Zamknij
REKLAMA

Sprzątanie kuchni, zmywanie naczyń.
StPr/19/0126
data rozpoczęcia pracy od 22.01.2019
wynagrodzenie od od 15,7 PLN

Nawiązywanie kontaktów z potencjalanym kontrahentem, ofertowanie usług, tworzenie zamówień, przyjmowamnie zleceń.
StPr/19/0127
data rozpoczęcia pracy od 22.01.2019
wynagrodzenie od od 2 250 PLN

Opracowywanie i kompletowanie dokumentacji przed i posprzedażowej. obsługa klienta, koordynowanie procesu realizacji zamówień.
StPr/19/0128
data rozpoczęcia pracy od 01.02.2019
wynagrodzenie od od 15 PLN

Operator ciągnika leśnego VALTRA z maszyną - mulczerem leśnym (rozdrabniaczo-frezarka). Praca w delegacji na terenie Polski.
StPr/19/0037
data rozpoczęcia pracy od 01.03.2019
wynagrodzenie od od 2 250 PLN

Wycinanie krzewów, odrostów pod liniami energetycznymi, przy torach kolejowych i drogach. Praca na terenie kraju.
StPr/19/0038
data rozpoczęcia pracy od 01.03.2019
wynagrodzenie od od 2 250 PLN

Pomoc i uczestnictwo w przeprowadzaniu wywiadów środowiskowych, prowadzenie pracy socjalnej, udzielanie pomocy osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.
StPr/19/0031
data rozpoczęcia pracy od 21.01.2019
wynagrodzenie od 1 017,4 PLN

Archiwizacja dokumentacji, wydawanie na prośbę klienta zaświadczeń o przyznanych świadczeniach z pomocy społecznej, pomoc w prowadzeniu akt osób korzystających z pomocy społecznej.
StPr/19/0033
data rozpoczęcia pracy od 21.01.2019
wynagrodzenie od 1 017,4 PLN

Archiwizacja dokumentacji, obsługa programu elektronicznego obiegu dokumentów -MDOK, przygotowywanie zaświadczeń dla klientów.
StPr/19/0036
data rozpoczęcia pracy od 21.01.2019
wynagrodzenie od 1 017,4 PLN

Obsługa urządzeń biurowych, archiwizacja dokumentów, przygotowywanie w formie elektronicznej dokumentów, wykonywanie innych czynności wynikających z bieżącej pracy komórki organizacyjnej.
StPr/19/0037
data rozpoczęcia pracy od 21.01.2019
wynagrodzenie od 1 017,4 PLN

Obsługa urządzeń biurowych, archiwizacja dokumentów, przygotowywanie w formie elektronicznej dokumentów, wykonywanie innych czynności wynikających z bieżącej pracy komórki organizacyjnej.
StPr/19/0038
data rozpoczęcia pracy od 21.01.2019
wynagrodzenie od 1 017,4 PLN

REKLAMA

© portalplock.pl | Prawa zastrzeżone