Reklama

Polityka prywatności

Polityka Prywatności


RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH


“Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy” o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych. Zasady te stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.


POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH I COOOKIES

w portalu PortalPlock.pl


Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika portalu PortalPlock.pl pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Biuro Reklamy Mediów Lokalnych Sp. z o.o., Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa.
 

COOKIES

1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika portalu KCI i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu.

2. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Cookies wykorzystywane są w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z portalu PortalPlock.pl przez Użytkownika.

4. Pliki cookies umożliwiają w szczególności:

  - utrzymanie sesji zalogowanego Użytkownika portalu PortalPlock.pl

  - dostosowania zawartości stron internetowych portalu PortalPlock.pl do preferencji Użytkownika

   - optymalizacji portalu PortalPlock.pl w celu odpowiedniego wyświetlenia strony internetowej, która jest dzięki nim dostosowana do indywidualnych potrzeb Użytkownika;

   - tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

5. W ramach portalu PortalPlock.pl stosowane są sesyjne pliki cookies (session cookies), które są plikami tymczasowymi. Są one przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika (przeglądarce internetowej) do czasu wylogowania się Użytkownika z portalu, lub wyłączenia oprogramowania służącego do przeglądania stron www. Stałe pliki cookies (persistent cookies) są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 

6. W ramach portalu PortalPlock.plstosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 - pliki cookies niezbędne – są to pliki, które umożliwiają korzystanie z usług i funkcjonalności dostępnych w ramach portalu PortalPlock.pl,

- pliki cookies wydajnościowe – są to pliki, które umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych portalu PortalPlock.pl.

- pliki cookies funkcjonalne – są to pliki, które umożliwiają zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i np. personalizację interfejsu w panelu Użytkownika.

7. Oprogramowanie (przeglądarka internetowa) służące do przeglądania stron internetowych może domyślnie dopuszczać przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.

Jako użytkownik portalu PortalPlock.pl możesz dokonać zmian ustawień dotyczących plików cookies w dowolnie wybranym przez ciebie czasie. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Musisz jednak wiedzieć, że wprowadzone przez ciebie ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności portalu PortalPlock.pl.

8. W jaki sposób możesz zmienić ustawienia cookies w najpopularnieszych przeglądarkach znajdziesz w linkach poniżej:

Google Chrome – przeczytaj na stronie producenta lub w przeglądarce idź do:

Menu > Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane > Ustawienia treści

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl

Internet Explorer – przeczytaj na stronie producenta lub w przeglądarce idź do:

Menu > Narzędzia > Opcje internetowe > Prywatność

https://support.microsoft.com/pl-pl/hub/4338813/windows-help?os=windows-10

Mozilla Firefox – przeczytaj na stronie producenta lub w przeglądarce idź do:

Menu > Narzędzia > Opcje > Opcje > Prywatność

https://support.mozilla.org/pl/kb/wzmocniona-ochrona-przed-sledzeniem-firefox-desktop?redirectlocale=pl&redirectslug=W%C5%82%C4%85czanie+i+wy%C5%82%C4%85czanie+obs%C5%82ugi+ciasteczek

Opera – przeczytaj na stronie producenta lub w przeglądarce idź do:

Menu > Ustawienia > Preferencje > Zaawansowane > Ciasteczka

https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies

Safari – przeczytaj na stronie producenta lub w przeglądarce idź do:

Menu > Narzędzia > Preferencje > Prywatność

https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/macOCHRONA PRYWATNOŚCI

9. Przygotowana Polityka prywatności portalu PortalPlock.pl jest ściśle związane z koniecznością stosowania nowych wymogów dotyczących przetwarzania danych. To wynika wprost z przepisów unijnych zwanych RODO o ochronie danych osobowych zawartych w rozporządzeniu (dalej: Rozporządzenie) 2016/679.

10. Przetwarzamy dane osobowe w celach przedstawionych poniżej a Administratorem Danych osobowych jest:

Biuro Reklamy Mediów Lokalnych Sp. z o.o., pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa

11. Administrator Danych powołał Koordynatora ds. Ochrony Danych. Możesz się z nim kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. Koordynator jest zobowiązany do zachowania tajemnicy lub poufności co do wykonywania swoich zadań – zgodnie z prawem UE lub prawem krajowym.

Aby się skontaktować z Koordynatorem Ochrony Danych użyj wiadomości e-mail: redakcja@kutno.net.pl

12. Zadania koordynatora:

- koordynator ma informować Administratora danych oraz innych pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach, które spoczywają na nich na mocy Rozporządzenia oraz innych przepisów UE lub państw członkowskich o ochronie danych

- koordynator ma doradzać im w tej sprawie;

- ma monitorować przestrzegania RODO, innych przepisów UE lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk Administratora danych lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych,

- ma monitorować czy są realizowane w odpowiedni sposób podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty;

- ma udzielać na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania;

- ma współpracować z organem nadzorczym;

- ma pełnić funkcję punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w sprawach związanych z przetwarzaniem danych;

- ma administrować konsultacjami, o których mowa w art. 36, oraz w stosownych przypadkach prowadzić konsultacje we wszelkich innych sprawach.

13. Administrator danych zapewnia, że nie będzie dalej przetwarzał danych w sposób niezgodny z celami o których informuje w polityce prywatności.

14. Administrator danych zapewnia, że będzie przetwarzać Twoje dane osobowe wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach.

15. Przetwarzamy twoje dane osobowe na podstawie zgody. Pamiętaj, że masz prawo i możesz w dowolnym momencie ją wycofać.

16. Aby wycofać zgodę możesz to zrobić w siedzibie Administratora danych lub za pośrednictwem kontaktu mailowego z Administratorem: redakcja@kutno.net.pl

17. Za każdym razem, gdy dane osobowe będą przetwarzane w przypadku tzw. uzasadnionego interesu Administratora danych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) o RODO możesz w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych osobowych. Po wniesieniu sprzeciwu Administrator danych nie będzie mógł już przetwarzać danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

18. Masz prawo dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprostowania i usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania i prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

19. Prawo dostępu do danych możesz zrealizować w siedzibie Administratora danych lub za pośrednictwem Koordynatora Ochrony Danych: redakcja@kutno.net.pl

20. W każdej chwili możesz usunąć konto po zalogowaniu się lub poprzez złożenie wniosku w siedzibie Administratora danych lub za pośrednictwem Koordynatora Ochrony Danych: e-mail: redakcja@kutno.net.pl

21. Przysługuje Ci także prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego (GIODO lub jego następcy prawnego (PUODO).

22. KCI pozyskuje dane osobowe bezpośrednio od Ciebie (np. w wyniku rejestracji i założenia konta).

23. Dane osobowe przetwarzane w celu realizacji usługi są ujawniane podmiotom świadczącym na rzecz użytkownika wybraną przez niego usługę (w tym ich podwykonawcom), Niezależnie od celu przetwarzania danych, dostęp do Twoich danych osobowych mogą mieć wyłącznie upoważnieni pracownicy i podwykonawcy Administratora danych, z którymi zawarł on odpowiednie umowy powierzenia danych (odnośnie szczegółów skontaktuj się z Koordynatorem Ochrony Danych).