Zamknij
REKLAMA

- montaż elementów konstrukcji stalowych - prostowanie, wkręcanie elementów - zabezpieczenie i konserwacja wykonanych konstrukcji
StPr/18/0569
od 2018-03-23 do 2018-04-20
wynagrodzenie od 16 PLN

Praca określonych czynnościach spawania konstrukcji stalowych w określonym czasie i miejscu. Wymaga doświadczenia spawania metodą 135/136. Wymagane aktualne certyfikaty.
StPr/18/0568
od 2018-03-22 do 2018-04-12
wynagrodzenie od 13.7 PLN

Umiejętność szycia na stebnówce.
StPr/18/0567
od 2018-03-22 do 2018-04-12
wynagrodzenie od 2100 PLN

Oferta subsydiowana - oferta przeznaczona dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy. Obsługa gości. Przyjmowanie i realizacja zamówień. Dbanie o czystość stołów, nakrywanie stołów. Przyjmowanie płatności.
StPr/18/0566
od 2018-03-23 do 2018-04-20
wynagrodzenie od 2100 PLN

Do wykonywanych zadań będzie należało w szczególności: 1) rozpatrywanie, zatwierdzanie czasowych i przygotowywanie do zatwierdzenia stałych projektów organizacji ruchu zapewniających bezpieczeństwo i płynność ruchu drogowego; 2) przekazywanie zatwierdzonych czasowych i stałych organizacji ruchu do wdrożenia wnioskodawcom; 3) kontrola w terenie zgodności wdrożenia stałych organizacji ruchu z zatwierdzonymi projektami; 4) kontrola prawidłowości zastosowania i funkcjonowania znaków drogowych, sygnalizacji świetlnej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego; 5) ewidencja czasowych oraz stałych projektów organizacji ruchu; 6) opiniowanie geometrii dróg w projektach budowlanych dotyczących dróg publicznych oraz rozwiązań dotyczących inżynierii ruchu w koncepcjach oraz opracowaniach z zakresu drogownictwa lub komunikacji; 7) przygotowywanie uwag i zaleceń dla właściwych komórek organizacyjnych Urzędu lub jednostek organizacyjnych Miasta dotyczących usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w istniejącej organizacji ruchu oraz zagrożeń bezpieczeństwa ruchu na drogach publicznych; 8) współpraca z innymi organami zarządzającymi ruchem, zarządami dróg i kolei, Policją oraz innymi jednostkami organizacyjnymi Miasta oraz komórkami organizacyjnymi Urzędu, w zakresie: rozpatrywania czasowych, stałych organizacji ruchu, bezpieczeństwa ruchu drogowego, wprowadzania priorytetów dla zbiorowego transportu publicznego, realizowania zintegrowanego systemu zarządzania ruchem; 9) przygotowywanie projektów zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny; 10) analiza uregulowań prawnych dotyczących zarządzania ruchem oraz wnioskowanie w sprawach koniecznych zmian w tym zakresie; 11) przygotowywanie planu rzeczowo-finansowego dochodów i wydatków budżetowych Zespołu; 12) opracowywanie projektów odpowiedzi na skargi, wnioski, postulaty, petycje i interpelacje dotyczące organizacji ruchu drogowego; 13) organizacja, przygotowywanie opisów przedmiotu zamówienia (w tym do Wydziału Zamówień Pu
StPr/18/0564
od 2018-03-22 do 2018-04-03
wynagrodzenie od 2100 PLN

Usługi pogrzebowe
StPr/18/0555
od 2018-03-21 do 2018-04-20
wynagrodzenie od 2500 PLN

Oferta subsydiowana - oferta przeznaczona dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy. Sprzedaż towarów, przygotowanie oraz prezentacja ofert. Realizacja zamówień.
StPr/18/0551
od 2018-03-21 do 2018-04-20
wynagrodzenie od 2100 PLN

Oferta subsydiowana - oferta przeznaczona dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy. Obsługa komputerów diagnostycznych, elektromechanika, obsługa i serwis klimatyzacji,naprawy
StPr/18/0549
od 2018-03-21 do 2018-04-20
wynagrodzenie od 2100 PLN

Budowa domów drewnianych, skręcanie konstrukcji, przycinanie elementów, montaż okien i drzwi, układanie elewacji drewnianych, proste prace stolarskie i ciesielskie.
StPr/18/0547
od 2018-03-20 do 2018-04-19
wynagrodzenie od 14 PLN

Nadzór nad pracą sprężarek i urządzeń chłodniczych, drobne naprawy, obsługa tunelu chłodniczego.
StPr/18/0546
od 2018-03-20 do 2018-04-19
wynagrodzenie od 3200 PLN

REKLAMA

© portalplock.pl | Prawa zastrzeżone | 2018