Zamknij
REKLAMA

Referent w Dziale Płac

Nr oferty: StPr/20/0429Dodane przez: Miejski Urząd Pracy w Płocku

Warunki pracy i płacy
Miejsce pracy: 09-402 Płock, powiat: m. Płock, woj: mazowieckie
Zakres obowiązków: 1. Zakładanie i prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników obsługiwanych placówek. 2. Sporządzanie list płac i raportów dotyczących wynagrodzeń pracowników obsługiwanych placówek, przygotowanie plików przelewów do systemu bankowego. 3. Kompletowanie dokumentacji dotyczącej naliczenia zasiłków. 4. Naliczanie składek ZUS, przygotowywanie i przekazywanie deklaracji rozliczeniowych do ZUS. 5. Wystawianie zaświadczeń o wynagrodzeniu i zatrudnieniu pracowników obsługiwanych jednostek. 6. Obliczenie, pobór i przekazywanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do US. 7. Przygotowywanie rocznych informacji o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy dla pracowników obsługiwanych placówek. 8. Przygotowywanie dokumentów ZUS RP-7 (zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu), 9. Przekazywanie miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu do PFRON. 10. Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej z zakresem obowiązków, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 11. Sporządzanie sprawozdań z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego.
Rodzaj umowy: Umowa o pracę na okres próbny
Wymiar etatu: 1
Zmianowość: jedna zmiana
Liczba godzin pracy w tygodniu: 40
Data rozpoczęcia: 15.06.2020
Wynagrodzenie brutto: od 2 600 PLN
System wynagradzania: Czasowy ze stawką miesięczną
Wymagania konieczne
Wykształcenie:
 • średnie ogólnokształcące, brak
  Pozostałe wymagania
  Inne wymagania: Wymagania niezbędne (formalne): 1. Obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)). 2. Nieposzlakowana opinia. 3. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych. 4. Niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. 5. Wykształcenie średnie lub wyższe. 6. Doświadczenie na stanowisku pracy związanym z obsługą płacową. 7. Bardzo dobra znajomość przepisów prawa pracy, podatku dochodowego od osób fizycznych, ubezpieczeń społecznych. 8. Dobra znajomość obsługi komputera (przeglądarki internetowe, programy pocztowe). 9. Bardzo dobra znajomość obsługi pakietu MS Office (Word, Excel) - poparta oświadczeniem kandydata lub zaświadczeniem o ukończeniu kursu. Wymagania dodatkowe: 1. Kursy, szkolenia z zakresu płac potwierdzone dyplomem, zaświadczeniem lub certyfikatem. 2. Odpowiedzialność, dokładność, umiejętność analitycznego myślenia. 3. Umiejętność śledzenia i stosowania zmian w przepisach. 4. Umiejętność pracy w zespole i gotowość do zdobywania nowej wiedzy. 5. Umiejętność pracy pod presją czasu. 6. Wysoka kultura osobista
  Dane pracodawcy:
  Pracodawca: Zarząd Jednostek Oświatowych Jednostka Budżetowa
  Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy
  Adres: 3 Maja 16, 09-402 Płock, powiat: m. Płock, woj: mazowieckie
  Osoba do kontaktu:
  Numer telefonu:
  E-mail:
  Język aplikacji: polski
  Wymagane dokumenty: Oferta powinna zawierać następujące dokumenty: 1. Życiorys (CV) - własnoręcznie podpisany. 2. List motywacyjny - własnoręcznie podpisany. 3. Kwestionariusz osobowy, wg wzoru dostępnego w siedzibie ZJO (pok. nr 304) lub na stronie www.bip.zjoplock.pl.
  Sposób kontaktu
  przekazania dokumentów:
  Preferowane formy kontaktu: osobiście, poczta
  Załadunek gotowego produktu i odpadów na środki transportu. Rozładunek materiałów opakowaniowych. Udział w procesach pakowania, paletyzacji, składania i ekspedycji gotowego produktu. Praca wózkiem widłowym oraz maszynami i urządzeniami znajdującymi się na wydziale logistyki.
  StPr/20/0438
  data rozpoczęcia pracy od 01.07.2020
  wynagrodzenie od 2 800 - 3 500 PLN

  Nadzorowanie pracy maszyn, aparatów i urządzeń na przydzielonym węźle instalacji oraz kontrola przebiegu procesu technologicznego węzła. Kontrolowanie poprawności pracy aparatów i urządzeń, sprawdzanie ich stanu technicznego. Systematyczne obchody urządzeń. Przestrzeganie procedur i instrukcji w zakresie bezpieczeństwa procesowego.
  StPr/20/0439
  data rozpoczęcia pracy od 01.07.2020
  wynagrodzenie od 2 800 - 3 500 PLN

  CIĘCIE, SKŁADANIE, SZLIFOWANIE ELEMENTÓW STALOWYCH .
  StPr/20/0440
  data rozpoczęcia pracy od 15.06.2020
  wynagrodzenie od od 3 000 PLN

  Wymiana spalonych żarowek i świetlówek w budynkach wielorodzinnych na terenie osiedli mieszkalnych. Usuwanie usterek, ,pomoc przy wykonywaniu nowych instalacji elktrycznych.pomoc przy innych pracach wykonywanych w firmie. staż w godzinach; 7-15 POWER
  StPr/20/0481
  data rozpoczęcia pracy od 01.06.2020
  wynagrodzenie od 1 033,7 PLN

  Ochrona obiektu. Praca w Płocku w godz. 16-7.
  StPr/20/0464
  data rozpoczęcia pracy od 10.06.2020
  wynagrodzenie od od 2 600 PLN

  - Kontakt z klientem, - mycie głowy, - pomoc fryzjerom, - odbieranie i umawianie klientów, - malowanie, strzyżenie, farbowanie, itp. stażw w godz. 10.00-18.00 POWER
  StPr/20/0485
  data rozpoczęcia pracy od 02.06.2020
  wynagrodzenie od 1 033,7 PLN

  - Montaż i serwis urządzeń klimatyzacyjnych - montaż i serwis urządzeń wentylacyjnych , przemysłowych i domowych - montaż instalacji elektrycznych 07:00 - 15:00 POWER
  StPr/20/0462
  data rozpoczęcia pracy od 02.06.2020
  wynagrodzenie od 1 033,7 PLN

  Przygotowywanie kawy oraz napojow mleczno-kawowych. Serwowanie kawy i innych produktów. Obsługa kasy fiskalnej oraz terminala płatniczego. Dbanie o porządek i czystość. Przyjmowanie i przechowywanie dostawy produktów. staż w godzinach: 9-17,14-22 POWER
  StPr/20/0466
  data rozpoczęcia pracy od 02.06.2020
  wynagrodzenie od 1 033,7 PLN

  - szkolenie BHP - zapoznanie sie ze stanowiskiem pracy - przyjmowanie towarów na magazyn - opisywanie i metkowanie towarów - wystawianie towaru na regały magazynu - wydanie towaru z magazynu dla klienta - dbanie o czystość w magazynie 09:00 - 17:00 POWER
  StPr/20/0468
  data rozpoczęcia pracy od 02.06.2020
  wynagrodzenie od 1 033,7 PLN

  Archiwizacja dokumentów. Sporządzanie notatek służbowych.Organizowanie i koordynowanie pracy w biurze.Obsługa interesantów,urządzeń biurowych.Kontrole przepływu informacji. staż w godzinach: 8-16,10-18 POWER
  StPr/20/0474
  data rozpoczęcia pracy od 02.06.2020
  wynagrodzenie od 1 033,7 PLN