Reklama

Reklama

Rozwód z orzekaniem o winie co oznacza

Opublikowano:
Autor:

Rozwód z orzekaniem o winie co oznacza - Zdjęcie główne

UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:

Przeczytaj również:

Rozmaitości Zgodnie z zapisami w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, zasadę stanowi rozwód wraz z orzeczeniem o winie, a zatem sądy podczas procesów rozwodowych muszą orzec o winie małżonków za rozpad ich małżeństwa. Przy czym, sąd może ustalić, iż winę za rozkład pożycia małżeńskiego ponosi tylko jeden z małżonków, obydwoje albo żaden spośród nich.

Reklama

Alternatywę stanowić będzie rozwód bez orzekania o winie, który zapaść może wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody obu małżonków. W takiej sytuacji rozwodowy wyrok ma takie same skutki, jak gdyby żadna osoba nie ponosiła winy. W poniższym artykule, postaramy się jednakże omówić dokładniej kwestię rozwodu z orzeczeniem o winie.

Rozwód – wina rozpadu związku małżeńskiego

Wina w rozpadzie związku małżeńskiego, stanowi nieokreślone oraz nie mające definicji sformułowanie. Wina zachodzić będzie w przypadku, kiedy dochodzi do naruszenia małżeńskich obowiązków, których przykładowy katalog znaleźć można w kodeksie opiekuńczym i rodzinnym. Wśród tych obowiązków, należy wymienić między innymi: obowiązek współdziałania dla dobra całej rodziny, wierności czy też wzajemnego pomagania sobie. Charakter poddawanych analizie naruszeń, musi jednakże być poważny, a to oznacza, że nie każde spośród nagannych zachowań małżonka, zostanie uznane za wystarczające celem przypisania mu winy za rozpad małżeńskiego pożycia. Wina, nie może zostać przypisana na przykład w przypadku przemijających psychicznych zakłóceń albo niepoczytalności.

Okolicznościami, które można uznać za winę rozkładu małżeńskiego pożycia, będą między innymi:

  • bicie,
  • znieważenie,
  • pozorna zdrada, na przykład mieszkanie z inną osobą, aniżeli małżonek,
  • zdrada,
  • odmowa fizycznego współżycia (ale nie będzie nią odmowa fizycznego współżycia przez małżonkę, nad którą znęcał się mąż),
  • niechęć do podejmowania prac zarobkowych,
  • zmiana wyznania,
  • brak wsparcia w trudniejszych chwilach,
  • opuszczenie małżonki będącej w zaawansowanej ciąży.

Rozpad związku małżeńskiego z winy obu małżonków

Jednym spośród możliwych sądowych orzeczeń, będzie stwierdzenie winy obydwojga małżonków w rozpadzie związku małżeńskiego. Podstawę dla przyjęcia winy małżonka, stanowić będzie zaniechanie albo działanie, zaś obojętne będzie to, w jakim stopniu każde spośród małżonków przyczyniło się do rozpadu związku małżeńskiego.

W orzecznictwie wskazywane jest, że niedozwolone reakcje jednego spośród małżonków na zachowanie naganne tego drugiego, mogą być podstawą do przypisania winy za rozpad związku małżeńskiego (przykładowo pobicie małżonka, który dopuścił się zdrady). To sąd będzie musiał ocenić, czy w wybranym przypadku, reakcja drugiego spośród małżonków miała swoje uzasadnienie. Niemniej jednak, nawet nieodpowiednie postępowanie małżonka pokrzywdzonego, może być uznane za usprawiedliwione, jeżeli nastąpiło ono w sposób bezpośredni po wyrządzeniu krzywdy.

Rozwód z orzeczeniem o winie jednego spośród małżonków

Rozpad związku małżeńskiego tylko z winy jednego spośród małżonków oznaczać będzie, iż wyłącznie po jego stronie wystąpiły przyczyny zawinione rozpadu pożycia małżeńskiego. Jeśli w ocenie sądu, tylko jedna osoba w małżeństwie jest winna rozpadu pożycia, nastąpi rozwód z orzeczeniem o jej winie https://www.klimkowski-kancelaria.pl/.

Rozwód z orzeczeniem o winie - co daje?

Wyrok sądowy, w którym zostanie stwierdzona wina jednego małżonka za rozpad pożycia małżeńskiego, poza satysfakcją niewinnego małżonka, ponosi za sobą pewne prawne konsekwencje.

Otóż, jeżeli chodzi o alimentacyjny obowiązek pomiędzy małżonkami po rozwodzie, to istotne znaczenie mieć będzie treść rozwodowego wyroku właśnie na poczet ustalonej winy za rozpad pożycia małżeńskiego. Małżonek, którego uznano za winnego wyłącznie rozpadowi małżeństwa, nie może zażądać od byłego małżonka alimentów, nawet jeżeli wyłącznie winny małżonek znalazł się w niedostatku, a zatem nie posiada środków na poczet pokrycia niezbędnych wydatków.

Z kolei zaś niewinny małżonek, może zażądać zasądzenia alimentów od winnego wyłącznie małżonka, nawet jeżeli nie znajduje się obecnie w niedostatku. Przesłankę żądania alimentów, stanowić będzie pogorszenie się materialnej sytuacji niewinnego małżonka w wyniku orzeczenia o rozwodzie. W praktyce oznaczać to będzie, iż osoba, która zgodnie z orzeczonym przez sąd wyrokiem o winie jest niewinna, może dostać dużo wyższe alimenty, aniżeli w sytuacji, gdyby sędzia nie orzekł o winie stron w wyroku rozwodowym. O wysokości alimentów dla niewinnego rozpadowi małżeństwa małżonka, decydować będą jego odpowiednio usprawiedliwione potrzeby.

Dlatego też, celem zasądzenia alimentów od wyłącznie winnego rozpadu małżeństwa małżonka nie będzie konieczne, żeby niewinny małżonek nie posiadał środków na poczet pokrycia swoich podstawowych potrzeb. Osoba niewinna otrzymać może alimenty, nawet jeżeli samodzielnie zarania na na własne utrzymanie - wystarczy wyłącznie, żeby rozwód z orzekaniem o winie https://www.klimkowski-kancelaria.pl/3/specjalizacje pociągnął ze sobą pogorszenie materialnej sytuacji tegoż małżonka oraz wysokość zażądanych alimentów została uzasadniona poprzez jego usprawiedliwione potrzeby.

UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE