Zamknij
REKLAMA

Operator maszyn szyjących

Nr oferty: StPr/20/0749Dodane przez: Miejski Urząd Pracy w Płocku

Warunki pracy i płacy
Miejsce pracy: 09-407 Płock, powiat: m. Płock, woj: mazowieckie
Zakres obowiązków: - Obsługa maszyn szyjących przy produkcji spodni - Dbanie o jakość wytwarzanych produktów
Rodzaj umowy: Umowa o pracę na okres próbny
Wymiar etatu: 1
Zmianowość: dwie zmiany
Liczba godzin pracy w tygodniu: 40
Data rozpoczęcia: 25.09.2020
Wynagrodzenie brutto: od 2 600 PLN
System wynagradzania: Akordowy
Wymagania konieczne
Wykształcenie:
 • brak lub niepełne podstawowe
  Uprawnienia:
  • praca w zespole
   Pozostałe wymagania
   Inne wymagania: chęci do zdobywania nowych umiejętności, umiejętność szycia
   Dane pracodawcy:
   Pracodawca: Levi Strauss Poland Sp. z o.o.
   Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy
   Adres: 09-407 Płock, powiat: m. Płock, woj: mazowieckie
   Osoba do kontaktu:
   Numer telefonu: 24 267-94-06
   E-mail:
   Język aplikacji: polski
   Wymagane dokumenty: cv
   Sposób kontaktu
   przekazania dokumentów:
   Preferowane formy kontaktu: telefon
   Prace spawalnicze. Praca w godz. 6.15-14.15.
   StPr/20/0965
   data rozpoczęcia pracy od 22.10.2020
   wynagrodzenie od od 2 800 PLN

   Zapewnienie sprawnego funkcjonowania księgowości, obiegu dokumentów, sporządzanie deklaracji ZUS, US, rocznych sprawozdań i bilansów.
   StPr/20/0799
   data rozpoczęcia pracy od 01.11.2020
   wynagrodzenie od od 2 800 PLN

   Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 1. Naliczanie wynagrodzeń zgodnie z przepisami prawa pracy i regulaminem wynagradzania. 2. Przygotowywanie list płac do umów o pracę i umów cywilnoprawnych. 3. Sporządzanie dokumentacji zgłoszeniowej/wyrejestrowującej do ZUS. 4. Przygotowywanie deklaracji podatkowych oraz deklaracji i raportów do ZUS. 5. Sporządzanie zaświadczeń i informacji dla pracowników dotyczących wynagrodzeń. 6. Prowadzenie dokumentacji płacowej. 7. Kontakt z instytucjami: ZUS, US, PIP. 8. Przygotowywanie raportów oraz zestawień na potrzeby wewnętrzne Uczelni. 9. Przygotowywanie dokumentów płacowych w celu przekazania do Archiwum
   StPr/20/0801
   data rozpoczęcia pracy od 16.11.2020
   wynagrodzenie od od 2 600 PLN

   Opiekowanie się osobami niepełnosprawnymi i starszymi: pomoc w czynnościach codziennych (karmienie, wykonywanie kąpieli, zmiana pieluchomajtek), spacery. Praca w godz. 6-14, 14-22, 22-6.
   StPr/20/0963
   data rozpoczęcia pracy od 20.10.2020
   wynagrodzenie od od 2 600 PLN

   Prace montażowe konstrukcji stalowych, prace spawalnicze (spoiny montażowe, wzmocnienia istniejących konstrukcji), praca na wysokości powyżej 3 metrów.
   StPr/20/0796
   data rozpoczęcia pracy od 20.10.2020
   wynagrodzenie od 3 300 - 3 500 PLN

   Prace ciesielsko-zbrojarskie, ogólnobudowlane. Prace z wykorzystaniem urządzeń transportu bliskiego. Praca na wysokości powyżej 3 metrów.
   StPr/20/0797
   data rozpoczęcia pracy od 20.10.2020
   wynagrodzenie od 3 000 - 3 300 PLN

