Reklama

Na co wydadzą pieniądze?

Opublikowano: Aktualizacja: 
Autor:

Na co wydadzą pieniądze?  - Zdjęcie główne

Udostępnij na:
Facebook

Przeczytaj również:

Promowane Radni województwa mazowieckiego przyznali pierwsze dofinansowania w ramach programów wsparcia. Pomoc dla sołectw oraz środki na inwestycje w ochronę powietrza i klimatu – w powiecie płockim dofinansowanych zostanie w sumie 89 projektów kwotą ponad 1,3 mln zł.

Programy wsparcia to odpowiedź władz województwa na potrzeby mieszkańców regionu. W sumie samorząd Mazowsza realizuje aż 14 programów dla samorządów lokalnych. Cztery z nich zostały już rozstrzygnięte.

Nasze programy są  impulsem do rozwoju, dają samorządom możliwość realizacji inwestycji, na które nie mogłyby sobie pozwolić bez naszego wkładu – zaznacza marszałek Adam Struzik. – Przez te kilka lat udało się wesprzeć tysiące przedsięwzięć. Dzięki temu nasz region stale się rozwija, a efekty naszego wsparcia widać w każdej gminie – dodaje.

Mazowsze dla czystego powietrza

Czwarta edycja autorskiego programu wsparcia samorządu województwa mazowieckiego pokazała, że potrzeby wciąż są ogromne. Samorządowcy zgłosili w sumie 194 projekty. Radni Mazowsza wybrali 178 najlepszych propozycji. W powiecie płockim dofinansowanych zostanie 12 projektów, na których realizację samorząd województwa mazowieckiego przeznaczy ponad 384,3 tys. zł. Dofinansowane zostały:

kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej na terenie miasta i gminy Drobin – 10,7 tys. zł;

kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej na terenie gminy i miasta Wyszogród – 9,5 tys. zł;

kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej na terenie miasta i gminy Gąbin poprzez zakup specjalistycznego urządzenia – DRONA – badającego skład dymu z kominów – 57,5 tys. zł;

dostawa asortymentu do kontroli przestrzegania przepisów Mazowieckiej Uchwały Antysmogowej wraz z usługą badania próbek popiołów paleniskowych dla gminy Bulkowo – 2,8 tys. zł;

kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej na terenie gminy Brudzeń Duży – 3 tys. zł;

zakup profesjonalnych oczyszczaczy powietrza do pomieszczeń użyteczności publicznej w gminie Mała Wieś – 60 tys. zł;

działania edukacyjno-informacyjne wspierające czyste powietrze na terenie gminy Bielsk – 12,5 tys. zł;

zakup oraz montaż sensorów pomiarowych jakości powietrza wraz z tablicą LED oraz platformą on-line w gminie Bodzanów – 9,3 tys. zł;

pokaz efektywnego palenia w urządzeniach grzewczych wraz z promocją dobrych praktyk w zakresie ochrony powietrza w gminie Bodzanów – 3,3 tys. zł;

warsztaty edukacyjne dla mieszkańców gminy Brudzeń Duży dot. dobrych praktyk w zakresie ochrony powietrza w gminie Brudzeń Duży – 7,5 tys. zł;

czyszczenie ulic na mokro na terenie miasta Płocka – 200 tys. zł;

akcja informacyjno – edukacyjna – UCHWAŁA ANTYSMOGOWA dla miasta Płocka – 8 tys. zł.

Mazowsze dla klimatu

Mazowsze dla klimatu to nowy program samorządu województwa mazowieckiego. Samorządy lokalne zgłosiły do niego w tym roku w sumie 157 zadań. Ostatecznie do realizacji radni województwa mazowieckiego wytypowali 72 inicjatywy, z czego 4 z powiatu płockiego, które otrzymają dofinansowanie w wysokości 262,6 tys. zł. Dofinansowane zostały:

zielone płuca dla Płocka – nasadzenia w 2022 r. na rzecz bioróżnorodności i klimatu – 100 tys. zł;

zakup materiału nasadzeniowego na potrzeby gminy Bulkowo – 6,6 tys. zł;

budowa oświetlenia ulicznego z własnym źródłem zasilania w mieście i gminie Gąbin – 55,9 tys. zł;

solarne oświetlenie uliczne na terenie gminy Słupno – „Eko – Słupno program poprawy efektywności energetycznej - zwiększenie wykorzystania OZE” – 100 tys. zł.

Mazowsze dla sołectw

Mazowsze dla sołectw to autorski program wsparcia samorządu województwa mazowieckiego, który od samego początku cieszy się ogromnym zainteresowaniem mazowieckich gmin. W powiecie płockim w tym roku dofinansowane zostaną aż 73 inwestycje, na których realizację samorząd Mazowsza przeznaczy 713,9 tys. zł. Dofinansowane zostały:

zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości Cekanowo – 10 tys. zł;

zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości Niszczyce Pieńki – 10 tys. zł;

zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości Zakrzewo – 10 tys. zł;

zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości Dębsk – 10 tys. zł;

zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości Józinek – 10 tys. zł;

zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości Konary – 10 tys. zł;

zakup i montaż lamp solarnych przy drogach gminnych w sołectwie Miszewo Murowane – 10 tys. zł;

modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Cybulin – 10 tys. zł;

zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości Krawieczyn – 10 tys. zł;

zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Gąsewo – 10 tys. zł;

przebudowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Chodkowo-Działki – 10 tys. zł;

zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Kanigowo – 10 tys. zł;

poprawa bezpieczeństwa w sołectwie Osmolinek – 10 tys. zł;

