Zamknij
REKLAMA

Kucharz

Nr oferty: StPr/20/0851Dodane przez: Miejski Urząd Pracy w Płocku

Warunki pracy i płacy
Miejsce pracy: 09-400 Płock, powiat: m. Płock, woj: mazowieckie
Zakres obowiązków: Podstawowy zakres obowiązków: 1. zapewnienie prawidłowego funkcjonowania bloku żywieniowego, 2. opracowywanie jadłospisu z zachowaniem zasad zbiorowego żywienia dzieci i młodzieży, 3. wypisywanie raportów dziennych i pobieranie produktów żywnościowych z magazynu, 4. przygotowywanie posiłków zgodnie z opracowanym jadłospisem, 5. obróbka owoców i warzyw, 6. dbanie o czystość bloku żywieniowego, 7. przestrzeganie technologii i estetyki przygotowywanych posiłków oraz przepisów bhp, p.poż., higieniczno-sanitarnych.
Rodzaj umowy: Umowa o pracę na okres próbny
Wymiar etatu: 1
Zmianowość: jedna zmiana
Liczba godzin pracy w tygodniu: 40
Data rozpoczęcia: 16.12.2020
Wynagrodzenie brutto: od 2 600 PLN
System wynagradzania: Czasowy ze stawką miesięczną
Wymagania konieczne
Wykształcenie:
 • średnie zawodowe, gastronomiczne
  Pozostałe wymagania
  Inne wymagania: Wymagania: 1. wykształcenie średnie lub zasadnicze na kierunku kucharz, 2. doświadczenie w pracy na stanowisku, 3. pełnia władzy rodzicielskiej, 4. wypełnianie obowiązku alimentacyjnego - w przypadku, gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego, 5. niekaralność za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. 6. niekaralność za przestępstwa na tle seksualnym. Wymagania dodatkowe: 1. znajomość zasad Dobrej Praktyki Higienicznej oraz systemu HACCP, 2. wysoka kultura osobista, 3. samodzielność, kreatywność w działaniu, odpowiedzialność, Mile widziana aktualna książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych.
  Dane pracodawcy:
  Pracodawca: Ośrodek Opiekuńczo-Wychowawczy
  Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy
  Adres: 09-400 Płock, powiat: m. Płock, woj: mazowieckie
  Osoba do kontaktu:
  Numer telefonu:
  E-mail:
  Język aplikacji: polski
  Wymagane dokumenty: Wymagane dokumenty i oświadczenia: 1. list motywacyjny, 2. życiorys (CV), 3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i staż pracy, 4. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach. 5. oświadczenie o pełnej zdolności
  Sposób kontaktu
  przekazania dokumentów:
  Obsługa firm zatrudniających pracowników.
  StPr/20/0868
  data rozpoczęcia pracy od 30.11.2020
  wynagrodzenie od od 2 600 PLN

  Do zadań wykonywanych na stanowisku pracy należeć będzie: a) organizowanie, kierowanie i bezpośrednie wykonywanie zadań o charakterze obronnym i obrony cywilnej w Sądzie Okręgowym w Płocku oraz nadzorowanie i koordynowanie realizacji zadań obronnych w jednostkach podległych i nadzorowanych, b) wykonywanie zadań w ramach przygotowań obronnych, w szczególności: - opracowywanie wytycznych w sprawie realizacji przygotowań obronnych oraz określanie zasad i trybu ich wykonania w podległych i nadzorowanych jednostkach organizacyjnych, - opracowywanie rocznego planu zamierzeń obronnych i obrony cywilnej, - przygotowywanie analiz i informacji oraz składanie jednostkom nadrzędnym sprawozdań z realizacji zadań obronnych i obrony cywilnej, - opracowywanie rocznych planów szkolenia obronnego w okręgu, - uzgadnianie planów szkolenia oraz planów zamierzeń, - realizowanie przedsięwzięć związanych z reklamowaniem pracowników z obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej, - składanie Prezesowi Sądu Okręgowego w Płocku informacji o stanie realizacji zadań obronnych, c) realizacja niektórych zadań zarządzania kryzysowego.
  StPr/20/0869
  data rozpoczęcia pracy od 23.12.2020
  wynagrodzenie od od 650 PLN

  Prace przy instalacji systemów sygnalizacji pożaru włamania kontroli dostęp telewizji przemysłowej
  StPr/20/0866
  data rozpoczęcia pracy od 01.12.2020
  wynagrodzenie od od 2 600 PLN

  - weryfikacja dokumentacji technicznej pod kątem prawidłowego doboru materiałów i urządzeń, - przygotowanie danych do uzgodnień nowych technologii spawalniczych, - dobór technologii spawania oraz odpowiednich materiałów, - przygotowywanie kart zapotrzebowania materiałowego, - udział w procesie realizacji i wytwarzania (rurociągi, konstrukcje), - współpraca z kadrą techniczną zleceniodawcy oraz inspektorami nadzoru.
  StPr/20/0867
  data rozpoczęcia pracy od 30.11.2020
  wynagrodzenie od od 2 600 PLN

  - kontrola w zakresie zgodności wyrobów (rurociągi, konstrukcje) z wymogami obowiązujących dyrektyw, projektu, norm i przepisów - kontrola jakości wyrobów i usług na wszystkich etapach wytwarzania - udział w opracowaniu nowych technologii wykonawczych
  StPr/20/0864
  data rozpoczęcia pracy od 27.11.2020
  wynagrodzenie od od 2 600 PLN

  Prace przy montażu i eksploatacji urządzeń, instalacji elektrycznych.
  StPr/20/0865
  data rozpoczęcia pracy od 27.11.2020
  wynagrodzenie od od 2 600 PLN

  *umiejętności manualne w posługiwaniu się elektronarzędzi "szlifierka, wiertarka" *umiejętności posługiwania się narzędziami ręcznymi "sczepne, kombinerki" *praca zmianowa *praca na podstawie umowy o pracę *praca na hali
  65/11/2020
  data rozpoczęcia pracy od
  wynagrodzenie od 14 - 17 PLN

  *umiejętności manualne w posługiwaniu się elektronarzędzi "szlifierka, wiertarka" *umiejętności posługiwania się narzędziami ręcznymi "sczepne, kombinerki" *praca zmianowa *praca na podstawie umowy o pracę *praca na hali
  64/11/2020
  data rozpoczęcia pracy od
  wynagrodzenie od 14 - 17 PLN

  *umiejętności manualne w posługiwaniu się elektronarzędzi "szlifierka, wiertarka" *umiejętności posługiwania się narzędziami ręcznymi "sczepne, kombinerki" *praca zmianowa *praca na podstawie umowy o pracę *praca na hali
  63/11/2020
  data rozpoczęcia pracy od
  wynagrodzenie od 14 - 17 PLN

  *kandydaci nie muszą mieć uprawnień spawalniczych lecz muszą potrafić spawać *do spawania są lekkie konstrukcje stalowe, kształtowniki, itp *spawanie blach o grubościach od 2 do 6 mm *praca zmianowa *praca na podstawie umowy o pracę *praca na hali
  62/11/2020
  data rozpoczęcia pracy od
  wynagrodzenie od 18 - 23 PLN