   - wykładanie towaru oraz dbanie o jego prawidłową ekspozycję zgodnie z oczekiwaniami klienta i harmonogramem wizyt - bieżąca współpraca z kierownikami sklepów
   44/10/2020
   data rozpoczęcia pracy od
   wynagrodzenie od od 17 PLN

   Do wykonywanych zadań będzie należało w szczególności: 1) przyjmowanie zgłoszeń meldunkowych obywateli polskich i cudzoziemców (zameldowanie na pobyt stały, wymeldowanie z pobytu stałego, zameldowanie na pobyt czasowy, wymeldowanie z pobytu czasowego); 2) wydawanie zaświadczeń o zameldowaniu na żądanie klienta; 3) nadawanie numeru PESEL; 4) usuwanie nieprawidłowości w rejestrze PESEL oraz w rejestrze mieszkańców; 5) prowadzenie kartoteki pobytów stałych i czasowych obywateli polskich i cudzoziemców; 6) realizacja zleceń usuwania niezgodności danych przesyłanych w rejestrze PESEL; 7) przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego; 8) wydawanie wyprodukowanych dowodów osobistych; 9) wydawanie zaświadczeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego z Rejestru Dowodów Osobistych oraz prowadzenie rejestru wydawanych zaświadczeń; 10) przyjmowanie korespondencji wpływającej do Referatu.
   StPr/20/0793
   data rozpoczęcia pracy od 02.11.2020
   wynagrodzenie od od 2 600 PLN

   Wykonywanie masaży tajskich: min. klasyczny, olejkowy, sportowy, według wielopokoleniowej tradycji tajskiej, dbanie o dobre relacje ze współpracownikami i klientami.
   StPr/20/0792
   data rozpoczęcia pracy od 28.10.2020
   wynagrodzenie od od 1 950 PLN

   Do wykonywanych zadań będzie należało w szczególności: 1) sprawdzanie dowodów księgowych pod względem formalno - rachunkowym, dotyczących komórek organizacyjnych Urzędu; 2) sprawdzanie podstaw prawnych regulowanych płatności (umowy, zlecenia, zamówienia) oraz wszystkich niezbędnych elementów określonych w Instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dowodów księgowych; 3) wystawianie przelewów bankowych dotyczących wydatków bieżących, inwestycyjnych oraz innych środków wyodrębnionych; 4) sprawdzanie na tzw. "białej liście podatników VAT" rachunków bankowych kontrahentów; 5) współpraca z komórkami merytorycznymi przy rozliczaniu umów z zadań bieżących własnych i powiatowych, zleconych, inwestycyjnych, zawartych z wykonawcami i inwestorami zadań inwestycyjnych wieloletnich Gminy Miasta Płocka; 6) współpraca z komórką Zastępcy Dyrektora Wydziału ds. Podatków i Opłat w zakresie zabezpieczenia środków finansowych na wyodrębnionych rachunkach bankowych oraz w zakresie wydatków niewygasających; 7) współpraca przy ustalaniu tygodniowych limitów wydatków bieżących i inwestycyjnych; 8) naliczanie odsetek oraz wykonywanie przelewów dotyczących zwrotów środków zgromadzonych na rachunku sum depozytowych; 9) wystawianie not księgowych uznaniowych i obciążeniowych na podstawie dyspozycji komórek merytorycznych; 10) przygotowywanie dokumentów do banku w celu pobrania waluty niezbędnej podczas delegacji zagranicznych; 11) rozliczanie zaliczek i delegacji dotyczących zagranicznych podróży służbowych; 12) współpraca ze stanowiskami ds. ewidencji wydatków budżetowych i sprawozdawczości w zakresie realizacji wydatków budżetowych; 13) sporządzanie porozumień dotyczących wcześniejszych płatności na rzecz kontrahentów (skonto); 14) przygotowywanie projektów pism, zarządzeń, uchwał, interpelacji, sprawozdań, analiz i innych dokumentów dotyczących powierzonego zakresu czynności.
   StPr/20/0789
   data rozpoczęcia pracy od 02.11.2020
   wynagrodzenie od od 2 600 PLN