zakup i montaż lamp solarnego oświetlenia ulicznego oraz gablot informacyjnych w miejscowości Uniejewo – 10 tys. zł;

wykonanie linii oświetlenia ulicznego w sołectwie Winnica – 10 tys. zł;

zakup i montaż solarnego oświetlenia ulicznego w miejscowości Karwosieki Cholewice – 10 tys. zł;

zakup i montaż lamp solarnego oświetlenia ulicznego oraz gablot informacyjnych w sołectwie Krzyżanowo – 10 tys. zł;

zakup i montaż solarnego oświetlenia ulicznego oraz sprzętu nagłaśniającego dla sołectwa Rokicie – 10 tys. zł;

zakup i montaż lamp solarnego oświetlenia ulicznego w miejscowości Myśliborzyce – 10 tys. zł;

wykonanie linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Siecień Rumunki – 10 tys. zł;

zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Suchodół – 10 tys. zł;

zakup i montaż solarnego oświetlenia ulicznego oraz modernizacja miejsc postojowych w miejscowości Turza Wielka – 10 tys. zł;

zakup i montaż lamp solarnego oświetlenia ulicznego, znaków informacyjnych oraz koszy na śmieci dla sołectwa Strupczewo – 10 tys. zł;

odnowienie kapliczek przydrożnych w sołectwie Nadułki – Majdany – 10 tys. zł;

zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Gocłowo – 10 tys. zł;

budowa oświetlenia LED w sołectwie Tupadły – 10 tys. zł;

budowa oświetlenia LED w sołectwie Budkowo – 10 tys. zł;

budowa oświetlenia LED w sołectwie Mogielnica – 10 tys. zł;

budowa placu zabaw w sołectwie Biskupice – 10 tys. zł;

zakup kontenera w celu organizowania zebrań wiejskich mieszkańców sołectwa Krajkowo – 10 tys. zł;

zakup kontenera w celu organizowania zebrań wiejskich mieszkańców sołectwa Chudzynek – 10 tys. zł;

budowa placu zabaw w sołectwie Niemczewo – 10 tys. zł;

docieplenie strażnicy w Grabiu Polskim – 10 tys. zł;

montaż nowoczesnego oświetlenia ekologicznego w miejscowości Jordanów – 10 tys. zł;

montaż nowoczesnego oświetlenia ekologicznego w miejscowości Koszelew – 10 tys. zł;

montaż nowoczesnego oświetlenia ekologicznego w miejscowości Nowy Troszyn – 10 tys. zł;

montaż nowoczesnego oświetlenia ekologicznego w miejscowości Przemysłów – 10 tys. zł;

utworzenie placu zabaw w miejscowości Nowe Wymyśle – 10 tys. zł;

montaż nowoczesnego oświetlenia ekologicznego w miejscowości Górki – 10 tys. zł;

zakup i montaż lamp solarnych oświetlenia ulicznego dla sołectwa Nowe Gałki – 10 tys. zł;

przebudowa budynku remizy OSP w Zakrzewie Kościelnym – 10 tys. zł;

wykonanie ogrodzenia terenu pod świetlicę wiejską w miejscowości Popłacin – 10 tys. zł;

remont świetlicy wiejskiej w Ciółkówku – 10 tys. zł;

zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Radzanowo Dębniki – 6 tys. zł;

zakup i montaż lamp solarnych do miejscowości Męczenino – 10 tys. zł;

zakup i montaż lamp solarnych do miejscowości Śniegocin – 10 tys. zł;

zakup i montaż oświetlenia ulicznego w sołectwie Nowy Wiączemin – 10 tys. zł;

zakup i montaż oświetlenia ulicznego w sołectwie Zyck Nowy – Leonów – 10 tys. zł;

zakup i montaż oświetlenia ulicznego w sołectwie Rybaki – 10 tys. zł;

zakup i montaż oświetlenia ulicznego w sołectwie Nowosiadło – 10 tys. zł;

zakup i montaż oświetlenia ulicznego w sołectwie Grabowiec – 10 tys. zł;

zakup oświetlenia ulicznego solarnego w gminie Słupno – 10 tys. zł;

budowa placu zabaw dla dzieci w gminie Słupno – 10 tys. zł;

budowa chodnika w miejscowości Maszewo – 10 tys. zł;

modernizacja terenu zespołu rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Nowe Proboszczewice – 10 tys. zł;

budowa instalacji fotowoltaicznej w świetlicy wiejskiej w miejscowości Włoczewo – 10 tys. zł;

budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bronowo Kmiece – 10 tys. zł;

wymiana nawierzchni placu zabaw w miejscowości Stara Biała – 10 tys. zł;

budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Srebrna – 10 tys. zł;

budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Nowe Trzepowo – 10 tys. zł;

zakup krzeseł i stołów do świetlicy wiejskiej w miejscowości Przedbórz – 5,4 tys. zł;

budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Przeciszewo- Kolonia – 10 tys. zł;

budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bromierz – 10 tys. zł;

budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Przeciszewo – 10 tys. zł;

budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Stoplin – 10 tys. zł;

budowa wiaty rekreacyjnej przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Dłużniewo – 10 tys. zł;

budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Goszczyno – 10 tys. zł;

wykonanie ogrodzenia panelowego przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Smardzewo – 10 tys. zł;

zakup wiat przystankowych do miejscowości Rogowo – 10 tys. zł;

budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Aleksandrowo – 10 tys. zł;

poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa Starzyno – 2,5 tys. zł;

zakup wraz z montażem oświetlenia solarnego na terenie sołectwa Rostkowice – 10 tys. zł.

 

Udostępnij na:
Facebook
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE