Zamknij
REKLAMA

Pomoc i uczestnictwo w przeprowadzaniu wywiadów środowiskowych, prowadzenie pracy socjalnej, udzielanie pomocy osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.
StPr/19/0031
data rozpoczęcia pracy od 21.01.2019
wynagrodzenie od 1 017,4 PLN

Archiwizacja dokumentacji, wydawanie na prośbę klienta zaświadczeń o przyznanych świadczeniach z pomocy społecznej, pomoc w prowadzeniu akt osób korzystających z pomocy społecznej.
StPr/19/0033
data rozpoczęcia pracy od 21.01.2019
wynagrodzenie od 1 017,4 PLN

Archiwizacja dokumentacji, obsługa programu elektronicznego obiegu dokumentów -MDOK, przygotowywanie zaświadczeń dla klientów.
StPr/19/0036
data rozpoczęcia pracy od 21.01.2019
wynagrodzenie od 1 017,4 PLN

Obsługa urządzeń biurowych, archiwizacja dokumentów, przygotowywanie w formie elektronicznej dokumentów, wykonywanie innych czynności wynikających z bieżącej pracy komórki organizacyjnej.
StPr/19/0037
data rozpoczęcia pracy od 21.01.2019
wynagrodzenie od 1 017,4 PLN

Obsługa urządzeń biurowych, archiwizacja dokumentów, przygotowywanie w formie elektronicznej dokumentów, wykonywanie innych czynności wynikających z bieżącej pracy komórki organizacyjnej.
StPr/19/0038
data rozpoczęcia pracy od 21.01.2019
wynagrodzenie od 1 017,4 PLN

Obsługa systemów księgowości, wprowadzanie faktur, obsługa kasowa (KP,KW), tworzenie dokumentacji emisji obligacji.
StPr/19/0039
data rozpoczęcia pracy od 21.01.2019
wynagrodzenie od 1 017,4 PLN

Obsługa urządzeń biurowych, archiwizacja dokumentów, przygotowywanie w formie elektronicznej dokumentów, wykonywanie innych czynności wynikających z bieżącej pracy komórki organizacyjnej.
StPr/19/0040
data rozpoczęcia pracy od 21.01.2019
wynagrodzenie od 1 017,4 PLN

Obsługa urządzeń biurowych, archiwizacja dokumentów, przygotowywanie w formie elektronicznej dokumentów, wykonywanie innych czynności wynikających z bieżącej pracy komórki organizacyjnej.
StPr/19/0041
data rozpoczęcia pracy od 21.01.2019
wynagrodzenie od 1 017,4 PLN

Sporządzanie ofert ubezpieczeniowych, wystawianie polis, obsługa poczty i przesyłek kurierskich, obróbka dokumentów, kontakt z klientami.
StPr/19/0043
data rozpoczęcia pracy od 21.01.2019
wynagrodzenie od 1 017,4 PLN

Obsługa maszyn i narzędzi stolarskich, produkcja mebli na wymiar wg projektu, transport i montaż mebli u klienta, obróbka płyt laminowanych, czynności magazynowe na hali produkcyjnej.
StPr/19/0046
data rozpoczęcia pracy od 21.01.2019
wynagrodzenie od 1 017,4 PLN

REKLAMA

© portalplock.pl | Prawa zastrzeżone