Zamknij
REKLAMA
Obsługa firm zatrudniających pracowników.
StPr/20/0868
data rozpoczęcia pracy od 30.11.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

Do zadań wykonywanych na stanowisku pracy należeć będzie: a) organizowanie, kierowanie i bezpośrednie wykonywanie zadań o charakterze obronnym i obrony cywilnej w Sądzie Okręgowym w Płocku oraz nadzorowanie i koordynowanie realizacji zadań obronnych w jednostkach podległych i nadzorowanych, b) wykonywanie zadań w ramach przygotowań obronnych, w szczególności: - opracowywanie wytycznych w sprawie realizacji przygotowań obronnych oraz określanie zasad i trybu ich wykonania w podległych i nadzorowanych jednostkach organizacyjnych, - opracowywanie rocznego planu zamierzeń obronnych i obrony cywilnej, - przygotowywanie analiz i informacji oraz składanie jednostkom nadrzędnym sprawozdań z realizacji zadań obronnych i obrony cywilnej, - opracowywanie rocznych planów szkolenia obronnego w okręgu, - uzgadnianie planów szkolenia oraz planów zamierzeń, - realizowanie przedsięwzięć związanych z reklamowaniem pracowników z obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej, - składanie Prezesowi Sądu Okręgowego w Płocku informacji o stanie realizacji zadań obronnych, c) realizacja niektórych zadań zarządzania kryzysowego.
StPr/20/0869
data rozpoczęcia pracy od 23.12.2020
wynagrodzenie od od 650 PLN

Prace przy instalacji systemów sygnalizacji pożaru włamania kontroli dostęp telewizji przemysłowej
StPr/20/0866
data rozpoczęcia pracy od 01.12.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

- weryfikacja dokumentacji technicznej pod kątem prawidłowego doboru materiałów i urządzeń, - przygotowanie danych do uzgodnień nowych technologii spawalniczych, - dobór technologii spawania oraz odpowiednich materiałów, - przygotowywanie kart zapotrzebowania materiałowego, - udział w procesie realizacji i wytwarzania (rurociągi, konstrukcje), - współpraca z kadrą techniczną zleceniodawcy oraz inspektorami nadzoru.
StPr/20/0867
data rozpoczęcia pracy od 30.11.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

- kontrola w zakresie zgodności wyrobów (rurociągi, konstrukcje) z wymogami obowiązujących dyrektyw, projektu, norm i przepisów - kontrola jakości wyrobów i usług na wszystkich etapach wytwarzania - udział w opracowaniu nowych technologii wykonawczych
StPr/20/0864
data rozpoczęcia pracy od 27.11.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

Prace przy montażu i eksploatacji urządzeń, instalacji elektrycznych.
StPr/20/0865
data rozpoczęcia pracy od 27.11.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

*umiejętności manualne w posługiwaniu się elektronarzędzi "szlifierka, wiertarka" *umiejętności posługiwania się narzędziami ręcznymi "sczepne, kombinerki" *praca zmianowa *praca na podstawie umowy o pracę *praca na hali
65/11/2020
data rozpoczęcia pracy od
wynagrodzenie od 14 - 17 PLN

*umiejętności manualne w posługiwaniu się elektronarzędzi "szlifierka, wiertarka" *umiejętności posługiwania się narzędziami ręcznymi "sczepne, kombinerki" *praca zmianowa *praca na podstawie umowy o pracę *praca na hali
64/11/2020
data rozpoczęcia pracy od
wynagrodzenie od 14 - 17 PLN

*umiejętności manualne w posługiwaniu się elektronarzędzi "szlifierka, wiertarka" *umiejętności posługiwania się narzędziami ręcznymi "sczepne, kombinerki" *praca zmianowa *praca na podstawie umowy o pracę *praca na hali
63/11/2020
data rozpoczęcia pracy od
wynagrodzenie od 14 - 17 PLN

*kandydaci nie muszą mieć uprawnień spawalniczych lecz muszą potrafić spawać *do spawania są lekkie konstrukcje stalowe, kształtowniki, itp *spawanie blach o grubościach od 2 do 6 mm *praca zmianowa *praca na podstawie umowy o pracę *praca na hali
62/11/2020
data rozpoczęcia pracy od
wynagrodzenie od 18 - 23 PLN