REKLAMA

nr oferty: StPr/17/2093, ważna od 2017-11-30 do 2017-12-13

Umiejętności

Wymagania niezbędne na stanowisku: młodszego referenta ds. wymiaru i księgowości opłaty GO Wykształcenie: min. średnie umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku Obywatelstwo polskie, z zastrze

Zakres obowiązków

Do podstawowych obowiązków na stanowisku młodszego referenta ds. wymiaru i księgowości opłaty GO należy m.in. 1) stała aktualizacja bazy danych rejestru ZGRP wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych objętych systemem gospodarki odpadami komunalnymi; 2) prowadzenie ewidencji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w tym: a) bieżące księgowanie wpływów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami, b) prowadzenie na poszczególnych kontach podatników prawidłowej ewidencji przypisów, odpisów, wpłat, zwrotów i zaliczeń nadpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 3) prowadzenie kart kontowych osób fizycznych i osób prawnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 4) bieżąca kontrola terminowości dokonywania wpłat przez podatników; 5) bieżąca analiza kart podatników pod kątem istniejących wpłat i zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami; 6) dokonywanie analizy stanu zaległości w opłacie; 7) przygotowywanie informacji dla Zespołu finansowo księgowego w zakresie zwrotów nadpłat oraz zaksięgowaniu kosztów egzekucyjnych potrąconych przez urząd skarbowy; 8) zaliczanie nadpłat w całości lub części na poczet przyszłych należności w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi wg procedur wewnętrznych; 9) przygotowywanie postanowień o sposobie zarachowania wpłaty oraz postanowień w sprawie zwrotu nadpłaconej opłaty; 10) sporządzanie raportów dziennych dotyczących wpłat bankowych; 11) miesięczne sporządzanie zestawień i ich uzgodnień w zakresie zadań realizowanych przez zespół; 12) przygotowywanie danych do sprawozdań; 13) przygotowywanie zaświadczeń o dokonaniu wpłaty w przypadku zagubienia lub zniszczenia przez podatnika wydanego mu dowodu wpłaty na jego wniosek.
wynagrodzenie od 2100 PLN
Kontakt z Urzędem Pracy
24 367 18 43
oferty.pracy@mup.plock.eu
Z ofert mogą korzystać osoby zarejestrowane jako bezrobotne lub poszukujące pracy zarejestrowane w Miejskim Urzędzie Pracy w Płocku

Montaż konstrukcji stalowych
StPr/17/2129
od 2017-12-13 do 2018-01-03
wynagrodzenie od 2192 PLN

Montaż instalacji elektrycznych
StPr/17/2128
od 2017-12-13 do 2018-01-03
wynagrodzenie od 2192 PLN

- bieżące utrzymanie sprawności urządzeń teletechnicznych, teleinformatycznych, - bieżące utrzymanie infrastruktury teletechnicznej.
StPr/17/2125
od 2017-12-12 do 2018-01-11
wynagrodzenie od 2100 PLN

Organizowanie transportu. Rozliczanie za frachty, rozliczanie faktur, rozliczanie pracy kierowców. Bezpośredni kontakt z kierowcami.
StPr/17/2117
od 2017-12-08 do 2018-01-05
wynagrodzenie od 2000 PLN

Dostarczanie zamówień do klientów.
StPr/17/2113
od 2017-12-08 do 2018-01-05
wynagrodzenie od 8 PLN

Utrzymanie czystości na obiekcie handlowym. Sprzątanie toalet, biur, magazynów, belowanie makulatury.
StPr/17/2112
od 2017-12-07 do 2017-12-28
wynagrodzenie od 13.7 PLN

Prace elektryczne
StPr/17/2105
od 2017-12-04 do 2018-01-03
wynagrodzenie od 2000 PLN

Przyjmowanie i przygotowywanie dostaw. Dowóz do klienta.
StPr/17/2104
od 2017-12-04 do 2018-01-03
wynagrodzenie od 2000 PLN

Montaż izolacji na obiektach przemysłowych. Praca w Niemczech lub Holandii, możliwość zakwaterowania, dowóz do miejsca pracy.
StPr/17/2099
od 2017-12-01 do 2017-12-29
wynagrodzenie od 14.7 PLN

Sortowanie, metkowanie, pakowanie, kompletowanie zamówień.
StPr/17/2098
od 2017-12-01 do 2017-12-29
wynagrodzenie od 15 PLN


© portalplock.pl | Prawa zastrzeżone | 2017