Zamknij
REKLAMA

- Obsługa klienta, - obsługa kasy fiskalnej, - obsługa maszyn pralniczych, - prasowanie. staż w godz. 9.00-17.00 POWER
StPr/20/0680
data rozpoczęcia pracy od 10.07.2020
wynagrodzenie od 1 057,6 PLN

Umawianie klientów, odbieranie telefonów, przygotowywanie pokoi do zabiegów, obsługa biurowa salonu, utrzymywanie czystości. POWER 12-20
StPr/20/0685
data rozpoczęcia pracy od 11.07.2020
wynagrodzenie od 1 057,6 PLN

Montaż izolacji przemysłowej, prace antykorozyjne, prace na wysokości. Praca w Płocku oraz na terenie kraju w godz. 6:30 - 14:30.
StPr/20/0689
data rozpoczęcia pracy od 01.08.2020
wynagrodzenie od od 3 500 PLN

Przyjęcie towaru, rozpakowanie i ułożenie na półkach. Obsługa klientów, pokazanie i wydanie towaru. Wystawianie faktury, paragonu, wz. Przyjęcie należności. Obsługa terminala - zapłata kartą, zapisanie do księgi. Inwentaryzacja - liczenie, opisywanie, układanie towaru. staż w godz. 8.00-16.00 POWER
StPr/20/0675
data rozpoczęcia pracy od 10.07.2020
wynagrodzenie od 1 057,6 PLN

Nauka obróbki mięsa,warzyw oraz przygotowywania potraw. staż w godzinach:8-16 POWER
StPr/20/0659
data rozpoczęcia pracy od 09.07.2020
wynagrodzenie od 1 057,6 PLN

Przygotowywanie podzespołów i montaż turbin kominkowych.
StPr/20/0574
data rozpoczęcia pracy od 09.07.2020
wynagrodzenie od od 17 PLN

Pomoc przy produkcji urządzeń metalowych, dostarczanie elementów na stanowisko montażowe itp.
StPr/20/0575
data rozpoczęcia pracy od 09.07.2020
wynagrodzenie od od 17 PLN

Staż na stanowisku pracy w zakresie: A. Upowszechniania informacji o usługach wewnątrz urzędu: - udzielanie informacji aktualnej pomocy i usługach świadczonych przez urząd i kierowanie do stanowisk merytorycznych, - wydawanie odpowiednich formularzy i informowanie klienta o sposobie ich wypełniania, -wyznaczanie terminów do rejestracji, - prowadzenie rejestru wydanych zaświadczeń. B. Rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy: - wypełnianie karty rejestracyjnej, - zapoznanie bezrobotnego z oświadczeniem zawartym w karcie rejestracyjnej, - wprowadzenie informacji do bazy danych, - ustalenie statusu bezrobotnego i jego prawa do świadczeń, - wydanie stosownej decyzji, - przekazanie dokumentów do odpowiedniej kartoteki. C. Obsługa bezrobotnych z prawem do zasiłku i bez świadczeń pieniężnych: - wydawanie decyzji o statusie bezrobotnego, o nabyciu lub utracie prawa do zasiłku, - wydawanie decyzji o utracie statusu bezrobotnego oraz dokonywanie odpowiednich zapisów w karcie rejestracyjnej oraz bazie danych, - weryfikacja dokumentów bezrobotnego, - wprowadzanie danych do bazy komputerowej, - przyjmowanie oświadczeń o stosowaniu się bezrobotnego do przepisów ustawy, - przyjmowanie dodatkowych zaświadczeń i informacji dotyczących zmian w sytuacji bezrobotnego, - przygotowanie i wydawanie zaświadczeń na żądanie bezrobotnego, - sporządzanie i sprawdzanie list wypłat zasiłków, - sporządzanie indywidualnych kart wypłat zasiłków, - sporządzanie i wydawanie deklaracji rozliczeniowych PIT-11, - przekazywanie kompletu dokumentów do archiwum. D. Obsługa osób poszukujących pracy: Osoba skierowana do odbycia stażu przy wykonywaniu pracy określonej w niniejszym harmonogramie może mieć dostęp do informacji zawierających prawnie chronione dane osobowe i w związku z tym przed rozpoczęciem programu przeszkolony zostanie w zakresie ochrony danych osobowych, a ponadto zobowiązana zostanie do: - dołożenia szczególnej staranności w celu ochrony interesu osób, których dane są zbierane oraz przetwarzane w systemie informatycznym oraz do chronienia tych danych przed niepowołanym dostępem, nieuzasadnioną modyfikacją, zniszczeniem, nielegalnym ujawnieniem lub pozyskaniem, - oraz do nie ujawnienia osobom nieuprawnionym informacji, z którymi zapoznała się w związku z wykonywana pracą. Staż w godzinach 7.30-15.30
StPr/20/0662
data rozpoczęcia pracy od 09.07.2020
wynagrodzenie od 1 057,6 PLN

Prowadzenie ewidencji biurowej.Ewidencja oraz obieg dokumentów.Archiwizacja dokumentów księgowych. Obsługa urządzeń biurowych, korespondencji. staż w godzinach: 8-16 ALG.
StPr/20/0665
data rozpoczęcia pracy od 09.07.2020
wynagrodzenie od 1 057,6 PLN

Montaż rurociągów przemysłowych.
StPr/20/0576
data rozpoczęcia pracy od 09.07.2020
wynagrodzenie od 20 - 30 PLN