawania produktów żywnościowych.

37. Stadion Borowiczki
Pomysłodawca: Marek Owczarek
Opis projektu: Miejscem, które mogłoby służyć dzieciom i lokalnej społeczności w celach rekreacyjnych i integracyjnych jest wyłączony z użytkowania stadion w Borowiczkach. Zaniedbane miejsce o przeszłości sportowej w spokojnej, cichej dzielnicy idealnie nadaje się na ośrodek z prawdziwego zdarzenia. Można by na jego powierzchni zmieścić boiska:
- pełnowymiarowe, trawiaste
- sztuczne o powierzchni zbliżonej do Orlika
- małe, sztuczne, wielofunkcyjne.
Całość uzupełniałby budynek gospodarczo-dydaktyczny, w którym znajdowałyby się szatnie, pokój trenerski i pomieszczenie gospodarcze, sala dydaktyczno-konferencyjna.
Uzasadnienie negatywnej oceny: wskazany teren został już przeznaczony na budowę boiska Orlik, gmina poniosła już koszty dokumentacji inwestycji, której realizacja zacznie się w 2014 roku z budżetu miasta.

38. Radykalne zwiększenie atrakcyjności Komunikacji Miejskiej
Pomysłodawca: Waldemar Ejdys
Opis projektu: Radykalne zwiększenie atrakcyjności Komunikacji Miejskiej poprzez zwiększenie liczby kursów 10 linii: w godzinach szczytu o 50 proc. oraz w godzinach 8-13 o 33 proc. w dni robocze będące dniami nauki szkolnej. Optymalizacja liczby kursów w dni robocze nie będące dniami nauki szkolnej (tylko w godzinach szczytu).
Uzasadnienie negatywnej oceny: Sposób kursowania Komunikacji Miejskiej określać będzie powstający zgodnie z wymaganiami przepisów Plan Zrównoważonego Rozwoju Transportu Zbiorowego, który jest opracowywany (musi być opracowany do 2014 roku). Wprowadzanie zmian na tym etapie byłoby niezgodne z prawem.

39. Usprawnienie układu komunikacyjnego w obrębie cmentarzy przy al. Kobylińskiego
Pomysłodawca: Mariusz Nosarzewski
Opis projektu: likwidacja parkingu przed cmentarzem przy al. Kobylińskiego, budowa dwujezdniowej drogi między nekropoliami wraz z rondami na skrzyżowaniach z ul. Topolową, Skłodowskiej-Curie oraz Dobrzyńską, budowa chodnika ze ścieżką rowerową, wymiana latarni a także budowa łącznika między al. Kobylińskiego oraz ul. Miodową wzdłuż zachodniej ściany cmentarza.
Uzasadnienie negatywnej oceny: Koszty inwestycji nie zostały oszacowane prawidłowo, przekroczą one kwotę 5 mln zł Budżetu Obywatelskiego Płocka 2014. Nadto plany Miejskiego Zarządu Dróg zakładają, że w 2014 roku zaczną się pierwsze prace al. Kobylińskiego w tym rejonie związane z przebudową sieci kanalizacyjnej i deszczowej, finansowane z budżetu Płocka.

40. Remont alejek na Wzgórzu Tumskim
Pomysłodawca: Tomasz Olecki
Opis projektu: Remont nawierzchni alejek, modernizacja punktu widokowego na wysokości hotelu Starzyński, wymiana oświetlenia oraz barierek otaczających Tumy, przeprowadzenie nasadzeń.
Uzasadnienie negatywnej oceny: remont alejek spacerowych w tej części miasta został już zaplanowany w budżecie miasta do realizacji w 2014 roku.

41. Wykonanie wejścia do ZOO od ul. Kawieckiego

Pomysłodawca: Norbert Ziółkowski
Opis projektu: Obecnie Zoo można opuścić tylko w tym samym miejscu, w którym się do niego weszło. Chcąc następnie zejść nad Wisłę trzeba po raz kolejny pokonać skarpę. Gdyby istniała możliwość wyjścia z ogrodu nad Wisłę w celu kontynuowania spceru w kierunku amfiteatru i Sobótki powstałby wygodny szlak turystyczny.
Uzasadnienie negatywnej oceny: Teren, na którym proponowana jest realizacja projektu nie jest własnością gminy, pozostaje w wieczystym użytkowaniu Płockiego Towarzystwa Wioślarskiego.

Fot. Adek Jasiński

Udostępnij na:
Facebook
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE