REKLAMA

Znajomość obsługi tokarek i frezarek nienumerycznych.
StPr/18/0094
od 2018-01-17 do 2018-02-16
wynagrodzenie od 3000 PLN

Transport towarów na trasie Polska-Szwecja.
StPr/18/0093
od 2018-01-17 do 2018-02-16
wynagrodzenie od 5000 PLN

Kompletowanie zamówień, ewidencjonowanie stanu magazynu, współpraca z dostawcami i odbiorcami, załadunek i rozładunek towaru.
StPr/18/0092
od 2018-01-16 do 2018-02-15
wynagrodzenie od 2100 PLN

Oferta subsydiowana - oferta przeznaczona dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy. Dostawa posiłków regeneracyjnych pod wskazane adresy, dbanie o nalezyty stan urządzeń w zakładzie pracy, dostawa zamówień cateringowych.
StPr/18/0091
od 2018-01-16 do 2018-01-31
wynagrodzenie od 2100 PLN

Prace ogólnobudowlane
StPr/18/0090
od 2018-01-15 do 2018-02-14
wynagrodzenie od 2100 PLN

Rozkładanie towaru na magazynie. Sprawdzanie towaru. Przyjmowanie dostaw. Wykładanie towaru na sali sprzedażowej. Obsługa klienta.
StPr/18/0089
od 2018-01-15 do 2018-02-14
wynagrodzenie od 2100 PLN

Murowanie, tynkowanie, prace ogólnobudowlane związane ze wznoszeniem budynków.
StPr/18/0088
od 2018-01-12 do 2018-02-02
wynagrodzenie od 2100 PLN

1. Obsługa maszyn, dbanie o jej należyty stan techniczny, czystość oraz porządek, 2. Sporządzanie wymaganych raporów, 3. wykonywanie kontroli jakości wyprodukowanych wyrobów, 4. Współpraca z włąscicielami oraz pracownikami z Ukrainy.
StPr/18/0086
od 2018-01-12 do 2018-02-02
wynagrodzenie od 2100 PLN

1) odbieranie korespondencji Urzędu z placówki pocztowej, wprowadzanie korespondencji do systemu Mdok i rozdysponowywanie jej zgodnie z właściwością merytoryczną; 2) przyjmowanie i ekspedycja korespondencji do wysłania w postaci przesyłek pocztowych i kurierskich; 3) przyjmowanie i nadawanie faxów; 4) rozdzielanie gazet i czasopism oraz pozostałej korespondencji niepodlegającej rejestracji dla poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu; 5) kontrola ilościowa i wartościowa w zakresie wysyłki korespondencji (potwierdzanie zgodności otrzymywanych faktur z urzędu pocztowego); 6) współpraca z Zespołem Systemów Zarządzania podczas przygotowywania postępowania w zakresie świadczenia usług pocztowych i kurierskich dla Urzędu;
StPr/18/0081
od 2018-01-15 do 2018-01-25
wynagrodzenie od 2100 PLN

Wykonywanie instalacji elektrycznych wewnętrznych w obiektach przemysłowych
StPr/18/0077
od 2018-01-12 do 2018-02-12
wynagrodzenie od 3200 PLN


© portalplock.pl | Prawa zastrzeżone | 2018